جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای عبدالله آباد

نگار | بردسیر | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز عبدالله آباد


اذان صبح: ٠٤:١١:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٣٦
غروب آفتاب: ١٩:٣٧:٥٨
اذان مغرب: ١٩:٥٦:٥٩
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٢٧

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عبدالله آباد (شهرستان بردسیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای عبدالله آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای عبدالله آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عبدالله آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
جنایت، مشكل بشر نیست، بلكه این رفتار انسانها است كه جنایت را می آفریند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عبدالله آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عبدالله آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عبدالله آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای عبدالله آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عبدالله آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عبدالله آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٧:٣٦١٢:٤٣:٢٤١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٧:٠١٠٠:٠٢:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٥٨٠٦:١٦:٣٠١٢:٤٣:٠٩١٩:١٠:١٦١٩:٢٧:٣٩٠٠:٠١:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٥:٢٤١٢:٤٢:٥٥١٩:١٠:٥٣١٩:٢٨:١٨٠٠:٠١:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٤:١٩١٢:٤٢:٤١١٩:١١:٣١١٩:٢٨:٥٧٠٠:٠١:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٣:١٥١٢:٤٢:٢٨١٩:١٢:٠٨١٩:٢٩:٣٦٠٠:٠١:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٢:١١١٢:٤٢:١٥١٩:١٢:٤٥١٩:٣٠:١٦٠٠:٠٠:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١١:٠٩١٢:٤٢:٠٢١٩:١٣:٢٣١٩:٣٠:٥٥٠٠:٠٠:٢٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٠:٠٦١٢:٤١:٥٠١٩:١٤:٠٠١٩:٣١:٣٥٠٠:٠٠:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٠٩:٠٥١٢:٤١:٣٨١٩:١٤:٣٨١٩:٣٢:١٤٢٣:٥٩:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٨:٠٤١٢:٤١:٢٧١٩:١٥:١٦١٩:٣٢:٥٤٢٣:٥٩:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٧:٠٤١٢:٤١:١٦١٩:١٥:٥٤١٩:٣٣:٣٤٢٣:٥٩:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٦:٠٥١٢:٤١:٠٥١٩:١٦:٣١١٩:٣٤:١٤٢٣:٥٨:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٥:٠٧١٢:٤٠:٥٥١٩:١٧:٠٩١٩:٣٤:٥٥٢٣:٥٨:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٤:١٠١٢:٤٠:٤٦١٩:١٧:٤٨١٩:٣٥:٣٥٢٣:٥٨:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٣:١٣١٢:٤٠:٣٧١٩:١٨:٢٦١٩:٣٦:١٥٢٣:٥٨:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٢:١٨١٢:٤٠:٢٨١٩:١٩:٠٤١٩:٣٦:٥٦٢٣:٥٧:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠١:٢٣١٢:٤٠:٢٠١٩:١٩:٤٣١٩:٣٧:٣٧٢٣:٥٧:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٠:٣٠١٢:٤٠:١٣١٩:٢٠:٢١١٩:٣٨:١٨٢٣:٥٧:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:١٦٠٥:٥٩:٣٧١٢:٤٠:٠٦١٩:٢١:٠٠١٩:٣٨:٥٩٢٣:٥٧:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٠٩٠٥:٥٨:٤٦١٢:٤٠:٠٠١٩:٢١:٣٨١٩:٣٩:٤٠٢٣:٥٦:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٠٤٠٥:٥٧:٥٥١٢:٣٩:٥٤١٩:٢٢:١٧١٩:٤٠:٢١٢٣:٥٦:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٥٩٠٥:٥٧:٠٦١٢:٣٩:٤٩١٩:٢٢:٥٦١٩:٤١:٠٢٢٣:٥٦:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٥٦:١٨١٢:٣٩:٤٤١٩:٢٣:٣٥١٩:٤١:٤٣٢٣:٥٦:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٥:٣١١٢:٣٩:٤٠١٩:٢٤:١٤١٩:٤٢:٢٤٢٣:٥٦:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٥٢٠٥:٥٤:٤٥١٢:٣٩:٣٧١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٣:٠٦٢٣:٥٥:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٤:٠٠١٢:٣٩:٣٤١٩:٢٥:٣١١٩:٤٣:٤٧٢٣:٥٥:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٣:١٦١٢:٣٩:٣٢١٩:٢٦:١٠١٩:٤٤:٢٨٢٣:٥٥:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٢:٣٤١٢:٣٩:٣٠١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:٠٩٢٣:٥٥:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٥١:٥٣١٢:٣٩:٢٩١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٥:٥١٢٣:٥٥:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عبدالله آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عبدالله آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عبدالله آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عبدالله آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای عبدالله آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عبدالله آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عبدالله آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای عبدالله آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای عبدالله آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای عبدالله آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای عبدالله آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عبدالله آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عبدالله آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عبدالله آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای عبدالله آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عبدالله آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عبدالله آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٦:٣٢١٢:٣٩:٤٥١٩:٣٣:١٧١٩:٥٢:٠٢٢٣:٥٤:٢٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٥٠٥:٤٦:٠٤١٢:٣٩:٥٠١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٢:٤٠٢٣:٥٤:٢٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٥:٣٨١٢:٣٩:٥٥١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٣:١٩٢٣:٥٤:٢٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٥:١٣١٢:٤٠:٠١١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٣:٥٧٢٣:٥٤:٢٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٧٠٥:٤٤:٤٩١٢:٤٠:٠٧١٩:٣٥:٤١١٩:٥٤:٣٤٢٣:٥٤:٢٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٢٠٥:٤٤:٢٦١٢:٤٠:١٣١٩:٣٦:١٦١٩:٥٥:١١٢٣:٥٤:٢٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٨٠٥:٤٤:٠٦١٢:٤٠:٢٠١٩:٣٦:٥١١٩:٥٥:٤٨٢٣:٥٤:٢٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٥٠٥:٤٣:٤٦١٢:٤٠:٢٨١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٦:٢٤٢٣:٥٤:٢٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٥٠٥:٤٣:٢٨١٢:٤٠:٣٦١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٦:٥٩٢٣:٥٤:٢٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٦٠٥:٤٣:١١١٢:٤٠:٤٤١٩:٣٨:٣١١٩:٥٧:٣٤٢٣:٥٤:٣٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٩٠٥:٤٢:٥٦١٢:٤٠:٥٣١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٨:٠٨٢٣:٥٤:٣٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٤٠٥:٤٢:٤٢١٢:٤١:٠٢١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:٤١٢٣:٥٤:٣٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٤٢:٢٩١٢:٤١:١١١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٩:١٤٢٣:٥٤:٤٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٩٠٥:٤٢:١٨١٢:٤١:٢١١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٩:٤٥٢٣:٥٤:٤٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٤٢:٠٨١٢:٤١:٣٢١٩:٤١:٠٦٢٠:٠٠:١٦٢٣:٥٤:٥٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤١٠٥:٤٢:٠٠١٢:٤١:٤٢١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:٤٦٢٣:٥٥:٠٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٤١:٥٣١٢:٤١:٥٣١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠١:١٦٢٣:٥٥:٠٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١١٠٥:٤١:٤٧١٢:٤٢:٠٤١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:٤٤٢٣:٥٥:١٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٤١:٤٣١٢:٤٢:١٥١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٢:١٢٢٣:٥٥:٢٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٤١:٤٠١٢:٤٢:٢٧١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠٢:٣٨٢٣:٥٥:٣١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٠٠٥:٤١:٣٩١٢:٤٢:٣٩١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٣:٠٤٢٣:٥٥:٤٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٤١:٣٩١٢:٤٢:٥١١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٣:٢٨٢٣:٥٥:٤٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٤١:٤٠١٢:٤٣:٠٣١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٣:٥٢٢٣:٥٦:٠٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٤١:٤٣١٢:٤٣:١٦١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٤:١٤٢٣:٥٦:١٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٤١:٤٧١٢:٤٣:٢٩١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٤:٣٦٢٣:٥٦:٢١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٧٠٥:٤١:٥٢١٢:٤٣:٤١١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:٥٦٢٣:٥٦:٣٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٠٠٥:٤١:٥٨١٢:٤٣:٥٤١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٥:١٥٢٣:٥٦:٤٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٤٢:٠٦١٢:٤٤:٠٧١٩:٤٦:١١٢٠:٠٥:٣٣٢٣:٥٦:٥٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٤٢:١٥١٢:٤٤:٢١١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٥:٤٩٢٣:٥٧:٠٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥١٠٥:٤٢:٢٦١٢:٤٤:٣٤١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٦:٠٥٢٣:٥٧:٢٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠١٠٥:٤٢:٣٧١٢:٤٤:٤٧١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٦:١٩٢٣:٥٧:٣٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای عبدالله آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عبدالله آباد روستای عبدالله آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عبدالله آباد روستای عبدالله آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عبدالله آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عبدالله آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عبدالله آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عبدالله آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عبدالله آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عبدالله آباد

روستای عبدالله آباد بر روی نقشه

روستای عبدالله آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عبدالله آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عبدالله آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عبدالله آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای عبدالله آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای عبدالله آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عبدالله آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عبدالله آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عبدالله آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عبدالله آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عبدالله آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ عبدالله آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عبدالله آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عبدالله آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عبدالله آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا عبدالله آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا عبدالله آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عبدالله آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو