جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عباس آبادصفر

جور | کوهبنان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز عباس آبادصفر


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٢٠
اذان ظهر: ١١:٢٩:٢٨
غروب آفتاب: ١٦:٤٢:١٩
اذان مغرب: ١٧:٠٠:٥٢
نیمه شب: ٢٢:٤٨:٠٣

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عباس آبادصفر (شهرستان کوهبنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای عباس آبادصفر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای عباس آبادصفر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عباس آبادصفر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
برای شكست‌های زندگی، برنامه‌ریزی كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عباس آبادصفر

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عباس آبادصفر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عباس آبادصفر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عباس آبادصفر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عباس آبادصفر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عباس آبادصفر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٣:١٤١٢:٤١:٣١١٩:٢٠:١٦١٩:٣٨:٢٢٢٣:٥٨:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٢:١٤١٢:٤١:٢٢١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٩:٠٦٢٣:٥٧:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠١:١٥١٢:٤١:١٣١٩:٢١:٣٩١٩:٣٩:٥٠٢٣:٥٧:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٠:١٦١٢:٤١:٠٥١٩:٢٢:٢١١٩:٤٠:٣٥٢٣:٥٧:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٥٩:١٩١٢:٤٠:٥٧١٩:٢٣:٠٣١٩:٤١:١٩٢٣:٥٧:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:١١٠٥:٥٨:٢٢١٢:٤٠:٥٠١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٢:٠٣٢٣:٥٦:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٥٩٠٥:٥٧:٢٧١٢:٤٠:٤٣١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٢:٤٧٢٣:٥٦:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٥٦:٣٢١٢:٤٠:٣٧١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٣:٣٢٢٣:٥٦:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٥:٣٩١٢:٤٠:٣١١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٤:١٦٢٣:٥٦:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥٤:٤٧١٢:٤٠:٢٦١٩:٢٦:٣١١٩:٤٥:٠٠٢٣:٥٥:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٣:٥٦١٢:٤٠:٢٢١٩:٢٧:١٣١٩:٤٥:٤٥٢٣:٥٥:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥٣:٠٦١٢:٤٠:١٨١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٦:٢٩٢٣:٥٥:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٥٢:١٧١٢:٤٠:١٤١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٧:١٣٢٣:٥٥:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥١:٢٩١٢:٤٠:١١١٩:٢٩:١٨١٩:٤٧:٥٧٢٣:٥٥:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٠:٤٣١٢:٤٠:٠٩١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٨:٤١٢٣:٥٤:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٥٩٠٥:٤٩:٥٨١٢:٤٠:٠٧١٩:٣٠:٤١١٩:٤٩:٢٥٢٣:٥٤:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٨:٥٨٠٥:٤٩:١٤١٢:٤٠:٠٦١٩:٣١:٢٢١٩:٥٠:٠٩٢٣:٥٤:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤٨:٣٢١٢:٤٠:٠٦١٩:٣٢:٠٤١٩:٥٠:٥٣٢٣:٥٤:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٧:٥٠١٢:٤٠:٠٦١٩:٣٢:٤٥١٩:٥١:٣٧٢٣:٥٤:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤٧:١٠١٢:٤٠:٠٦١٩:٣٣:٢٥١٩:٥٢:٢٠٢٣:٥٤:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٥:٠٨٠٥:٤٦:٣٢١٢:٤٠:٠٨١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٣:٠٣٢٣:٥٤:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٥:٥٥١٢:٤٠:١٠١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٣:٤٦٢٣:٥٤:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٣:٢٢٠٥:٤٥:١٩١٢:٤٠:١٢١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٤:٢٩٢٣:٥٣:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٤:٤٤١٢:٤٠:١٥١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٥:١١٢٣:٥٣:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١١:٤٢٠٥:٤٤:١١١٢:٤٠:١٨١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:٥٣٢٣:٥٣:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٠:٥٤٠٥:٤٣:٤٠١٢:٤٠:٢٢١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٦:٣٥٢٣:٥٣:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:٠٨٠٥:٤٣:٠٩١٢:٤٠:٢٧١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٧:١٦٢٣:٥٣:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٤٢:٤١١٢:٤٠:٣٢١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٥٧٢٣:٥٣:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٨:٤١٠٥:٤٢:١٣١٢:٤٠:٣٨١٩:٣٩:٢١١٩:٥٨:٣٧٢٣:٥٣:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عباس آبادصفر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عباس آبادصفر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عباس آبادصفر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عباس آبادصفر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای عباس آبادصفر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عباس آبادصفر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عباس آبادصفر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای عباس آبادصفر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای عباس آبادصفر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای عباس آبادصفر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای عباس آبادصفر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عباس آبادصفر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عباس آبادصفر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آبادصفر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای عباس آبادصفر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عباس آبادصفر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آبادصفر

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:١١٠٥:٥٢:١٣١١:٢٨:٠٧١٧:٠٣:٣٥١٧:٢١:٠٩٢٢:٤٨:١٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٢٠٥:٥٢:٥٩١١:٢٧:٥٩١٧:٠٢:٣٣١٧:٢٠:٠٩٢٢:٤٨:٠٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٣٠٥:٥٣:٤٥١١:٢٧:٥١١٧:٠١:٣٣١٧:١٩:١٠٢٢:٤٧:٥٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٤٠٥:٥٤:٣١١١:٢٧:٤٤١٧:٠٠:٣٣١٧:١٨:١٣٢٢:٤٧:٤٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٥٠٥:٥٥:١٨١١:٢٧:٣٨١٦:٥٩:٣٥١٧:١٧:١٦٢٢:٤٧:٣٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٧٠٥:٥٦:٠٥١١:٢٧:٣٣١٦:٥٨:٣٧١٧:١٦:٢٠٢٢:٤٧:٢٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٨٠٥:٥٦:٥٢١١:٢٧:٢٩١٦:٥٧:٤١١٧:١٥:٢٦٢٢:٤٧:٢١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٠٠٥:٥٧:٤٠١١:٢٧:٢٥١٦:٥٦:٤٦١٧:١٤:٣٣٢٢:٤٧:١٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٢٠٥:٥٨:٢٨١١:٢٧:٢٢١٦:٥٥:٥٢١٧:١٣:٤١٢٢:٤٧:٠٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٤٠٥:٥٩:١٧١١:٢٧:٢٠١٦:٥٤:٥٩١٧:١٢:٥٠٢٢:٤٧:٠٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٠:٠٦١١:٢٧:١٨١٦:٥٤:٠٨١٧:١٢:٠٠٢٢:٤٦:٥٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٠:٥٥١١:٢٧:١٨١٦:٥٣:١٨١٧:١١:١٢٢٢:٤٦:٥٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠١:٤٥١١:٢٧:١٨١٦:٥٢:٢٩١٧:١٠:٢٥٢٢:٤٦:٥٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٢:٣٥١١:٢٧:١٩١٦:٥١:٤١١٧:٠٩:٤٠٢٢:٤٦:٥٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٨٠٦:٠٣:٢٥١١:٢٧:٢١١٦:٥٠:٥٥١٧:٠٨:٥٥٢٢:٤٦:٤٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠٤:١٥١١:٢٧:٢٣١٦:٥٠:١٠١٧:٠٨:١٣٢٢:٤٦:٤٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠٥:٠٦١١:٢٧:٢٧١٦:٤٩:٢٦١٧:٠٧:٣١٢٢:٤٦:٤٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٥:٥٧١١:٢٧:٣١١٦:٤٨:٤٤١٧:٠٦:٥١٢٢:٤٦:٤٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٦:٤٨١١:٢٧:٣٦١٦:٤٨:٠٤١٧:٠٦:١٣٢٢:٤٦:٥٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٠٧:٣٩١١:٢٧:٤٢١٦:٤٧:٢٤١٧:٠٥:٣٦٢٢:٤٦:٥٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:٠٨:٣١١١:٢٧:٤٩١٦:٤٦:٤٧١٧:٠٥:٠٠٢٢:٤٦:٥٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٠٩:٢٣١١:٢٧:٥٦١٦:٤٦:١١١٧:٠٤:٢٦٢٢:٤٧:٠٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٠:١٥١١:٢٨:٠٥١٦:٤٥:٣٦١٧:٠٣:٥٤٢٢:٤٧:٠٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١١:٠٧١١:٢٨:١٤١٦:٤٥:٠٣١٧:٠٣:٢٣٢٢:٤٧:١١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:١١:٥٩١١:٢٨:٢٤١٦:٤٤:٣٢١٧:٠٢:٥٣٢٢:٤٧:١٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٢:٥١١١:٢٨:٣٥١٦:٤٤:٠٢١٧:٠٢:٢٦٢٢:٤٧:٢٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٣:٤٣١١:٢٨:٤٧١٦:٤٣:٣٤١٧:٠٢:٠٠٢٢:٤٧:٣٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٤:٣٦١١:٢٩:٠٠١٦:٤٣:٠٧١٧:٠١:٣٥٢٢:٤٧:٤٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٥:٢٨١١:٢٩:١٤١٦:٤٢:٤٢١٧:٠١:١٣٢٢:٤٧:٥٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٦:٢٠١١:٢٩:٢٨١٦:٤٢:١٩١٧:٠٠:٥٢٢٢:٤٨:٠٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عباس آبادصفر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آبادصفر روستای عباس آبادصفر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای عباس آبادصفر روستای عباس آبادصفر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عباس آبادصفر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عباس آبادصفر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عباس آبادصفر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عباس آبادصفر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عباس آبادصفر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عباس آبادصفر

روستای عباس آبادصفر بر روی نقشه

روستای عباس آبادصفر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عباس آبادصفر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عباس آبادصفر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عباس آبادصفر
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای عباس آبادصفر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای عباس آبادصفر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عباس آبادصفر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عباس آبادصفر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عباس آبادصفر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عباس آبادصفر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق عباس آبادصفر
زمان پخش اذان زنده به افق عباس آبادصفر
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ عباس آبادصفر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عباس آبادصفر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عباس آبادصفر
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ عباس آبادصفر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عباس آبادصفر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عباس آبادصفر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو