جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر عبدالله گیو

نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز عبدالله گیو


اذان صبح: ٠٣:٤٧:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٤١
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٥٥

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر عبدالله گیو (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر عبدالله گیو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر عبدالله گیو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر عبدالله گیو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

جی.پی.واسوانی
ذهن همچون ساعتی پیوسته در حال كار كردن است و باید هر روز با اندیشه های خوب آن را كوك كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر عبدالله گیو

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر عبدالله گیو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر عبدالله گیو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر عبدالله گیو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر عبدالله گیو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عبدالله گیو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٩:٢٢١٢:٣٤:١٢١٩:١٩:٣٨١٩:٣٩:٠٠٢٣:٤٧:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٠٢٠٥:٤٨:٠٩١٢:٣٤:٠٣١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٥٦٢٣:٤٧:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٣٠٠٥:٤٦:٥٨١٢:٣٣:٥٣١٩:٢١:٢٤١٩:٤٠:٥١٢٣:٤٦:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١١:٥٩٠٥:٤٥:٤٧١٢:٣٣:٤٥١٩:٢٢:١٧١٩:٤١:٤٧٢٣:٤٦:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٢٨٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣٣:٣٦١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٢:٤٣٢٣:٤٦:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٤٣:٣٠١٢:٣٣:٢٩١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٣:٣٩٢٣:٤٥:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٤٢:٢٢١٢:٣٣:٢٢١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٤:٣٤٢٣:٤٥:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٠١٠٥:٤١:١٦١٢:٣٣:١٥١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٥:٣٠٢٣:٤٥:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٤٠:١١١٢:٣٣:٠٩١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٦:٢٦٢٣:٤٤:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٣٩:٠٧١٢:٣٣:٠٣١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٧:٢١٢٣:٤٤:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠١:٤٢٠٥:٣٨:٠٥١٢:٣٢:٥٨١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٨:١٦٢٣:٤٤:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:١٨٠٥:٣٧:٠٣١٢:٣٢:٥٣١٩:٢٩:١٦١٩:٤٩:١٢٢٣:٤٤:٠٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٨:٥٥٠٥:٣٦:٠٣١٢:٣٢:٤٩١٩:٣٠:٠٨١٩:٥٠:٠٧٢٣:٤٣:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٧:٣٣٠٥:٣٥:٠٤١٢:٣٢:٤٦١٩:٣١:٠٠١٩:٥١:٠٢٢٣:٤٣:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:١٢٠٥:٣٤:٠٧١٢:٣٢:٤٣١٩:٣١:٥١١٩:٥١:٥٦٢٣:٤٣:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٤:٥٣٠٥:٣٣:١٠١٢:٣٢:٤١١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٢:٥١٢٣:٤٣:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٣:٣٥٠٥:٣٢:١٥١٢:٣٢:٣٩١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٣:٤٥٢٣:٤٢:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:١٨٠٥:٣١:٢٢١٢:٣٢:٣٨١٩:٣٤:٢٤١٩:٥٤:٣٩٢٣:٤٢:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٠٣٠٥:٣٠:٣٠١٢:٣٢:٣٨١٩:٣٥:١٥١٩:٥٥:٣٣٢٣:٤٢:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٩:٤٩٠٥:٢٩:٤٠١٢:٣٢:٣٨١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٦:٢٧٢٣:٤٢:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٨:٣٦٠٥:٢٨:٥٠١٢:٣٢:٣٨١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٧:٢٠٢٣:٤٢:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٧:٢٥٠٥:٢٨:٠٣١٢:٣٢:٤٠١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٨:١٣٢٣:٤٢:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:١٦٠٥:٢٧:١٧١٢:٣٢:٤١١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٩:٠٥٢٣:٤١:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٠٨٠٥:٢٦:٣٢١٢:٣٢:٤٤١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٩:٥٧٢٣:٤١:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٠٣٠٥:٢٥:٤٩١٢:٣٢:٤٧١٩:٤٠:١١٢٠:٠٠:٤٨٢٣:٤١:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٢:٥٨٠٥:٢٥:٠٨١٢:٣٢:٥٠١٩:٤٠:٥٨٢٠:٠١:٣٩٢٣:٤١:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤١:٥٦٠٥:٢٤:٢٨١٢:٣٢:٥٤١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٢:٢٩٢٣:٤١:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٠:٥٦٠٥:٢٣:٥٠١٢:٣٢:٥٩١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٣:١٩٢٣:٤١:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٩:٥٧٠٥:٢٣:١٤١٢:٣٣:٠٤١٩:٤٣:١٩٢٠:٠٤:٠٨٢٣:٤١:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عبدالله گیو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عبدالله گیو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر عبدالله گیو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عبدالله گیو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر عبدالله گیو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر عبدالله گیو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عبدالله گیو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر عبدالله گیو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر عبدالله گیو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر عبدالله گیو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر عبدالله گیو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر عبدالله گیو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عبدالله گیو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر عبدالله گیو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر عبدالله گیو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر عبدالله گیو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر عبدالله گیو

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٢٩٠٥:١٧:٥٧١٢:٣٨:١٢١٩:٥٨:٢٦٢٠:٢٠:٠٢٢٣:٤٣:٣٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٤٤٠٥:١٨:١٢١٢:٣٨:٢٥١٩:٥٨:٣٧٢٠:٢٠:١٢٢٣:٤٣:٤٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٠١٠٥:١٨:٢٨١٢:٣٨:٣٨١٩:٥٨:٤٦٢٠:٢٠:٢١٢٣:٤٤:٠٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٢١٠٥:١٨:٤٥١٢:٣٨:٥١١٩:٥٨:٥٣٢٠:٢٠:٢٨٢٣:٤٤:١٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٤٤٠٥:١٩:٠٤١٢:٣٩:٠٤١٩:٥٨:٥٩٢٠:٢٠:٣٣٢٣:٤٤:٣٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٠٩٠٥:١٩:٢٤١٢:٣٩:١٦١٩:٥٩:٠٣٢٠:٢٠:٣٦٢٣:٤٤:٥٠
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:٣٦٠٥:١٩:٤٦١٢:٣٩:٢٩١٩:٥٩:٠٥٢٠:٢٠:٣٨٢٣:٤٥:٠٦
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٠٦٠٥:٢٠:٠٩١٢:٣٩:٤١١٩:٥٩:٠٥٢٠:٢٠:٣٧٢٣:٤٥:٢٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٣٨٠٥:٢٠:٣٣١٢:٣٩:٥٣١٩:٥٩:٠٤٢٠:٢٠:٣٥٢٣:٤٥:٣٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:١٣٠٥:٢٠:٥٩١٢:٤٠:٠٥١٩:٥٩:٠١٢٠:٢٠:٣١٢٣:٤٥:٥٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٤٩٠٥:٢١:٢٦١٢:٤٠:١٦١٩:٥٨:٥٧٢٠:٢٠:٢٥٢٣:٤٦:١٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٢٨٠٥:٢١:٥٤١٢:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٥٠٢٠:٢٠:١٧٢٣:٤٦:٢٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٠٩٠٥:٢٢:٢٤١٢:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٤٢٢٠:٢٠:٠٧٢٣:٤٦:٤٧
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٥٢٠٥:٢٢:٥٤١٢:٤٠:٤٩١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٩:٥٥٢٣:٤٧:٠٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٣٦٠٥:٢٣:٢٦١٢:٤١:٠٠١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٩:٤١٢٣:٤٧:٢٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٢٣٠٥:٢٣:٥٩١٢:٤١:١٠١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٩:٢٦٢٣:٤٧:٣٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:١١٠٥:٢٤:٣٢١٢:٤١:١٩١٩:٥٧:٥١٢٠:١٩:٠٨٢٣:٤٧:٥٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٠١٠٥:٢٥:٠٧١٢:٤١:٢٩١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٨:٤٩٢٣:٤٨:١٣
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٥٣٠٥:٢٥:٤٣١٢:٤١:٣٧١٩:٥٧:١٥٢٠:١٨:٢٨٢٣:٤٨:٣١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٤٦٠٥:٢٦:١٩١٢:٤١:٤٦١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٨:٠٥٢٣:٤٨:٤٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٤١٠٥:٢٦:٥٧١٢:٤١:٥٣١٩:٥٦:٣١٢٠:١٧:٤٠٢٣:٤٩:٠٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٣٨٠٥:٢٧:٣٥١٢:٤٢:٠١١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٧:١٣٢٣:٤٩:٢١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٣٥٠٥:٢٨:١٤١٢:٤٢:٠٨١٩:٥٥:٤١٢٠:١٦:٤٤٢٣:٤٩:٣٨
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٣٤٠٥:٢٨:٥٤١٢:٤٢:١٤١٩:٥٥:١٣٢٠:١٦:١٤٢٣:٤٩:٥٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٣٤٠٥:٢٩:٣٥١٢:٤٢:٢٠١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٥:٤١٢٣:٥٠:١٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٣٦٠٥:٣٠:١٦١٢:٤٢:٢٥١٩:٥٤:١٢٢٠:١٥:٠٧٢٣:٥٠:٢٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٣٨٠٥:٣٠:٥٨١٢:٤٢:٣٠١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٤:٣١٢٣:٥٠:٤٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٤٢٠٥:٣١:٤١١٢:٤٢:٣٤١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٣:٥٤٢٣:٥٠:٥٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٤٦٠٥:٣٢:٢٤١٢:٤٢:٣٨١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٣:١٤٢٣:٥١:١٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٥٢٠٥:٣٣:٠٨١٢:٤٢:٤١١٩:٥١:٥٠٢٠:١٢:٣٣٢٣:٥١:٢٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٥٨٠٥:٣٣:٥٣١٢:٤٢:٤٤١٩:٥١:١٠٢٠:١١:٥٠٢٣:٥١:٣٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر عبدالله گیو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر عبدالله گیو شهر عبدالله گیو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر عبدالله گیو شهر عبدالله گیو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر عبدالله گیو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر عبدالله گیو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر عبدالله گیو

عبدالله گیوی، روستایی از توابع بخش سرولایت شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی ایران است.این روستا از سال ۱۳۸۱ تا الان هیچ گونه پیشرفتی نداشته

شهر عبدالله گیو در ویکیپدیا

شهر عبدالله گیو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر عبدالله گیو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر عبدالله گیو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر عبدالله گیو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر عبدالله گیو

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر عبدالله گیو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر عبدالله گیو
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر عبدالله گیو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر عبدالله گیو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر عبدالله گیو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر عبدالله گیو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر عبدالله گیو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عبدالله گیو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عبدالله گیو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عبدالله گیو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عبدالله گیو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عبدالله گیو
زمان پخش اذان آنلاین به افق عبدالله گیو
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ عبدالله گیو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عبدالله گیو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر عبدالله گیو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو