جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر عبدالله گیو

نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز عبدالله گیو


اذان صبح: ٠٤:١٩:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٠٠
اذان ظهر: ١١:٢١:٥٥
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:١٨
اذان مغرب: ١٧:١٧:٤٨
نیمه شب: ٢٢:٣٩:٤٨

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر عبدالله گیو (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر عبدالله گیو)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر عبدالله گیو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر عبدالله گیو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

هلن كلر
چهره ی خود را به سوی خورشید بگردان، آن گاه تمام سایه ها پشت سر تو خواهند افتاد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر عبدالله گیو

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر عبدالله گیو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر عبدالله گیو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر عبدالله گیو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر عبدالله گیو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عبدالله گیو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٩:٢٢١٢:٣٤:١٢١٩:١٩:٣٨١٩:٣٩:٠٠٢٣:٤٧:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٠٢٠٥:٤٨:٠٩١٢:٣٤:٠٣١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٥٦٢٣:٤٧:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٣٠٠٥:٤٦:٥٨١٢:٣٣:٥٣١٩:٢١:٢٤١٩:٤٠:٥١٢٣:٤٦:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١١:٥٩٠٥:٤٥:٤٧١٢:٣٣:٤٥١٩:٢٢:١٧١٩:٤١:٤٧٢٣:٤٦:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٢٨٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣٣:٣٦١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٢:٤٣٢٣:٤٦:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٤٣:٣٠١٢:٣٣:٢٩١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٣:٣٩٢٣:٤٥:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٤٢:٢٢١٢:٣٣:٢٢١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٤:٣٤٢٣:٤٥:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٠١٠٥:٤١:١٦١٢:٣٣:١٥١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٥:٣٠٢٣:٤٥:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٤٠:١١١٢:٣٣:٠٩١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٦:٢٦٢٣:٤٤:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٣٩:٠٧١٢:٣٣:٠٣١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٧:٢١٢٣:٤٤:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠١:٤٢٠٥:٣٨:٠٥١٢:٣٢:٥٨١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٨:١٦٢٣:٤٤:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:١٨٠٥:٣٧:٠٣١٢:٣٢:٥٣١٩:٢٩:١٦١٩:٤٩:١٢٢٣:٤٤:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٥٥٠٥:٣٦:٠٣١٢:٣٢:٤٩١٩:٣٠:٠٨١٩:٥٠:٠٧٢٣:٤٣:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٣٣٠٥:٣٥:٠٤١٢:٣٢:٤٦١٩:٣١:٠٠١٩:٥١:٠٢٢٣:٤٣:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:١٢٠٥:٣٤:٠٧١٢:٣٢:٤٣١٩:٣١:٥١١٩:٥١:٥٦٢٣:٤٣:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٤:٥٣٠٥:٣٣:١٠١٢:٣٢:٤١١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٢:٥١٢٣:٤٣:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٣٥٠٥:٣٢:١٥١٢:٣٢:٣٩١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٣:٤٥٢٣:٤٢:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:١٨٠٥:٣١:٢٢١٢:٣٢:٣٨١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٤:٣٩٢٣:٤٢:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٠٣٠٥:٣٠:٣٠١٢:٣٢:٣٨١٩:٣٥:١٥١٩:٥٥:٣٣٢٣:٤٢:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٩:٤٩٠٥:٢٩:٤٠١٢:٣٢:٣٨١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٦:٢٧٢٣:٤٢:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٨:٣٦٠٥:٢٨:٥٠١٢:٣٢:٣٨١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٧:٢٠٢٣:٤٢:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٧:٢٥٠٥:٢٨:٠٣١٢:٣٢:٤٠١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٨:١٣٢٣:٤٢:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:١٦٠٥:٢٧:١٧١٢:٣٢:٤١١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٩:٠٥٢٣:٤١:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٠٨٠٥:٢٦:٣٢١٢:٣٢:٤٤١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٩:٥٧٢٣:٤١:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٠٣٠٥:٢٥:٤٩١٢:٣٢:٤٧١٩:٤٠:١١٢٠:٠٠:٤٨٢٣:٤١:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٢:٥٨٠٥:٢٥:٠٨١٢:٣٢:٥٠١٩:٤٠:٥٨٢٠:٠١:٣٩٢٣:٤١:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤١:٥٦٠٥:٢٤:٢٨١٢:٣٢:٥٤١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٢:٢٩٢٣:٤١:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٠:٥٦٠٥:٢٣:٥٠١٢:٣٢:٥٩١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٣:١٩٢٣:٤١:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٩:٥٧٠٥:٢٣:١٤١٢:٣٣:٠٤١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٤:٠٨٢٣:٤١:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عبدالله گیو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عبدالله گیو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عبدالله گیو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عبدالله گیو

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر عبدالله گیو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر عبدالله گیو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عبدالله گیو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر عبدالله گیو

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر عبدالله گیو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر عبدالله گیو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر عبدالله گیو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر عبدالله گیو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عبدالله گیو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر عبدالله گیو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر عبدالله گیو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عبدالله گیو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر عبدالله گیو

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٢٤:٢٥١١:٢٨:٤٧١٧:٣٢:٣٣١٧:٥٠:٥٠٢٢:٤٦:٢٥
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:١٧٠٥:٢٥:١٤١١:٢٨:٢٦١٧:٣١:٠٢١٧:٤٩:١٩٢٢:٤٦:٠٦
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:١١٠٥:٢٦:٠٣١١:٢٨:٠٥١٧:٢٩:٣٢١٧:٤٧:٤٨٢٢:٤٥:٤٨
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٤٠٥:٢٦:٥٢١١:٢٧:٤٤١٧:٢٨:٠٢١٧:٤٦:١٨٢٢:٤٥:٣٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٨٠٥:٢٧:٤١١١:٢٧:٢٤١٧:٢٦:٣٢١٧:٤٤:٤٨٢٢:٤٥:١١
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥١٠٥:٢٨:٣٠١١:٢٧:٠٣١٧:٢٥:٠٢١٧:٤٣:١٨٢٢:٤٤:٥٣
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٤٠٥:٢٩:٢٠١١:٢٦:٤٣١٧:٢٣:٣٣١٧:٤١:٤٩٢٢:٤٤:٣٥
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٣٠:٠٩١١:٢٦:٢٤١٧:٢٢:٠٣١٧:٤٠:٢٠٢٢:٤٤:١٧
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٣٠:٥٩١١:٢٦:٠٤١٧:٢٠:٣٤١٧:٣٨:٥٢٢٢:٤٣:٥٨
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٣١:٥٠١١:٢٥:٤٥١٧:١٩:٠٦١٧:٣٧:٢٣٢٢:٤٣:٤٠
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٥٠٥:٣٢:٤٠١١:٢٥:٢٦١٧:١٧:٣٨١٧:٣٥:٥٦٢٢:٤٣:٢٢
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٣٣:٣١١١:٢٥:٠٧١٧:١٦:١٠١٧:٣٤:٢٨٢٢:٤٣:٠٤
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٣٤:٢٢١١:٢٤:٤٩١٧:١٤:٤٢١٧:٣٣:٠١٢٢:٤٢:٤٧
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥١٠٥:٣٥:١٣١١:٢٤:٣١١٧:١٣:١٥١٧:٣١:٣٥٢٢:٤٢:٢٩
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٤٣٠٥:٣٦:٠٤١١:٢٤:١٣١٧:١١:٤٩١٧:٣٠:٠٩٢٢:٤٢:١٢
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٤٠٥:٣٦:٥٦١١:٢٣:٥٦١٧:١٠:٢٣١٧:٢٨:٤٤٢٢:٤١:٥٤
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٦٠٥:٣٧:٤٨١١:٢٣:٣٩١٧:٠٨:٥٨١٧:٢٧:٢٠٢٢:٤١:٣٨
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:١٧٠٥:٣٨:٤٠١١:٢٣:٢٣١٧:٠٧:٣٣١٧:٢٥:٥٦٢٢:٤١:٢١
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٩٠٥:٣٩:٣٢١١:٢٣:٠٧١٧:٠٦:٠٩١٧:٢٤:٣٣٢٢:٤١:٠٥
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٠٠٥:٤٠:٢٥١١:٢٢:٥١١٧:٠٤:٤٥١٧:٢٣:١٠٢٢:٤٠:٤٨
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٢٠٥:٤١:١٨١١:٢٢:٣٦١٧:٠٣:٢٢١٧:٢١:٤٩٢٢:٤٠:٣٣
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٣٠٥:٤٢:١٢١١:٢٢:٢٢١٧:٠٢:٠٠١٧:٢٠:٢٨٢٢:٤٠:١٧
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٥٠٥:٤٣:٠٦١١:٢٢:٠٨١٧:٠٠:٣٨١٧:١٩:٠٨٢٢:٤٠:٠٢
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٤:٠٠١١:٢١:٥٥١٦:٥٩:١٨١٧:١٧:٤٨٢٢:٣٩:٤٨
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٨٠٥:٤٤:٥٤١١:٢١:٤٢١٦:٥٧:٥٨١٧:١٦:٣٠٢٢:٣٩:٣٤
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٩٠٥:٤٥:٤٩١١:٢١:٣٠١٦:٥٦:٣٩١٧:١٥:١٢٢٢:٣٩:٢٠
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠١٠٥:٤٦:٤٥١١:٢١:١٨١٦:٥٥:٢١١٧:١٣:٥٦٢٢:٣٩:٠٧
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٤٧:٤٠١١:٢١:٠٧١٦:٥٤:٠٣١٧:١٢:٤٠٢٢:٣٨:٥٤
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٤٨:٣٦١١:٢٠:٥٧١٦:٥٢:٤٧١٧:١١:٢٦٢٢:٣٨:٤٢
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٤٩:٣٣١١:٢٠:٤٧١٦:٥١:٣٢١٧:١٠:١٢٢٢:٣٨:٣٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر عبدالله گیو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر عبدالله گیو شهر عبدالله گیو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر عبدالله گیو شهر عبدالله گیو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر عبدالله گیو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عبدالله گیو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر عبدالله گیو

عبدالله گیوی، روستایی از توابع بخش سرولایت شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی ایران است.این روستا از سال ۱۳۸۱ تا الان هیچ گونه پیشرفتی نداشته

شهر عبدالله گیو در ویکیپدیا

شهر عبدالله گیو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر عبدالله گیو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر عبدالله گیو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر عبدالله گیو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر عبدالله گیو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر عبدالله گیو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر عبدالله گیو
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر عبدالله گیو + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر عبدالله گیو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر عبدالله گیو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر عبدالله گیو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر عبدالله گیو رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا عبدالله گیو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عبدالله گیو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عبدالله گیو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عبدالله گیو
زمان پخش اذان آنلاین به افق عبدالله گیو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عبدالله گیو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عبدالله گیو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عبدالله گیو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر عبدالله گیو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو