جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عباس آباد

حصارخروان | البرز | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز عباس آباد


اذان صبح: ٠٤:٣١:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٠٢
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:٥٣
اذان مغرب: ١٨:٢٥:٠٤
نیمه شب: ٢٣:١٩:٥٣

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عباس آباد (شهرستان البرز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای عباس آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای عباس آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عباس آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

حضرت محمد (ص)
هر كه شهادت ناحقی بر احدی از مردم بدهد حق تعالی او را بر زبانش درآویزد در درك اسفل جهنم با منافقان.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عباس آباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عباس آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عباس آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عباس آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عباس آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عباس آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٦:٥٧١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٥٩٠٠:٢٠:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٦:٤٨١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٥٤٠٠:١٩:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٩:٢٦١٣:٠٦:٣٩١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:٤٩٠٠:١٩:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٨:١٧١٣:٠٦:٣١١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:٤٣٠٠:١٩:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٧:١٠١٣:٠٦:٢٣١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٥:٣٨٠٠:١٩:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٥٨٠٦:١٦:٠٤١٣:٠٦:١٦١٩:٥٧:٠١٢٠:١٦:٣٣٠٠:١٨:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٤:٥٩١٣:٠٦:٠٩١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٧:٢٧٠٠:١٨:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٠٦٠٦:١٣:٥٥١٣:٠٦:٠٣١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٨:١٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٤١٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٩:١٦٠٠:١٧:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١٨٠٦:١١:٥٠١٣:٠٥:٥٢٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢٠:١٠٠٠:١٧:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٠:٥٠١٣:٠٥:٤٨٢٠:٠١:١٧٢٠:٢١:٠٤٠٠:١٧:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٧:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٥:٤٠٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٦:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٧:٥٦١٣:٠٥:٣٧٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٦:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٧:٠١١٣:٠٥:٣٥٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٤٠٠٠:١٦:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:٣٣٠٠:١٦:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٥:٣٢٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٦:٢٦٠٠:١٦:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٥:٣٢٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٧:١٩٠٠:١٥:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٣٩٠٦:٠٣:٣٤١٣:٠٥:٣٢٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٨:١١٠٠:١٥:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٢٨٠٦:٠٢:٤٦١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٩:٠٤٠٠:١٥:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:١٩٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٥:٣٤٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٩:٥٥٠٠:١٥:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:١١٠٦:٠١:١٤١٣:٠٥:٣٦٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:٤٧٠٠:١٥:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٠٦٠٦:٠٠:٣٠١٣:٠٥:٣٨٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:٣٨٠٠:١٥:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٩:٤٨١٣:٠٥:٤١٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣٢:٢٨٠٠:١٤:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٥٩٠٥:٥٩:٠٨١٣:٠٥:٤٥٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٣:١٨٠٠:١٤:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٥٨٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٥:٤٩٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٤:٠٨٠٠:١٤:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٥٩٠٥:٥٧:٥١١٣:٠٥:٥٣٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٤:٥٧٠٠:١٤:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٠٢٠٥:٥٧:١٦١٣:٠٥:٥٨٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٥:٤٥٠٠:١٤:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٤:٠٧٠٥:٥٦:٤٢١٣:٠٦:٠٤٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٦:٣٢٠٠:١٤:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عباس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عباس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عباس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عباس آباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای عباس آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عباس آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عباس آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای عباس آباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای عباس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای عباس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای عباس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عباس آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عباس آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای عباس آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عباس آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣٣:١٠١٣:١١:٥٥١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٢٦:٥٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٣٣:٥٧١٣:١١:٣٩١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٢٦:٤٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٤:٤٥١٣:١١:٢٣١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٦:١٦٠٠:٢٦:٣٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٥:٣٢١٣:١١:٠٦١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٢٦:٢٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٦:١٩١٣:١٠:٤٩١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٢٦:١٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٧:٠٧١٣:١٠:٣٢١٩:٤٣:٢١٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٢٦:١٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٧:٥٤١٣:١٠:١٤١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٢٥:٥٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٨:٤١١٣:٠٩:٥٦١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٩:١٤٠٠:٢٥:٤٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٩:٢٨١٣:٠٩:٣٧١٩:٣٩:١١١٩:٥٧:٤٨٠٠:٢٥:٣٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٤٠٦:٤٠:١٥١٣:٠٩:١٩١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٦:٢٢٠٠:٢٥:٢٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٥٠٦:٤١:٠٢١٣:٠٩:٠٠١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٤:٥٥٠٠:٢٥:١٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٦٠٦:٤١:٤٩١٣:٠٨:٤٠١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٣:٢٨٠٠:٢٥:٠١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤٢:٣٦١٣:٠٨:٢١١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٢:٠٠٠٠:٢٤:٤٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٦٠٦:٤٣:٢٣١٣:٠٨:٠١١٩:٣٢:٠٤١٩:٥٠:٣٢٠٠:٢٤:٣٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٤:٠٩١٣:٠٧:٤١١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٩:٠٣٠٠:٢٤:٢٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٤:٥٦١٣:٠٧:٢٠١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٧:٣٤٠٠:٢٤:٠٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٣٠٦:٤٥:٤٢١٣:٠٧:٠٠١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٦:٠٥٠٠:٢٣:٥١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠١٠٦:٤٦:٢٩١٣:٠٦:٣٩١٩:٢٦:١٤١٩:٤٤:٣٦٠٠:٢٣:٣٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٤٧:١٥١٣:٠٦:١٨١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٣:٠٦٠٠:٢٣:٢٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٨:٠٢١٣:٠٥:٥٧١٩:٢٣:١٧١٩:٤١:٣٦٠٠:٢٣:٠٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٢٠٦:٤٨:٤٨١٣:٠٥:٣٦١٩:٢١:٤٨١٩:٤٠:٠٦٠٠:٢٢:٤٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٤٩:٣٥١٣:٠٥:١٤١٩:٢٠:١٩١٩:٣٨:٣٦٠٠:٢٢:٣١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٥٠:٢١١٣:٠٤:٥٣١٩:١٨:٥٠١٩:٣٧:٠٦٠٠:٢٢:١٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥١:٠٧١٣:٠٤:٣٢١٩:١٧:٢٠١٩:٣٥:٣٦٠٠:٢١:٥٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٥٠٦:٥١:٥٤١٣:٠٤:١٠١٩:١٥:٥١١٩:٣٤:٠٥٠٠:٢١:٤٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥٢:٤١١٣:٠٣:٤٩١٩:١٤:٢١١٩:٣٢:٣٥٠٠:٢١:٢٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٥٣:٢٧١٣:٠٣:٢٧١٩:١٢:٥٢١٩:٣١:٠٥٠٠:٢١:٠٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٨٠٦:٥٤:١٤١٣:٠٣:٠٦١٩:١١:٢٢١٩:٢٩:٣٤٠٠:٢٠:٤٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٢٠٦:٥٥:٠١١٣:٠٢:٤٤١٩:٠٩:٥٢١٩:٢٨:٠٤٠٠:٢٠:٢٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٥:٤٨١٣:٠٢:٢٣١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٦:٣٤٢٣:٥٠:١١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٩٠٥:٥٦:٣٥١٢:٠٢:٠٢١٨:٠٦:٥٣١٨:٢٥:٠٤٢٣:١٩:٥٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عباس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آباد روستای عباس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آباد روستای عباس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عباس آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عباس آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عباس آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عباس آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عباس آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عباس آباد

روستای عباس آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عباس آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عباس آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عباس آباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای عباس آباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای عباس آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عباس آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عباس آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عباس آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق عباس آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا عباس آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا عباس آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عباس آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عباس آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ عباس آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عباس آباد
زمان پخش اذان زنده به افق عباس آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عباس آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو