جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ظهروک

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز ظهروک


اذان صبح: ٠٥:١٤:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:١٢
اذان ظهر: ١١:٤٧:٥٦
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٥٩
اذان مغرب: ١٧:١٥:٠٩
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٠١

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ظهروک (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای ظهروک)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ظهروک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ظهروک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لورنس جی .
كسی بهتر می‌خندد كه بیشتر بخندد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ظهروک

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ظهروک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ظهروک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ظهروک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ظهروک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ظهروک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥٤:٢٩١٢:٣٤:٣٩١٩:١٥:٢٢١٩:٣٤:٠١٢٣:٤٩:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥٣:٢١١٢:٣٤:٢٩١٩:١٦:٠٩١٩:٣٤:٥٠٢٣:٤٩:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥٢:١٥١٢:٣٤:١٩١٩:١٦:٥٦١٩:٣٥:٤٠٢٣:٤٩:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٣١٠٥:٥١:٠٩١٢:٣٤:١٠١٩:١٧:٤٣١٩:٣٦:٣٠٢٣:٤٨:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٥٠:٠٤١٢:٣٤:٠١١٩:١٨:٣٠١٩:٣٧:٢٠٢٣:٤٨:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٤٦٠٥:٤٩:٠٠١٢:٣٣:٥٣١٩:١٩:١٨١٩:٣٨:١٠٢٣:٤٨:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٢٤٠٥:٤٧:٥٧١٢:٣٣:٤٥١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٩:٠٠٢٣:٤٨:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٠٤٠٥:٤٦:٥٥١٢:٣٣:٣٨١٩:٢٠:٥٢١٩:٣٩:٥٠٢٣:٤٧:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٥:٥٤١٢:٣٣:٣١١٩:٢١:٣٩١٩:٤٠:٤٠٢٣:٤٧:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٢٥٠٥:٤٤:٥٥١٢:٣٣:٢٥١٩:٢٢:٢٦١٩:٤١:٢٩٢٣:٤٧:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:٠٧٠٥:٤٣:٥٦١٢:٣٣:٢٠١٩:٢٣:١٣١٩:٤٢:١٩٢٣:٤٧:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:٥١٠٥:٤٢:٥٩١٢:٣٣:١٥١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٣:٠٩٢٣:٤٦:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٤٢:٠٢١٢:٣٣:١٠١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٣:٥٩٢٣:٤٦:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٢٠٠٥:٤١:٠٧١٢:٣٣:٠٦١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٤:٤٨٢٣:٤٦:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٤٠:١٣١٢:٣٣:٠٣١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٥:٣٨٢٣:٤٦:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٣٩:٢١١٢:٣٣:٠٠١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٦:٢٧٢٣:٤٥:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣٨:٣٠١٢:٣٢:٥٧١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٧:١٧٢٣:٤٥:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٣٧:٤٠١٢:٣٢:٥٦١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٨:٠٦٢٣:٤٥:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:٢٥٠٥:٣٦:٥١١٢:٣٢:٥٥١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٨:٥٥٢٣:٤٥:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:١٨٠٥:٣٦:٠٤١٢:٣٢:٥٤١٩:٣٠:١١١٩:٤٩:٤٣٢٣:٤٥:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:١٢٠٥:٣٥:١٨١٢:٣٢:٥٤١٩:٣٠:٥٧١٩:٥٠:٣٢٢٣:٤٥:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٠٨٠٥:٣٤:٣٣١٢:٣٢:٥٥١٩:٣١:٤٢١٩:٥١:٢٠٢٣:٤٤:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٠٦٠٥:٣٣:٥٠١٢:٣٢:٥٦١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٢:٠٨٢٣:٤٤:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٣٣:٠٩١٢:٣٢:٥٨١٩:٣٣:١٢١٩:٥٢:٥٦٢٣:٤٤:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٠٥٠٥:٣٢:٢٩١٢:٣٣:٠٠١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٣:٤٣٢٣:٤٤:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٠٧٠٥:٣١:٥٠١٢:٣٣:٠٣١٩:٣٤:٤١١٩:٥٤:٣٠٢٣:٤٤:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:١١٠٥:٣١:١٣١٢:٣٣:٠٧١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٥:١٦٢٣:٤٤:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:١٦٠٥:٣٠:٣٧١٢:٣٣:١١١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٦:٠٢٢٣:٤٤:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٢٣٠٥:٣٠:٠٣١٢:٣٣:١٦١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٦:٤٧٢٣:٤٤:١١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٣٢٠٥:٢٩:٣٠١٢:٣٣:٢١١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٧:٣٢٢٣:٤٤:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ظهروک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ظهروک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ظهروک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ظهروک

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای ظهروک

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ظهروک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ظهروک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای ظهروک

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٣:٠٣٠٦:٤١:١٨١١:٣٧:٥٢١٦:٣٤:٣٠١٦:٥٤:٢٠٢٢:٥٣:٥٨
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٣:٢٥٠٦:٤١:٣٧١١:٣٨:٢١١٦:٣٥:١٠١٦:٥٥:٠٠٢٢:٥٤:٢٨
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٣:٤٦٠٦:٤١:٥٥١١:٣٨:٥٠١٦:٣٥:٥١١٦:٥٥:٤٠٢٢:٥٤:٥٨
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٤:٠٥٠٦:٤٢:١١١١:٣٩:١٩١٦:٣٦:٣٤١٦:٥٦:٢٢٢٢:٥٥:٢٨
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٢:٢٥١١:٣٩:٤٨١٦:٣٧:١٨١٦:٥٧:٠٥٢٢:٥٥:٥٨
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٤:٣٨٠٦:٤٢:٣٧١١:٤٠:١٦١٦:٣٨:٠٣١٦:٥٧:٤٩٢٢:٥٦:٢٨
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٤:٥٣٠٦:٤٢:٤٧١١:٤٠:٤٤١٦:٣٨:٤٩١٦:٥٨:٣٤٢٢:٥٦:٥٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤٢:٥٦١١:٤١:١٢١٦:٣٩:٣٦١٦:٥٩:٢٠٢٢:٥٧:٢٧
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٥:١٧٠٦:٤٣:٠٣١١:٤١:٣٩١٦:٤٠:٢٥١٧:٠٠:٠٧٢٢:٥٧:٥٦
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤٣:٠٨١١:٤٢:٠٦١٦:٤١:١٤١٧:٠٠:٥٥٢٢:٥٨:٢٥
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٣:١١١١:٤٢:٣٢١٦:٤٢:٠٤١٧:٠١:٤٣٢٢:٥٨:٥٣
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤٣:١٢١١:٤٢:٥٨١٦:٤٢:٥٥١٧:٠٢:٣٣٢٢:٥٩:٢١
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤٣:١١١١:٤٣:٢٣١٦:٤٣:٤٧١٧:٠٣:٢٣٢٢:٥٩:٤٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٥:٥١٠٦:٤٣:٠٨١١:٤٣:٤٨١٦:٤٤:٤٠١٧:٠٤:١٤٢٣:٠٠:١٦
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٣:٠٤١١:٤٤:١٢١٦:٤٥:٣٣١٧:٠٥:٠٦٢٣:٠٠:٤٣
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٢:٥٧١١:٤٤:٣٦١٦:٤٦:٢٧١٧:٠٥:٥٨٢٣:٠١:٠٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٥:٥١٠٦:٤٢:٤٩١١:٤٤:٥٩١٦:٤٧:٢٢١٧:٠٦:٥١٢٣:٠١:٣٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤٢:٣٩١١:٤٥:٢١١٦:٤٨:١٧١٧:٠٧:٤٤٢٣:٠٢:٠٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤٢:٢٧١١:٤٥:٤٣١٦:٤٩:١٣١٧:٠٨:٣٨٢٣:٠٢:٢٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤٢:١٣١١:٤٦:٠٤١٦:٥٠:١٠١٧:٠٩:٣٣٢٣:٠٢:٤٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٥:٢٨٠٦:٤١:٥٨١١:٤٦:٢٥١٦:٥١:٠٧١٧:١٠:٢٨٢٣:٠٣:١٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٥:١٨٠٦:٤١:٤٠١١:٤٦:٤٤١٦:٥٢:٠٥١٧:١١:٢٣٢٣:٠٣:٣٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤١:٢١١١:٤٧:٠٣١٦:٥٣:٠٣١٧:١٢:١٩٢٣:٠٣:٥٨
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٤:٥٤٠٦:٤١:٠٠١١:٤٧:٢٢١٦:٥٤:٠١١٧:١٣:١٥٢٣:٠٤:٢٠
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٤:٣٩٠٦:٤٠:٣٧١١:٤٧:٤٠١٦:٥٥:٠٠١٧:١٤:١٢٢٣:٠٤:٤١
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٠:١٢١١:٤٧:٥٦١٦:٥٥:٥٩١٧:١٥:٠٩٢٣:٠٥:٠١
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣٩:٤٦١١:٤٨:١٣١٦:٥٦:٥٨١٧:١٦:٠٥٢٣:٠٥:٢١
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٩:١٨١١:٤٨:٢٨١٦:٥٧:٥٧١٧:١٧:٠٣٢٣:٠٥:٤٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٨:٤٨١١:٤٨:٤٣١٦:٥٨:٥٧١٧:١٨:٠٠٢٣:٠٥:٥٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٨:١٦١١:٤٨:٥٧١٦:٥٩:٥٧١٧:١٨:٥٧٢٣:٠٦:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ظهروک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ظهروک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ظهروک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ظهروک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ظهروک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ظهروک

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ظهروک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ظهروک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ظهروک

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٩٠٦:٤٠:٣٧١١:٤٧:٤٠١٦:٥٥:٠٠١٧:١٤:١٢٢٣:٠٤:٤١
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٠:١٢١١:٤٧:٥٦١٦:٥٥:٥٩١٧:١٥:٠٩٢٣:٠٥:٠١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣٩:٤٦١١:٤٨:١٣١٦:٥٦:٥٨١٧:١٦:٠٥٢٣:٠٥:٢١
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٩:١٨١١:٤٨:٢٨١٦:٥٧:٥٧١٧:١٧:٠٣٢٣:٠٥:٤٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٨:٤٨١١:٤٨:٤٣١٦:٥٨:٥٧١٧:١٨:٠٠٢٣:٠٥:٥٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٨:١٦١١:٤٨:٥٧١٦:٥٩:٥٧١٧:١٨:٥٧٢٣:٠٦:١٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣٧:٤٣١١:٤٩:١٠١٧:٠٠:٥٦١٧:١٩:٥٥٢٣:٠٦:٣٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٧:٠٨١١:٤٩:٢٢١٧:٠١:٥٦١٧:٢٠:٥٢٢٣:٠٦:٤٧
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٣٩٠٦:٣٦:٣١١١:٤٩:٣٣١٧:٠٢:٥٦١٧:٢١:٤٩٢٣:٠٧:٠٢
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٥:٥٣١١:٤٩:٤٤١٧:٠٣:٥٦١٧:٢٢:٤٧٢٣:٠٧:١٦
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٥:١٣١١:٤٩:٥٣١٧:٠٤:٥٥١٧:٢٣:٤٤٢٣:٠٧:٣٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٤:٣٢١١:٥٠:٠٢١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٤:٤١٢٣:٠٧:٤٢
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٣:٤٩١١:٥٠:١٠١٧:٠٦:٥٥١٧:٢٥:٣٩٢٣:٠٧:٥٣
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٣:٠٤١١:٥٠:١٨١٧:٠٧:٥٤١٧:٢٦:٣٦٢٣:٠٨:٠٤
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٢:١٨١١:٥٠:٢٤١٧:٠٨:٥٣١٧:٢٧:٣٢٢٣:٠٨:١٤
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣١:٣١١١:٥٠:٢٩١٧:٠٩:٥٢١٧:٢٨:٢٩٢٣:٠٨:٢٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٠:٤٢١١:٥٠:٣٤١٧:١٠:٥١١٧:٢٩:٢٦٢٣:٠٨:٣٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٩:٥١١١:٥٠:٣٨١٧:١١:٥٠١٧:٣٠:٢٢٢٣:٠٨:٣٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٨:٥٩١١:٥٠:٤١١٧:١٢:٤٨١٧:٣١:١٨٢٣:٠٨:٤٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٨:٠٦١١:٥٠:٤٤١٧:١٣:٤٦١٧:٣٢:١٤٢٣:٠٨:٤٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٧:١٢١١:٥٠:٤٥١٧:١٤:٤٤١٧:٣٣:١٠٢٣:٠٨:٥٤
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٦:١٦١١:٥٠:٤٦١٧:١٥:٤٢١٧:٣٤:٠٥٢٣:٠٨:٥٧
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٥:١٩١١:٥٠:٤٦١٧:١٦:٣٩١٧:٣٥:٠١٢٣:٠٩:٠٠
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٤:٢١١١:٥٠:٤٥١٧:١٧:٣٦١٧:٣٥:٥٦٢٣:٠٩:٠٢
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٣:٢١١١:٥٠:٤٤١٧:١٨:٣٣١٧:٣٦:٥٠٢٣:٠٩:٠٣
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٢:٢٠١١:٥٠:٤١١٧:١٩:٢٩١٧:٣٧:٤٥٢٣:٠٩:٠٣
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢١:١٩١١:٥٠:٣٨١٧:٢٠:٢٥١٧:٣٨:٣٩٢٣:٠٩:٠٣
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٠:١٦١١:٥٠:٣٥١٧:٢١:٢١١٧:٣٩:٣٣٢٣:٠٩:٠٢
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:١٩:١٢١١:٥٠:٣١١٧:٢٢:١٧١٧:٤٠:٢٧٢٣:٠٩:٠٠
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٣٠٦:١٨:٠٧١١:٥٠:٢٦١٧:٢٣:١٢١٧:٤١:٢٠٢٣:٠٨:٥٧

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ظهروک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ظهروک روستای ظهروک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ظهروک روستای ظهروک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ظهروک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ظهروک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ظهروک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ظهروک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ظهروک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ظهروک

روستای ظهروک بر روی نقشه

روستای ظهروک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ظهروک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ظهروک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ظهروک
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ظهروک + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای ظهروک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ظهروک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ظهروک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ظهروک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ظهروک دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ظهروک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ظهروک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ظهروک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ظهروک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ ظهروک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ظهروک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ظهروک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ظهروک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو