جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عبدالحمیدی

علی جمال | بشرویه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز عبدالحمیدی


اذان صبح: ٠٥:٠٠:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٣٣
غروب آفتاب: ١٨:٤٦:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٠٤:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٠٧

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عبدالحمیدی (شهرستان بشرویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ روستای عبدالحمیدی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای عبدالحمیدی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عبدالحمیدی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كارل هنریش ماركس
اگر انسان در جسم خود فانی است، در عمل تاریخی خود باقی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عبدالحمیدی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عبدالحمیدی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عبدالحمیدی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عبدالحمیدی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عبدالحمیدی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عبدالحمیدی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٦:٠٦١٢:٣٨:١٩١٩:٢١:٠٤١٩:٣٩:٥٠٢٣:٥٣:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٥:٠٠١٢:٣٨:١٠١٩:٢١:٥٢١٩:٤٠:٤٠٢٣:٥٢:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٥٣:٥٥١٢:٣٨:٠١١٩:٢٢:٣٩١٩:٤١:٣٠٢٣:٥٢:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٢:٥١١٢:٣٧:٥٣١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٢:٢٠٢٣:٥٢:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٠٧٠٥:٥١:٤٨١٢:٣٧:٤٥١٩:٢٤:١٤١٩:٤٣:١٠٢٣:٥٢:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٠:٤٦١٢:٣٧:٣٨١٩:٢٥:٠١١٩:٤٤:٠٠٢٣:٥١:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٢٧٠٥:٤٩:٤٥١٢:٣٧:٣٢١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٤:٥٠٢٣:٥١:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٨:٤٥١٢:٣٧:٢٥١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٥:٤١٢٣:٥١:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٥:٥٠٠٥:٤٧:٤٦١٢:٣٧:٢٠١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٦:٣١٢٣:٥٠:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٤:٣٢٠٥:٤٦:٤٩١٢:٣٧:١٥١٩:٢٨:١٠١٩:٤٧:٢١٢٣:٥٠:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٣:١٦٠٥:٤٥:٥٢١٢:٣٧:١٠١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٨:١٠٢٣:٥٠:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٢:٠٢٠٥:٤٤:٥٧١٢:٣٧:٠٦١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٩:٠٠٢٣:٥٠:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:٤٨٠٥:٤٤:٠٣١٢:٣٧:٠٣١٩:٣٠:٣١١٩:٤٩:٥٠٢٣:٥٠:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٤٣:١٠١٢:٣٧:٠٠١٩:٣١:١٧١٩:٥٠:٤٠٢٣:٤٩:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٤٢:١٩١٢:٣٦:٥٨١٩:٣٢:٠٤١٩:٥١:٢٩٢٣:٤٩:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:١٤٠٥:٤١:٢٩١٢:٣٦:٥٦١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٢:١٨٢٣:٤٩:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٤٠:٤٠١٢:٣٦:٥٥١٩:٣٣:٣٧١٩:٥٣:٠٧٢٣:٤٩:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٣٩:٥٣١٢:٣٦:٥٤١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٣:٥٦٢٣:٤٩:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٣٩:٠٧١٢:٣٦:٥٤١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٤:٤٥٢٣:٤٨:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٣٨:٢٢١٢:٣٦:٥٥١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٥:٣٣٢٣:٤٨:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠١:٤٤٠٥:٣٧:٣٩١٢:٣٦:٥٦١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٦:٢١٢٣:٤٨:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٠:٤٣٠٥:٣٦:٥٧١٢:٣٦:٥٨١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٧:٠٩٢٣:٤٨:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٣٦:١٧١٢:٣٧:٠٠١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٧:٥٧٢٣:٤٨:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:٤٥٠٥:٣٥:٣٨١٢:٣٧:٠٣١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٨:٤٤٢٣:٤٨:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٧:٤٨٠٥:٣٥:٠١١٢:٣٧:٠٧١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٩:٣٠٢٣:٤٨:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٦:٥٣٠٥:٣٤:٢٥١٢:٣٧:١١١٩:٤٠:٢٠٢٠:٠٠:١٦٢٣:٤٨:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٦:٠٠٠٥:٣٣:٥١١٢:٣٧:١٦١٩:٤١:٠٣٢٠:٠١:٠٢٢٣:٤٨:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٠٩٠٥:٣٣:١٨١٢:٣٧:٢١١٩:٤١:٤٥٢٠:٠١:٤٧٢٣:٤٨:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٤:٢٠٠٥:٣٢:٤٧١٢:٣٧:٢٦١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٢:٣١٢٣:٤٨:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عبدالحمیدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عبدالحمیدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عبدالحمیدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عبدالحمیدی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای عبدالحمیدی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عبدالحمیدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عبدالحمیدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای عبدالحمیدی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای عبدالحمیدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای عبدالحمیدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای عبدالحمیدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عبدالحمیدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عبدالحمیدی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عبدالحمیدی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای عبدالحمیدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عبدالحمیدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عبدالحمیدی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٧:٠١١٢:٤٣:١٧١٩:١٩:٠١١٩:٣٧:٢٧٢٣:٥٩:٣٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٧:٤٥١٢:٤٣:٠٢١٩:١٧:٤٦١٩:٣٦:١٠٢٣:٥٩:٢٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٦٠٦:٠٨:٢٨١٢:٤٢:٤٥١٩:١٦:٣١١٩:٣٤:٥٢٢٣:٥٩:١٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٩:١١١٢:٤٢:٢٩١٩:١٥:١٤١٩:٣٣:٣٤٢٣:٥٩:٠٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٩:٥٣١٢:٤٢:١٢١٩:١٣:٥٨١٩:٣٢:١٥٢٣:٥٨:٥٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٠:٣٦١٢:٤١:٥٤١٩:١٢:٤٠١٩:٣٠:٥٥٢٣:٥٨:٤٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١١:١٩١٢:٤١:٣٧١٩:١١:٢٢١٩:٢٩:٣٥٢٣:٥٨:٣٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٢:٠٢١٢:٤١:١٩١٩:١٠:٠٣١٩:٢٨:١٤٢٣:٥٨:٢٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٢:٤٤١٢:٤١:٠٠١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٦:٥٣٢٣:٥٨:١٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٣:٢٧١٢:٤٠:٤٢١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٥:٣١٢٣:٥٨:٠١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٤:٠٩١٢:٤٠:٢٢١٩:٠٦:٠٣١٩:٢٤:٠٩٢٣:٥٧:٤٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٤:٥١١٢:٤٠:٠٣١٩:٠٤:٤٢١٩:٢٢:٤٦٢٣:٥٧:٣٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٥:٣٣١٢:٣٩:٤٤١٩:٠٣:٢١١٩:٢١:٢٣٢٣:٥٧:٢١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٦:١٥١٢:٣٩:٢٤١٩:٠١:٥٩١٩:٢٠:٠٠٢٣:٥٧:٠٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٦:٥٧١٢:٣٩:٠٤١٩:٠٠:٣٧١٩:١٨:٣٦٢٣:٥٦:٥٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٧:٣٩١٢:٣٨:٤٣١٨:٥٩:١٤١٩:١٧:١٢٢٣:٥٦:٣٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠١٠٦:١٨:٢١١٢:٣٨:٢٣١٨:٥٧:٥١١٩:١٥:٤٨٢٣:٥٦:٢٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٣٠٦:١٩:٠٣١٢:٣٨:٠٢١٨:٥٦:٢٨١٩:١٤:٢٣٢٣:٥٦:٠٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٩:٤٥١٢:٣٧:٤١١٨:٥٥:٠٤١٩:١٢:٥٨٢٣:٥٥:٥٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٠:٢٧١٢:٣٧:٢٠١٨:٥٣:٤٠١٩:١١:٣٣٢٣:٥٥:٣٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢١:٠٨١٢:٣٦:٥٩١٨:٥٢:١٦١٩:١٠:٠٨٢٣:٥٥:١٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢١:٥٠١٢:٣٦:٣٧١٨:٥٠:٥٢١٩:٠٨:٤٣٢٣:٥٥:٠٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٢:٣٢١٢:٣٦:١٦١٨:٤٩:٢٧١٩:٠٧:١٧٢٣:٥٤:٤٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٣:١٤١٢:٣٥:٥٤١٨:٤٨:٠٢١٩:٠٥:٥٢٢٣:٥٤:٢٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٣:٥٥١٢:٣٥:٣٣١٨:٤٦:٣٨١٩:٠٤:٢٦٢٣:٥٤:٠٧
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٤:٣٧١٢:٣٥:١١١٨:٤٥:١٣١٩:٠٣:٠٠٢٣:٥٣:٤٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٥:١٩١٢:٣٤:٥٠١٨:٤٣:٤٨١٩:٠١:٣٥٢٣:٥٣:٣١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٦:٠١١٢:٣٤:٢٨١٨:٤٢:٢٣١٩:٠٠:٠٩٢٣:٥٣:١٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٦:٤٤١٢:٣٤:٠٧١٨:٤٠:٥٨١٨:٥٨:٤٤٢٣:٥٢:٥٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥١٠٦:٢٧:٢٦١٢:٣٣:٤٦١٨:٣٩:٣٣١٨:٥٧:١٩٢٣:٢٢:٣٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٢٨:٠٨١١:٣٣:٢٤١٧:٣٨:٠٨١٧:٥٥:٥٣٢٢:٥٢:١٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عبدالحمیدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عبدالحمیدی روستای عبدالحمیدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عبدالحمیدی روستای عبدالحمیدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عبدالحمیدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عبدالحمیدی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عبدالحمیدی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عبدالحمیدی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عبدالحمیدی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عبدالحمیدی

روستای عبدالحمیدی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عبدالحمیدی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عبدالحمیدی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عبدالحمیدی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای عبدالحمیدی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای عبدالحمیدی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عبدالحمیدی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عبدالحمیدی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عبدالحمیدی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق عبدالحمیدی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عبدالحمیدی
جدول اوقات شرعی امروز فردا عبدالحمیدی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عبدالحمیدی
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ عبدالحمیدی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عبدالحمیدی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عبدالحمیدی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عبدالحمیدی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عبدالحمیدی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو