جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای عدقمیس

عبدلیه شرقی | رامشیر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز عدقمیس

اذان صبح: ٠٤:٤٢:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٣٩
اذان ظهر: ١٣:١٧:٣٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٨:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٧:٤٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٠:٣٩

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عدقمیس (شهرستان رامشیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای عدقمیس)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای عدقمیس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عدقمیس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام خمینی (ره)
همه گرفتاری هایی که ما داریم از دست آمریکاست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عدقمیس

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عدقمیس در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عدقمیس ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای عدقمیس (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عدقمیس ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان عدقمیس
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٥:٥٨١٣:١٢:٣٦١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٧:١٤٠٠:٣١:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٤:٥٠١٣:١٢:٢١١٩:٤٠:٢١١٩:٥٧:٥٤٠٠:٣٠:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤٣:٤٢١٣:١٢:٠٧١٩:٤١:٠٠١٩:٥٨:٣٥٠٠:٣٠:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٢:٣٦١٣:١١:٥٣١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:١٦٠٠:٣٠:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤١:٣٠١٣:١١:٤٠١٩:٤٢:١٨١٩:٥٩:٥٧٠٠:٢٩:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤٠:٢٤١٣:١١:٢٧١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٢٩:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٥١٠٦:٣٩:٢٠١٣:١١:١٤١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٢٠٠٠:٢٩:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٣٤٠٦:٣٨:١٦١٣:١١:٠٢١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٠١٠٠:٢٨:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:١٧٠٦:٣٧:١٢١٣:١٠:٥٠١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٢٨:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٦:١٠١٣:١٠:٣٩١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٢٨:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٥:٠٨١٣:١٠:٢٨١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٢٧:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٤:٠٨١٣:١٠:١٧١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٢٧:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٣:٠٨١٣:١٠:٠٧١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٢٧:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٢:٠٩١٣:٠٩:٥٨١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:١٢٠٠:٢٧:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣١:١٠١٣:٠٩:٤٩١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٢٦:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣٠:١٣١٣:٠٩:٤٠١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٢٦:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٢٩:١٧١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:١٩٠٠:٢٦:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٨:٢٢١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٥:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٧:٢٨١٣:٠٩:١٨١٩:٥١:٣٥٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٢٥:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠٩:١٢١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٢٧٠٠:٢٥:٣١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٥:٤٣١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:١٠٠٠:٢٥:١٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٤:٥٢١٣:٠٩:٠١١٩:٥٣:٣٦٢٠:١١:٥٣٠٠:٢٥:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٤:٠٢١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٤:١٦٢٠:١٢:٣٦٠٠:٢٤:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٣:١٣١٣:٠٨:٥٢١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:١٩٠٠:٢٤:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٢:٢٦١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٠٢٠٠:٢٤:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٦:١٧٢٠:١٤:٤٥٠٠:٢٤:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠٨:٤٤١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٢٨٠٠:٢٤:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٠:١٠١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:١٠٠٠:٢٤:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٨:٤١١٩:٥٨:١٨٢٠:١٦:٥٣٠٠:٢٣:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عدقمیس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عدقمیس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عدقمیس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عدقمیس

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای عدقمیس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عدقمیس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عدقمیس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای عدقمیس

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای عدقمیس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای عدقمیس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای عدقمیس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عدقمیس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عدقمیس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عدقمیس

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای عدقمیس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عدقمیس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عدقمیس

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای عدقمیس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عدقمیس روستای عدقمیس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای عدقمیس روستای عدقمیس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای عدقمیس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عدقمیس برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عدقمیس

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای عدقمیس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عدقمیس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عدقمیس

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٩:٥٤١٣:١٤:١٣٢٠:١٨:٣١٢٠:٣٨:٠٧٠٠:٢٦:١٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠١٠٦:١٠:٠٨١٣:١٤:٢٦٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٨:١٩٠٠:٢٦:٣٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٧٠٦:١٠:٢٣١٣:١٤:٣٩٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٢٦:٤٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٥٠٦:١٠:٣٩١٣:١٤:٥٢٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٨:٣٧٠٠:٢٦:٥٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٠:٥٦١٣:١٥:٠٤٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٢٧:١٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٦٠٦:١١:١٥١٣:١٥:١٧٢٠:١٩:١٦٢٠:٣٨:٥٠٠٠:٢٧:٢٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١١:٣٤١٣:١٥:٣٠٢٠:١٩:٢٠٢٠:٣٨:٥٤٠٠:٢٧:٤٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٤٠٦:١١:٥٥١٣:١٥:٤٢٢٠:١٩:٢٤٢٠:٣٨:٥٧٠٠:٢٧:٥٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٢:١٦١٣:١٥:٥٤٢٠:١٩:٢٦٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٢٨:١٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٢:٣٩١٣:١٦:٠٦٢٠:١٩:٢٦٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٢٨:٢٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٨٠٦:١٣:٠٢١٣:١٦:١٧٢٠:١٩:٢٥٢٠:٣٨:٥٦٠٠:٢٨:٤٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١٣:٢٦١٣:١٦:٢٨٢٠:١٩:٢٣٢٠:٣٨:٥٢٠٠:٢٨:٥٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٣:٥١١٣:١٦:٣٩٢٠:١٩:١٩٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٢٩:١٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٤:١٧١٣:١٦:٥٠٢٠:١٩:١٣٢٠:٣٨:٤٠٠٠:٢٩:٢٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٤:٤٤١٣:١٧:٠٠٢٠:١٩:٠٦٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٢٩:٤١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٦٠٦:١٥:١١١٣:١٧:١٠٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٢٩:٥٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٥:٤٠١٣:١٧:٢٠٢٠:١٨:٤٨٢٠:٣٨:١١٠٠:٣٠:١٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٣٠٦:١٦:٠٩١٣:١٧:٢٩٢٠:١٨:٣٧٢٠:٣٧:٥٨٠٠:٣٠:٢٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٦:٣٩١٣:١٧:٣٨٢٠:١٨:٢٤٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣٠:٣٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٧:٠٩١٣:١٧:٤٦٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٣٠:٥٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٧:٤٠١٣:١٧:٥٤٢٠:١٧:٥٤٢٠:٣٧:١٠٠٠:٣١:٠٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٨:١٢١٣:١٨:٠١٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٦:٥١٠٠:٣١:٢١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٨:٤٤١٣:١٨:٠٩٢٠:١٧:١٨٢٠:٣٦:٣١٠٠:٣١:٣٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٩:١٧١٣:١٨:١٥٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٣١:٤٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١٩:٥٠١٣:١٨:٢١٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٥:٤٥٠٠:٣٢:٠٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٢٠:٢٤١٣:١٨:٢٧٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٣٢:١٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١١٠٦:٢٠:٥٨١٣:١٨:٣٢٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٣٢:٢٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٩٠٦:٢١:٣٢١٣:١٨:٣٧٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٣٢:٣٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٢٢:٠٨١٣:١٨:٤١٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٣٢:٤٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٢:٤٣١٣:١٨:٤٤٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٣٢:٥٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٩٠٦:٢٣:١٩١٣:١٨:٤٧٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٢:٥٢٠٠:٣٣:٠٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای عدقمیس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عدقمیس روستای عدقمیس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای عدقمیس روستای عدقمیس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عدقمیس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عدقمیس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عدقمیس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عدقمیس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عدقمیس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عدقمیس

روستای عدقمیس بر روی نقشه

روستای عدقمیس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عدقمیس

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عدقمیس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عدقمیس
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای عدقمیس + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای عدقمیس + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای عدقمیس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عدقمیس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای عدقمیس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عدقمیس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عدقمیس رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عدقمیس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عدقمیس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق عدقمیس
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عدقمیس
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عدقمیس دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عدقمیس
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ عدقمیس دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا عدقمیس دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عدقمیس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو