جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عربلوی یکان

نازلوی جنوبی | ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز عربلوی یکان


اذان صبح: ٠٥:١٢:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٢٢
اذان ظهر: ١٢:١٥:٢٢
غروب آفتاب: ١٧:٥١:٤٩
اذان مغرب: ١٨:١٠:٣٤
نیمه شب: ٢٣:٣٢:٤٣

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عربلوی یکان (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای عربلوی یکان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای عربلوی یکان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عربلوی یکان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

نیچه
بیش از آن دوست بدارید كه دوست تان می دارند و در این كار هرگز از هیچ كس واپس نمانید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عربلوی یکان

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عربلوی یکان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عربلوی یکان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عربلوی یکان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عربلوی یکان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عربلوی یکان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٤١:١٧١٣:٢٧:٤٠٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٤:١٨٠٠:٣٩:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:١٨٠٦:٤٠:٠٢١٣:٢٧:٣٠٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٥:١٦٠٠:٣٩:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣٨:٤٩١٣:٢٧:٢١٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:١٤٠٠:٣٩:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٣٧:٣٦١٣:٢٧:١٢٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٧:١٢٠٠:٣٨:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣٦:٢٤١٣:٢٧:٠٤٢٠:١٨:١٩٢٠:٣٨:١٠٠٠:٣٨:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٣٥:١٤١٣:٢٦:٥٦٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٩:٠٨٠٠:٣٨:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٣٤:٠٤١٣:٢٦:٤٩٢٠:٢٠:٠٩٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٣٨:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٣٢:٥٦١٣:٢٦:٤٢٢٠:٢١:٠٤٢٠:٤١:٠٤٠٠:٣٧:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٣١:٤٩١٣:٢٦:٣٦٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤٢:٠٢٠٠:٣٧:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٣٠:٤٣١٣:٢٦:٣١٢٠:٢٢:٥٣٢٠:٤٣:٠٠٠٠:٣٧:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٩:٣٨١٣:٢٦:٢٥٢٠:٢٣:٤٧٢٠:٤٣:٥٨٠٠:٣٦:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٢٨:٣٥١٣:٢٦:٢١٢٠:٢٤:٤١٢٠:٤٤:٥٥٠٠:٣٦:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:٢٧:٣٣١٣:٢٦:١٧٢٠:٢٥:٣٥٢٠:٤٥:٥٢٠٠:٣٦:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٢٦:٣٢١٣:٢٦:١٤٢٠:٢٦:٢٩٢٠:٤٦:٥٠٠٠:٣٦:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٤١٠٦:٢٥:٣٢١٣:٢٦:١١٢٠:٢٧:٢٢٢٠:٤٧:٤٧٠٠:٣٥:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:١٨٠٦:٢٤:٣٤١٣:٢٦:٠٨٢٠:٢٨:١٥٢٠:٤٨:٤٣٠٠:٣٥:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٢٣:٣٧١٣:٢٦:٠٧٢٠:٢٩:٠٨٢٠:٤٩:٤٠٠٠:٣٥:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٣٦٠٦:٢٢:٤٢١٣:٢٦:٠٦٢٠:٣٠:٠١٢٠:٥٠:٣٦٠٠:٣٥:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:١٧٠٦:٢١:٤٨١٣:٢٦:٠٥٢٠:٣٠:٥٤٢٠:٥١:٣٢٠٠:٣٤:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٢٠:٥٦١٣:٢٦:٠٥٢٠:٣١:٤٦٢٠:٥٢:٢٧٠٠:٣٤:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٢٠:٠٥١٣:٢٦:٠٦٢٠:٣٢:٣٧٢٠:٥٣:٢٢٠٠:٣٤:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٩:١٥١٣:٢٦:٠٧٢٠:٣٣:٢٩٢٠:٥٤:١٧٠٠:٣٤:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:١٧٠٦:١٨:٢٨١٣:٢٦:٠٩٢٠:٣٤:٢٠٢٠:٥٥:١١٠٠:٣٤:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٠٦٠٦:١٧:٤١١٣:٢٦:١٢٢٠:٣٥:١٠٢٠:٥٦:٠٥٠٠:٣٤:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٧٠٦:١٦:٥٧١٣:٢٦:١٥٢٠:٣٦:٠٠٢٠:٥٦:٥٨٠٠:٣٣:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٩٠٦:١٦:١٤١٣:٢٦:١٨٢٠:٣٦:٥٠٢٠:٥٧:٥١٠٠:٣٣:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٤٣٠٦:١٥:٣٢١٣:٢٦:٢٢٢٠:٣٧:٣٩٢٠:٥٨:٤٣٠٠:٣٣:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٤٠٠٦:١٤:٥٣١٣:٢٦:٢٧٢٠:٣٨:٢٧٢٠:٥٩:٣٥٠٠:٣٣:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٣٨٠٦:١٤:١٥١٣:٢٦:٣٢٢٠:٣٩:١٤٢١:٠٠:٢٥٠٠:٣٣:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عربلوی یکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عربلوی یکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عربلوی یکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عربلوی یکان

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای عربلوی یکان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عربلوی یکان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عربلوی یکان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای عربلوی یکان

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای عربلوی یکان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای عربلوی یکان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای عربلوی یکان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عربلوی یکان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عربلوی یکان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان