جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عبدل آباد

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز عبدل آباد


اذان صبح: ٠٤:٤١:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٠٧
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:٥١:٠٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٩:٢٢
نیمه شب: ٠٠:١٦:٤٩

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عبدل آباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای عبدل آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای عبدل آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عبدل آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

امام سجاد (ع)
هر كه حاجت برادر مؤمن خود را برآورد حق تعالی صد حاجت او را برآورد كه یكی بهشت باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عبدل آباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عبدل آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عبدل آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عبدل آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عبدل آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عبدل آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٢١٠٦:١٩:٥٣١٢:٥٢:٢٠١٩:٢٥:١٢١٩:٤٢:٣١٠٠:١١:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٥٠٦:١٨:٥٩١٢:٥٢:١١١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٣:٠٧٠٠:١٠:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:١٨:٠٦١٢:٥٢:٠١١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٣:٤٣٠٠:١٠:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٧:١٤١٢:٥١:٥٣١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:٢٠٠٠:١٠:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٦:٢٣١٢:٥١:٤٤١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٤:٥٦٠٠:١٠:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٥:٣٣١٢:٥١:٣٧١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٥:٣٣٠٠:٠٩:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٤:٤٤١٢:٥١:٢٩١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٦:١٠٠٠:٠٩:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٣:٥٥١٢:٥١:٢٣١٩:٢٩:١٣١٩:٤٦:٤٧٠٠:٠٩:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٣:٠٨١٢:٥١:١٧١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٧:٢٤٠٠:٠٩:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٢:٢٢١٢:٥١:١١١٩:٣٠:٢٣١٩:٤٨:٠١٠٠:٠٩:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٥١٠٦:١١:٣٦١٢:٥١:٠٦١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٨:٣٨٠٠:٠٨:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٠:٥٢١٢:٥١:٠١١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٨:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٠:٠٩١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٢:٠٧١٩:٤٩:٥٢٠٠:٠٨:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥٠:٥٤١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٣٠٠٠:٠٨:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٠٨:٤٦١٢:٥٠:٥١١٩:٣٣:١٨١٩:٥١:٠٧٠٠:٠٨:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١١٠٦:٠٨:٠٦١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٣:٥٣١٩:٥١:٤٤٠٠:٠٨:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٢٢٠٠:٠٧:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠٦:٤٩١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٢:٥٩٠٠:٠٧:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٠٦:١٣١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٣٦٠٠:٠٧:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٠٥:٣٨١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٦:١٣١٩:٥٤:١٣٠٠:٠٧:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠٥:٠٤١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٥١٠٠:٠٧:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٤:٣١١٢:٥٠:٤٨١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٥:٢٨٠٠:٠٧:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠٤:٠٠١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:٠٤٠٠:٠٧:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٣:٣٠١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٤١٠٠:٠٧:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٣:٠١١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:١٨٠٠:٠٧:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٢:٣٣١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٩:٤١١٩:٥٧:٥٤٠٠:٠٧:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥١:٠٢١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:٣٠٠٠:٠٧:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:٠٤٠٦:٠١:٤٢١٢:٥١:٠٧١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٠٦٠٠:٠٧:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠١:١٨١٢:٥١:١٢١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٤١٠٠:٠٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عبدل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عبدل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عبدل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عبدل آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای عبدل آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عبدل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عبدل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای عبدل آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای عبدل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای عبدل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای عبدل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عبدل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عبدل آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای عبدل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای عبدل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عبدل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای عبدل آباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٥٩:١٦١٢:٥٦:٢٠١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:١٤٠٠:١٠:٤٩
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥٩:٣٠١٢:٥٦:٣٣١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٢٦٠٠:١١:٠٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٥٩:٤٥١٢:٥٦:٤٦١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٣٥٠٠:١١:١٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٠:٠١١٢:٥٦:٥٩١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:٤٤٠٠:١١:٣٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٠:١٨١٢:٥٧:١٢١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٢:٥٢٠٠:١١:٤٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٠:٣٦١٢:٥٧:٢٤١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٢:٥٨٠٠:١١:٥٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٠:٥٥١٢:٥٧:٣٧١٩:٥٤:١٥٢٠:١٣:٠٣٠٠:١٢:١٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠١:١٤١٢:٥٧:٤٩١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٠٦٠٠:١٢:٢٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠١:٣٥١٢:٥٨:٠١١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٠٨٠٠:١٢:٤٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠١:٥٦١٢:٥٨:١٣١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٠٩٠٠:١٢:٥٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٢:١٩١٢:٥٨:٢٥١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٠٩٠٠:١٣:١١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٢:٤٢١٢:٥٨:٣٦١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٣:٢٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٣:٠٥١٢:٥٨:٤٧١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٠٤٠٠:١٣:٤٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٣:٣٠١٢:٥٨:٥٨١٩:٥٤:١٧٢٠:١٢:٥٩٠٠:١٣:٥٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٣:٥٥١٢:٥٩:٠٨١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٥٣٠٠:١٤:٠٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٤:٢١١٢:٥٩:١٨١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٤٥٠٠:١٤:٢٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٤:٤٧١٢:٥٩:٢٨١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٣٦٠٠:١٤:٣٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٥:١٤١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٢٦٠٠:١٤:٥٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٥:٤١١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:١٤٠٠:١٥:٠٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:٠١٠٠:١٥:١٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٦:٣٧١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٤٦٠٠:١٥:٢٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٥٠٦:٠٧:٠٦١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٢:٥٩٢٠:١١:٢٩٠٠:١٥:٤٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠٠:١٦١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:١٢٠٠:١٥:٥٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٦:٠٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٨:٣٥١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٣٢٠٠:١٦:١٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٩:٠٥١٣:٠٠:٣٣١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:١٠٠٠:١٦:٢٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٩:٣٦١٣:٠٠:٣٨١٩:٥١:٢٦٢٠:٠٩:٤٧٠٠:١٦:٣٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٠:٠٧١٣:٠٠:٤٢١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٦:٤٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٠:٣٨١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٨:٥٦٠٠:١٦:٥٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١١:٠٩١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٨:٢٩٠٠:١٧:٠٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١١:٤١١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٠٠٠٠:١٧:١٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عبدل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای عبدل آباد روستای عبدل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای عبدل آباد روستای عبدل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عبدل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عبدل آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای عبدل آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عبدل آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عبدل آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عبدل آباد

روستای عبدل آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عبدل آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عبدل آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عبدل آباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای عبدل آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای عبدل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عبدل آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عبدل آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عبدل آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق عبدل آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عبدل آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق عبدل آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عبدل آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عبدل آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عبدل آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عبدل آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق عبدل آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عبدل آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو