جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای عربان

کسماء | صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز عربان

اذان صبح: ٠٤:٤٩:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٤٥
اذان ظهر: ١٣:١٧:٥٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٠٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٠:٠٤

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عربان (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای عربان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای عربان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عربان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

نیچه
فكر به خودكشی راهی موثر برای تسلی خاطر است و با آن می توان به خوبی از پس برخی شبهای سخت برآمد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عربان

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عربان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عربان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای عربان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عربان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان عربان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٩:٣٦١٣:١٢:٥٧١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٢٧:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٨:١٣١٣:١٢:٤٣١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٢٦:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٦:٥١١٣:١٢:٢٩١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٥١٠٠:٢٦:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٥:٢٩١٣:١٢:١٥١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٢٦:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٣٤:٠٨١٣:١٢:٠١١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٢٥:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٠٣٠٦:٣٢:٤٨١٣:١١:٤٨١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:٤١٠٠:٢٥:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٣١:٢٩١٣:١١:٣٦١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:٣٨٠٠:٢٥:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٣٠:١٠١٣:١١:٢٣١٩:٥٣:١٤٢٠:١٢:٣٤٠٠:٢٤:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٨:٥٢١٣:١١:١٢١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٣:٣١٠٠:٢٤:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٧:٣٥١٣:١١:٠٠١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٤:٢٨٠٠:٢٣:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٦:١٩١٣:١٠:٤٩١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٢٥٠٠:٢٣:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:١٩٠٦:٢٥:٠٤١٣:١٠:٣٩١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٦:٢٢٠٠:٢٣:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٢٣:٤٩١٣:١٠:٢٩١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٧:١٩٠٠:٢٢:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٠٩٠٦:٢٢:٣٦١٣:١٠:١٩١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٨:١٦٠٠:٢٢:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٥٠٦:٢١:٢٤١٣:١٠:١٠١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٩:١٤٠٠:٢٢:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٢٠:١٣١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢٠:١١٠٠:٢١:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠١:٢١٢٠:٢١:٠٨٠٠:٢١:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٥٨٠٦:١٧:٥٣١٣:٠٩:٤٧٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٢١:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٦:٤٦١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٢١:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٥:٣٩١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٠:٤٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٢٠:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٠١٠٦:١٣:٢٩١٣:٠٩:٢٣٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٢٠:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٤٠٦:١٢:٢٦١٣:٠٩:١٨٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:٥٠٠٠:١٩:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٠٩٠٦:١١:٢٤١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:٤٧٠٠:١٩:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٤٤٠٦:١٠:٢٤١٣:٠٩:١١٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٨:٤٤٠٠:١٩:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٩:٠٨٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٩:٤٠٠٠:١٩:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٨:٢٧١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٠:١٦٢٠:٣٠:٣٦٠٠:١٨:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٧:٣١١٣:٠٩:٠٤٢٠:١١:٠٩٢٠:٣١:٣٢٠٠:١٨:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:١٩٠٦:٠٦:٣٦١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٢:٠١٢٠:٣٢:٢٨٠٠:١٨:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عربان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عربان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عربان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عربان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای عربان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عربان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عربان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای عربان

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای عربان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای عربان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای عربان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عربان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عربان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای عربان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای عربان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عربان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای عربان

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای عربان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای عربان روستای عربان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای عربان روستای عربان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای عربان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عربان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عربان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای عربان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عربان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عربان

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٤٠٦:٠٩:٢٠١٣:١٩:١١٢٠:٢٨:٣٥٢٠:٤٩:٢٧٠٠:٢٧:٣٠
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٤٠٦:١٠:٠٧١٣:١٩:١٣٢٠:٢٧:٥٢٢٠:٤٨:٤٠٠٠:٢٧:٤٣
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٥٠٦:١٠:٥٤١٣:١٩:١٤٢٠:٢٧:٠٦٢٠:٤٧:٥١٠٠:٢٧:٥٦
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٦:١١:٤١١٣:١٩:١٤٢٠:٢٦:١٩٢٠:٤٧:٠١٠٠:٢٨:٠٩
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٦:١٢:٢٩١٣:١٩:١٤٢٠:٢٥:٣١٢٠:٤٦:١٠٠٠:٢٨:٢١
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٦:١٣:١٧١٣:١٩:١٤٢٠:٢٤:٤١٢٠:٤٥:١٦٠٠:٢٨:٣٢
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٣٠٦:١٤:٠٦١٣:١٩:١٢٢٠:٢٣:٥٠٢٠:٤٤:٢١٠٠:٢٨:٤٣
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:١٤:٥٤١٣:١٩:١١٢٠:٢٢:٥٦٢٠:٤٣:٢٥٠٠:٢٨:٥٣
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٩٠٦:١٥:٤٣١٣:١٩:٠٨٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤٢:٢٧٠٠:٢٩:٠٢
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٢٠٦:١٦:٣٣١٣:١٩:٠٥٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤١:٢٨٠٠:٢٩:١١
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٦٠٦:١٧:٢٢١٣:١٩:٠١٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤٠:٢٧٠٠:٢٩:١٩
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٨:١٢١٣:١٨:٥٧٢٠:١٩:١٠٢٠:٣٩:٢٥٠٠:٢٩:٢٧
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٩:٠٢١٣:١٨:٥٢٢٠:١٨:٠٩٢٠:٣٨:٢١٠٠:٢٩:٣٣
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٩:٥٢١٣:١٨:٤٦٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٧:١٦٠٠:٢٩:٤٠
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:١١٠٦:٢٠:٤٢١٣:١٨:٤٠٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٦:١٠٠٠:٢٩:٤٥
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٢١:٣٢١٣:١٨:٣٣٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٢٩:٥٠
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٢٢:٢٢١٣:١٨:٢٦٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٢٩:٥٤
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٢٣:١٣١٣:١٨:١٨٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٢٩:٥٧
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٢٤:٠٣١٣:١٨:٠٩٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:٣٣٠٠:٣٠:٠٠
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢٤:٥٤١٣:١٨:٠٠٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٢١٠٠:٣٠:٠٢
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٣٠٦:٢٥:٤٥١٣:١٧:٥٠٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٣٠:٠٤
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢٦:٣٥١٣:١٧:٤٠٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٣٠:٠٥
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٧:٢٦١٣:١٧:٢٩٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٣٠:٠٥
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٨:١٧١٣:١٧:١٨٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:٢١٠٠:٣٠:٠٤
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٩:٠٧١٣:١٧:٠٦٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٣٠:٠٣
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٩:٥٨١٣:١٦:٥٤٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٢:٤٥٠٠:٣٠:٠١
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٣٠:٤٩١٣:١٦:٤١٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٢٥٠٠:٢٩:٥٨
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٣١:٣٩١٣:١٦:٢٨٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٢٩:٥٥
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٠٠٦:٣٢:٣٠١٣:١٦:١٤١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٩:٥١
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٣٣:٢٠١٣:١٦:٠٠١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٢٢٠٠:٢٩:٤٧
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٠٠٦:٣٤:١١١٣:١٥:٤٥١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٥:٥٩٠٠:٢٩:٤٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای عربان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عربان روستای عربان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عربان روستای عربان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عربان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عربان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عربان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عربان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عربان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عربان

روستای عربان بر روی نقشه

روستای عربان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عربان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عربان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عربان
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای عربان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای عربان + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای عربان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عربان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای عربان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عربان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عربان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق عربان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عربان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا عربان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عربان
زمان پخش اذان زنده به افق عربان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق عربان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عربان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عربان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عربان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو