جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طهماسب آباد

سلطانیه | سلطانیه | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز طهماسب آباد


اذان صبح: ٠٥:٤٨:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:١٢
اذان ظهر: ١٢:١٠:١٤
غروب آفتاب: ١٧:٠١:١١
اذان مغرب: ١٧:٢١:٤١
نیمه شب: ٢٣:٢٥:٠٦

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طهماسب آباد (شهرستان سلطانیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای طهماسب آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای طهماسب آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طهماسب آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت فاطمه (س)
ما اهل بیت پیامبر وسیله ارتباط خداوند با خلق او هستیم ، ما برگزیدگان پاك و مقدّس پروردگار مى باشیم ، ما حجّت و راهنما خواهیم بود؛ و ما وارثان پیامبران الهى هستیم .

اوقات شرعی ماه جاری روستای طهماسب آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طهماسب آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طهماسب آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طهماسب آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طهماسب آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طهماسب آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٣٠:٠٤١٣:١٣:٢٦١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٣٦٠٠:٢٦:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٨:٥٢١٣:١٣:١٦١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٣١٠٠:٢٦:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٧:٤٠١٣:١٣:٠٦١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٢٦٠٠:٢٦:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٦:٢٩١٣:١٢:٥٧١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:٢١٠٠:٢٦:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢٥:٢٠١٣:١٢:٤٨٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:١٦٠٠:٢٥:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٢٤:١١١٣:١٢:٤٠٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:١١٠٠:٢٥:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٢٣:٠٣١٣:١٢:٣٢٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:٠٦٠٠:٢٥:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢١:٥٧١٣:١٢:٢٥٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٣:٠١٠٠:٢٤:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٢٠:٥١١٣:١٢:١٨٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٢٤:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٩:٤٧١٣:١٢:١٢٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٥١٠٠:٢٤:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٨:٤٤١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٢٣:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٧:٤٢١٣:١٢:٠١٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٢٣:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٦:٤١١٣:١١:٥٧٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٢٣:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٠٧٠٦:١٥:٤٢١٣:١١:٥٣٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٢٣:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١٤:٤٣١٣:١١:٥٠٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٩:٢٤٠٠:٢٢:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٢٧٠٦:١٣:٤٦١٣:١١:٤٧٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:١٨٠٠:٢٢:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٠٩٠٦:١٢:٥١١٣:١١:٤٤٢٠:١١:٠٩٢٠:٣١:١١٠٠:٢٢:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٥٢٠٦:١١:٥٧١٣:١١:٤٣٢٠:١١:٥٩٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٢٢:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٣٦٠٦:١١:٠٤١٣:١١:٤٢٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٢٢:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٢٢٠٦:١٠:١٣١٣:١١:٤١٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٢١:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٩:٢٣١٣:١١:٤١٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٢١:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٨:٣٤١٣:١١:٤٢٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٢١:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠٧:٤٧١٣:١١:٤٣٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٢١:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٧:٠٢١٣:١١:٤٥٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٧:٢١٠٠:٢١:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٣٣٠٦:٠٦:١٨١٣:١١:٤٧٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٨:١٢٠٠:٢١:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٢٩٠٦:٠٥:٣٦١٣:١١:٥٠٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٢٠:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٢٦٠٦:٠٤:٥٥١٣:١١:٥٤٢٠:١٩:١٩٢٠:٣٩:٥٣٠٠:٢٠:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٢٤٠٦:٠٤:١٦١٣:١١:٥٨٢٠:٢٠:٠٦٢٠:٤٠:٤٣٠٠:٢٠:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٢٥٠٦:٠٣:٣٨١٣:١٢:٠٣٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤١:٣٢٠٠:٢٠:٤٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٢٧٠٦:٠٣:٠٢١٣:١٢:٠٨٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤٢:٢١٠٠:٢٠:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طهماسب آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طهماسب آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طهماسب آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طهماسب آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای طهماسب آباد

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای طهماسب آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طهماسب آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای طهماسب آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٣٥:٤٢٠٧:٠٤:٥٩١٢:٠٣:٠٧١٧:٠١:٠١١٧:٢١:٠٤٢٣:١٨:٤٦
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣٦:٣٢٠٧:٠٥:٥٦١٢:٠٣:٢٨١٧:٠٠:٤٥١٧:٢٠:٥٠٢٣:١٩:٠٣
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣٧:٢١٠٧:٠٦:٥٣١٢:٠٣:٤٩١٧:٠٠:٣٢١٧:٢٠:٣٩٢٣:١٩:٢١
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠٧:٤٩١٢:٠٤:١١١٧:٠٠:٢٠١٧:٢٠:٣٠٢٣:١٩:٣٩
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٣٨:٥٨٠٧:٠٨:٤٤١٢:٠٤:٣٤١٧:٠٠:١١١٧:٢٠:٢٢٢٣:١٩:٥٨
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠٩:٣٨١٢:٠٤:٥٧١٧:٠٠:٠٣١٧:٢٠:١٧٢٣:٢٠:١٨
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٤٠:٣٣٠٧:١٠:٣٢١٢:٠٥:٢١١٦:٥٩:٥٨١٧:٢٠:١٣٢٣:٢٠:٣٩
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٤١:٢٠٠٧:١١:٢٤١٢:٠٥:٤٥١٦:٥٩:٥٥١٧:٢٠:١١٢٣:٢١:٠٠
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٤٢:٠٦٠٧:١٢:١٦١٢:٠٦:١٠١٦:٥٩:٥٣١٧:٢٠:١٢٢٣:٢١:٢٢
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤٢:٥١٠٧:١٣:٠٧١٢:٠٦:٣٥١٦:٥٩:٥٤١٧:٢٠:١٤٢٣:٢١:٤٥
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤٣:٣٦٠٧:١٣:٥٧١٢:٠٧:٠١١٦:٥٩:٥٧١٧:٢٠:١٨٢٣:٢٢:٠٨
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤٤:١٩٠٧:١٤:٤٥١٢:٠٧:٢٨١٧:٠٠:٠١١٧:٢٠:٢٤٢٣:٢٢:٣٢
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٤٥:٠٢٠٧:١٥:٣٣١٢:٠٧:٥٤١٧:٠٠:٠٨١٧:٢٠:٣٢٢٣:٢٢:٥٦
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٤٥:٤٥٠٧:١٦:١٩١٢:٠٨:٢٢١٧:٠٠:١٧١٧:٢٠:٤٢٢٣:٢٣:٢١
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٤٦:٢٦٠٧:١٧:٠٥١٢:٠٨:٤٩١٧:٠٠:٢٧١٧:٢٠:٥٤٢٣:٢٣:٤٧
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤٧:٠٦٠٧:١٧:٤٩١٢:٠٩:١٧١٧:٠٠:٤٠١٧:٢١:٠٨٢٣:٢٤:١٣
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤٧:٤٦٠٧:١٨:٣١١٢:٠٩:٤٦١٧:٠٠:٥٥١٧:٢١:٢٣٢٣:٢٤:٣٩
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٤٨:٢٤٠٧:١٩:١٢١٢:١٠:١٤١٧:٠١:١١١٧:٢١:٤١٢٣:٢٥:٠٦
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٤٩:٠٢٠٧:١٩:٥٢١٢:١٠:٤٣١٧:٠١:٣٠١٧:٢٢:٠٠٢٣:٢٥:٣٤
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٤٩:٣٨٠٧:٢٠:٣١١٢:١١:١٢١٧:٠١:٥٠١٧:٢٢:٢١٢٣:٢٦:٠٢
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٥٠:١٣٠٧:٢١:٠٨١٢:١١:٤٢١٧:٠٢:١٣١٧:٢٢:٤٤٢٣:٢٦:٣٠
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٥٠:٤٧٠٧:٢١:٤٣١٢:١٢:١١١٧:٠٢:٣٧١٧:٢٣:٠٨٢٣:٢٦:٥٩
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٥١:٢١٠٧:٢٢:١٧١٢:١٢:٤١١٧:٠٣:٠٣١٧:٢٣:٣٥٢٣:٢٧:٢٨
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٥١:٥٢٠٧:٢٢:٥٠١٢:١٣:١١١٧:٠٣:٣١١٧:٢٤:٠٣٢٣:٢٧:٥٧
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٥٢:٢٣٠٧:٢٣:٢١١٢:١٣:٤١١٧:٠٤:٠١١٧:٢٤:٣٣٢٣:٢٨:٢٧
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٥٢:٥٢٠٧:٢٣:٥٠١٢:١٤:١٠١٧:٠٤:٣٢١٧:٢٥:٠٤٢٣:٢٨:٥٦
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥٣:٢١٠٧:٢٤:١٧١٢:١٤:٤٠١٧:٠٥:٠٥١٧:٢٥:٣٧٢٣:٢٩:٢٦
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥٣:٤٧٠٧:٢٤:٤٣١٢:١٥:١٠١٧:٠٥:٤٠١٧:٢٦:١٢٢٣:٢٩:٥٦
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥٤:١٣٠٧:٢٥:٠٧١٢:١٥:٤٠١٧:٠٦:١٧١٧:٢٦:٤٨٢٣:٣٠:٢٧
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥٤:٣٧٠٧:٢٥:٢٩١٢:١٦:١٠١٧:٠٦:٥٥١٧:٢٧:٢٥٢٣:٣٠:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای طهماسب آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای طهماسب آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای طهماسب آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طهماسب آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طهماسب آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای طهماسب آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای طهماسب آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طهماسب آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای طهماسب آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٩:٠٥١٢:٠١:١٩١٧:٠٣:١٥١٧:٢٣:٠٤٢٣:١٧:٢١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٨٠٧:٠٠:٠٥١٢:٠١:٣٥١٧:٠٢:٤٧١٧:٢٢:٣٩٢٣:١٧:٣٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٩٠٧:٠١:٠٥١٢:٠١:٥٢١٧:٠٢:٢٢١٧:٢٢:١٦٢٣:١٧:٤٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٠٠٧:٠٢:٠٤١٢:٠٢:١٠١٧:٠١:٥٩١٧:٢١:٥٥٢٣:١٨:٠٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠١٠٧:٠٣:٠٣١٢:٠٢:٢٨١٧:٠١:٣٧١٧:٢١:٣٦٢٣:١٨:١٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠٤:٠١١٢:٠٢:٤٧١٧:٠١:١٨١٧:٢١:١٩٢٣:١٨:٣٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٢٠٧:٠٤:٥٩١٢:٠٣:٠٧١٧:٠١:٠١١٧:٢١:٠٤٢٣:١٨:٤٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٢٠٧:٠٥:٥٦١٢:٠٣:٢٨١٧:٠٠:٤٥١٧:٢٠:٥٠٢٣:١٩:٠٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢١٠٧:٠٦:٥٣١٢:٠٣:٤٩١٧:٠٠:٣٢١٧:٢٠:٣٩٢٣:١٩:٢١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠٧:٤٩١٢:٠٤:١١١٧:٠٠:٢٠١٧:٢٠:٣٠٢٣:١٩:٣٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٨٠٧:٠٨:٤٤١٢:٠٤:٣٤١٧:٠٠:١١١٧:٢٠:٢٢٢٣:١٩:٥٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٦٠٧:٠٩:٣٨١٢:٠٤:٥٧١٧:٠٠:٠٣١٧:٢٠:١٧٢٣:٢٠:١٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٣٠٧:١٠:٣٢١٢:٠٥:٢١١٦:٥٩:٥٨١٧:٢٠:١٣٢٣:٢٠:٣٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٠٠٧:١١:٢٤١٢:٠٥:٤٥١٦:٥٩:٥٥١٧:٢٠:١١٢٣:٢١:٠٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٦٠٧:١٢:١٦١٢:٠٦:١٠١٦:٥٩:٥٣١٧:٢٠:١٢٢٣:٢١:٢٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥١٠٧:١٣:٠٧١٢:٠٦:٣٥١٦:٥٩:٥٤١٧:٢٠:١٤٢٣:٢١:٤٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٦٠٧:١٣:٥٧١٢:٠٧:٠١١٦:٥٩:٥٧١٧:٢٠:١٨٢٣:٢٢:٠٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٩٠٧:١٤:٤٥١٢:٠٧:٢٨١٧:٠٠:٠١١٧:٢٠:٢٤٢٣:٢٢:٣٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٢٠٧:١٥:٣٣١٢:٠٧:٥٤١٧:٠٠:٠٨١٧:٢٠:٣٢٢٣:٢٢:٥٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٥٠٧:١٦:١٩١٢:٠٨:٢٢١٧:٠٠:١٧١٧:٢٠:٤٢٢٣:٢٣:٢١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٦٠٧:١٧:٠٥١٢:٠٨:٤٩١٧:٠٠:٢٧١٧:٢٠:٥٤٢٣:٢٣:٤٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٦٠٧:١٧:٤٩١٢:٠٩:١٧١٧:٠٠:٤٠١٧:٢١:٠٨٢٣:٢٤:١٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٦٠٧:١٨:٣١١٢:٠٩:٤٦١٧:٠٠:٥٥١٧:٢١:٢٣٢٣:٢٤:٣٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٤٠٧:١٩:١٢١٢:١٠:١٤١٧:٠١:١١١٧:٢١:٤١٢٣:٢٥:٠٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٢٠٧:١٩:٥٢١٢:١٠:٤٣١٧:٠١:٣٠١٧:٢٢:٠٠٢٣:٢٥:٣٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٨٠٧:٢٠:٣١١٢:١١:١٢١٧:٠١:٥٠١٧:٢٢:٢١٢٣:٢٦:٠٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٣٠٧:٢١:٠٨١٢:١١:٤٢١٧:٠٢:١٣١٧:٢٢:٤٤٢٣:٢٦:٣٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٧٠٧:٢١:٤٣١٢:١٢:١١١٧:٠٢:٣٧١٧:٢٣:٠٨٢٣:٢٦:٥٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٢١٠٧:٢٢:١٧١٢:١٢:٤١١٧:٠٣:٠٣١٧:٢٣:٣٥٢٣:٢٧:٢٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٢٠٧:٢٢:٥٠١٢:١٣:١١١٧:٠٣:٣١١٧:٢٤:٠٣٢٣:٢٧:٥٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طهماسب آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای طهماسب آباد روستای طهماسب آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای طهماسب آباد روستای طهماسب آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طهماسب آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طهماسب آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طهماسب آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طهماسب آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طهماسب آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طهماسب آباد

روستای طهماسب آباد بر روی نقشه

روستای طهماسب آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طهماسب آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طهماسب آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طهماسب آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای طهماسب آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای طهماسب آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طهماسب آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طهماسب آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طهماسب آباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طهماسب آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا طهماسب آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق طهماسب آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ طهماسب آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طهماسب آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طهماسب آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طهماسب آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق طهماسب آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طهماسب آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو