جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای عباس آباد

حصارخروان | البرز | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز عباس آباد


اذان صبح: ٠٤:٠٦:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:١٦
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٣٥
غروب آفتاب: ٢٠:٢٣:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٤٤:١٨
نیمه شب: ٠٠:١٤:٣٠

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عباس آباد (شهرستان البرز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای عباس آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای عباس آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عباس آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

ناپلئون بناپارت
اشكال كارتان این است كه تازه روز قبل از نبرد، در حالی كه هنوز از تحركات دشمنتان بی خبرید، نقشه می كشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عباس آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عباس آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عباس آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای عباس آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عباس آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عباس آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٧:١٨١٣:٠٩:٢٧١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٢٤:٣٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٥:٥٧١٣:٠٩:١٢١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠١:٥١٠٠:٢٤:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣٤:٣٨١٣:٠٨:٥٨١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٢٣:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣٣:١٨١٣:٠٨:٤٤١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٢٣:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:١١٠٦:٣٢:٠٠١٣:٠٨:٣١١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٢٣:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٣٠:٤٢١٣:٠٨:١٨١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٢٢:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٩:٢٦١٣:٠٨:٠٥١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٢٢:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٨:١٠١٣:٠٧:٥٣١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢٢:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٥٣٠٦:٢٦:٥٤١٣:٠٧:٤١١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٢١:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٥:٤٠١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢١:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢٤:٢٦١٣:٠٧:١٩١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٢١:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٣:١٤١٣:٠٧:٠٨١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٥١٠٠:٢٠:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٤٤٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠٦:٥٨١٩:٥٢:٢٩٢٠:١١:٤٥٠٠:٢٠:٢١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٣٠٦:٢٠:٥١١٣:٠٦:٤٩١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٤٠٠٠:٢٠:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٩:٤٢١٣:٠٦:٤٠١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:٣٤٠٠:١٩:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٨:٣٣١٣:٠٦:٣١١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:٢٩٠٠:١٩:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٧:٢٥١٣:٠٦:٢٣١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٥:٢٣٠٠:١٩:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٦:١٩١٣:٠٦:١٦١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٦:١٨٠٠:١٨:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٥:١٣١٣:٠٦:٠٩١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٧:١٢٠٠:١٨:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٤:٠٩١٣:٠٦:٠٣١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٨:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٩:٢١٢٠:١٩:٠١٠٠:١٧:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٣٧٠٦:١٢:٠٤١٣:٠٥:٥٢٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٥٦٠٠:١٧:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٤٠٦:١١:٠٣١٣:٠٥:٤٨٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٥٠٠٠:١٧:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٣٠٦:١٠:٠٤١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٤٤٠٠:١٧:١٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠٥:٤٠٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:٣٩٠٠:١٦:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٥:٣٧٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٣:٣٢٠٠:١٦:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٧:١٤١٣:٠٥:٣٥٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٤:٢٦٠٠:١٦:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٥:٣٣٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٥:٢٠٠٠:١٦:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٣٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٥:٣٢٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٦:١٣٠٠:١٦:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عباس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عباس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای عباس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عباس آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای عباس آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عباس آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عباس آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای عباس آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای عباس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای عباس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای عباس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عباس آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عباس آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عباس آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای عباس آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عباس آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عباس آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٨٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٥:٤٩٢٠:١٣:٣٤٢٠:٣٤:٠٨٠٠:١٤:٤٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٩٠٥:٥٧:٥١١٣:٠٥:٥٣٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٤:٥٧٠٠:١٤:٤١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٢٠٥:٥٧:١٦١٣:٠٥:٥٨٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٥:٤٥٠٠:١٤:٣٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٧٠٥:٥٦:٤٢١٣:٠٦:٠٤٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٦:٣٢٠٠:١٤:٣٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٤٠٥:٥٦:٠٩١٣:٠٦:١٠٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٧:١٩٠٠:١٤:٢٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٣٠٥:٥٥:٣٨١٣:٠٦:١٧٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٨:٠٥٠٠:١٤:٢٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٤٠٥:٥٥:٠٩١٣:٠٦:٢٤٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٨:٥٠٠٠:١٤:٢٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٧٠٥:٥٤:٤٢١٣:٠٦:٣١٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٩:٣٥٠٠:١٤:٢٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٢٠٥:٥٤:١٦١٣:٠٦:٣٩٢٠:١٩:٢٢٢٠:٤٠:١٨٠٠:١٤:٢١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٩٠٥:٥٣:٥٢١٣:٠٦:٤٨٢٠:٢٠:٠٣٢٠:٤١:٠١٠٠:١٤:٢١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٥٣:٢٩١٣:٠٦:٥٦٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤١:٤٢٠٠:١٤:٢١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠١٠٥:٥٣:٠٨١٣:٠٧:٠٦٢٠:٢١:٢٠٢٠:٤٢:٢٣٠٠:١٤:٢٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٥٢:٤٩١٣:٠٧:١٥٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤٣:٠٢٠٠:١٤:٢٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥١٠٥:٥٢:٣٢١٣:٠٧:٢٥٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٣:٤١٠٠:١٤:٢٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٥٢:١٦١٣:٠٧:٣٥٢٠:٢٣:٠٩٢٠:٤٤:١٨٠٠:١٤:٣٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٥٢:٠٢١٣:٠٧:٤٦٢٠:٢٣:٤٣٢٠:٤٤:٥٤٠٠:١٤:٣٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٥١:٥٠١٣:٠٧:٥٦٢٠:٢٤:١٦٢٠:٤٥:٢٩٠٠:١٤:٣٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠١٠٥:٥١:٣٩١٣:٠٨:٠٧٢٠:٢٤:٤٨٢٠:٤٦:٠٢٠٠:١٤:٤٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٥١:٣١١٣:٠٨:١٩٢٠:٢٥:١٩٢٠:٤٦:٣٥٠٠:١٤:٥٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢١٠٥:٥١:٢٣١٣:٠٨:٣١٢٠:٢٥:٤٨٢٠:٤٧:٠٦٠٠:١٤:٥٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٥١:١٨١٣:٠٨:٤٢٢٠:٢٦:١٧٢٠:٤٧:٣٥٠٠:١٥:٠٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥١٠٥:٥١:١٤١٣:٠٨:٥٥٢٠:٢٦:٤٤٢٠:٤٨:٠٤٠٠:١٥:١٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٥١:١٢١٣:٠٩:٠٧٢٠:٢٧:١٠٢٠:٤٨:٣١٠٠:١٥:٢١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٥١:١٢١٣:٠٩:٢٠٢٠:٢٧:٣٤٢٠:٤٨:٥٦٠٠:١٥:٣٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٦٠٥:٥١:١٣١٣:٠٩:٣٢٢٠:٢٧:٥٧٢٠:٤٩:٢٠٠٠:١٥:٤٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٥١:١٦١٣:٠٩:٤٥٢٠:٢٨:١٩٢٠:٤٩:٤٢٠٠:١٥:٥٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٥١:٢١١٣:٠٩:٥٨٢٠:٢٨:٣٩٢٠:٥٠:٠٣٠٠:١٦:٠١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٥١:٢٧١٣:١٠:١١٢٠:٢٨:٥٨٢٠:٥٠:٢٢٠٠:١٦:١٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٥١:٣٥١٣:١٠:٢٤٢٠:٢٩:١٥٢٠:٥٠:٤٠٠٠:١٦:٢٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٥١:٤٥١٣:١٠:٣٧٢٠:٢٩:٣١٢٠:٥٠:٥٦٠٠:١٦:٣٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٥١:٥٦١٣:١٠:٥٠٢٠:٢٩:٤٦٢٠:٥١:١١٠٠:١٦:٥١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای عباس آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عباس آباد روستای عباس آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای عباس آباد روستای عباس آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عباس آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عباس آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عباس آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عباس آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عباس آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عباس آباد

روستای عباس آباد بر روی نقشه

روستای عباس آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عباس آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عباس آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عباس آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای عباس آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای عباس آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عباس آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عباس آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عباس آباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عباس آباد دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ عباس آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق عباس آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عباس آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عباس آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق عباس آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عباس آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عباس آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عباس آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو