جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای عبدل آباد

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز عبدل آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٧:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٥٣:١٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٠٧
نیمه شب: ٠٠:٠٨:٠٠

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عبدل آباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای عبدل آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای عبدل آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عبدل آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
در بهشت چیزهایی هست كه هیچ چشمی (آن را) ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ بشری نگذشته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عبدل آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عبدل آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عبدل آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای عبدل آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عبدل آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عبدل آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٠:٤٩١٢:٥٤:٤١١٩:١٨:٥٨١٩:٣٥:٥٦٠٠:١٤:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:١٤٠٦:٢٩:٤٧١٢:٥٤:٢٦١٩:١٩:٣٠١٩:٣٦:٣٠٠٠:١٤:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٢٨:٤٦١٢:٥٤:١٢١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٧:٠٥٠٠:١٣:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٢٧:٤٥١٢:٥٣:٥٨١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٧:٣٩٠٠:١٣:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٢٦:٤٦١٢:٥٣:٤٥١٩:٢١:٠٩١٩:٣٨:١٤٠٠:١٣:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٥:٤٦١٢:٥٣:٣٢١٩:٢١:٤٢١٩:٣٨:٤٩٠٠:١٣:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٤:٤٨١٢:٥٣:١٩١٩:٢٢:١٥١٩:٣٩:٢٤٠٠:١٢:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٣:٥٠١٢:٥٣:٠٧١٩:٢٢:٤٨١٩:٣٩:٥٩٠٠:١٢:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٢:٥٣١٢:٥٢:٥٥١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٠:٣٤٠٠:١٢:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢١:٥٦١٢:٥٢:٤٤١٩:٢٣:٥٥١٩:٤١:١٠٠٠:١١:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢١:٠٠١٢:٥٢:٣٣١٩:٢٤:٢٩١٩:٤١:٤٦٠٠:١١:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٠:٠٦١٢:٥٢:٢٢١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٢:٢١٠٠:١١:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٩:١١١٢:٥٢:١٢١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٢:٥٧٠٠:١١:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٤٠٦:١٨:١٨١٢:٥٢:٠٣١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:٣٣٠٠:١٠:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:١٧:٢٦١٢:٥١:٥٤١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٤:١٠٠٠:١٠:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٦:٣٤١٢:٥١:٤٥١٩:٢٧:١٩١٩:٤٤:٤٦٠٠:١٠:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٥:٤٤١٢:٥١:٣٧١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٥:٢٣٠٠:١٠:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٤:٥٤١٢:٥١:٣٠١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٥:٥٩٠٠:٠٩:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٤:٠٦١٢:٥١:٢٣١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٦:٣٦٠٠:٠٩:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٣:١٨١٢:٥١:١٧١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:١٣٠٠:٠٩:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٢:٣٢١٢:٥١:١١١٩:٣٠:١٣١٩:٤٧:٥٠٠٠:٠٩:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١١:٤٦١٢:٥١:٠٦١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٨:٢٨٠٠:٠٨:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١١:٠٢١٢:٥١:٠١١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٠٥٠٠:٠٨:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٠:١٨١٢:٥٠:٥٧١٩:٣١:٥٨١٩:٤٩:٤٢٠٠:٠٨:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٢٠٦:٠٩:٣٦١٢:٥٠:٥٤١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:٢٠٠٠:٠٨:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٨:٥٥١٢:٥٠:٥١١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٠:٥٧٠٠:٠٨:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٨:١٥١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٣٥٠٠:٠٨:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٧:٣٦١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:١٢٠٠:٠٧:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٦:٥٨١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٥٠٠٠:٠٧:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عبدل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عبدل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عبدل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عبدل آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای عبدل آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عبدل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عبدل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای عبدل آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای عبدل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای عبدل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای عبدل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عبدل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عبدل آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عبدل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای عبدل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عبدل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عبدل آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥١:٠٢١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:٣٠٠٠:٠٧:٠٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٤٠٦:٠١:٤٢١٢:٥١:٠٧١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٠٦٠٠:٠٧:٠٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠١:١٨١٢:٥١:١٢١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٤١٠٠:٠٧:٠٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٠:٥٦١٢:٥١:١٨١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٠:١٧٠٠:٠٧:٠٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٠:٣٥١٢:٥١:٢٤١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:٥١٠٠:٠٧:٠٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٠:١٥١٢:٥١:٣٠١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:٢٦٠٠:٠٧:٠٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٨٠٥:٥٩:٥٦١٢:٥١:٣٧١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٠٧:١١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٩٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥١:٤٥١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٠٧:١٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٢٠٥:٥٩:٢٣١٢:٥١:٥٣١٩:٤٤:٣٦٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٠٧:١٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٩:٠٩١٢:٥٢:٠١١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٠٧:٢٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥٨:٥٦١٢:٥٢:١٠١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٤:١٠٠٠:٠٧:٢٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١١٠٥:٥٨:٤٤١٢:٥٢:١٩١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٤١٠٠:٠٧:٢٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥٨:٣٣١٢:٥٢:٢٩١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:١٢٠٠:٠٧:٣٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٨:٢٤١٢:٥٢:٣٨١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٠٧:٤٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥٨:١٦١٢:٥٢:٤٩١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:١١٠٠:٠٧:٤٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥٢:٥٩١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٣٩٠٠:٠٧:٥٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٥٨:٠٤١٢:٥٣:١٠١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٠٨:٠٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥٨:٠٠١٢:٥٣:٢١١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٠٨:٠٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٧:٥٧١٢:٥٣:٣٢١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٠٨:١٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٧٠٥:٥٧:٥٥١٢:٥٣:٤٤١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٠٨:٢٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١١٠٥:٥٧:٥٥١٢:٥٣:٥٦١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٠٨:٣٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٤:٠٨١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:١٣٠٠:٠٨:٤٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٥٧:٥٨١٢:٥٤:٢١١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٠٨:٥٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٥٨:٠٢١٢:٥٤:٣٣١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٥٧٠٠:٠٩:٠٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٤:٤٦١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:١٨٠٠:٠٩:١٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥٨:١٣١٢:٥٤:٥٩١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٣٧٠٠:٠٩:٢٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٨:٢٠١٢:٥٥:١٢١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٠:٥٦٠٠:٠٩:٤١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥٨:٢٨١٢:٥٥:٢٥١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:١٣٠٠:٠٩:٥٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٨:٣٨١٢:٥٥:٣٨١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٢٩٠٠:١٠:٠٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٥٨:٤٨١٢:٥٥:٥١١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٤٥٠٠:١٠:١٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٣٠٥:٥٩:٠٠١٢:٥٦:٠٤١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:٥٩٠٠:١٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای عبدل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عبدل آباد روستای عبدل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عبدل آباد روستای عبدل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عبدل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عبدل آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عبدل آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عبدل آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عبدل آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عبدل آباد

روستای عبدل آباد بر روی نقشه

روستای عبدل آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عبدل آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عبدل آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عبدل آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای عبدل آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای عبدل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عبدل آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عبدل آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عبدل آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عبدل آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عبدل آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عبدل آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عبدل آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عبدل آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عبدل آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عبدل آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق عبدل آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عبدل آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو