جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طلور

چم کبود | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز طلور


اذان صبح: ٠٥:٥٥:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٣٢:٠٩
غروب آفتاب: ١٧:٤٤:٥٥
اذان مغرب: ١٨:٠٣:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٠٣

شنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٨
٢٩ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٥ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طلور (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ بهمن ٩٨ روستای طلور)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای طلور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طلور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

الیور وندل هلمز
همین كه ذهن بشر به نظریه ی تازه ای رسید، دیگر هرگز به مقیاس های [ =پیمانه های ] پیشین خود باز نمی گردد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طلور

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طلور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طلور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طلور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طلور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طلور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣٩:٣٩١٣:١٨:٠٥١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٢٢٠٠:٣٤:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:١٣٠٦:٣٨:٣٤١٣:١٧:٥٥١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٠٩٠٠:٣٣:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٧:٣٠١٣:١٧:٤٥١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٦:٥٦٠٠:٣٣:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٦:٢٦١٣:١٧:٣٦١٩:٥٩:١٥٢٠:١٧:٤٣٠٠:٣٣:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:١٤٠٦:٣٥:٢٤١٣:١٧:٢٧٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٣٠٠٠:٣٢:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٤:٢٣١٣:١٧:١٩٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:١٧٠٠:٣٢:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٣٣:٢٣١٣:١٧:١١٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٣٢:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٢١٠٦:٣٢:٢٤١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٣٢:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٣١:٢٥١٣:١٦:٥٧٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢١:٣٩٠٠:٣١:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٥١٠٦:٣٠:٢٨١٣:١٦:٥١٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٣١:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٩:٣٢١٣:١٦:٤٥٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:١٣٠٠:٣١:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٨:٣٧١٣:١٦:٤٠٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٣١:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٧:٤٤١٣:١٦:٣٦٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٣٠:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٦:٥١١٣:١٦:٣٢٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٣٠:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٦:٠٠١٣:١٦:٢٨٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٦:٢١٠٠:٣٠:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٥:١٠١٣:١٦:٢٦٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٣٠:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٤:٢١١٣:١٦:٢٣٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٣٠:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٣:٣٣١٣:١٦:٢٢٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٣٠:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٢:٤٧١٣:١٦:٢١٢٠:١٠:٢٠٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٢٩:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٢:٠٢١٣:١٦:٢٠٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:١٤٠٠:٢٩:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢١:١٩١٣:١٦:٢٠٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٩:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٢٠:٣٦١٣:١٦:٢١٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢٩:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٩:٥٦١٣:١٦:٢٢٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٢٩:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٩:١٦١٣:١٦:٢٤٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:١٧٠٠:٢٩:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٨:٣٨١٣:١٦:٢٦٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٢٩:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٨:٠٢١٣:١٦:٢٩٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٢٩:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٧:٢٦١٣:١٦:٣٣٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢٨:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٦:٥٣١٣:١٦:٣٧٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٦:١٥٠٠:٢٨:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٦:٢١١٣:١٦:٤٢٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٦:٥٨٠٠:٢٨:٤٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٥:٥٠١٣:١٦:٤٧٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٤١٠٠:٢٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طلور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طلور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طلور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طلور

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای طلور

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای طلور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طلور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای طلور

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٤:٤١٠٧:٢١:٣٣١٢:٢١:١٩١٧:٢١:٠٨١٧:٤٠:٣٧٢٣:٣٨:٠٦
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٥:٠٤٠٧:٢١:٥٣١٢:٢١:٤٨١٧:٢١:٤٨١٧:٤١:١٦٢٣:٣٨:٣٦
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٥:٢٤٠٧:٢٢:١١١٢:٢٢:١٧١٧:٢٢:٢٨١٧:٤١:٥٦٢٣:٣٩:٠٦
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٥:٤٤٠٧:٢٢:٢٨١٢:٢٢:٤٦١٧:٢٣:١٠١٧:٤٢:٣٨٢٣:٣٩:٣٦
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٦:٠٢٠٧:٢٢:٤٢١٢:٢٣:١٥١٧:٢٣:٥٤١٧:٤٣:٢٠٢٣:٤٠:٠٦
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٦:١٩٠٧:٢٢:٥٦١٢:٢٣:٤٣١٧:٢٤:٣٨١٧:٤٤:٠٣٢٣:٤٠:٣٦
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٦:٣٤٠٧:٢٣:٠٧١٢:٢٤:١١١٧:٢٥:٢٣١٧:٤٤:٤٧٢٣:٤١:٠٥
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٦:٤٨٠٧:٢٣:١٦١٢:٢٤:٣٩١٧:٢٦:٠٩١٧:٤٥:٣٢٢٣:٤١:٣٥
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٧:٠٠٠٧:٢٣:٢٤١٢:٢٥:٠٦١٧:٢٦:٥٦١٧:٤٦:١٨٢٣:٤٢:٠٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٧:١١٠٧:٢٣:٣٠١٢:٢٥:٣٣١٧:٢٧:٤٥١٧:٤٧:٠٥٢٣:٤٢:٣٢
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٧:٢٠٠٧:٢٣:٣٤١٢:٢٥:٥٩١٧:٢٨:٣٤١٧:٤٧:٥٣٢٣:٤٣:٠١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٧:٢٨٠٧:٢٣:٣٦١٢:٢٦:٢٥١٧:٢٩:٢٣١٧:٤٨:٤١٢٣:٤٣:٢٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٧:٣٤٠٧:٢٣:٣٧١٢:٢٦:٥٠١٧:٣٠:١٤١٧:٤٩:٣٠٢٣:٤٣:٥٦
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٧:٣٨٠٧:٢٣:٣٦١٢:٢٧:١٥١٧:٣١:٠٥١٧:٥٠:٢٠٢٣:٤٤:٢٣
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٧:٤١٠٧:٢٣:٣٣١٢:٢٧:٣٩١٧:٣١:٥٧١٧:٥١:١٠٢٣:٤٤:٥٠
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٧:٤٣٠٧:٢٣:٢٨١٢:٢٨:٠٢١٧:٣٢:٥٠١٧:٥٢:٠١٢٣:٤٥:١٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٧:٤٢٠٧:٢٣:٢١١٢:٢٨:٢٥١٧:٣٣:٤٣١٧:٥٢:٥٢٢٣:٤٥:٤٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٧:٤١٠٧:٢٣:١٢١٢:٢٨:٤٨١٧:٣٤:٣٧١٧:٥٣:٤٤٢٣:٤٦:٠٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٧:٣٧٠٧:٢٣:٠٢١٢:٢٩:١٠١٧:٣٥:٣١١٧:٥٤:٣٧٢٣:٤٦:٣٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٧:٣٢٠٧:٢٢:٥٠١٢:٢٩:٣١١٧:٣٦:٢٦١٧:٥٥:٢٩٢٣:٤٦:٥٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٧:٢٥٠٧:٢٢:٣٦١٢:٢٩:٥١١٧:٣٧:٢١١٧:٥٦:٢٣٢٣:٤٧:١٩
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٧:١٧٠٧:٢٢:٢٠١٢:٣٠:١١١٧:٣٨:١٧١٧:٥٧:١٦٢٣:٤٧:٤٢
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٧:٠٧٠٧:٢٢:٠٣١٢:٣٠:٣٠١٧:٣٩:١٣١٧:٥٨:١٠٢٣:٤٨:٠٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٦:٥٥٠٧:٢١:٤٤١٢:٣٠:٤٨١٧:٤٠:٠٩١٧:٥٩:٠٥٢٣:٤٨:٢٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٦:٤٢٠٧:٢١:٢٣١٢:٣١:٠٦١٧:٤١:٠٦١٧:٥٩:٥٩٢٣:٤٨:٤٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٦:٢٧٠٧:٢١:٠٠١٢:٣١:٢٣١٧:٤٢:٠٣١٨:٠٠:٥٤٢٣:٤٩:٠٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٦:١١٠٧:٢٠:٣٦١٢:٣١:٣٩١٧:٤٣:٠٠١٨:٠١:٤٩٢٣:٤٩:٢٦
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٥:٥٣٠٧:٢٠:١٠١٢:٣١:٥٤١٧:٤٣:٥٧١٨:٠٢:٤٤٢٣:٤٩:٤٥
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٥:٣٣٠٧:١٩:٤٢١٢:٣٢:٠٩١٧:٤٤:٥٥١٨:٠٣:٣٩٢٣:٥٠:٠٣
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٥:١١٠٧:١٩:١٣١٢:٣٢:٢٣١٧:٤٥:٥٢١٨:٠٤:٣٤٢٣:٥٠:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای طلور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای طلور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای طلور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طلور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طلور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای طلور

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای طلور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طلور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای طلور

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٢٠٧:٢١:٢٣١٢:٣١:٠٦١٧:٤١:٠٦١٧:٥٩:٥٩٢٣:٤٨:٤٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٧٠٧:٢١:٠٠١٢:٣١:٢٣١٧:٤٢:٠٣١٨:٠٠:٥٤٢٣:٤٩:٠٧
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١١٠٧:٢٠:٣٦١٢:٣١:٣٩١٧:٤٣:٠٠١٨:٠١:٤٩٢٣:٤٩:٢٦
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٣٠٧:٢٠:١٠١٢:٣١:٥٤١٧:٤٣:٥٧١٨:٠٢:٤٤٢٣:٤٩:٤٥
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٣٠٧:١٩:٤٢١٢:٣٢:٠٩١٧:٤٤:٥٥١٨:٠٣:٣٩٢٣:٥٠:٠٣
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١١٠٧:١٩:١٣١٢:٣٢:٢٣١٧:٤٥:٥٢١٨:٠٤:٣٤٢٣:٥٠:٢٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٨٠٧:١٨:٤٢١٢:٣٢:٣٦١٧:٤٦:٥٠١٨:٠٥:٢٩٢٣:٥٠:٣٧
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٤٠٧:١٨:٠٩١٢:٣٢:٤٨١٧:٤٧:٤٧١٨:٠٦:٢٤٢٣:٥٠:٥٢
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٧٠٧:١٧:٣٥١٢:٣٢:٥٩١٧:٤٨:٤٤١٨:٠٧:٢٠٢٣:٥١:٠٧
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٩٠٧:١٦:٥٩١٢:٣٣:١٠١٧:٤٩:٤٢١٨:٠٨:١٥٢٣:٥١:٢١
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٠٠٧:١٦:٢١١٢:٣٣:٢٠١٧:٥٠:٣٩١٨:٠٩:١٠٢٣:٥١:٣٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٩٠٧:١٥:٤٢١٢:٣٣:٢٨١٧:٥١:٣٦١٨:١٠:٠٥٢٣:٥١:٤٦
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٦٠٧:١٥:٠٢١٢:٣٣:٣٧١٧:٥٢:٣٣١٨:١٠:٥٩٢٣:٥١:٥٧
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٢٠٧:١٤:٢٠١٢:٣٣:٤٤١٧:٥٣:٣٠١٨:١١:٥٤٢٣:٥٢:٠٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٦٠٧:١٣:٣٦١٢:٣٣:٥٠١٧:٥٤:٢٧١٨:١٢:٤٨٢٣:٥٢:١٧
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٨٠٧:١٢:٥١١٢:٣٣:٥٦١٧:٥٥:٢٣١٨:١٣:٤٣٢٣:٥٢:٢٦
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٩٠٧:١٢:٠٤١٢:٣٤:٠٠١٧:٥٦:١٩١٨:١٤:٣٧٢٣:٥٢:٣٤
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٩٠٧:١١:١٧١٢:٣٤:٠٤١٧:٥٧:١٥١٨:١٥:٣٠٢٣:٥٢:٤١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٧٠٧:١٠:٢٧١٢:٣٤:٠٧١٧:٥٨:١١١٨:١٦:٢٤٢٣:٥٢:٤٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٣٠٧:٠٩:٣٧١٢:٣٤:١٠١٧:٥٩:٠٦١٨:١٧:١٧٢٣:٥٢:٥٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٨٠٧:٠٨:٤٥١٢:٣٤:١١١٨:٠٠:٠١١٨:١٨:١٠٢٣:٥٢:٥٧
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٢٠٧:٠٧:٥٢١٢:٣٤:١٢١٨:٠٠:٥٦١٨:١٩:٠٣٢٣:٥٣:٠٠
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٤٠٧:٠٦:٥٨١٢:٣٤:١٢١٨:٠١:٥١١٨:١٩:٥٦٢٣:٥٣:٠٣
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٥٠٧:٠٦:٠٢١٢:٣٤:١١١٨:٠٢:٤٥١٨:٢٠:٤٨٢٣:٥٣:٠٥
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٤٠٧:٠٥:٠٥١٢:٣٤:٠٩١٨:٠٣:٣٩١٨:٢١:٤٠٢٣:٥٣:٠٦
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٣٠٧:٠٤:٠٧١٢:٣٤:٠٧١٨:٠٤:٣٣١٨:٢٢:٣٢٢٣:٥٣:٠٦
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٩٠٧:٠٣:٠٨١٢:٣٤:٠٤١٨:٠٥:٢٦١٨:٢٣:٢٣٢٣:٥٣:٠٦
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٥٠٧:٠٢:٠٨١٢:٣٤:٠١١٨:٠٦:١٩١٨:٢٤:١٥٢٣:٥٣:٠٤
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٩٠٧:٠١:٠٧١٢:٣٣:٥٦١٨:٠٧:١٢١٨:٢٥:٠٦٢٣:٥٣:٠٢
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٠:٠٥١٢:٣٣:٥١١٨:٠٨:٠٤١٨:٢٥:٥٦٢٣:٥٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طلور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای طلور روستای طلور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای طلور روستای طلور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طلور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طلور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طلور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طلور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طلور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طلور

روستای طلور بر روی نقشه

روستای طلور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طلور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طلور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طلور
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای طلور + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای طلور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طلور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طلور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طلور رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق طلور
زمان پخش اذان مستقیم به افق طلور
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طلور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق طلور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق طلور
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طلور دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق طلور
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ طلور دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طلور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو