جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عباس آبادعلیا

ابهررود | ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز عباس آبادعلیا


اذان صبح: ٠٥:٥١:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٧:١٨:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٤٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٥٤:١٤
نیمه شب: ٢٣:٤٣:٠٢

دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
٠١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عباس آبادعلیا (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٨ روستای عباس آبادعلیا)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای عباس آبادعلیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عباس آبادعلیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
حقیقتاً خداوند بزرگ، غیرت را برای زنان و جهاد را برای مردان قرار داده است. پس هر كدام از زنان بر ایمان خود، صبور باشند، مانند پاداش شهید، ثواب می‌برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عباس آبادعلیا

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عباس آبادعلیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عباس آبادعلیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عباس آبادعلیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عباس آبادعلیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عباس آبادعلیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٩:١٧١٣:١٢:١١١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:٤٨٠٠:٢٥:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٨:٠٥١٣:١٢:٠١١٩:٥٦:٣١٢٠:١٥:٤٣٠٠:٢٥:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٦:٥٤١٣:١١:٥١١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢٥:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢٥:٤٤١٣:١١:٤٢١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٣١٠٠:٢٥:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢٤:٣٥١٣:١١:٣٣١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:٢٥٠٠:٢٤:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٣:٢٧١٣:١١:٢٥١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٩:٢٠٠٠:٢٤:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٢٢:٢٠١٣:١١:١٧٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٤:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢١:١٤١٣:١١:١٠٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢١:٠٨٠٠:٢٣:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٥٨٠٦:٢٠:٠٩١٣:١١:٠٣٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٢٣:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٩:٠٦١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٢٣:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٨:٠٣١٣:١٠:٥٢٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٢٢:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٧:٠٢١٣:١٠:٤٦٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٢٢:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٦:٠٢١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٢:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٥:٠٣١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٢٢:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٤:٠٥١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٢٢:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٢٥٠٦:١٣:٠٩١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٨:١٩٠٠:٢١:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٠٧٠٦:١٢:١٤١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٩:١٢٠٠:٢١:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٥١٠٦:١١:٢١١٣:١٠:٢٨٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٢١:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٣٧٠٦:١٠:٢٨١٣:١٠:٢٧٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٢١:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٩:٣٨١٣:١٠:٢٦٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:٥٠٠٠:٢٠:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٨:٤٨١٣:١٠:٢٦٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٠:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٨:٠٠١٣:١٠:٢٧٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٢٠:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠٧:١٤١٣:١٠:٢٨٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٢٠:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٤٦٠٦:٠٦:٢٩١٣:١٠:٣٠٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢٠:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٤٠٠٦:٠٥:٤٦١٣:١٠:٣٢٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٢٠:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٥:٠٤١٣:١٠:٣٥٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:٥٨٠٠:٢٠:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٣٥٠٦:٠٤:٢٤١٣:١٠:٣٩٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٧:٤٨٠٠:١٩:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٣٤٠٦:٠٣:٤٥١٣:١٠:٤٣٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٨:٣٧٠٠:١٩:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٣٦٠٦:٠٣:٠٨١٣:١٠:٤٨٢٠:١٨:٥٢٢٠:٣٩:٢٥٠٠:١٩:٤٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٤٠٠٦:٠٢:٣٣١٣:١٠:٥٣٢٠:١٩:٣٧٢٠:٤٠:١٣٠٠:١٩:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عباس آبادعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عباس آبادعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عباس آبادعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عباس آبادعلیا

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای عباس آبادعلیا

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای عباس آبادعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عباس آبادعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای عباس آبادعلیا

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥١:٤٨٠٧:١٨:٥٩١٢:٢٦:٤٢١٧:٣٤:٤٦١٧:٥٤:١٤٢٣:٤٣:٠٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥١:١٨٠٧:١٨:٢٠١٢:٢٦:٥٤١٧:٣٥:٥٠١٧:٥٥:١٥٢٣:٤٣:١٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٠:٤٧٠٧:١٧:٤٠١٢:٢٧:٠٥١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٦:١٦٢٣:٤٣:٣٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٠:١٣٠٧:١٦:٥٨١٢:٢٧:١٦١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٧:١٧٢٣:٤٣:٤٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٩:٣٨٠٧:١٦:١٤١٢:٢٧:٢٦١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٨:١٨٢٣:٤٤:٠١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٩:٠١٠٧:١٥:٢٩١٢:٢٧:٣٥١٧:٤٠:٠٤١٧:٥٩:١٩٢٣:٤٤:١٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٨:٢٣٠٧:١٤:٤٢١٢:٢٧:٤٣١٧:٤١:٠٧١٨:٠٠:٢٠٢٣:٤٤:٢٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٧:٤٣٠٧:١٣:٥٤١٢:٢٧:٥٠١٧:٤٢:١٠١٨:٠١:٢٠٢٣:٤٤:٣٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٧:٠١٠٧:١٣:٠٣١٢:٢٧:٥٦١٧:٤٣:١٤١٨:٠٢:٢١٢٣:٤٤:٤٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٦:١٨٠٧:١٢:١٢١٢:٢٨:٠٢١٧:٤٤:١٧١٨:٠٣:٢٢٢٣:٤٤:٥٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٥:٣٣٠٧:١١:١٩١٢:٢٨:٠٦١٧:٤٥:٢٠١٨:٠٤:٢٢٢٣:٤٥:٠٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٤:٤٦٠٧:١٠:٢٤١٢:٢٨:١٠١٧:٤٦:٢٢١٨:٠٥:٢٢٢٣:٤٥:١٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٣:٥٨٠٧:٠٩:٢٨١٢:٢٨:١٣١٧:٤٧:٢٥١٨:٠٦:٢٣٢٣:٤٥:١٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٣:٠٨٠٧:٠٨:٣١١٢:٢٨:١٦١٧:٤٨:٢٧١٨:٠٧:٢٢٢٣:٤٥:٢٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٢:١٧٠٧:٠٧:٣٢١٢:٢٨:١٧١٧:٤٩:٢٩١٨:٠٨:٢٢٢٣:٤٥:٢٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤١:٢٤٠٧:٠٦:٣٢١٢:٢٨:١٨١٧:٥٠:٣١١٨:٠٩:٢٢٢٣:٤٥:٣٠
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٠:٣٠٠٧:٠٥:٣١١٢:٢٨:١٨١٧:٥١:٣٢١٨:١٠:٢١٢٣:٤٥:٣٣
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٩:٣٤٠٧:٠٤:٢٨١٢:٢٨:١٧١٧:٥٢:٣٤١٨:١١:٢٠٢٣:٤٥:٣٥
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٨:٣٧٠٧:٠٣:٢٥١٢:٢٨:١٦١٧:٥٣:٣٥١٨:١٢:١٩٢٣:٤٥:٣٦
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٧:٣٨٠٧:٠٢:٢٠١٢:٢٨:١٣١٧:٥٤:٣٦١٨:١٣:١٨٢٣:٤٥:٣٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠١:١٣١٢:٢٨:١٠١٧:٥٥:٣٦١٨:١٤:١٦٢٣:٤٥:٣٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٥:٣٧٠٧:٠٠:٠٦١٢:٢٨:٠٧١٧:٥٦:٣٦١٨:١٥:١٥٢٣:٤٥:٣٥
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٤:٣٤٠٦:٥٨:٥٨١٢:٢٨:٠٢١٧:٥٧:٣٦١٨:١٦:١٣٢٣:٤٥:٣٣
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٣:٣٠٠٦:٥٧:٤٩١٢:٢٧:٥٧١٧:٥٨:٣٦١٨:١٧:١١٢٣:٤٥:٣١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٢:٢٥٠٦:٥٦:٣٨١٢:٢٧:٥٢١٧:٥٩:٣٥١٨:١٨:٠٨٢٣:٤٥:٢٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣١:١٨٠٦:٥٥:٢٧١٢:٢٧:٤٦١٨:٠٠:٣٥١٨:١٩:٠٥٢٣:٤٥:٢٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٤:١٤١٢:٢٧:٣٩١٨:٠١:٣٣١٨:٢٠:٠٢٢٣:٤٥:١٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٥٣:٠١١٢:٢٧:٣١١٨:٠٢:٣٢١٨:٢٠:٥٩٢٣:٤٥:١١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٧:٥١٠٦:٥١:٤٧١٢:٢٧:٢٣١٨:٠٣:٣٠١٨:٢١:٥٦٢٣:٤٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای عباس آبادعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای عباس آبادعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای عباس آبادعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عباس آبادعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عباس آبادعلیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آبادعلیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای عباس آبادعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عباس آبادعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آبادعلیا

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١١٠٧:٢٢:١٣١٢:٢٥:١٢١٧:٢٨:٢٩١٧:٤٨:١٢٢٣:٤١:١٠
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٢٠٧:٢١:٤٦١٢:٢٥:٢٩١٧:٢٩:٣٢١٧:٤٩:١٢٢٣:٤١:٣١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٠٠٧:٢١:١٦١٢:٢٥:٤٥١٧:٣٠:٣٤١٧:٥٠:١٢٢٣:٤١:٥١
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٧٠٧:٢٠:٤٤١٢:٢٦:٠٠١٧:٣١:٣٧١٧:٥١:١٢٢٣:٤٢:١٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٣٠٧:٢٠:١١١٢:٢٦:١٥١٧:٣٢:٤٠١٧:٥٢:١٣٢٣:٤٢:٢٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٦٠٧:١٩:٣٦١٢:٢٦:٢٩١٧:٣٣:٤٣١٧:٥٣:١٣٢٣:٤٢:٤٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٨٠٧:١٨:٥٩١٢:٢٦:٤٢١٧:٣٤:٤٦١٧:٥٤:١٤٢٣:٤٣:٠٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:١٨٠٧:١٨:٢٠١٢:٢٦:٥٤١٧:٣٥:٥٠١٧:٥٥:١٥٢٣:٤٣:١٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٧٠٧:١٧:٤٠١٢:٢٧:٠٥١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٦:١٦٢٣:٤٣:٣٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٣٠٧:١٦:٥٨١٢:٢٧:١٦١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٧:١٧٢٣:٤٣:٤٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٨٠٧:١٦:١٤١٢:٢٧:٢٦١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٨:١٨٢٣:٤٤:٠١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠١٠٧:١٥:٢٩١٢:٢٧:٣٥١٧:٤٠:٠٤١٧:٥٩:١٩٢٣:٤٤:١٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٣٠٧:١٤:٤٢١٢:٢٧:٤٣١٧:٤١:٠٧١٨:٠٠:٢٠٢٣:٤٤:٢٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٣٠٧:١٣:٥٤١٢:٢٧:٥٠١٧:٤٢:١٠١٨:٠١:٢٠٢٣:٤٤:٣٦
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠١٠٧:١٣:٠٣١٢:٢٧:٥٦١٧:٤٣:١٤١٨:٠٢:٢١٢٣:٤٤:٤٦
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٨٠٧:١٢:١٢١٢:٢٨:٠٢١٧:٤٤:١٧١٨:٠٣:٢٢٢٣:٤٤:٥٥
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٣٠٧:١١:١٩١٢:٢٨:٠٦١٧:٤٥:٢٠١٨:٠٤:٢٢٢٣:٤٥:٠٣
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٦٠٧:١٠:٢٤١٢:٢٨:١٠١٧:٤٦:٢٢١٨:٠٥:٢٢٢٣:٤٥:١٠
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٨٠٧:٠٩:٢٨١٢:٢٨:١٣١٧:٤٧:٢٥١٨:٠٦:٢٣٢٣:٤٥:١٦
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٨٠٧:٠٨:٣١١٢:٢٨:١٦١٧:٤٨:٢٧١٨:٠٧:٢٢٢٣:٤٥:٢٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٧٠٧:٠٧:٣٢١٢:٢٨:١٧١٧:٤٩:٢٩١٨:٠٨:٢٢٢٣:٤٥:٢٦
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٤٠٧:٠٦:٣٢١٢:٢٨:١٨١٧:٥٠:٣١١٨:٠٩:٢٢٢٣:٤٥:٣٠
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٠٠٧:٠٥:٣١١٢:٢٨:١٨١٧:٥١:٣٢١٨:١٠:٢١٢٣:٤٥:٣٣
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٤٠٧:٠٤:٢٨١٢:٢٨:١٧١٧:٥٢:٣٤١٨:١١:٢٠٢٣:٤٥:٣٥
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٧٠٧:٠٣:٢٥١٢:٢٨:١٦١٧:٥٣:٣٥١٨:١٢:١٩٢٣:٤٥:٣٦
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٨٠٧:٠٢:٢٠١٢:٢٨:١٣١٧:٥٤:٣٦١٨:١٣:١٨٢٣:٤٥:٣٧
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠١:١٣١٢:٢٨:١٠١٧:٥٥:٣٦١٨:١٤:١٦٢٣:٤٥:٣٧
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٧٠٧:٠٠:٠٦١٢:٢٨:٠٧١٧:٥٦:٣٦١٨:١٥:١٥٢٣:٤٥:٣٥
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٤٠٦:٥٨:٥٨١٢:٢٨:٠٢١٧:٥٧:٣٦١٨:١٦:١٣٢٣:٤٥:٣٣
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٠٠٦:٥٧:٤٩١٢:٢٧:٥٧١٧:٥٨:٣٦١٨:١٧:١١٢٣:٤٥:٣١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عباس آبادعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آبادعلیا روستای عباس آبادعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آبادعلیا روستای عباس آبادعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عباس آبادعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عباس آبادعلیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عباس آبادعلیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عباس آبادعلیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عباس آبادعلیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عباس آبادعلیا

روستای عباس آبادعلیا بر روی نقشه

روستای عباس آبادعلیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عباس آبادعلیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عباس آبادعلیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عباس آبادعلیا
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای عباس آبادعلیا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای عباس آبادعلیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عباس آبادعلیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عباس آبادعلیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عباس آبادعلیا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا عباس آبادعلیا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عباس آبادعلیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق عباس آبادعلیا
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عباس آبادعلیا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق عباس آبادعلیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عباس آبادعلیا
زمان پخش اذان زنده به افق عباس آبادعلیا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عباس آبادعلیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عباس آبادعلیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو