جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای عابدآباد

سفیدار | جهرم | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز عابدآباد


اذان صبح: ٠٤:٤١:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٣٠
اذان ظهر: ١١:٤٣:٤٦
غروب آفتاب: ١٧:٢٧:٣٨
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٣٥
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٠٤

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای عابدآباد (شهرستان جهرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای عابدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای عابدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عابدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

مثل چینی
اگر از آینده باخبر باشی، امروز كار نمی كنی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای عابدآباد

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای عابدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای عابدآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای عابدآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای عابدآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان عابدآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٢:٠١١٢:٥٦:٠٤١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٨:٠٥٠٠:١٤:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢١:٠٥١٢:٥٥:٥٤١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٤٣٠٠:١٤:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٠:٠٩١٢:٥٥:٤٥١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:٢٢٠٠:١٣:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٩:١٥١٢:٥٥:٣٦١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٠:٠١٠٠:١٣:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٨:٢٢١٢:٥٥:٢٨١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٠:٤٠٠٠:١٣:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٣٣٠٦:١٧:٢٩١٢:٥٥:٢٠١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:١٩٠٠:١٣:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢٨٠٦:١٦:٣٨١٢:٥٥:١٣١٩:٣٤:١٢١٩:٥١:٥٨٠٠:١٢:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٥:٤٧١٢:٥٥:٠٦١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٢:٣٨٠٠:١٢:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٤:٥٧١٢:٥٥:٠٠١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:١٧٠٠:١٢:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٤:٠٩١٢:٥٤:٥٤١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٣:٥٦٠٠:١٢:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٣:٢١١٢:٥٤:٤٩١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٤:٣٦٠٠:١١:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:١٥٠٠:١١:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:١١:٤٩١٢:٥٤:٤١١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٥:٥٥٠٠:١١:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:١١:٠٥١٢:٥٤:٣٧١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٣٤٠٠:١١:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٠:٢٢١٢:٥٤:٣٤١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٧:١٣٠٠:١١:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٩:٤٠١٢:٥٤:٣٢١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٧:٥٣٠٠:١١:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٨:٥٩١٢:٥٤:٣٠١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٣٢٠٠:١٠:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٨:٢٠١٢:٥٤:٢٩١٩:٤١:٠٠١٩:٥٩:١٢٠٠:١٠:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٧:٤٢١٢:٥٤:٢٩١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:٥١٠٠:١٠:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٧:٠٤١٢:٥٤:٢٩١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٣٠٠٠:١٠:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥٤:٣٠١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:٠٩٠٠:١٠:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٥:٥٤١٢:٥٤:٣١١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٤٨٠٠:١٠:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٤:٣٣١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٢٧٠٠:١٠:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٤:٤٩١٢:٥٤:٣٥١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٣:٠٦٠٠:١٠:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٤٥٠٦:٠٤:١٨١٢:٥٤:٣٨١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٣:٤٤٠٠:١٠:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٣:٤٩١٢:٥٤:٤٢١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:٢٢٠٠:١٠:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٣:٢١١٢:٥٤:٤٦١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٥:٠٠٠٠:١٠:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٢:٥٤١٢:٥٤:٥٠١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٠:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٤:٥٥١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:١٥٠٠:١٠:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عابدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عابدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای عابدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان عابدآباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای عابدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای عابدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عابدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای عابدآباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای عابدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای عابدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای عابدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای عابدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عابدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای عابدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای عابدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای عابدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای عابدآباد

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٤٦:٤٢١١:٥٠:٣٨١٧:٥٤:٠٧١٨:١٠:٥٣٢٣:١١:٥٣
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٤٧:١٣١١:٥٠:١٧١٧:٥٢:٥٤١٨:٠٩:٤٠٢٣:١١:٣٤
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٣٠٥:٤٧:٤٤١١:٤٩:٥٦١٧:٥١:٤١١٨:٠٨:٢٧٢٣:١١:١٤
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٧٠٥:٤٨:١٥١١:٤٩:٣٥١٧:٥٠:٢٩١٨:٠٧:١٥٢٣:١٠:٥٥
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢١٠٥:٤٨:٤٦١١:٤٩:١٥١٧:٤٩:١٧١٨:٠٦:٠٢٢٣:١٠:٣٦
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٥٠٥:٤٩:١٨١١:٤٨:٥٤١٧:٤٨:٠٥١٨:٠٤:٥١٢٣:١٠:١٧
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٨٠٥:٤٩:٥٠١١:٤٨:٣٤١٧:٤٦:٥٣١٨:٠٣:٣٩٢٣:٠٩:٥٨
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٥٠:٢٢١١:٤٨:١٥١٧:٤٥:٤٢١٨:٠٢:٢٨٢٣:٠٩:٣٩
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٥٠٥:٥٠:٥٤١١:٤٧:٥٥١٧:٤٤:٣١١٨:٠١:١٧٢٣:٠٩:٢٠
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٩٠٥:٥١:٢٦١١:٤٧:٣٦١٧:٤٣:٢٠١٨:٠٠:٠٦٢٣:٠٩:٠١
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٢٠٥:٥١:٥٩١١:٤٧:١٧١٧:٤٢:٠٩١٧:٥٨:٥٦٢٣:٠٨:٤٢
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٥٠٥:٥٢:٣٢١١:٤٦:٥٨١٧:٤٠:٥٩١٧:٥٧:٤٧٢٣:٠٨:٢٤
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٩٠٥:٥٣:٠٥١١:٤٦:٤٠١٧:٣٩:٤٩١٧:٥٦:٣٨٢٣:٠٨:٠٦
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٢٠٥:٥٣:٣٨١١:٤٦:٢٢١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٥:٢٩٢٣:٠٧:٤٨
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٥٠٥:٥٤:١٢١١:٤٦:٠٤١٧:٣٧:٣١١٧:٥٤:٢١٢٣:٠٧:٣٠
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٨٠٥:٥٤:٤٦١١:٤٥:٤٧١٧:٣٦:٢٣١٧:٥٣:١٣٢٣:٠٧:١٢
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٢٠٥:٥٥:٢٠١١:٤٥:٣٠١٧:٣٥:١٥١٧:٥٢:٠٦٢٣:٠٦:٥٥
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٥٠٥:٥٥:٥٥١١:٤٥:١٤١٧:٣٤:٠٨١٧:٥١:٠٠٢٣:٠٦:٣٨
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٨٠٥:٥٦:٣٠١١:٤٤:٥٨١٧:٣٣:٠١١٧:٤٩:٥٤٢٣:٠٦:٢٢
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٢٠٥:٥٧:٠٥١١:٤٤:٤٢١٧:٣١:٥٥١٧:٤٨:٤٩٢٣:٠٦:٠٥
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٥٠٥:٥٧:٤١١١:٤٤:٢٧١٧:٣٠:٥٠١٧:٤٧:٤٤٢٣:٠٥:٤٩
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٩٠٥:٥٨:١٦١١:٤٤:١٣١٧:٢٩:٤٥١٧:٤٦:٤١٢٣:٠٥:٣٤
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٣٠٥:٥٨:٥٣١١:٤٣:٥٩١٧:٢٨:٤١١٧:٤٥:٣٨٢٣:٠٥:١٩
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٦٠٥:٥٩:٣٠١١:٤٣:٤٦١٧:٢٧:٣٨١٧:٤٤:٣٥٢٣:٠٥:٠٤
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٠:٠٧١١:٤٣:٣٣١٧:٢٦:٣٥١٧:٤٣:٣٤٢٣:٠٤:٥٠
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٠٠:٤٤١١:٤٣:٢١١٧:٢٥:٣٤١٧:٤٢:٣٤٢٣:٠٤:٣٦
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠١:٢٢١١:٤٣:٠٩١٧:٢٤:٣٣١٧:٤١:٣٤٢٣:٠٤:٢٣
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٢:٠١١١:٤٢:٥٨١٧:٢٣:٣٣١٧:٤٠:٣٥٢٣:٠٤:١١
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٢:٣٩١١:٤٢:٤٨١٧:٢٢:٣٤١٧:٣٩:٣٧٢٣:٠٣:٥٩
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٣:١٩١١:٤٢:٣٩١٧:٢١:٣٥١٧:٣٨:٤١٢٣:٠٣:٤٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای عابدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای عابدآباد روستای عابدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای عابدآباد روستای عابدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای عابدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای عابدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای عابدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای عابدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای عابدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای عابدآباد

روستای عابدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای عابدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای عابدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای عابدآباد
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای عابدآباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای عابدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای عابدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای عابدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای عابدآباد رسیده اید.

افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ عابدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق عابدآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق عابدآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق عابدآباد
افق شرعی امروز فردا عابدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق عابدآباد
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ عابدآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق عابدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای عابدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو