جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عباس آباد

میزدج علیا | فارسان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز عباس آباد


اذان صبح: ٠٥:٤٥:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٩:٣٤
اذان ظهر: ١٢:١٨:٠٩
غروب آفتاب: ١٧:٢٦:٥٩
اذان مغرب: ١٧:٤٥:٥١
نیمه شب: ٢٣:٣٥:٥٥

جمعه ٢٧ دی ١٣٩٨
٢١ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عباس آباد (شهرستان فارسان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ دی ٩٨ روستای عباس آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای عباس آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عباس آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت نواب صفوی، طهماسبی، برادران واحدی و ذوالقدر از فداییان اسلام (1334 هـ ش

مثل چینی
آنكه تهمت می زند، هزار بار می كشد و قاتل، یكبار.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عباس آباد

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عباس آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عباس آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عباس آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عباس آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عباس آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٨:٤٨١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٢٢:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:١١٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠٦:١٣١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٢٢:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٦:٠٣١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:١١٠٠:٢٢:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٥:٣٩١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢١:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٤:٣٩١٣:٠٥:٤٥١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٢١:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٥:٣٧١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٢١:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٢:٤٠١٣:٠٥:٢٩١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢١:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢١:٤٢١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢٠:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٥:١٥١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٢٠:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٢٠:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٨:٥٤١٣:٠٥:٠٣١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:١٨٠٠:٢٠:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٤:٥٨١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:٠٣٠٠:١٩:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٤:٥٤١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٤٩٠٠:١٩:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٦:١٧١٣:٠٤:٥٠١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٣٥٠٠:١٩:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٤:٤٦١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٢١٠٠:١٩:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٠٦٠٠:١٩:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٣:٥٠١٣:٠٤:٤١١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٨:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٤:٤٠١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٨:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٢:١٨١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٢٣٠٠:١٨:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١١:٣٤١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٨:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٠:٥٢١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٨:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٠:١١١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٣٧٠٠:١٨:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٤:٤٠٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٢٢٠٠:١٨:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٨:٥٢١٣:٠٤:٤٢٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٠٦٠٠:١٨:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٨:١٥١٣:٠٤:٤٤٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٥٠٠٠:١٧:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٧:٤٠١٣:٠٤:٤٧٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٣٤٠٠:١٧:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٧:٠٦١٣:٠٤:٥١٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:١٧٠٠:١٧:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٦:٣٣١٣:٠٤:٥٥٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٣:٠٠٠٠:١٧:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٣:٤٢٠٠:١٧:٣٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٥:٠٥٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٢٤٠٠:١٧:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عباس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عباس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عباس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عباس آباد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای عباس آباد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای عباس آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عباس آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای عباس آباد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٤٢:٠٦٠٧:٠٨:١٩١٢:٠٩:٣٦١٧:١٠:٥٧١٧:٣٠:١٧٢٣:٢٦:٤٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٤٢:٢٨٠٧:٠٨:٣٩١٢:١٠:٠٦١٧:١١:٣٦١٧:٣٠:٥٦٢٣:٢٧:١٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٤٢:٤٩٠٧:٠٨:٥٨١٢:١٠:٣٥١٧:١٢:١٧١٧:٣١:٣٥٢٣:٢٧:٤٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٤٣:٠٩٠٧:٠٩:١٥١٢:١١:٠٤١٧:١٢:٥٩١٧:٣٢:١٦٢٣:٢٨:١٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٤٣:٢٨٠٧:٠٩:٣٠١٢:١١:٣٣١٧:١٣:٤١١٧:٣٢:٥٨٢٣:٢٨:٤٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٤٣:٤٥٠٧:٠٩:٤٣١٢:١٢:٠١١٧:١٤:٢٥١٧:٣٣:٤١٢٣:٢٩:١٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٤٤:٠٠٠٧:٠٩:٥٥١٢:١٢:٢٩١٧:١٥:١٠١٧:٣٤:٢٥٢٣:٢٩:٤٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٤٤:١٤٠٧:١٠:٠٥١٢:١٢:٥٧١٧:١٥:٥٦١٧:٣٥:٠٩٢٣:٣٠:١١
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٤٤:٢٧٠٧:١٠:١٣١٢:١٣:٢٤١٧:١٦:٤٢١٧:٣٥:٥٥٢٣:٣٠:٤٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٤٤:٣٨٠٧:١٠:٢٠١٢:١٣:٥٠١٧:١٧:٣٠١٧:٣٦:٤١٢٣:٣١:٠٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٤٤:٤٨٠٧:١٠:٢٥١٢:١٤:١٧١٧:١٨:١٨١٧:٣٧:٢٨٢٣:٣١:٣٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٤٤:٥٦٠٧:١٠:٢٨١٢:١٤:٤٣١٧:١٩:٠٨١٧:٣٨:١٦٢٣:٣٢:٠٥
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٤٥:٠٣٠٧:١٠:٢٩١٢:١٥:٠٨١٧:١٩:٥٨١٧:٣٩:٠٤٢٣:٣٢:٣٣
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٤٥:٠٨٠٧:١٠:٢٨١٢:١٥:٣٣١٧:٢٠:٤٨١٧:٣٩:٥٣٢٣:٣٣:٠٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٤٥:١٢٠٧:١٠:٢٦١٢:١٥:٥٧١٧:٢١:٣٩١٧:٤٠:٤٣٢٣:٣٣:٢٦
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٤٥:١٤٠٧:١٠:٢١١٢:١٦:٢٠١٧:٢٢:٣١١٧:٤١:٣٣٢٣:٣٣:٥٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٤٥:١٤٠٧:١٠:١٥١٢:١٦:٤٣١٧:٢٣:٢٤١٧:٤٢:٢٤٢٣:٣٤:١٨
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٤٥:١٣٠٧:١٠:٠٨١٢:١٧:٠٦١٧:٢٤:١٧١٧:٤٣:١٥٢٣:٣٤:٤٣
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٤٥:١٠٠٧:٠٩:٥٨١٢:١٧:٢٧١٧:٢٥:١٠١٧:٤٤:٠٧٢٣:٣٥:٠٨
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٤٥:٠٦٠٧:٠٩:٤٧١٢:١٧:٤٩١٧:٢٦:٠٤١٧:٤٤:٥٩٢٣:٣٥:٣٢
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٤٥:٠٠٠٧:٠٩:٣٤١٢:١٨:٠٩١٧:٢٦:٥٩١٧:٤٥:٥١٢٣:٣٥:٥٥
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٤٤:٥٢٠٧:٠٩:١٩١٢:١٨:٢٩١٧:٢٧:٥٤١٧:٤٦:٤٤٢٣:٣٦:١٨
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٤٤:٤٣٠٧:٠٩:٠٣١٢:١٨:٤٨١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٧:٣٧٢٣:٣٦:٤١
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٤٤:٣٢٠٧:٠٨:٤٤١٢:١٩:٠٦١٧:٢٩:٤٤١٧:٤٨:٣٠٢٣:٣٧:٠٢
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٤٤:٢٠٠٧:٠٨:٢٥١٢:١٩:٢٤١٧:٣٠:٤٠١٧:٤٩:٢٤٢٣:٣٧:٢٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٤٤:٠٦٠٧:٠٨:٠٣١٢:١٩:٤١١٧:٣١:٣٦١٧:٥٠:١٨٢٣:٣٧:٤٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٤٣:٥٠٠٧:٠٧:٤٠١٢:١٩:٥٧١٧:٣٢:٣٢١٧:٥١:١٢٢٣:٣٨:٠٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٤٣:٣٣٠٧:٠٧:١٥١٢:٢٠:١٢١٧:٣٣:٢٨١٧:٥٢:٠٦٢٣:٣٨:٢١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٤٣:١٤٠٧:٠٦:٤٨١٢:٢٠:٢٧١٧:٣٤:٢٤١٧:٥٣:٠٠٢٣:٣٨:٣٩
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٤٢:٥٤٠٧:٠٦:٢٠١٢:٢٠:٤١١٧:٣٥:٢١١٧:٥٣:٥٤٢٣:٣٨:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای عباس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای عباس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای عباس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عباس آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عباس آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای عباس آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عباس آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آباد

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٦٠٧:٠٥:٤٦١٢:٠٦:٣٧١٧:٠٧:٢٩١٧:٢٦:٥٠٢٣:٢٣:٤٢
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٦٠٧:٠٦:١٥١٢:٠٧:٠٧١٧:٠٨:٠٠١٧:٢٧:٢١٢٣:٢٤:١٢
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٤٠٧:٠٦:٤٣١٢:٠٧:٣٧١٧:٠٨:٣٣١٧:٢٧:٥٤٢٣:٢٤:٤٢
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥١٠٧:٠٧:٠٩١٢:٠٨:٠٧١٧:٠٩:٠٧١٧:٢٨:٢٨٢٣:٢٥:١٢
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:١٧٠٧:٠٧:٣٤١٢:٠٨:٣٧١٧:٠٩:٤٢١٧:٢٩:٠٣٢٣:٢٥:٤٢
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٢٠٧:٠٧:٥٨١٢:٠٩:٠٧١٧:١٠:١٩١٧:٢٩:٣٩٢٣:٢٦:١٢
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٦٠٧:٠٨:١٩١٢:٠٩:٣٦١٧:١٠:٥٧١٧:٣٠:١٧٢٣:٢٦:٤٣
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٨٠٧:٠٨:٣٩١٢:١٠:٠٦١٧:١١:٣٦١٧:٣٠:٥٦٢٣:٢٧:١٣
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٩٠٧:٠٨:٥٨١٢:١٠:٣٥١٧:١٢:١٧١٧:٣١:٣٥٢٣:٢٧:٤٣
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٩٠٧:٠٩:١٥١٢:١١:٠٤١٧:١٢:٥٩١٧:٣٢:١٦٢٣:٢٨:١٣
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٨٠٧:٠٩:٣٠١٢:١١:٣٣١٧:١٣:٤١١٧:٣٢:٥٨٢٣:٢٨:٤٣
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٥٠٧:٠٩:٤٣١٢:١٢:٠١١٧:١٤:٢٥١٧:٣٣:٤١٢٣:٢٩:١٣
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٠٠٧:٠٩:٥٥١٢:١٢:٢٩١٧:١٥:١٠١٧:٣٤:٢٥٢٣:٢٩:٤٢
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٤٠٧:١٠:٠٥١٢:١٢:٥٧١٧:١٥:٥٦١٧:٣٥:٠٩٢٣:٣٠:١١
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٧٠٧:١٠:١٣١٢:١٣:٢٤١٧:١٦:٤٢١٧:٣٥:٥٥٢٣:٣٠:٤٠
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٨٠٧:١٠:٢٠١٢:١٣:٥٠١٧:١٧:٣٠١٧:٣٦:٤١٢٣:٣١:٠٩
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٨٠٧:١٠:٢٥١٢:١٤:١٧١٧:١٨:١٨١٧:٣٧:٢٨٢٣:٣١:٣٧
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٦٠٧:١٠:٢٨١٢:١٤:٤٣١٧:١٩:٠٨١٧:٣٨:١٦٢٣:٣٢:٠٥
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٣٠٧:١٠:٢٩١٢:١٥:٠٨١٧:١٩:٥٨١٧:٣٩:٠٤٢٣:٣٢:٣٣
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٨٠٧:١٠:٢٨١٢:١٥:٣٣١٧:٢٠:٤٨١٧:٣٩:٥٣٢٣:٣٣:٠٠
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٢٠٧:١٠:٢٦١٢:١٥:٥٧١٧:٢١:٣٩١٧:٤٠:٤٣٢٣:٣٣:٢٦
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٤٠٧:١٠:٢١١٢:١٦:٢٠١٧:٢٢:٣١١٧:٤١:٣٣٢٣:٣٣:٥٣
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٤٠٧:١٠:١٥١٢:١٦:٤٣١٧:٢٣:٢٤١٧:٤٢:٢٤٢٣:٣٤:١٨
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٣٠٧:١٠:٠٨١٢:١٧:٠٦١٧:٢٤:١٧١٧:٤٣:١٥٢٣:٣٤:٤٣
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٠٠٧:٠٩:٥٨١٢:١٧:٢٧١٧:٢٥:١٠١٧:٤٤:٠٧٢٣:٣٥:٠٨
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٦٠٧:٠٩:٤٧١٢:١٧:٤٩١٧:٢٦:٠٤١٧:٤٤:٥٩٢٣:٣٥:٣٢
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٠٠٧:٠٩:٣٤١٢:١٨:٠٩١٧:٢٦:٥٩١٧:٤٥:٥١٢٣:٣٥:٥٥
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٢٠٧:٠٩:١٩١٢:١٨:٢٩١٧:٢٧:٥٤١٧:٤٦:٤٤٢٣:٣٦:١٨
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٣٠٧:٠٩:٠٣١٢:١٨:٤٨١٧:٢٨:٤٩١٧:٤٧:٣٧٢٣:٣٦:٤١
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٢٠٧:٠٨:٤٤١٢:١٩:٠٦١٧:٢٩:٤٤١٧:٤٨:٣٠٢٣:٣٧:٠٢

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عباس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آباد روستای عباس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آباد روستای عباس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عباس آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عباس آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عباس آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عباس آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عباس آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عباس آباد

روستای عباس آباد بر روی نقشه

روستای عباس آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عباس آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عباس آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عباس آباد
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای عباس آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای عباس آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عباس آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عباس آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عباس آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عباس آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عباس آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عباس آباد
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ عباس آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عباس آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا عباس آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عباس آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق عباس آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عباس آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو