جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای عبدل آباد

میریگ جنوبی | دلفان | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز عبدل آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٠٧
اذان ظهر: ١٣:١٥:٣٦
غروب آفتاب: ٢٠:٢٢:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٤٢:٣٠
نیمه شب: ٠٠:٢٥:٥٤

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عبدل آباد (شهرستان دلفان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای عبدل آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای عبدل آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عبدل آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
برای شكست‌های زندگی، برنامه‌ریزی كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عبدل آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عبدل آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عبدل آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای عبدل آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عبدل آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عبدل آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٨:٤١١٣:١٨:٢٣١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٦:٤٩٠٠:٣٥:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٣٠٠٦:٤٧:٢٦١٣:١٨:٠٩١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٣٤:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٤٦:١٢١٣:١٧:٥٤١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٣٤:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٤:٥٨١٣:١٧:٤١١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:١٣٠٠:٣٤:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٠٦٠٦:٤٣:٤٥١٣:١٧:٢٧١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٠١٠٠:٣٣:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٣٨٠٦:٤٢:٣٣١٣:١٧:١٤١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٠:٤٩٠٠:٣٣:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:١١٠٦:٤١:٢٢١٣:١٧:٠١١٩:٥٣:١٣٢٠:١١:٣٨٠٠:٣٢:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٤٥٠٦:٤٠:١١١٣:١٦:٤٩١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٢٦٠٠:٣٢:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:١٩٠٦:٣٩:٠١١٣:١٦:٣٧١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:١٤٠٠:٣٢:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٧:٥٢١٣:١٦:٢٦١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٠٣٠٠:٣٢:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٦:٤٤١٣:١٦:١٥١٩:٥٦:١٨٢٠:١٤:٥٢٠٠:٣١:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٥:٣٦١٣:١٦:٠٥١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٥:٤١٠٠:٣١:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٤:٣٠١٣:١٥:٥٥١٩:٥٧:٥١٢٠:١٦:٢٩٠٠:٣١:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣٣:٢٤١٣:١٥:٤٥١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:١٨٠٠:٣٠:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٣٢:٢٠١٣:١٥:٣٦١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٠٧٠٠:٣٠:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٤٠٦:٣١:١٦١٣:١٥:٢٨٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٨:٥٦٠٠:٣٠:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٣٠٦:٣٠:١٤١٣:١٥:٢٠٢٠:٠٠:٥٦٢٠:١٩:٤٦٠٠:٢٩:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٩:١٢١٣:١٥:١٢٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٢٩:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٨:١٢١٣:١٥:٠٥٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢١:٢٤٠٠:٢٩:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٧:١٣١٣:١٤:٥٩٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:١٣٠٠:٢٩:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٦:١٤١٣:١٤:٥٣٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٢٨:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٥:١٧١٣:١٤:٤٨٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢٨:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٤:٢٢١٣:١٤:٤٤٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٤١٠٠:٢٨:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٣:٢٧١٣:١٤:٤٠٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٢٨:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٢:٣٤١٣:١٤:٣٦٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٦:١٩٠٠:٢٧:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٢١:٤٢١٣:١٤:٣٤٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٢٧:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٠٠٦:٢٠:٥١١٣:١٤:٣١٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٢٧:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣١٠٦:٢٠:٠١١٣:١٤:٣٠٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٢٧:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٩:١٣١٣:١٤:٢٩٢٠:١٠:١١٢٠:٢٩:٣٤٠٠:٢٧:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عبدل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عبدل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عبدل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عبدل آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای عبدل آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عبدل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عبدل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای عبدل آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای عبدل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای عبدل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای عبدل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عبدل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عبدل آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عبدل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای عبدل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عبدل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عبدل آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٢:٥٣١٣:١٤:٤٥٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٦:٤٨٠٠:٢٦:٠٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٥٠٦:١٢:٢٠١٣:١٤:٥٠٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٢٦:٠٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٥٠٦:١١:٤٨١٣:١٤:٥٥٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٨:١٧٠٠:٢٦:٠٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٧٠٦:١١:١٧١٣:١٥:٠٠٢٠:١٩:٠٥٢٠:٣٩:٠١٠٠:٢٥:٥٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٠٠٦:١٠:٤٨١٣:١٥:٠٧٢٠:١٩:٤٥٢٠:٣٩:٤٤٠٠:٢٥:٥٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٦٠٦:١٠:٢١١٣:١٥:١٣٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٤٠:٢٧٠٠:٢٥:٥٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٩:٥٥١٣:١٥:٢٠٢٠:٢١:٠٥٢٠:٤١:٠٨٠٠:٢٥:٥٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٢٠٦:٠٩:٣٠١٣:١٥:٢٨٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤١:٤٩٠٠:٢٥:٥٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٩:٠٧١٣:١٥:٣٦٢٠:٢٢:٢٢٢٠:٤٢:٣٠٠٠:٢٥:٥٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٨:٤٦١٣:١٥:٤٤٢٠:٢٢:٥٩٢٠:٤٣:٠٩٠٠:٢٥:٥٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٨:٢٧١٣:١٥:٥٣٢٠:٢٣:٣٥٢٠:٤٣:٤٨٠٠:٢٥:٥٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠٨:٠٨١٣:١٦:٠٢٢٠:٢٤:١١٢٠:٤٤:٢٥٠٠:٢٦:٠٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٩٠٦:٠٧:٥٢١٣:١٦:١١٢٠:٢٤:٤٦٢٠:٤٥:٠٢٠٠:٢٦:٠٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٧:٣٧١٣:١٦:٢١٢٠:٢٥:٢٠٢٠:٤٥:٣٨٠٠:٢٦:٠٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٧:٢٤١٣:١٦:٣١٢٠:٢٥:٥٣٢٠:٤٦:١٢٠٠:٢٦:١١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٦:٠٧:١٢١٣:١٦:٤٢٢٠:٢٦:٢٥٢٠:٤٦:٤٦٠٠:٢٦:١٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٨٠٦:٠٧:٠٢١٣:١٦:٥٣٢٠:٢٦:٥٦٢٠:٤٧:١٩٠٠:٢٦:٢٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٩٠٦:٠٦:٥٣١٣:١٧:٠٤٢٠:٢٧:٢٦٢٠:٤٧:٥٠٠٠:٢٦:٢٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٦:٤٦١٣:١٧:١٥٢٠:٢٧:٥٥٢٠:٤٨:٢١٠٠:٢٦:٣٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠٦:٤١١٣:١٧:٢٧٢٠:٢٨:٢٣٢٠:٤٨:٥٠٠٠:٢٦:٤٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٣٠٦:٠٦:٣٧١٣:١٧:٣٩٢٠:٢٨:٥٠٢٠:٤٩:١٨٠٠:٢٦:٥١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٣٠٦:٠٦:٣٥١٣:١٧:٥١٢٠:٢٩:١٥٢٠:٤٩:٤٥٠٠:٢٧:٠٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٤٠٦:٠٦:٣٤١٣:١٨:٠٣٢٠:٢٩:٤٠٢٠:٥٠:١٠٠٠:٢٧:٠٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٨٠٦:٠٦:٣٥١٣:١٨:١٦٢٠:٣٠:٠٣٢٠:٥٠:٣٤٠٠:٢٧:١٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٥٠٦:٠٦:٣٧١٣:١٨:٢٩٢٠:٣٠:٢٥٢٠:٥٠:٥٧٠٠:٢٧:٢٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠٦:٤١١٣:١٨:٤١٢٠:٣٠:٤٦٢٠:٥١:١٩٠٠:٢٧:٤٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠٦:٤٧١٣:١٨:٥٤٢٠:٣١:٠٦٢٠:٥١:٣٩٠٠:٢٧:٥٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٨٠٦:٠٦:٥٤١٣:١٩:٠٧٢٠:٣١:٢٤٢٠:٥١:٥٨٠٠:٢٨:٠٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٣٠٦:٠٧:٠٢١٣:١٩:٢١٢٠:٣١:٤١٢٠:٥٢:١٥٠٠:٢٨:١٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥١٠٦:٠٧:١٢١٣:١٩:٣٤٢٠:٣١:٥٧٢٠:٥٢:٣١٠٠:٢٨:٢٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠١٠٦:٠٧:٢٣١٣:١٩:٤٧٢٠:٣٢:١١٢٠:٥٢:٤٥٠٠:٢٨:٤٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای عبدل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عبدل آباد روستای عبدل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عبدل آباد روستای عبدل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عبدل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عبدل آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عبدل آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عبدل آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عبدل آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عبدل آباد

روستای عبدل آباد بر روی نقشه

روستای عبدل آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عبدل آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عبدل آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عبدل آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای عبدل آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای عبدل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عبدل آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عبدل آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عبدل آباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عبدل آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا عبدل آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عبدل آباد
افق شرعی امروز فردا عبدل آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عبدل آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ عبدل آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق عبدل آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عبدل آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عبدل آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو