جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عباس آباد

میزدج علیا | فارسان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز عباس آباد


اذان صبح: ٠٥:٣٥:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٠٣:١١
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:٣٤
اذان مغرب: ١٧:٢٣:٥٣
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٢١

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عباس آباد (شهرستان فارسان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای عباس آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای عباس آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عباس آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
سخت‌‌ترین مردم از جهت پشیمانی در روز قیامت، مردمی است كه آخرت خود را به دنیای غیر خودش فروخته است. (یعنی حتّی نفع دنیایی هم به او نرسیده‌ است و افراد دیگر بهره مند شده‌اند)

اوقات شرعی ماه جاری روستای عباس آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عباس آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عباس آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عباس آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عباس آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عباس آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٨:٤٨١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٢٢:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:١١٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠٦:١٣١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٢٢:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٦:٠٣١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:١١٠٠:٢٢:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٥:٣٩١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢١:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٤:٣٩١٣:٠٥:٤٥١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٢١:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٥:٣٧١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٢١:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٢:٤٠١٣:٠٥:٢٩١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢١:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢١:٤٢١٣:٠٥:٢٢١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢٠:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٥:١٥١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٢٠:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٩:٤٩١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٢٠:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٨:٥٤١٣:٠٥:٠٣١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:١٨٠٠:٢٠:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٤:٥٨١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:٠٣٠٠:١٩:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٠٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٤:٥٤١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٤٩٠٠:١٩:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٦:١٧١٣:٠٤:٥٠١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٣٥٠٠:١٩:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٤:٤٦١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٢١٠٠:١٩:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:٠٦٠٠:١٩:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠١٠٦:١٣:٥٠١٣:٠٤:٤١١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٥٢٠٠:١٨:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٤:٤٠١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٨:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٢:١٨١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٢٣٠٠:١٨:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١١:٣٤١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٨:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٠:٥٢١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٨:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٠:١١١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٣٧٠٠:١٨:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٤:٤٠٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٢٢٠٠:١٨:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٨:٥٢١٣:٠٤:٤٢٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٠٦٠٠:١٨:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٨:١٥١٣:٠٤:٤٤٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٥٠٠٠:١٧:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٧:٤٠١٣:٠٤:٤٧٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٣٤٠٠:١٧:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٧:٠٦١٣:٠٤:٥١٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:١٧٠٠:١٧:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٦:٣٣١٣:٠٤:٥٥٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٣:٠٠٠٠:١٧:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٣:٤٢٠٠:١٧:٣٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٥:٠٥٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٢٤٠٠:١٧:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عباس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عباس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عباس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عباس آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای عباس آباد

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای عباس آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عباس آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای عباس آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٨:٣٥١١:٥٦:٠٤١٧:٠٣:١٩١٧:٢٢:١٦٢٣:١٣:٥٤
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٤٩:٢٧١١:٥٦:٢٥١٧:٠٣:٠٩١٧:٢٢:٠٨٢٣:١٤:١٢
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٥:١٤٠٦:٥٠:١٨١١:٥٦:٤٦١٧:٠٣:٠١١٧:٢٢:٠٢٢٣:١٤:٣٠
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٥:٥٩٠٦:٥١:٠٩١١:٥٧:٠٨١٧:٠٢:٥٥١٧:٢١:٥٧٢٣:١٤:٤٩
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٥١:٥٩١١:٥٧:٣١١٧:٠٢:٥٠١٧:٢١:٥٤٢٣:١٥:٠٩
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٧:٢٧٠٦:٥٢:٤٩١١:٥٧:٥٤١٧:٠٢:٤٨١٧:٢١:٥٣٢٣:١٥:٢٩
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٣:٣٨١١:٥٨:١٨١٧:٠٢:٤٧١٧:٢١:٥٤٢٣:١٥:٥٠
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥٤:٢٧١١:٥٨:٤٢١٧:٠٢:٤٧١٧:٢١:٥٦٢٣:١٦:١٢
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٥:١٤١١:٥٩:٠٧١٧:٠٢:٥٠١٧:٢٢:٠٠٢٣:١٦:٣٤
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٦:٠١١١:٥٩:٣٢١٧:٠٢:٥٥١٧:٢٢:٠٦٢٣:١٦:٥٧
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٦:٤٧١١:٥٩:٥٨١٧:٠٣:٠١١٧:٢٢:١٣٢٣:١٧:٢١
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٧:٣٣١٢:٠٠:٢٤١٧:٠٣:٠٩١٧:٢٢:٢٣٢٣:١٧:٤٥
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٣٢:٢١٠٦:٥٨:١٧١٢:٠٠:٥١١٧:٠٣:١٩١٧:٢٢:٣٤٢٣:١٨:٠٩
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣٣:٠٠٠٦:٥٩:٠٠١٢:٠١:١٨١٧:٠٣:٣٠١٧:٢٢:٤٦٢٣:١٨:٣٥
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣٣:٣٩٠٦:٥٩:٤٣١٢:٠١:٤٦١٧:٠٣:٤٣١٧:٢٣:٠٠٢٣:١٩:٠١
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٤:١٨٠٧:٠٠:٢٤١٢:٠٢:١٤١٧:٠٣:٥٨١٧:٢٣:١٦٢٣:١٩:٢٧
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٤:٥٥٠٧:٠١:٠٥١٢:٠٢:٤٢١٧:٠٤:١٥١٧:٢٣:٣٤٢٣:١٩:٥٤
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣٥:٣٢٠٧:٠١:٤٤١٢:٠٣:١١١٧:٠٤:٣٤١٧:٢٣:٥٣٢٣:٢٠:٢١
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٢:٢٢١٢:٠٣:٤٠١٧:٠٤:٥٤١٧:٢٤:١٤٢٣:٢٠:٤٩
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٦:٤٤٠٧:٠٢:٥٩١٢:٠٤:٠٩١٧:٠٥:١٦١٧:٢٤:٣٦٢٣:٢١:١٧
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٧:١٨٠٧:٠٣:٣٥١٢:٠٤:٣٨١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٥:٠٠٢٣:٢١:٤٥
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٧:٥١٠٧:٠٤:١٠١٢:٠٥:٠٨١٧:٠٦:٠٤١٧:٢٥:٢٥٢٣:٢٢:١٤
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٨:٢٤٠٧:٠٤:٤٣١٢:٠٥:٣٨١٧:٠٦:٣١١٧:٢٥:٥٢٢٣:٢٢:٤٣
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٥:١٥١٢:٠٦:٠٧١٧:٠٦:٥٩١٧:٢٦:٢٠٢٣:٢٣:١٢
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٩:٢٦٠٧:٠٥:٤٦١٢:٠٦:٣٧١٧:٠٧:٢٩١٧:٢٦:٥٠٢٣:٢٣:٤٢
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٩:٥٦٠٧:٠٦:١٥١٢:٠٧:٠٧١٧:٠٨:٠٠١٧:٢٧:٢١٢٣:٢٤:١٢
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٤٠:٢٤٠٧:٠٦:٤٣١٢:٠٧:٣٧١٧:٠٨:٣٣١٧:٢٧:٥٤٢٣:٢٤:٤٢
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٤٠:٥١٠٧:٠٧:٠٩١٢:٠٨:٠٧١٧:٠٩:٠٧١٧:٢٨:٢٨٢٣:٢٥:١٢
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٤١:١٧٠٧:٠٧:٣٤١٢:٠٨:٣٧١٧:٠٩:٤٢١٧:٢٩:٠٣٢٣:٢٥:٤٢
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٤١:٤٢٠٧:٠٧:٥٨١٢:٠٩:٠٧١٧:١٠:١٩١٧:٢٩:٣٩٢٣:٢٦:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای عباس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای عباس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای عباس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عباس آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عباس آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای عباس آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عباس آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٣:١٩١١:٥٤:١٦١٧:٠٤:٥٧١٧:٢٣:٤٢٢٣:١٢:٢٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٤:١٢١١:٥٤:٣٢١٧:٠٤:٣٦١٧:٢٣:٢٣٢٣:١٢:٣٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٥:٠٥١١:٥٤:٤٩١٧:٠٤:١٧١٧:٢٣:٠٧٢٣:١٢:٥٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٨٠٦:٤٥:٥٨١١:٥٥:٠٧١٧:٠٤:٠٠١٧:٢٢:٥١٢٣:١٣:٠٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٤٠٦:٤٦:٥١١١:٥٥:٢٥١٧:٠٣:٤٥١٧:٢٢:٣٨٢٣:١٣:٢٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٧:٤٣١١:٥٥:٤٤١٧:٠٣:٣١١٧:٢٢:٢٦٢٣:١٣:٣٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٨:٣٥١١:٥٦:٠٤١٧:٠٣:١٩١٧:٢٢:١٦٢٣:١٣:٥٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٤٩:٢٧١١:٥٦:٢٥١٧:٠٣:٠٩١٧:٢٢:٠٨٢٣:١٤:١٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٤٠٦:٥٠:١٨١١:٥٦:٤٦١٧:٠٣:٠١١٧:٢٢:٠٢٢٣:١٤:٣٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٩٠٦:٥١:٠٩١١:٥٧:٠٨١٧:٠٢:٥٥١٧:٢١:٥٧٢٣:١٤:٤٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٥١:٥٩١١:٥٧:٣١١٧:٠٢:٥٠١٧:٢١:٥٤٢٣:١٥:٠٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٧٠٦:٥٢:٤٩١١:٥٧:٥٤١٧:٠٢:٤٨١٧:٢١:٥٣٢٣:١٥:٢٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٣:٣٨١١:٥٨:١٨١٧:٠٢:٤٧١٧:٢١:٥٤٢٣:١٥:٥٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥٤:٢٧١١:٥٨:٤٢١٧:٠٢:٤٧١٧:٢١:٥٦٢٣:١٦:١٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٥:١٤١١:٥٩:٠٧١٧:٠٢:٥٠١٧:٢٢:٠٠٢٣:١٦:٣٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٦:٠١١١:٥٩:٣٢١٧:٠٢:٥٥١٧:٢٢:٠٦٢٣:١٦:٥٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٦:٤٧١١:٥٩:٥٨١٧:٠٣:٠١١٧:٢٢:١٣٢٣:١٧:٢١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٧:٣٣١٢:٠٠:٢٤١٧:٠٣:٠٩١٧:٢٢:٢٣٢٣:١٧:٤٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢١٠٦:٥٨:١٧١٢:٠٠:٥١١٧:٠٣:١٩١٧:٢٢:٣٤٢٣:١٨:٠٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٠٠٦:٥٩:٠٠١٢:٠١:١٨١٧:٠٣:٣٠١٧:٢٢:٤٦٢٣:١٨:٣٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٩٠٦:٥٩:٤٣١٢:٠١:٤٦١٧:٠٣:٤٣١٧:٢٣:٠٠٢٣:١٩:٠١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٨٠٧:٠٠:٢٤١٢:٠٢:١٤١٧:٠٣:٥٨١٧:٢٣:١٦٢٣:١٩:٢٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٥٠٧:٠١:٠٥١٢:٠٢:٤٢١٧:٠٤:١٥١٧:٢٣:٣٤٢٣:١٩:٥٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٢٠٧:٠١:٤٤١٢:٠٣:١١١٧:٠٤:٣٤١٧:٢٣:٥٣٢٣:٢٠:٢١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٢:٢٢١٢:٠٣:٤٠١٧:٠٤:٥٤١٧:٢٤:١٤٢٣:٢٠:٤٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٤٠٧:٠٢:٥٩١٢:٠٤:٠٩١٧:٠٥:١٦١٧:٢٤:٣٦٢٣:٢١:١٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٨٠٧:٠٣:٣٥١٢:٠٤:٣٨١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٥:٠٠٢٣:٢١:٤٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥١٠٧:٠٤:١٠١٢:٠٥:٠٨١٧:٠٦:٠٤١٧:٢٥:٢٥٢٣:٢٢:١٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٤٠٧:٠٤:٤٣١٢:٠٥:٣٨١٧:٠٦:٣١١٧:٢٥:٥٢٢٣:٢٢:٤٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٥:١٥١٢:٠٦:٠٧١٧:٠٦:٥٩١٧:٢٦:٢٠٢٣:٢٣:١٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عباس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آباد روستای عباس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آباد روستای عباس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عباس آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عباس آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عباس آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عباس آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عباس آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عباس آباد

روستای عباس آباد بر روی نقشه

روستای عباس آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عباس آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عباس آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عباس آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای عباس آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای عباس آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عباس آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عباس آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عباس آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عباس آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق عباس آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عباس آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا عباس آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عباس آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ عباس آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق عباس آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عباس آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عباس آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو