جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طل آباد

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز طل آباد


اذان صبح: ٠٥:١٥:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٥٣
اذان ظهر: ١١:٤٧:٣١
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:٢٦
اذان مغرب: ١٧:١٢:٤٣
نیمه شب: ٢٣:٠٤:٢٥

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طل آباد (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای طل آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای طل آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طل آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

كریشنا
آنچه مغز و قلب را از آلایش پاك می كند، فقط دانش است؛ آنچه برجای می ماند بی دانشی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طل آباد

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طل آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طل آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طل آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طل آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طل آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٠٦٠٥:٥٤:٥٤١٢:٣٥:٠٧١٩:١٥:٥٢١٩:٣٤:٣٢٢٣:٥٠:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥٣:٤٦١٢:٣٤:٥٧١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:٢١٢٣:٤٩:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:١٧٠٥:٥٢:٣٩١٢:٣٤:٤٧١٩:١٧:٢٧١٩:٣٦:١١٢٣:٤٩:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥١:٣٣١٢:٣٤:٣٨١٩:١٨:١٤١٩:٣٧:٠١٢٣:٤٩:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٥٠:٢٨١٢:٣٤:٢٩١٩:١٩:٠١١٩:٣٧:٥١٢٣:٤٩:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٠٧٠٥:٤٩:٢٤١٢:٣٤:٢١١٩:١٩:٤٩١٩:٣٨:٤١٢٣:٤٨:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٤٦٠٥:٤٨:٢١١٢:٣٤:١٣١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٩:٣١٢٣:٤٨:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٢٥٠٥:٤٧:٢٠١٢:٣٤:٠٦١٩:٢١:٢٣١٩:٤٠:٢١٢٣:٤٨:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٠٥٠٥:٤٦:١٩١٢:٣٣:٥٩١٩:٢٢:١٠١٩:٤١:١١٢٣:٤٧:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٥:١٩١٢:٣٣:٥٣١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٢:٠١٢٣:٤٧:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:٢٩٠٥:٤٤:٢٠١٢:٣٣:٤٧١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٢:٥١٢٣:٤٧:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:١٢٠٥:٤٣:٢٣١٢:٣٣:٤٢١٩:٢٤:٣١١٩:٤٣:٤١٢٣:٤٧:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٤٢:٢٦١٢:٣٣:٣٨١٩:٢٥:١٨١٩:٤٤:٣١٢٣:٤٧:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٤١٠٥:٤١:٣١١٢:٣٣:٣٤١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٥:٢١٢٣:٤٦:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٤٠:٣٧١٢:٣٣:٣٠١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٦:١٠٢٣:٤٦:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:١٥٠٥:٣٩:٤٥١٢:٣٣:٢٨١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٧:٠٠٢٣:٤٦:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٣٨:٥٤١٢:٣٣:٢٥١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٧:٤٩٢٣:٤٦:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٣٨:٠٤١٢:٣٣:٢٤١٩:٢٩:١١١٩:٤٨:٣٨٢٣:٤٥:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٣٧:١٥١٢:٣٣:٢٣١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٩:٢٧٢٣:٤٥:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:٣٨٠٥:٣٦:٢٨١٢:٣٣:٢٢١٩:٣٠:٤٣١٩:٥٠:١٦٢٣:٤٥:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٣٥:٤٢١٢:٣٣:٢٢١٩:٣١:٢٩١٩:٥١:٠٤٢٣:٤٥:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٢٨٠٥:٣٤:٥٧١٢:٣٣:٢٣١٩:٣٢:١٤١٩:٥١:٥٣٢٣:٤٥:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٢٦٠٥:٣٤:١٤١٢:٣٣:٢٤١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٢:٤١٢٣:٤٥:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٢٤٠٥:٣٣:٣٢١٢:٣٣:٢٦١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٣:٢٨٢٣:٤٥:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٢٥٠٥:٣٢:٥٢١٢:٣٣:٢٨١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٤:١٦٢٣:٤٤:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٢٧٠٥:٣٢:١٣١٢:٣٣:٣١١٩:٣٥:١٣١٩:٥٥:٠٣٢٣:٤٤:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٣٠٠٥:٣١:٣٦١٢:٣٣:٣٥١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٥:٤٩٢٣:٤٤:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٣٥٠٥:٣١:٠٠١٢:٣٣:٣٩١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٦:٣٥٢٣:٤٤:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٤٣٠٥:٣٠:٢٦١٢:٣٣:٤٣١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٧:٢٠٢٣:٤٤:٣٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٥١٠٥:٢٩:٥٤١٢:٣٣:٤٨١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٨:٠٥٢٣:٤٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طل آباد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای طل آباد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای طل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای طل آباد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٣:٣٤٠٦:٤١:٥٠١١:٣٨:٢٠١٦:٣٤:٥٣١٦:٥٤:٤٤٢٢:٥٤:٢٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٣:٥٦٠٦:٤٢:١٠١١:٣٨:٤٩١٦:٣٥:٣٣١٦:٥٥:٢٣٢٢:٥٤:٥٥
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٤:١٦٠٦:٤٢:٢٨١١:٣٩:١٨١٦:٣٦:١٤١٦:٥٦:٠٤٢٢:٥٥:٢٥
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٤:٣٥٠٦:٤٢:٤٣١١:٣٩:٤٧١٦:٣٦:٥٧١٦:٥٦:٤٥٢٢:٥٥:٥٥
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٤:٥٣٠٦:٤٢:٥٧١١:٤٠:١٦١٦:٣٧:٤١١٦:٥٧:٢٨٢٢:٥٦:٢٥
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٥:٠٩٠٦:٤٣:١٠١١:٤٠:٤٤١٦:٣٨:٢٦١٦:٥٨:١٢٢٢:٥٦:٥٥
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٣:٢٠١١:٤١:١٢١٦:٣٩:١٢١٦:٥٨:٥٧٢٢:٥٧:٢٤
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤٣:٢٩١١:٤١:٤٠١٦:٣٩:٥٩١٦:٥٩:٤٣٢٢:٥٧:٥٤
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤٣:٣٥١١:٤٢:٠٧١٦:٤٠:٤٨١٧:٠٠:٣٠٢٢:٥٨:٢٣
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٣:٤٠١١:٤٢:٣٤١٦:٤١:٣٧١٧:٠١:١٨٢٢:٥٨:٥١
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٦:٠٦٠٦:٤٣:٤٣١١:٤٣:٠٠١٦:٤٢:٢٧١٧:٠٢:٠٧٢٢:٥٩:٢٠
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٣:٤٤١١:٤٣:٢٦١٦:٤٣:١٨١٧:٠٢:٥٦٢٢:٥٩:٤٨
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٣:٤٤١١:٤٣:٥١١٦:٤٤:١٠١٧:٠٣:٤٧٢٣:٠٠:١٥
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٣:٤١١١:٤٤:١٦١٦:٤٥:٠٣١٧:٠٤:٣٨٢٣:٠٠:٤٣
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٣:٣٦١١:٤٤:٤٠١٦:٤٥:٥٦١٧:٠٥:٢٩٢٣:٠١:٠٩
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٣:٣٠١١:٤٥:٠٤١٦:٤٦:٥٠١٧:٠٦:٢٢٢٣:٠١:٣٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٣:٢٢١١:٤٥:٢٧١٦:٤٧:٤٥١٧:٠٧:١٥٢٣:٠٢:٠٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٣:١١١١:٤٥:٤٩١٦:٤٨:٤١١٧:٠٨:٠٨٢٣:٠٢:٢٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٢:٥٩١١:٤٦:١١١٦:٤٩:٣٧١٧:٠٩:٠٢٢٣:٠٢:٥٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٢:٤٦١١:٤٦:٣٢١٦:٥٠:٣٣١٧:٠٩:٥٧٢٣:٠٣:١٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٢:٣٠١١:٤٦:٥٢١٦:٥١:٣١١٧:١٠:٥٢٢٣:٠٣:٤٠
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤٢:١٢١١:٤٧:١٢١٦:٥٢:٢٨١٧:١١:٤٧٢٣:٠٤:٠٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤١:٥٣١١:٤٧:٣١١٦:٥٣:٢٦١٧:١٢:٤٣٢٣:٠٤:٢٥
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤١:٣٢١١:٤٧:٥٠١٦:٥٤:٢٥١٧:١٣:٣٩٢٣:٠٤:٤٧
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٥:٠٩٠٦:٤١:٠٩١١:٤٨:٠٧١٦:٥٥:٢٣١٧:١٤:٣٦٢٣:٠٥:٠٨
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٠:٤٤١١:٤٨:٢٤١٦:٥٦:٢٢١٧:١٥:٣٣٢٣:٠٥:٢٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٠:١٨١١:٤٨:٤٠١٦:٥٧:٢٢١٧:١٦:٣٠٢٣:٠٥:٤٨
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٩:٥٠١١:٤٨:٥٦١٦:٥٨:٢١١٧:١٧:٢٧٢٣:٠٦:٠٧
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٩:٢٠١١:٤٩:١١١٦:٥٩:٢١١٧:١٨:٢٤٢٣:٠٦:٢٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٣:٢٨٠٦:٣٨:٤٨١١:٤٩:٢٤١٧:٠٠:٢١١٧:١٩:٢٢٢٣:٠٦:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای طل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای طل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای طل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طل آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای طل آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای طل آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طل آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای طل آباد

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٩:١٩١١:٣٥:٢١١٦:٣١:٢٢١٦:٥١:١٥٢٢:٥١:٢٤
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٩:٤٨١١:٣٥:٥٠١٦:٣١:٥٣١٦:٥١:٤٦٢٢:٥١:٥٣
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٥٤٠٦:٤٠:١٦١١:٣٦:٢٠١٦:٣٢:٢٦١٦:٥٢:١٩٢٢:٥٢:٢٣
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٤٠:٤٢١١:٣٦:٥٠١٦:٣٣:٠١١٦:٥٢:٥٣٢٢:٥٢:٥٤
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٦٠٦:٤١:٠٧١١:٣٧:٢٠١٦:٣٣:٣٧١٦:٥٣:٢٨٢٢:٥٣:٢٤
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:١١٠٦:٤١:٢٩١١:٣٧:٥٠١٦:٣٤:١٤١٦:٥٤:٠٥٢٢:٥٣:٥٤
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٤٠٦:٤١:٥٠١١:٣٨:٢٠١٦:٣٤:٥٣١٦:٥٤:٤٤٢٢:٥٤:٢٤
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٦٠٦:٤٢:١٠١١:٣٨:٤٩١٦:٣٥:٣٣١٦:٥٥:٢٣٢٢:٥٤:٥٥
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:١٦٠٦:٤٢:٢٨١١:٣٩:١٨١٦:٣٦:١٤١٦:٥٦:٠٤٢٢:٥٥:٢٥
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٥٠٦:٤٢:٤٣١١:٣٩:٤٧١٦:٣٦:٥٧١٦:٥٦:٤٥٢٢:٥٥:٥٥
١١ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٣٠٦:٤٢:٥٧١١:٤٠:١٦١٦:٣٧:٤١١٦:٥٧:٢٨٢٢:٥٦:٢٥
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٩٠٦:٤٣:١٠١١:٤٠:٤٤١٦:٣٨:٢٦١٦:٥٨:١٢٢٢:٥٦:٥٥
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٣:٢٠١١:٤١:١٢١٦:٣٩:١٢١٦:٥٨:٥٧٢٢:٥٧:٢٤
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤٣:٢٩١١:٤١:٤٠١٦:٣٩:٥٩١٦:٥٩:٤٣٢٢:٥٧:٥٤
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤٣:٣٥١١:٤٢:٠٧١٦:٤٠:٤٨١٧:٠٠:٣٠٢٢:٥٨:٢٣
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٣:٤٠١١:٤٢:٣٤١٦:٤١:٣٧١٧:٠١:١٨٢٢:٥٨:٥١
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٦٠٦:٤٣:٤٣١١:٤٣:٠٠١٦:٤٢:٢٧١٧:٠٢:٠٧٢٢:٥٩:٢٠
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٣:٤٤١١:٤٣:٢٦١٦:٤٣:١٨١٧:٠٢:٥٦٢٢:٥٩:٤٨
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٣:٤٤١١:٤٣:٥١١٦:٤٤:١٠١٧:٠٣:٤٧٢٣:٠٠:١٥
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٣:٤١١١:٤٤:١٦١٦:٤٥:٠٣١٧:٠٤:٣٨٢٣:٠٠:٤٣
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٣:٣٦١١:٤٤:٤٠١٦:٤٥:٥٦١٧:٠٥:٢٩٢٣:٠١:٠٩
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٣:٣٠١١:٤٥:٠٤١٦:٤٦:٥٠١٧:٠٦:٢٢٢٣:٠١:٣٦
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٣:٢٢١١:٤٥:٢٧١٦:٤٧:٤٥١٧:٠٧:١٥٢٣:٠٢:٠٢
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٣:١١١١:٤٥:٤٩١٦:٤٨:٤١١٧:٠٨:٠٨٢٣:٠٢:٢٧
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٢:٥٩١١:٤٦:١١١٦:٤٩:٣٧١٧:٠٩:٠٢٢٣:٠٢:٥٢
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٢:٤٦١١:٤٦:٣٢١٦:٥٠:٣٣١٧:٠٩:٥٧٢٣:٠٣:١٦
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٢:٣٠١١:٤٦:٥٢١٦:٥١:٣١١٧:١٠:٥٢٢٣:٠٣:٤٠
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤٢:١٢١١:٤٧:١٢١٦:٥٢:٢٨١٧:١١:٤٧٢٣:٠٤:٠٣
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤١:٥٣١١:٤٧:٣١١٦:٥٣:٢٦١٧:١٢:٤٣٢٣:٠٤:٢٥
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤١:٣٢١١:٤٧:٥٠١٦:٥٤:٢٥١٧:١٣:٣٩٢٣:٠٤:٤٧

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طل آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای طل آباد روستای طل آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای طل آباد روستای طل آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طل آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طل آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طل آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طل آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طل آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طل آباد

روستای طل آباد بر روی نقشه

روستای طل آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طل آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طل آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طل آباد
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای طل آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای طل آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طل آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طل آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طل آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق طل آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق طل آباد
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ طل آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طل آباد
افق شرعی امروز فردا طل آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طل آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق طل آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طل آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طل آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو