جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای طویر

کوهستان | چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز طویر

اذان صبح: ٠٤:٣٢:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٥٧
اذان ظهر: ١١:٥٥:٤٨
غروب آفتاب: ١٧:٥٤:٠٥
اذان مغرب: ١٨:١٢:١٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٣:٤٧

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طویر (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای طویر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای طویر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای طویر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

زیگموند فروید
نظم، نوعی اجبار در تكرار است كه وقتی برقرار شد، مشخص می كند كه یك كار، كی، كجا و چگونه انجام شود و با این روش، آدمی را از درنگ و تردید در تكرار موارد مشابه به دور می دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طویر

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طویر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طویر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای طویر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طویر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان طویر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٢:١٩٠٦:٣١:٣٢١٣:٠٤:٥٧١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:٤٩٠٠:١٩:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٣٠:١٢١٣:٠٤:٤٣١٩:٣٩:٥١١٩:٥٨:٤٣٠٠:١٩:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٨:٥٢١٣:٠٤:٢٩١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٩:٣٧٠٠:١٩:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٧:٣٤١٣:٠٤:١٦١٩:٤١:٣٤٢٠:٠٠:٣١٠٠:١٨:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٤:٠٣١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠١:٢٦٠٠:١٨:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٤:٥٨١٣:٠٣:٥٠١٩:٤٣:١٨٢٠:٠٢:٢٠٠٠:١٨:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٣:٤٢١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٣:١٥٠٠:١٧:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:١١٠٦:٢٢:٢٦١٣:٠٣:٢٦١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٧:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٢١:١١١٣:٠٣:١٥١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٥:٠٤٠٠:١٦:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٩:٥٧١٣:٠٣:٠٤١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:٥٨٠٠:١٦:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٨:٤٤١٣:٠٢:٥٣١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٦:٥٣٠٠:١٦:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٧:٣٢١٣:٠٢:٤٣١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:٤٨٠٠:١٥:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٦:٢١١٣:٠٢:٣٤١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٨:٤٣٠٠:١٥:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٥:١١١٣:٠٢:٢٥١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٥:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٤:٠٢١٣:٠٢:١٦١٩:٥١:٠٥٢٠:١٠:٣٢٠٠:١٥:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٢:٥٤١٣:٠٢:٠٩١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:٢٧٠٠:١٤:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١١:٤٧١٣:٠٢:٠١١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٤:٢٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٠٣٠٦:١٠:٤١١٣:٠١:٥٤١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٣:١٧٠٠:١٤:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠١:٤٨١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٤:١٢٠٠:١٣:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠١:٤٢١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٥:٠٧٠٠:١٣:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٧:٣١١٣:٠١:٣٧١٩:٥٦:١٦٢٠:١٦:٠٢٠٠:١٣:٢٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٦:٣٠١٣:٠١:٣٣١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٥٧٠٠:١٣:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠١:٢٩١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:٥١٠٠:١٢:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٤:٣٢١٣:٠١:٢٥١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٨:٤٦٠٠:١٢:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٣:٣٥١٣:٠١:٢٢١٩:٥٩:٤١٢٠:١٩:٤٠٠٠:١٢:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٠٢٠٦:٠٢:٣٩١٣:٠١:٢٠٢٠:٠٠:٣٢٢٠:٢٠:٣٤٠٠:١٢:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٤٥٠٦:٠١:٤٥١٣:٠١:١٩٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢١:٢٨٠٠:١١:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٢٩٠٦:٠٠:٥٢١٣:٠١:١٧٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢٢:٢٢٠٠:١١:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢١:١٤٠٦:٠٠:٠٠١٣:٠١:١٧٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٣:١٥٠٠:١١:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای طویر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای طویر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای طویر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طویر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای طویر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طویر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طویر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای طویر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای طویر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای طویر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای طویر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طویر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طویر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای طویر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای طویر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طویر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای طویر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای طویر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای طویر روستای طویر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای طویر روستای طویر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای طویر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طویر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای طویر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای طویر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طویر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای طویر

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥٢:٥٧١١:٥٧:٣٢١٨:٠١:٣٢١٨:١٩:٤٥٢٣:١٥:٢٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥٣:٤٥١١:٥٧:١١١٨:٠٠:٠٢١٨:١٨:١٥٢٣:١٥:٠١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٠٠٥:٥٤:٣٣١١:٥٦:٥٠١٧:٥٨:٣٣١٨:١٦:٤٥٢٣:١٤:٤٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٣٠٥:٥٥:٢١١١:٥٦:٢٩١٧:٥٧:٠٣١٨:١٥:١٥٢٣:١٤:٢٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٦:٠٩١١:٥٦:٠٩١٧:٥٥:٣٤١٨:١٣:٤٦٢٣:١٤:٠٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٨٠٥:٥٦:٥٧١١:٥٥:٤٨١٧:٥٤:٠٥١٨:١٢:١٧٢٣:١٣:٤٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٠٠٥:٥٧:٤٦١١:٥٥:٢٨١٧:٥٢:٣٦١٨:١٠:٤٨٢٣:١٣:٢٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٢٠٥:٥٨:٣٥١١:٥٥:٠٨١٧:٥١:٠٧١٨:٠٩:٢٠٢٣:١٣:١٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٤٠٥:٥٩:٢٤١١:٥٤:٤٨١٧:٤٩:٣٩١٨:٠٧:٥٢٢٣:١٢:٥٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٠:١٣١١:٥٤:٢٩١٧:٤٨:١١١٨:٠٦:٢٤٢٣:١٢:٣٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠١:٠٢١١:٥٤:١٠١٧:٤٦:٤٣١٨:٠٤:٥٧٢٣:١٢:١٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠١:٥٢١١:٥٣:٥١١٧:٤٥:١٦١٨:٠٣:٣٠٢٣:١١:٥٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٢:٤٢١١:٥٣:٣٢١٧:٤٣:٤٩١٨:٠٢:٠٤٢٣:١١:٤٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٣:٣٢١١:٥٣:١٤١٧:٤٢:٢٣١٨:٠٠:٣٨٢٣:١١:٢٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٤:٢٣١١:٥٢:٥٦١٧:٤٠:٥٧١٧:٥٩:١٣٢٣:١١:٠٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٢٠٦:٠٥:١٤١١:٥٢:٣٩١٧:٣٩:٣٢١٧:٥٧:٤٩٢٣:١٠:٤٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٦:٠٥١١:٥٢:٢٢١٧:٣٨:٠٧١٧:٥٦:٢٥٢٣:١٠:٣٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٦:٥٦١١:٥٢:٠٦١٧:٣٦:٤٣١٧:٥٥:٠٢٢٣:١٠:١٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٤٠٦:٠٧:٤٨١١:٥١:٥٠١٧:٣٥:١٩١٧:٥٣:٣٩٢٣:٠٩:٥٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٨:٤٠١١:٥١:٣٤١٧:٣٣:٥٦١٧:٥٢:١٧٢٣:٠٩:٤١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٦٠٦:٠٩:٣٣١١:٥١:١٩١٧:٣٢:٣٤١٧:٥٠:٥٦٢٣:٠٩:٢٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٠:٢٥١١:٥١:٠٥١٧:٣١:١٣١٧:٤٩:٣٦٢٣:٠٩:١٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١١:١٩١١:٥٠:٥١١٧:٢٩:٥٢١٧:٤٨:١٦٢٣:٠٨:٥٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٢:١٢١١:٥٠:٣٨١٧:٢٨:٣٢١٧:٤٦:٥٨٢٣:٠٨:٤١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٣:٠٦١١:٥٠:٢٥١٧:٢٧:١٣١٧:٤٥:٤٠٢٣:٠٨:٢٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٤:٠٠١١:٥٠:١٣١٧:٢٥:٥٤١٧:٤٤:٢٣٢٣:٠٨:١٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٤:٥٥١١:٥٠:٠١١٧:٢٤:٣٧١٧:٤٣:٠٧٢٣:٠٨:٠٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٥:٥٠١١:٤٩:٥٠١٧:٢٣:٢٠١٧:٤١:٥٢٢٣:٠٧:٤٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٦:٤٥١١:٤٩:٤٠١٧:٢٢:٠٤١٧:٤٠:٣٨٢٣:٠٧:٣٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٧:٤١١١:٤٩:٣٠١٧:٢٠:٥٠١٧:٣٩:٢٥٢٣:٠٧:٢٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای طویر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای طویر روستای طویر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای طویر روستای طویر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طویر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طویر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طویر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طویر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طویر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طویر

روستای طویر بر روی نقشه

روستای طویر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طویر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طویر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طویر
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای طویر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای طویر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای طویر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای طویر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای طویر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طویر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طویر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طویر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طویر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ طویر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا طویر دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ طویر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا طویر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طویر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق طویر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طویر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو