جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عباس آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز عباس آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٧
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٥٣
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٤٢

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عباس آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای عباس آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای عباس آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عباس آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پتیاگور
دو كلمه آری و نه كه تلفظ شان آسان است، كلماتی هستند كه برای ادای آنها اندیشه و مطالعه فراوان لازم است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عباس آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عباس آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عباس آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عباس آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عباس آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عباس آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٣:٢١١٣:٠١:٣٠١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٢٠٠٠:١٧:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٢:١٨١٣:٠١:٢٠١٩:٤٠:٥١١٩:٥٩:٠٥٠٠:١٧:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢١:١٧١٣:٠١:١١١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٥٠٠٠:١٧:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٠:١٧١٣:٠١:٠٢١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٣٥٠٠:١٧:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٩:١٧١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:٢١٠٠:١٦:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٨:١٩١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٢:٠٦٠٠:١٦:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٧:٢١١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٥١٠٠:١٦:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٣:٣٧٠٠:١٦:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٤:٢٢٠٠:١٥:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٤:٣٥١٣:٠٠:٢١١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٠٧٠٠:١٥:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٠:١٦١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٥٣٠٠:١٥:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٢:٥٠١٣:٠٠:١١١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٣٨٠٠:١٥:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١١:٥٩١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٢٤٠٠:١٤:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٦٠٦:١١:٠٩١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:٠٩٠٠:١٤:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٠:٠١١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٤:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٩:٣٣١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١٤:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠٨:٤٧١٢:٥٩:٥٧١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٢٤٠٠:١٤:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٨:٠٢١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٠٩٠٠:١٤:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٥٤٠٠:١٣:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٦:٣٧١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٣٨٠٠:١٣:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٥:٥٦١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٣:٢٢٠٠:١٣:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٥:١٧١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٥:٠١٢٠:١٤:٠٧٠٠:١٣:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٤:٣٩١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٣:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٤:٠٢١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٣٤٠٠:١٣:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٢٣٠٦:٠٣:٢٧١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٦:١٧٠٠:١٣:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٧:٠٠٠٠:١٣:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٢:٢٠١٣:٠٠:١٢١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٤٢٠٠:١٣:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠١:٤٩١٣:٠٠:١٧١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:٢٥٠٠:١٣:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:١١٠٦:٠١:٢٠١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٣:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عباس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عباس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عباس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عباس آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای عباس آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عباس آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عباس آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای عباس آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای عباس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای عباس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای عباس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عباس آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عباس آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای عباس آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عباس آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٢:٢٩١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٣١٠٠:٢٣:٣٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٣:٠٧١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٣:٤٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٣:٤٥١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:١٣٠٠:٢٣:٥١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٤:٢٤١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٢٤:٠٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٥:٠٣١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٢٤:٠٨
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٥:٤٢١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٢٤:١٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٦:٢١١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٢٤:٢٣
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٧:٠١١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:٣٥٠٠:٢٤:٣٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٧:٤٠١٣:١٠:٠٠٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٢٤:٣٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٨:٢٠١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠١:٠٩٢٠:١٩:٥٨٠٠:٢٤:٤١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:٠٨٠٠:٢٤:٤٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١١٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٩:٤٩١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٨:١٦٠٠:٢٤:٥٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:٢٠:٢٠١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:٢٤٠٠:٢٤:٥٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٥٠٦:٢١:٠٠١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٣٠٠٠:٢٤:٥٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٥:٣٤٠٠:٢٤:٥٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٢:١٩١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٤:٣٨٠٠:٢٥:٠٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٩:١٧١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٤٠٠٠:٢٥:٠١
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٩:٠٩١٩:٥٤:١٢٢٠:١٢:٤١٠٠:٢٥:٠١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٤:١٩١٣:٠٩:٠١١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٥:٠٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٤:٥٨١٣:٠٨:٥١١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:٤١٠٠:٢٤:٥٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠٨:٤١١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٢٤:٥٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٦:١٧١٣:٠٨:٣١١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٢٤:٥٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٦:٥٧١٣:٠٨:٢٠١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٣٢٠٠:٢٤:٥٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٧:٣٦١٣:٠٨:٠٩١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٢٤:٤٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٨:١٥١٣:٠٧:٥٦١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٢١٠٠:٢٤:٤٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٨:٥٤١٣:٠٧:٤٤١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:١٤٠٠:٢٤:٣٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٩:٣٣١٣:٠٧:٣١١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٢٤:٣٣
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣٠:١٢١٣:٠٧:١٧١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠١:٥٨٠٠:٢٤:٢٧
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٠:٥١١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٠:٤٩٠٠:٢٤:٢٠
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣١:٢٩١٣:٠٦:٤٩١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٣٩٠٠:٢٤:١٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٢:٠٨١٣:٠٦:٣٤١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٢٨٠٠:٢٤:٠٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عباس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آباد روستای عباس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آباد روستای عباس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عباس آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عباس آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای عباس آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عباس آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عباس آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عباس آباد

روستای عباس آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عباس آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عباس آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عباس آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای عباس آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای عباس آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عباس آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عباس آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عباس آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عباس آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عباس آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق عباس آباد
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ عباس آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق عباس آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عباس آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عباس آباد
افق شرعی امروز فردا عباس آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عباس آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو