جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای طل آباد

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز طل آباد

اذان صبح: ٠٤:١٨:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٠٠
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٥٣:٤١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:٤٨

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طل آباد (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای طل آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای طل آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای طل آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
خداوند از ازل تنها بود و چیزی با او نبود. سپس اشیا را به صورت نو ظهور آفرید و برای خودش بهترین نام‌ها را برگزید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طل آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طل آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طل آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای طل آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طل آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان طل آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠٧:١٥١٢:٣٧:١٧١٩:٠٧:٥٣١٩:٢٦:٠٨٢٣:٥٣:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠٦:٠٠١٢:٣٧:٠٣١٩:٠٨:٣٩١٩:٢٦:٥٧٢٣:٥٣:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٤:٤٥١٢:٣٦:٤٩١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٧:٤٦٢٣:٥٣:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٣:٣٠١٢:٣٦:٣٥١٩:١٠:١٢١٩:٢٨:٣٤٢٣:٥٢:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٢:١٧١٢:٣٦:٢١١٩:١٠:٥٩١٩:٢٩:٢٣٢٣:٥٢:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠١:٠٤١٢:٣٦:٠٨١٩:١١:٤٦١٩:٣٠:١٢٢٣:٥٢:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٩:٥١١٢:٣٥:٥٦١٩:١٢:٣٣١٩:٣١:٠٢٢٣:٥١:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٨:٤٠١٢:٣٥:٤٣١٩:١٣:١٩١٩:٣١:٥١٢٣:٥١:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:١٩٠٥:٥٧:٢٩١٢:٣٥:٣٢١٩:١٤:٠٦١٩:٣٢:٤٠٢٣:٥٠:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥٦:١٩١٢:٣٥:٢٠١٩:١٤:٥٣١٩:٣٣:٣٠٢٣:٥٠:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٢٧٠٥:٥٥:١٠١٢:٣٥:٠٩١٩:١٥:٤٠١٩:٣٤:١٩٢٣:٥٠:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٤:٠٢١٢:٣٤:٥٩١٩:١٦:٢٧١٩:٣٥:٠٩٢٣:٥٠:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٥٢:٥٥١٢:٣٤:٤٩١٩:١٧:١٤١٩:٣٥:٥٨٢٣:٤٩:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥١:٤٩١٢:٣٤:٣٩١٩:١٨:٠١١٩:٣٦:٤٨٢٣:٤٩:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٥٠:٤٣١٢:٣٤:٣٠١٩:١٨:٤٨١٩:٣٧:٣٨٢٣:٤٩:٠٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٤٩:٣٩١٢:٣٤:٢٢١٩:١٩:٣٦١٩:٣٨:٢٨٢٣:٤٨:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٠٥٠٥:٤٨:٣٦١٢:٣٤:١٤١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٩:١٨٢٣:٤٨:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٦:٤٤٠٥:٤٧:٣٣١٢:٣٤:٠٦١٩:٢١:١٠١٩:٤٠:٠٨٢٣:٤٨:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٥:٢٤٠٥:٤٦:٣٢١٢:٣٣:٥٩١٩:٢١:٥٧١٩:٤٠:٥٨٢٣:٤٨:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٤:٠٥٠٥:٤٥:٣٢١٢:٣٣:٥٣١٩:٢٢:٤٤١٩:٤١:٤٨٢٣:٤٧:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٢:٤٦٠٥:٤٤:٣٣١٢:٣٣:٤٧١٩:٢٣:٣٢١٩:٤٢:٣٨٢٣:٤٧:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١١:٢٩٠٥:٤٣:٣٦١٢:٣٣:٤٢١٩:٢٤:١٩١٩:٤٣:٢٨٢٣:٤٧:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٠:١٣٠٥:٤٢:٣٩١٢:٣٣:٣٨١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٤:١٨٢٣:٤٧:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٤١:٤٤١٢:٣٣:٣٤١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٥:٠٨٢٣:٤٦:٤٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٤٠:٥٠١٢:٣٣:٣٠١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٥:٥٧٢٣:٤٦:٣٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٣٩:٥٧١٢:٣٣:٢٨١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٦:٤٧٢٣:٤٦:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٢١٠٥:٣٩:٠٥١٢:٣٣:٢٥١٩:٢٨:١٣١٩:٤٧:٣٧٢٣:٤٦:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٤:١١٠٥:٣٨:١٥١٢:٣٣:٢٤١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٨:٢٦٢٣:٤٦:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٣٧:٢٦١٢:٣٣:٢٣١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٩:١٥٢٣:٤٥:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای طل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای طل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای طل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طل آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای طل آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای طل آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای طل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای طل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای طل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طل آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای طل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای طل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای طل آباد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای طل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای طل آباد روستای طل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای طل آباد روستای طل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای طل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طل آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای طل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای طل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای طل آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٤٠:٥٩١٢:٤٣:٣١١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٥:٢٩٢٣:٥٥:٠٤
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٤١:٤٠١٢:٤٣:٣٢١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٤:٤٨٢٣:٥٥:١٥
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٤٢:٢٢١٢:٤٣:٣٣١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٤:٠٥٢٣:٥٥:٢٦
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣١٠٥:٤٣:٠٤١٢:٤٣:٣٤١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٣:٢١٢٣:٥٥:٣٦
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٤٣:٤٧١٢:٤٣:٣٤١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٢:٣٦٢٣:٥٥:٤٦
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٤٤:٢٩١٢:٤٣:٣٣١٩:٤٢:١٢٢٠:٠١:٤٨٢٣:٥٥:٥٥
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٤٥:١٢١٢:٤٣:٣٢١٩:٤١:٢٦٢٠:٠١:٠٠٢٣:٥٦:٠٣
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٠٠٥:٤٥:٥٥١٢:٤٣:٣٠١٩:٤٠:٣٩٢٠:٠٠:١٠٢٣:٥٦:١١
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٣٠٥:٤٦:٣٨١٢:٤٣:٢٨١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٩:١٨٢٣:٥٦:١٨
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٦٠٥:٤٧:٢٢١٢:٤٣:٢٤١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٨:٢٥٢٣:٥٦:٢٤
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٨:٠٥١٢:٤٣:٢١١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٧:٣١٢٣:٥٦:٣٠
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٢٠٥:٤٨:٤٩١٢:٤٣:١٦١٩:٣٧:١٦١٩:٥٦:٣٥٢٣:٥٦:٣٦
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٥٠٥:٤٩:٣٢١٢:٤٣:١١١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٥:٣٨٢٣:٥٦:٤٠
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٩٠٥:٥٠:١٦١٢:٤٣:٠٦١٩:٣٥:٢٧١٩:٥٤:٤٠٢٣:٥٦:٤٤
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٢٠٥:٥١:٠٠١٢:٤٣:٠٠١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٣:٤١٢٣:٥٦:٤٨
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥١:٤٤١٢:٤٢:٥٣١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٢:٤٠٢٣:٥٦:٥٠
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٥٢:٢٨١٢:٤٢:٤٥١٩:٣٢:٣٣١٩:٥١:٣٨٢٣:٥٦:٥٢
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١١٠٥:٥٣:١٢١٢:٤٢:٣٧١٩:٣١:٣٣١٩:٥٠:٣٥٢٣:٥٦:٥٤
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٤٠٥:٥٣:٥٦١٢:٤٢:٢٩١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٩:٣١٢٣:٥٦:٥٥
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٧٠٥:٥٤:٤٠١٢:٤٢:٢٠١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٨:٢٦٢٣:٥٦:٥٥
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٥:٢٤١٢:٤٢:١٠١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٧:٢٠٢٣:٥٦:٥٤
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٦:٠٨١٢:٤٢:٠٠١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٦:١٣٢٣:٥٦:٥٣
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٦:٥٢١٢:٤١:٤٩١٩:٢٦:١٦١٩:٤٥:٠٤٢٣:٥٦:٥١
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٥٧:٣٥١٢:٤١:٣٨١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٣:٥٥٢٣:٥٦:٤٩
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٥٨:١٩١٢:٤١:٢٦١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٢:٤٥٢٣:٥٦:٤٦
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٠٠٥:٥٩:٠٣١٢:٤١:١٤١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:٣٤٢٣:٥٦:٤٢
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٩:٤٧١٢:٤١:٠١١٩:٢١:٤٤١٩:٤٠:٢٢٢٣:٥٦:٣٨
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٠:٣٠١٢:٤٠:٤٨١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٩:٠٩٢٣:٥٦:٣٣
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠١:١٤١٢:٤٠:٣٤١٩:١٩:٢٢١٩:٣٧:٥٥٢٣:٥٦:٢٨
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠١:٥٧١٢:٤٠:٢٠١٩:١٨:١٠١٩:٣٦:٤١٢٣:٥٦:٢١
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٢:٤١١٢:٤٠:٠٥١٩:١٦:٥٧١٩:٣٥:٢٥٢٣:٥٦:١٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای طل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای طل آباد روستای طل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای طل آباد روستای طل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طل آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طل آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طل آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طل آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طل آباد

روستای طل آباد بر روی نقشه

روستای طل آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طل آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طل آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طل آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای طل آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای طل آباد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای طل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای طل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای طل آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طل آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طل آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق طل آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طل آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طل آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طل آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ طل آباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا طل آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا طل آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ طل آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طل آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو