جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای عباس آبادعلیا

ابهررود | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز عباس آبادعلیا

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٥٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:١٦
اذان مغرب: ١٨:٢١:٢٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٠٧

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عباس آبادعلیا (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای عباس آبادعلیا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای عباس آبادعلیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عباس آبادعلیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

افلاطون
پرورش بدن باید از كودكی آغاز شود و در همه‌ی دوره‌ی زندگی ادامه یابد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عباس آبادعلیا

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عباس آبادعلیا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عباس آبادعلیا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای عباس آبادعلیا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عباس آبادعلیا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان عباس آبادعلیا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:١٥٠٦:٤١:٠٢١٣:١٤:٠٧١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢٩:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٩:٤٢١٣:١٣:٥٢١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٢٨:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٨:٢٤١٣:١٣:٣٩١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:١٩٠٠:٢٨:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٧:٠٦١٣:١٣:٢٥١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:١٢٠٠:٢٨:٠٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٥:٤٨١٣:١٣:١٢١٩:٥١:١١٢٠:١٠:٠٦٠٠:٢٧:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣٤:٣٢١٣:١٢:٥٩١٩:٥٢:٠٢٢٠:١١:٠٠٠٠:٢٧:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣٣:١٦١٣:١٢:٤٧١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:٥٣٠٠:٢٧:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:١٤٠٦:٣٢:٠١١٣:١٢:٣٥١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٤٧٠٠:٢٦:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٤١٠٦:٣٠:٤٧١٣:١٢:٢٤١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٤١٠٠:٢٦:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٩:٣٤١٣:١٢:١٣١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٣٥٠٠:٢٦:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٨:٢٢١٣:١٢:٠٣١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٢٩٠٠:٢٥:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٧:١٠١٣:١١:٥٣١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:٢٣٠٠:٢٥:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢٦:٠٠١٣:١١:٤٣١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٧:١٧٠٠:٢٥:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢٤:٥١١٣:١١:٣٤١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:١١٠٠:٢٤:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٣:٤٢١٣:١١:٢٦١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢٤:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:١١٠٦:٢٢:٣٥١٣:١١:١٨٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٥٩٠٠:٢٤:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٢١:٢٩١٣:١١:١٠٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢٣:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٦:١٧٠٦:٢٠:٢٤١٣:١١:٠٣٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٤٧٠٠:٢٣:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٩:٢٠١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٣:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٨:١٧١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:٣٦٠٠:٢٣:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٧:١٥١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٢٢:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٦:١٥١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٢٢:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٢١٠٦:١٥:١٦١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢٢:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٤:١٨١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٧:١٢٠٠:٢٢:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٤٣٠٦:١٣:٢٢١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢١:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٢٥٠٦:١٢:٢٧١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٢١:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٠٩٠٦:١١:٣٣١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٢١:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٥٤٠٦:١٠:٤١١٣:١٠:٢٧٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٢١:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٩:٥٠١٣:١٠:٢٦٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٣٨٠٠:٢١:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عباس آبادعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عباس آبادعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای عباس آبادعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عباس آبادعلیا

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای عباس آبادعلیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عباس آبادعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عباس آبادعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای عباس آبادعلیا

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای عباس آبادعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای عباس آبادعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای عباس آبادعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عباس آبادعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عباس آبادعلیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای عباس آبادعلیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای عباس آبادعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عباس آبادعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای عباس آبادعلیا

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای عباس آبادعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای عباس آبادعلیا روستای عباس آبادعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای عباس آبادعلیا روستای عباس آبادعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای عباس آبادعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عباس آبادعلیا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای عباس آبادعلیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای عباس آبادعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عباس آبادعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای عباس آبادعلیا

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٢:٠٨١٢:٠٦:٤١١٨:١٠:٤٠١٨:٢٨:٤٨٢٣:٢٤:٣٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٢:٥٥١٢:٠٦:٢٠١٨:٠٩:١١١٨:٢٧:١٩٢٣:٢٤:٢١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٣:٤٢١٢:٠٥:٥٩١٨:٠٧:٤٢١٨:٢٥:٥٠٢٣:٢٤:٠٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٤:٢٩١٢:٠٥:٣٨١٨:٠٦:١٣١٨:٢٤:٢١٢٣:٢٣:٤٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٥:١٧١٢:٠٥:١٨١٨:٠٤:٤٥١٨:٢٢:٥٣٢٣:٢٣:٢٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٠٦:٠٤١٢:٠٤:٥٧١٨:٠٣:١٦١٨:٢١:٢٤٢٣:٢٣:٠٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٦:٥٢١٢:٠٤:٣٧١٨:٠١:٤٨١٨:١٩:٥٦٢٣:٢٢:٤٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٧:٤٠١٢:٠٤:١٧١٨:٠٠:٢٠١٨:١٨:٢٩٢٣:٢٢:٣٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٨:٢٨١٢:٠٣:٥٧١٧:٥٨:٥٣١٨:١٧:٠١٢٣:٢٢:١١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٩:١٧١٢:٠٣:٣٨١٧:٥٧:٢٦١٨:١٥:٣٥٢٣:٢١:٥٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٠:٠٥١٢:٠٣:١٩١٧:٥٥:٥٩١٨:١٤:٠٨٢٣:٢١:٣٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١١٠٦:١٠:٥٤١٢:٠٣:٠٠١٧:٥٤:٣٢١٨:١٢:٤٢٢٣:٢١:١٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠١٠٦:١١:٤٤١٢:٠٢:٤١١٧:٥٣:٠٦١٨:١١:١٧٢٣:٢٠:٥٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٢:٣٣١٢:٠٢:٢٣١٧:٥١:٤١١٨:٠٩:٥٢٢٣:٢٠:٤١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٣:٢٣١٢:٠٢:٠٦١٧:٥٠:١٦١٨:٠٨:٢٧٢٣:٢٠:٢٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٤:١٣١٢:٠١:٤٨١٧:٤٨:٥١١٨:٠٧:٠٤٢٣:٢٠:٠٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢١٠٦:١٥:٠٣١٢:٠١:٣١١٧:٤٧:٢٧١٨:٠٥:٤١٢٣:١٩:٤٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١١٠٦:١٥:٥٤١٢:٠١:١٥١٧:٤٦:٠٤١٨:٠٤:١٨٢٣:١٩:٣٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٦:٤٥١٢:٠٠:٥٩١٧:٤٤:٤١١٨:٠٢:٥٦٢٣:١٩:١٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٧:٣٦١٢:٠٠:٤٣١٧:٤٣:١٩١٨:٠١:٣٥٢٣:١٩:٠٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٨:٢٨١٢:٠٠:٢٨١٧:٤١:٥٧١٨:٠٠:١٥٢٣:١٨:٤٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٩:٢٠١٢:٠٠:١٤١٧:٤٠:٣٧١٧:٥٨:٥٥٢٣:١٨:٢٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٠:١٢١٢:٠٠:٠٠١٧:٣٩:١٧١٧:٥٧:٣٧٢٣:١٨:١٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢١:٠٥١١:٥٩:٤٧١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٦:١٩٢٣:١٨:٠٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢١:٥٨١١:٥٩:٣٤١٧:٣٦:٣٩١٧:٥٥:٠٢٢٣:١٧:٤٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٢:٥٢١١:٥٩:٢٢١٧:٣٥:٢١١٧:٥٣:٤٦٢٣:١٧:٣٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٣:٤٦١١:٥٩:١٠١٧:٣٤:٠٥١٧:٥٢:٣١٢٣:١٧:١٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٤:٤٠١١:٥٨:٥٩١٧:٣٢:٤٩١٧:٥١:١٦٢٣:١٧:٠٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٥:٣٥١١:٥٨:٤٩١٧:٣١:٣٤١٧:٥٠:٠٣٢٣:١٦:٥٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٦:٣٠١١:٥٨:٣٩١٧:٣٠:٢٠١٧:٤٨:٥١٢٣:١٦:٤٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای عباس آبادعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای عباس آبادعلیا روستای عباس آبادعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای عباس آبادعلیا روستای عباس آبادعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عباس آبادعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عباس آبادعلیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عباس آبادعلیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عباس آبادعلیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عباس آبادعلیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عباس آبادعلیا

روستای عباس آبادعلیا بر روی نقشه

روستای عباس آبادعلیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عباس آبادعلیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عباس آبادعلیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عباس آبادعلیا
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای عباس آبادعلیا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای عباس آبادعلیا + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای عباس آبادعلیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای عباس آبادعلیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای عباس آبادعلیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عباس آبادعلیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عباس آبادعلیا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ عباس آبادعلیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ عباس آبادعلیا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق عباس آبادعلیا
جدول اوقات شرعی امروز فردا عباس آبادعلیا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عباس آبادعلیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق عباس آبادعلیا
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ عباس آبادعلیا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق عباس آبادعلیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عباس آبادعلیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو