جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر عبدالله گیو

نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز عبدالله گیو

اذان صبح: ٠٤:٣٢:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٣
اذان ظهر: ١١:١٩:٥٥
غروب آفتاب: ١٦:٤١:١٩
اذان مغرب: ١٧:٠٠:١٧
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٧:١٣

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر عبدالله گیو (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر عبدالله گیو)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر عبدالله گیو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر عبدالله گیو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
روزه گرفتن در زمستان، با بهره‌مندی‌ از سردی است (یعنی هم لذّت روزه و هم لذّت هوای سرد را می‌برد و از این جهت فشار بر روزه‌دار از نظر جسمی وارد نمی‌شود.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر عبدالله گیو

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر عبدالله گیو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر عبدالله گیو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر عبدالله گیو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر عبدالله گیو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان عبدالله گیو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٣:٥٥١٢:٣٦:٣٣١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٨:٣٩٢٣:٥١:٢١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٢:٣٤١٢:٣٦:١٨١٩:١٠:٣٩١٩:٢٩:٣٤٢٣:٥٠:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:١٨٠٦:٠١:١٣١٢:٣٦:٠٤١٩:١١:٣٢١٩:٣٠:٢٩٢٣:٥٠:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٩:٥٣١٢:٣٥:٥٠١٩:١٢:٢٤١٩:٣١:٢٤٢٣:٥٠:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٨:٣٣١٢:٣٥:٣٧١٩:١٣:١٧١٩:٣٢:١٩٢٣:٤٩:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٧:١٤١٢:٣٥:٢٤١٩:١٤:٠٩١٩:٣٣:١٤٢٣:٤٩:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٤:٥١٠٥:٥٥:٥٦١٢:٣٥:١١١٩:١٥:٠٢١٩:٣٤:٠٩٢٣:٤٩:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥٤:٣٩١٢:٣٤:٥٩١٩:١٥:٥٤١٩:٣٥:٠٤٢٣:٤٨:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٣:٢٣١٢:٣٤:٤٧١٩:١٦:٤٧١٩:٣٦:٠٠٢٣:٤٨:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٠:٠٥٠٥:٥٢:٠٧١٢:٣٤:٣٦١٩:١٧:٤٠١٩:٣٦:٥٥٢٣:٤٨:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٨:٣١٠٥:٥٠:٥٣١٢:٣٤:٢٥١٩:١٨:٣٢١٩:٣٧:٥٠٢٣:٤٧:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٦:٥٧٠٥:٤٩:٣٩١٢:٣٤:١٤١٩:١٩:٢٥١٩:٣٨:٤٦٢٣:٤٧:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٥:٢٤٠٥:٤٨:٢٦١٢:٣٤:٠٤١٩:٢٠:١٧١٩:٣٩:٤١٢٣:٤٧:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٣:٥٢٠٥:٤٧:١٤١٢:٣٣:٥٥١٩:٢١:١٠١٩:٤٠:٣٧٢٣:٤٦:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٢:٢٠٠٥:٤٦:٠٤١٢:٣٣:٤٦١٩:٢٢:٠٣١٩:٤١:٣٢٢٣:٤٦:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٠:٤٩٠٥:٤٤:٥٤١٢:٣٣:٣٧١٩:٢٢:٥٥١٩:٤٢:٢٨٢٣:٤٦:٠٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٩:١٩٠٥:٤٣:٤٥١٢:٣٣:٢٩١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٣:٢٤٢٣:٤٥:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣٣:٢٢١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٤:١٩٢٣:٤٥:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٦:٢١٠٥:٤١:٣١١٢:٣٣:١٥١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٥:١٥٢٣:٤٥:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٤٠:٢٦١٢:٣٣:٠٩١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٦:١١٢٣:٤٤:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٣٩:٢٢١٢:٣٣:٠٣١٩:٢٧:١٨١٩:٤٧:٠٦٢٣:٤٤:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٢:٠٢٠٥:٣٨:١٩١٢:٣٢:٥٨١٩:٢٨:١٠١٩:٤٨:٠٢٢٣:٤٤:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٠:٣٨٠٥:٣٧:١٧١٢:٣٢:٥٣١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٨:٥٧٢٣:٤٤:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٩:١٤٠٥:٣٦:١٧١٢:٣٢:٤٩١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٩:٥٢٢٣:٤٣:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٧:٥٢٠٥:٣٥:١٧١٢:٣٢:٤٦١٩:٣٠:٤٦١٩:٥٠:٤٨٢٣:٤٣:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٦:٣١٠٥:٣٤:٢٠١٢:٣٢:٤٣١٩:٣١:٣٨١٩:٥١:٤٣٢٣:٤٣:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٥:١٢٠٥:٣٣:٢٣١٢:٣٢:٤١١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٢:٣٧٢٣:٤٣:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٣:٥٣٠٥:٣٢:٢٨١٢:٣٢:٣٩١٩:٣٣:٢١١٩:٥٣:٣٢٢٣:٤٢:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٢:٣٦٠٥:٣١:٣٥١٢:٣٢:٣٨١٩:٣٤:١٢١٩:٥٤:٢٦٢٣:٤٢:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر عبدالله گیو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر عبدالله گیو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر عبدالله گیو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عبدالله گیو

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر عبدالله گیو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر عبدالله گیو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عبدالله گیو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر عبدالله گیو

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر عبدالله گیو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر عبدالله گیو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر عبدالله گیو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر عبدالله گیو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عبدالله گیو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر عبدالله گیو

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر عبدالله گیو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عبدالله گیو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر عبدالله گیو

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر عبدالله گیو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر عبدالله گیو شهر عبدالله گیو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر عبدالله گیو شهر عبدالله گیو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر عبدالله گیو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عبدالله گیو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر عبدالله گیو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر عبدالله گیو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عبدالله گیو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر عبدالله گیو

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٧٠٥:٥٠:١٨١١:٢٠:٤٢١٦:٥٠:٣٦١٧:٠٩:١٨٢٢:٣٨:٢٣
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٥١:١٥١١:٢٠:٣٤١٦:٤٩:٢٣١٧:٠٨:٠٧٢٢:٣٨:١٢
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٢:١٢١١:٢٠:٢٦١٦:٤٨:١٠١٧:٠٦:٥٦٢٢:٣٨:٠٢
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥٣:١٠١١:٢٠:١٩١٦:٤٦:٥٩١٧:٠٥:٤٧٢٢:٣٧:٥٢
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٥٤:٠٨١١:٢٠:١٣١٦:٤٥:٤٩١٧:٠٤:٣٨٢٢:٣٧:٤٣
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٥٥:٠٦١١:٢٠:٠٧١٦:٤٤:٣٩١٧:٠٣:٣١٢٢:٣٧:٣٥
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٦:٠٥١١:٢٠:٠٢١٦:٤٣:٣١١٧:٠٢:٢٥٢٢:٣٧:٢٧
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٧:٠٤١١:١٩:٥٨١٦:٤٢:٢٥١٧:٠١:٢١٢٢:٣٧:٢٠
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٨:٠٣١١:١٩:٥٥١٦:٤١:١٩١٧:٠٠:١٧٢٢:٣٧:١٣
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٧٠٥:٥٩:٠٢١١:١٩:٥٢١٦:٤٠:١٥١٦:٥٩:١٥٢٢:٣٧:٠٧
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٠:٠٢١١:١٩:٥١١٦:٣٩:١٢١٦:٥٨:١٥٢٢:٣٧:٠٢
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠١:٠٢١١:١٩:٥٠١٦:٣٨:١٠١٦:٥٧:١٦٢٢:٣٦:٥٨
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٢:٠٢١١:١٩:٤٩١٦:٣٧:١٠١٦:٥٦:١٨٢٢:٣٦:٥٤
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٣:٠٣١١:١٩:٥٠١٦:٣٦:١١١٦:٥٥:٢١٢٢:٣٦:٥١
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٤:٠٤١١:١٩:٥٢١٦:٣٥:١٤١٦:٥٤:٢٧٢٢:٣٦:٤٩
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٥:٠٥١١:١٩:٥٤١٦:٣٤:١٨١٦:٥٣:٣٣٢٢:٣٦:٤٨
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٦:٠٦١١:١٩:٥٧١٦:٣٣:٢٤١٦:٥٢:٤١٢٢:٣٦:٤٧
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٧:٠٧١١:٢٠:٠١١٦:٣٢:٣١١٦:٥١:٥١٢٢:٣٦:٤٧
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٨:٠٩١١:٢٠:٠٦١٦:٣١:٣٩١٦:٥١:٠٢٢٢:٣٦:٤٨
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٧٠٦:٠٩:١١١١:٢٠:١٢١٦:٣٠:٥٠١٦:٥٠:١٥٢٢:٣٦:٥٠
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٠:١٢١١:٢٠:١٩١٦:٣٠:٠٢١٦:٤٩:٣٠٢٢:٣٦:٥٣
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١١:١٤١١:٢٠:٢٦١٦:٢٩:١٦١٦:٤٨:٤٦٢٢:٣٦:٥٦
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٢:١٦١١:٢٠:٣٥١٦:٢٨:٣١١٦:٤٨:٠٤٢٢:٣٧:٠٠
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٣:١٨١١:٢٠:٤٤١٦:٢٧:٤٨١٦:٤٧:٢٤٢٢:٣٧:٠٦
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٤:٢٠١١:٢٠:٥٤١٦:٢٧:٠٧١٦:٤٦:٤٥٢٢:٣٧:١٢
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٥:٢٢١١:٢١:٠٥١٦:٢٦:٢٨١٦:٤٦:٠٩٢٢:٣٧:١٨
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٦:٢٣١١:٢١:١٧١٦:٢٥:٥٠١٦:٤٥:٣٤٢٢:٣٧:٢٦
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٧:٢٥١١:٢١:٣٠١٦:٢٥:١٤١٦:٤٥:٠٠٢٢:٣٧:٣٤
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٥٠٦:١٨:٢٦١١:٢١:٤٣١٦:٢٤:٤٠١٦:٤٤:٢٩٢٢:٣٧:٤٤
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٩:٢٧١١:٢١:٥٨١٦:٢٤:٠٨١٦:٤٣:٥٩٢٢:٣٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر عبدالله گیو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر عبدالله گیو شهر عبدالله گیو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر عبدالله گیو شهر عبدالله گیو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر عبدالله گیو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عبدالله گیو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر عبدالله گیو

عبدالله گیوی، روستایی از توابع بخش سرولایت شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی ایران است.این روستا از سال ۱۳۸۱ تا الان هیچ گونه پیشرفتی نداشته

شهر عبدالله گیو در ویکیپدیا

شهر عبدالله گیو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر عبدالله گیو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر عبدالله گیو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر عبدالله گیو بر روی نقشه

شهر عبدالله گیو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر عبدالله گیو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر عبدالله گیو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر عبدالله گیو
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر عبدالله گیو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر عبدالله گیو + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر عبدالله گیو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر عبدالله گیو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر عبدالله گیو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر عبدالله گیو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر عبدالله گیو رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا عبدالله گیو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عبدالله گیو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا عبدالله گیو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق عبدالله گیو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عبدالله گیو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عبدالله گیو
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ عبدالله گیو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عبدالله گیو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر عبدالله گیو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو