جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عدقمیس

عبدلیه شرقی | رامشیر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز عدقمیس


اذان صبح: ٠٥:٢٢:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٠٥
اذان ظهر: ١١:٥٨:٣٥
غروب آفتاب: ١٧:١١:٤٩
اذان مغرب: ١٧:٣٠:١٥
نیمه شب: ٢٣:١٧:٢٤

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عدقمیس (شهرستان رامشیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای عدقمیس)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای عدقمیس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عدقمیس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
همانا خوش خلقی، گناه را از بین می‌برد، همان طوری كه آفتاب، یخ را ذوب می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عدقمیس

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عدقمیس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عدقمیس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عدقمیس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عدقمیس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عدقمیس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٣٢:٥٤١٣:١٠:٠٦١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٥:٤١٠٠:٢٧:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣١:٥٥١٣:٠٩:٥٧١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٢٦:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٠:٥٧١٣:٠٩:٤٨١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٢٦:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٠:٠١١٣:٠٩:٤٠١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٢٦:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٩:٠٥١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٨:٣١٠٠:٢٦:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٨:١٠١٣:٠٩:٢٥١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢٥:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٧:١٦١٣:٠٩:١٨١٩:٥١:٤٦٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٢٥:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٦:٢٣١٣:٠٩:١٢١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:٣٩٠٠:٢٥:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٥:٣١١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٢٢٠٠:٢٥:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٤:٤١١٣:٠٩:٠١١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٠٥٠٠:٢٥:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٣:٥١١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٢:٤٨٠٠:٢٤:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠٨:٥٣١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٣٠٠٠:٢٤:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٢:١٥١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٤:١٣٠٠:٢٤:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٤:٥٦٠٠:٢٤:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢٠:٤٤١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:٣٨٠٠:٢٤:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:٢١٠٠:٢٣:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٩:١٨١٣:٠٨:٤١١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٠٣٠٠:٢٣:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:١١٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٨:٤١١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٧:٤٦٠٠:٢٣:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٨:٤١١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٨:٢٨٠٠:٢٣:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٧:١٨١٣:٠٨:٤٢٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:١٠٠٠:٢٣:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٦:٤١١٣:٠٨:٤٣٢٠:٠١:٠٦٢٠:١٩:٥٢٠٠:٢٣:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٨:٤٥٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٢٣:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٤٥٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٨:٤٧٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٣:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٨:٥٠٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢١:٥٦٠٠:٢٣:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٢٣:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٣:٥٥١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:١٧٠٠:٢٢:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٣:٢٦١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٢٢:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٢٢:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٩:١٣٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:١٦٠٠:٢٢:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عدقمیس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عدقمیس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عدقمیس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عدقمیس

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای عدقمیس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عدقمیس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عدقمیس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای عدقمیس

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای عدقمیس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای عدقمیس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای عدقمیس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عدقمیس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عدقمیس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عدقمیس

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای عدقمیس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عدقمیس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عدقمیس

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٢٠٦:٤٤:١٤١١:٥٨:١٩١٧:١٢:٠٨١٧:٣٠:٣٢٢٣:١٧:١٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٥:٠٥١١:٥٨:٣٥١٧:١١:٤٩١٧:٣٠:١٥٢٣:١٧:٢٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٥:٥٦١١:٥٨:٥٢١٧:١١:٣٣١٧:٣٠:٠١٢٣:١٧:٣٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٣٠٦:٤٦:٤٧١١:٥٩:٠٩١٧:١١:١٨١٧:٢٩:٤٨٢٣:١٧:٥٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤٧:٣٨١١:٥٩:٢٨١٧:١١:٠٤١٧:٢٩:٣٦٢٣:١٨:٠٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١١٠٦:٤٨:٢٨١١:٥٩:٤٧١٧:١٠:٥٣١٧:٢٩:٢٦٢٣:١٨:٢٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٤٠٦:٤٩:١٨١٢:٠٠:٠٧١٧:١٠:٤٣١٧:٢٩:١٨٢٣:١٨:٤٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٨٠٦:٥٠:٠٨١٢:٠٠:٢٧١٧:١٠:٣٥١٧:٢٩:١٢٢٣:١٨:٥٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢١٠٦:٥٠:٥٧١٢:٠٠:٤٩١٧:١٠:٢٩١٧:٢٩:٠٧٢٣:١٩:١٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٤٠٦:٥١:٤٦١٢:٠١:١١١٧:١٠:٢٤١٧:٢٩:٠٥٢٣:١٩:٣٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥٢:٣٥١٢:٠١:٣٣١٧:١٠:٢١١٧:٢٩:٠٣٢٣:١٩:٥٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٣:٢٣١٢:٠١:٥٧١٧:١٠:٢٠١٧:٢٩:٠٤٢٣:٢٠:١٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٤:١٠١٢:٠٢:٢٠١٧:١٠:٢١١٧:٢٩:٠٦٢٣:٢٠:٣٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٤:٥٧١٢:٠٢:٤٥١٧:١٠:٢٣١٧:٢٩:١٠٢٣:٢٠:٥٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٥:٤٣١٢:٠٣:١٠١٧:١٠:٢٧١٧:٢٩:١٥٢٣:٢١:٢١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٥٠٦:٥٦:٢٩١٢:٠٣:٣٥١٧:١٠:٣٣١٧:٢٩:٢٢٢٣:٢١:٤٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٥٠٦:٥٧:١٤١٢:٠٤:٠١١٧:١٠:٤٠١٧:٢٩:٣١٢٣:٢٢:٠٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٥٠٦:٥٧:٥٨١٢:٠٤:٢٧١٧:١٠:٥٠١٧:٢٩:٤١٢٣:٢٢:٣٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٥٠٦:٥٨:٤١١٢:٠٤:٥٤١٧:١١:٠٠١٧:٢٩:٥٣٢٣:٢٢:٥٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٣٠٦:٥٩:٢٣١٢:٠٥:٢١١٧:١١:١٣١٧:٣٠:٠٦٢٣:٢٣:٢٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٢٠٧:٠٠:٠٥١٢:٠٥:٤٩١٧:١١:٢٧١٧:٣٠:٢٢٢٣:٢٣:٤٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٩٠٧:٠٠:٤٦١٢:٠٦:١٧١٧:١١:٤٣١٧:٣٠:٣٨٢٣:٢٤:١٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٦٠٧:٠١:٢٥١٢:٠٦:٤٥١٧:١٢:٠١١٧:٣٠:٥٦٢٣:٢٤:٤١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٢٠٧:٠٢:٠٤١٢:٠٧:١٤١٧:١٢:٢٠١٧:٣١:١٦٢٣:٢٥:٠٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٨٠٧:٠٢:٤١١٢:٠٧:٤٣١٧:١٢:٤٠١٧:٣١:٣٧٢٣:٢٥:٣٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٣٠٧:٠٣:١٨١٢:٠٨:١٢١٧:١٣:٠٣١٧:٣٢:٠٠٢٣:٢٦:٠٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٧٠٧:٠٣:٥٣١٢:٠٨:٤١١٧:١٣:٢٦١٧:٣٢:٢٤٢٣:٢٦:٣٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٠٠٧:٠٤:٢٨١٢:٠٩:١١١٧:١٣:٥٢١٧:٣٢:٥٠٢٣:٢٧:٠٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٢٠٧:٠٥:٠١١٢:٠٩:٤٠١٧:١٤:١٩١٧:٣٣:١٧٢٣:٢٧:٣١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٤٠٧:٠٥:٣٣١٢:١٠:١٠١٧:١٤:٤٧١٧:٣٣:٤٦٢٣:٢٨:٠١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عدقمیس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عدقمیس روستای عدقمیس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عدقمیس روستای عدقمیس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عدقمیس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عدقمیس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عدقمیس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عدقمیس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عدقمیس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عدقمیس

روستای عدقمیس بر روی نقشه

روستای عدقمیس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عدقمیس

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عدقمیس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عدقمیس
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای عدقمیس + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای عدقمیس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عدقمیس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عدقمیس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عدقمیس رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عدقمیس
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عدقمیس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق عدقمیس
افق شرعی امروز فردا عدقمیس دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عدقمیس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عدقمیس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق عدقمیس
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ عدقمیس دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عدقمیس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو