جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عابدآباد

سفیدار | جهرم | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز عابدآباد


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٤٣
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٢١
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:١٦:٢٢
نیمه شب: ٠٠:١٩:٣٣

پنج شنبه ٢٧ تیر ١٣٩٨
١٤ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٨ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عابدآباد (شهرستان جهرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ تیر ٩٨ روستای عابدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای عابدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عابدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
هرگز شرافت خود را از دست ندهید، چون اگر این را از دست بدهید، همه چیز را از دست داده‌اید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عابدآباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عابدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عابدآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عابدآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عابدآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عابدآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٢:٠١١٢:٥٦:٠٤١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:٠٥٠٠:١٤:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢١:٠٥١٢:٥٥:٥٤١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٤٣٠٠:١٤:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٠:٠٩١٢:٥٥:٤٥١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:٢٢٠٠:١٣:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٩:١٥١٢:٥٥:٣٦١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٠:٠١٠٠:١٣:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٨:٢٢١٢:٥٥:٢٨١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٠:٤٠٠٠:١٣:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١٧:٢٩١٢:٥٥:٢٠١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:١٩٠٠:١٣:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٦:٣٨١٢:٥٥:١٣١٩:٣٤:١٢١٩:٥١:٥٨٠٠:١٢:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٥:٤٧١٢:٥٥:٠٦١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٢:٣٨٠٠:١٢:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٤:٥٧١٢:٥٥:٠٠١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:١٧٠٠:١٢:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٤:٠٩١٢:٥٤:٥٤١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٣:٥٦٠٠:١٢:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٣:٢١١٢:٥٤:٤٩١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٤:٣٦٠٠:١١:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:١٥٠٠:١١:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:١١:٤٩١٢:٥٤:٤١١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٥:٥٥٠٠:١١:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:١١:٠٥١٢:٥٤:٣٧١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٣٤٠٠:١١:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٠:٢٢١٢:٥٤:٣٤١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٧:١٣٠٠:١١:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٩:٤٠١٢:٥٤:٣٢١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٧:٥٣٠٠:١١:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٨:٥٩١٢:٥٤:٣٠١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٣٢٠٠:١٠:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٨:٢٠١٢:٥٤:٢٩١٩:٤١:٠٠١٩:٥٩:١٢٠٠:١٠:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٧:٤٢١٢:٥٤:٢٩١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:٥١٠٠:١٠:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٧:٠٤١٢:٥٤:٢٩١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٣٠٠٠:١٠:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥٤:٣٠١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:٠٩٠٠:١٠:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٥:٥٤١٢:٥٤:٣١١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٤٨٠٠:١٠:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٤:٣٣١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٢٧٠٠:١٠:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٤:٤٩١٢:٥٤:٣٥١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٣:٠٦٠٠:١٠:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٤:١٨١٢:٥٤:٣٨١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:٤٤٠٠:١٠:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٣:٤٩١٢:٥٤:٤٢١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٢٢٠٠:١٠:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٣:٢١١٢:٥٤:٤٦١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٥:٠٠٠٠:١٠:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٢:٥٤١٢:٥٤:٥٠١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٠:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٤:٥٥١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:١٥٠٠:١٠:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عابدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عابدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عابدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عابدآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای عابدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عابدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عابدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای عابدآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای عابدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای عابدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای عابدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عابدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عابدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای عابدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای عابدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عابدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای عابدآباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠٠:٠٣١٣:٠٠:٠٤٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:١٢٠٠:١٣:٣٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٠:١٧١٣:٠٠:١٧٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٩:٢٣٠٠:١٣:٤٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٠:٣٢١٣:٠٠:٢٩٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٣٣٠٠:١٤:٠٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠٠:٤٨١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٤٢٠٠:١٤:١٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠١:٠٥١٣:٠٠:٥٥٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٤٩٠٠:١٤:٣٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠١:٢٣١٣:٠١:٠٨٢٠:٠٠:٤٨٢٠:١٩:٥٥٠٠:١٤:٤٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠١:٤٣١٣:٠١:٢٠٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٥٩٠٠:١٥:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٢:٠٣١٣:٠١:٣٢٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٠٢٠٠:١٥:١٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٢:٢٤١٣:٠١:٤٤٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٠٤٠٠:١٥:٣٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٢:٤٦١٣:٠١:٥٦٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢٠:٠٤٠٠:١٥:٤٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٣:٠٩١٣:٠٢:٠٨٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢٠:٠٣٠٠:١٦:٠٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠٢:١٩٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٠٠٠٠:١٦:١٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٣:٥٧١٣:٠٢:٣٠٢٠:٠٠:٥٥٢٠:١٩:٥٦٠٠:١٦:٢٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٤:٢٢١٣:٠٢:٤١٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٥١٠٠:١٦:٤٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٢:٥١٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٤٣٠٠:١٦:٥٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٣:٠١٢٠:٠٠:٣٨٢٠:١٩:٣٥٠٠:١٧:١٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٥:٤٢١٣:٠٣:١١٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٢٥٠٠:١٧:٢٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٦:٠٩١٣:٠٣:٢٠٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:١٣٠٠:١٧:٤٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٢٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٣:٢٩٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٩:٠٠٠٠:١٧:٥٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٧:٠٧١٣:٠٣:٣٧١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٤٦٠٠:١٨:٠٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٣:٤٥١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٣٠٠٠:١٨:٢١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠٣:٥٢١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٨:١٢٠٠:١٨:٣٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٨:٣٧١٣:٠٣:٥٩١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٨:٤٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٣٣٠٠:١٨:٥٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٤:١١١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:١١٠٠:١٩:١٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٢٠٦:١٠:١١١٣:٠٤:١٧١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٦:٤٧٠٠:١٩:٢٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٤:٢١١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٢٢٠٠:١٩:٣٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢١٠٦:١١:١٥١٣:٠٤:٢٦١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٩:٤٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١١:٤٨١٣:٠٤:٢٩١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٢٨٠٠:١٩:٥٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٢:٢١١٣:٠٤:٣٣١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٤:٥٩٠٠:٢٠:٠٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٢:٥٤١٣:٠٤:٣٥١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٢٩٠٠:٢٠:١٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عابدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای عابدآباد روستای عابدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای عابدآباد روستای عابدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عابدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عابدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای عابدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عابدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عابدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عابدآباد

روستای عابدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عابدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عابدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عابدآباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای عابدآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای عابدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عابدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عابدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عابدآباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عابدآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ عابدآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عابدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق عابدآباد
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ عابدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق عابدآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق عابدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق عابدآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عابدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو