جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طویر

کوهستان | چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز طویر


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:٢٨
اذان ظهر: ١٢:١٧:٣٣
غروب آفتاب: ١٧:٢٤:٥٨
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٣١
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٤٢

دوشنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٨
٠١ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طویر (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٨ روستای طویر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای طویر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طویر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
زیاد هم دربند به ثمر رسیدن مو‌ به موی رویاهایتان نباشید؛ چرا كه مهم‌تر از آن، دگرگونی بزرگی است كه با این روش، در منش راستین شما به وجود می‌آید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طویر

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طویر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طویر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طویر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طویر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طویر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٣:٠٢١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٦:١٢٠٠:١٦:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٢:٥٢١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:٠٧٠٠:١٦:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٧:١٦١٣:٠٢:٤٢١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٨:٠٢٠٠:١٥:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٨:٥٧٠٠:١٥:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٤:٥٥١٣:٠٢:٢٤١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:٥٢٠٠:١٥:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٢:١٦١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٤:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١٢:٣٩١٣:٠٢:٠٨١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٤٢٠٠:١٤:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:١٠٠٦:١١:٣٢١٣:٠٢:٠١١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٣٧٠٠:١٤:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٠:٢٧١٣:٠١:٥٤١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٣:٣٢٠٠:١٤:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠١:٤٨١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٣:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٨:١٩١٣:٠١:٤٢١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٣:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٧:١٧١٣:٠١:٣٧١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٦:١٦٠٠:١٣:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٦:١٧١٣:٠١:٣٣١٩:٥٧:٢١٢٠:١٧:١١٠٠:١٣:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٥:١٧١٣:٠١:٢٩١٩:٥٨:١٢٢٠:١٨:٠٥٠٠:١٢:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠٤:١٩١٣:٠١:٢٥١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٩:٠٠٠٠:١٢:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠١:٢٢١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٩:٥٤٠٠:١٢:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٤٤٠٦:٠٢:٢٦١٣:٠١:٢٠٢٠:٠٠:٤٥٢٠:٢٠:٤٨٠٠:١٢:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٢٧٠٦:٠١:٣٢١٣:٠١:١٩٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢١:٤١٠٠:١١:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:١١٠٦:٠٠:٣٩١٣:٠١:١٧٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٢:٣٥٠٠:١١:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٩:٤٨١٣:٠١:١٧٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٣:٢٨٠٠:١١:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠١:١٧٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٤:٢١٠٠:١١:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٣٣٠٥:٥٨:١٠١٣:٠١:١٨٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٥:١٣٠٠:١١:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٢٣٠٥:٥٧:٢٣١٣:٠١:١٩٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٦:٠٥٠٠:١٠:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:١٥٠٥:٥٦:٣٧١٣:٠١:٢١٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٦:٥٧٠٠:١٠:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٠٨٠٥:٥٥:٥٣١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٧:٤٨٠٠:١٠:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٠٣٠٥:٥٥:١١١٣:٠١:٢٦٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٨:٣٩٠٠:١٠:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٣:٠٠٠٥:٥٤:٣٠١٣:٠١:٣٠٢٠:٠٨:٥٥٢٠:٢٩:٢٩٠٠:١٠:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:٥٩٠٥:٥٣:٥١١٣:٠١:٣٤٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٣٠:١٩٠٠:١٠:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١١:٠٠٠٥:٥٣:١٣١٣:٠١:٣٨٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣١:٠٨٠٠:١٠:١٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٠:٠٢٠٥:٥٢:٣٧١٣:٠١:٤٣٢٠:١١:١٤٢٠:٣١:٥٧٠٠:١٠:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طویر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طویر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طویر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طویر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای طویر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای طویر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طویر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای طویر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٢:٥٦٠٧:١٠:٢٨١٢:١٧:٣٣١٧:٢٤:٥٨١٧:٤٤:٣١٢٣:٣٣:٤٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٢:٢٦٠٧:٠٩:٤٩١٢:١٧:٤٥١٧:٢٦:٠٢١٧:٤٥:٣٣٢٣:٣٣:٥٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤١:٥٤٠٧:٠٩:٠٨١٢:١٧:٥٦١٧:٢٧:٠٧١٧:٤٦:٣٤٢٣:٣٤:١٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤١:٢٠٠٧:٠٨:٢٦١٢:١٨:٠٧١٧:٢٨:١١١٧:٤٧:٣٦٢٣:٣٤:٢٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٠:٤٤٠٧:٠٧:٤١١٢:١٨:١٦١٧:٢٩:١٥١٧:٤٨:٣٨٢٣:٣٤:٤١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٠:٠٧٠٧:٠٦:٥٥١٢:١٨:٢٥١٧:٣٠:١٩١٧:٤٩:٣٩٢٣:٣٤:٥٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠٦:٠٨١٢:١٨:٣٣١٧:٣١:٢٣١٧:٥٠:٤١٢٣:٣٥:٠٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٨:٤٧٠٧:٠٥:١٩١٢:١٨:٤٠١٧:٣٢:٢٧١٧:٥١:٤٢٢٣:٣٥:١٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٨:٠٥٠٧:٠٤:٢٨١٢:١٨:٤٧١٧:٣٣:٣١١٧:٥٢:٤٣٢٣:٣٥:٢٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٧:٢١٠٧:٠٣:٣٦١٢:١٨:٥٢١٧:٣٤:٣٥١٧:٥٣:٤٥٢٣:٣٥:٣٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠٢:٤٢١٢:١٨:٥٧١٧:٣٥:٣٨١٧:٥٤:٤٦٢٣:٣٥:٤٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٥:٤٨٠٧:٠١:٤٧١٢:١٩:٠١١٧:٣٦:٤٢١٧:٥٥:٤٧٢٣:٣٥:٥٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٤:٥٩٠٧:٠٠:٥٠١٢:١٩:٠٤١٧:٣٧:٤٥١٧:٥٦:٤٧٢٣:٣٥:٥٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٤:٠٨٠٦:٥٩:٥٢١٢:١٩:٠٦١٧:٣٨:٤٨١٧:٥٧:٤٨٢٣:٣٦:٠٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٣:١٦٠٦:٥٨:٥٢١٢:١٩:٠٨١٧:٣٩:٥١١٧:٥٨:٤٩٢٣:٣٦:٠٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٢:٢٣٠٦:٥٧:٥٢١٢:١٩:٠٩١٧:٤٠:٥٣١٧:٥٩:٤٩٢٣:٣٦:١١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣١:٢٨٠٦:٥٦:٥٠١٢:١٩:٠٩١٧:٤١:٥٥١٨:٠٠:٤٩٢٣:٣٦:١٣
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٠:٣٢٠٦:٥٥:٤٦١٢:١٩:٠٨١٧:٤٢:٥٧١٨:٠١:٤٩٢٣:٣٦:١٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٥٤:٤٢١٢:١٩:٠٦١٧:٤٣:٥٩١٨:٠٢:٤٨٢٣:٣٦:١٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٣:٣٦١٢:١٩:٠٤١٧:٤٥:٠١١٨:٠٣:٤٨٢٣:٣٦:١٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٧:٣٤٠٦:٥٢:٢٩١٢:١٩:٠١١٧:٤٦:٠٢١٨:٠٤:٤٧٢٣:٣٦:١٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٥١:٢١١٢:١٨:٥٨١٧:٤٧:٠٣١٨:٠٥:٤٦٢٣:٣٦:١٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٠:١٢١٢:١٨:٥٣١٧:٤٨:٠٤١٨:٠٦:٤٥٢٣:٣٦:١٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٩:٠٢١٢:١٨:٤٨١٧:٤٩:٠٤١٨:٠٧:٤٣٢٣:٣٦:١١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٣:١٨٠٦:٤٧:٥١١٢:١٨:٤٣١٧:٥٠:٠٤١٨:٠٨:٤٢٢٣:٣٦:٠٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤٦:٣٩١٢:١٨:٣٦١٧:٥١:٠٤١٨:٠٩:٤٠٢٣:٣٦:٠٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢١:٠٢٠٦:٤٥:٢٦١٢:١٨:٢٩١٧:٥٢:٠٤١٨:١٠:٣٧٢٣:٣٥:٥٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤٤:١٢١٢:١٨:٢٢١٧:٥٣:٠٣١٨:١١:٣٥٢٣:٣٥:٥٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٢:٥٧١٢:١٨:١٤١٧:٥٤:٠٢١٨:١٢:٣٢٢٣:٣٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای طویر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای طویر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای طویر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طویر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طویر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای طویر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای طویر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طویر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای طویر

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٢٠٧:١٣:٤٦١٢:١٦:٠٣١٧:١٨:٣٨١٧:٣٨:٢٦٢٣:٣١:٥٠
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٢٠٧:١٣:١٨١٢:١٦:٢٠١٧:١٩:٤١١٧:٣٩:٢٦٢٣:٣٢:١١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٠٠٧:١٢:٤٨١٢:١٦:٣٦١٧:٢٠:٤٤١٧:٤٠:٢٧٢٣:٣٢:٣٠
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٧٠٧:١٢:١٦١٢:١٦:٥١١٧:٢١:٤٧١٧:٤١:٢٨٢٣:٣٢:٤٩
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٢٠٧:١١:٤٢١٢:١٧:٠٦١٧:٢٢:٥١١٧:٤٢:٢٩٢٣:٣٣:٠٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٥٠٧:١١:٠٦١٢:١٧:٢٠١٧:٢٣:٥٥١٧:٤٣:٣٠٢٣:٣٣:٢٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٦٠٧:١٠:٢٨١٢:١٧:٣٣١٧:٢٤:٥٨١٧:٤٤:٣١٢٣:٣٣:٤٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٦٠٧:٠٩:٤٩١٢:١٧:٤٥١٧:٢٦:٠٢١٧:٤٥:٣٣٢٣:٣٣:٥٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٤٠٧:٠٩:٠٨١٢:١٧:٥٦١٧:٢٧:٠٧١٧:٤٦:٣٤٢٣:٣٤:١٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٠٠٧:٠٨:٢٦١٢:١٨:٠٧١٧:٢٨:١١١٧:٤٧:٣٦٢٣:٣٤:٢٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٤٠٧:٠٧:٤١١٢:١٨:١٦١٧:٢٩:١٥١٧:٤٨:٣٨٢٣:٣٤:٤١
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٧٠٧:٠٦:٥٥١٢:١٨:٢٥١٧:٣٠:١٩١٧:٤٩:٣٩٢٣:٣٤:٥٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠٦:٠٨١٢:١٨:٣٣١٧:٣١:٢٣١٧:٥٠:٤١٢٣:٣٥:٠٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٧٠٧:٠٥:١٩١٢:١٨:٤٠١٧:٣٢:٢٧١٧:٥١:٤٢٢٣:٣٥:١٦
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٥٠٧:٠٤:٢٨١٢:١٨:٤٧١٧:٣٣:٣١١٧:٥٢:٤٣٢٣:٣٥:٢٦
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢١٠٧:٠٣:٣٦١٢:١٨:٥٢١٧:٣٤:٣٥١٧:٥٣:٤٥٢٣:٣٥:٣٥
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠٢:٤٢١٢:١٨:٥٧١٧:٣٥:٣٨١٧:٥٤:٤٦٢٣:٣٥:٤٣
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٨٠٧:٠١:٤٧١٢:١٩:٠١١٧:٣٦:٤٢١٧:٥٥:٤٧٢٣:٣٥:٥٠
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٩٠٧:٠٠:٥٠١٢:١٩:٠٤١٧:٣٧:٤٥١٧:٥٦:٤٧٢٣:٣٥:٥٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٨٠٦:٥٩:٥٢١٢:١٩:٠٦١٧:٣٨:٤٨١٧:٥٧:٤٨٢٣:٣٦:٠٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٦٠٦:٥٨:٥٢١٢:١٩:٠٨١٧:٣٩:٥١١٧:٥٨:٤٩٢٣:٣٦:٠٧
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٣٠٦:٥٧:٥٢١٢:١٩:٠٩١٧:٤٠:٥٣١٧:٥٩:٤٩٢٣:٣٦:١١
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٨٠٦:٥٦:٥٠١٢:١٩:٠٩١٧:٤١:٥٥١٨:٠٠:٤٩٢٣:٣٦:١٣
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٢٠٦:٥٥:٤٦١٢:١٩:٠٨١٧:٤٢:٥٧١٨:٠١:٤٩٢٣:٣٦:١٦
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٥٤:٤٢١٢:١٩:٠٦١٧:٤٣:٥٩١٨:٠٢:٤٨٢٣:٣٦:١٧
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٣:٣٦١٢:١٩:٠٤١٧:٤٥:٠١١٨:٠٣:٤٨٢٣:٣٦:١٧
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٤٠٦:٥٢:٢٩١٢:١٩:٠١١٧:٤٦:٠٢١٨:٠٤:٤٧٢٣:٣٦:١٧
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٥١:٢١١٢:١٨:٥٨١٧:٤٧:٠٣١٨:٠٥:٤٦٢٣:٣٦:١٦
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٠:١٢١٢:١٨:٥٣١٧:٤٨:٠٤١٨:٠٦:٤٥٢٣:٣٦:١٤
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٩:٠٢١٢:١٨:٤٨١٧:٤٩:٠٤١٨:٠٧:٤٣٢٣:٣٦:١١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طویر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای طویر روستای طویر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای طویر روستای طویر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طویر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طویر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طویر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طویر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طویر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طویر

روستای طویر بر روی نقشه

روستای طویر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طویر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طویر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طویر
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای طویر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای طویر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طویر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طویر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طویر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق طویر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طویر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طویر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ طویر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طویر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طویر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا طویر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق طویر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طویر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو