جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طلور

چم کبود | آبدانان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز طلور


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٠٧
اذان ظهر: ١٣:١٤:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٥٣
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٢٣
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٣٧

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طلور (شهرستان آبدانان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ روستای طلور)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای طلور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طلور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

ساموئل كالریج
دوستی، درختی برای پناه گرفتن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طلور

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طلور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طلور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طلور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طلور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طلور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٧:٣٠١٣:١٧:٤٥١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٦:٥٦٠٠:٣٣:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٦:٢٦١٣:١٧:٣٦١٩:٥٩:١٥٢٠:١٧:٤٣٠٠:٣٣:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:١٤٠٦:٣٥:٢٤١٣:١٧:٢٧٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٣٠٠٠:٣٢:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٤:٢٣١٣:١٧:١٩٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:١٧٠٠:٣٢:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٣٣:٢٣١٣:١٧:١١٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٣٢:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٢١٠٦:٣٢:٢٤١٣:١٧:٠٤٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٣٢:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٣١:٢٥١٣:١٦:٥٧٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢١:٣٩٠٠:٣١:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٥١٠٦:٣٠:٢٨١٣:١٦:٥١٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٣١:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٩:٣٢١٣:١٦:٤٥٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:١٣٠٠:٣١:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٨:٣٧١٣:١٦:٤٠٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٣١:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٧:٤٤١٣:١٦:٣٦٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٣٠:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٦:٥١١٣:١٦:٣٢٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٣٠:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٦:٠٠١٣:١٦:٢٨٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٦:٢١٠٠:٣٠:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٥:١٠١٣:١٦:٢٦٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٣٠:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٤:٢١١٣:١٦:٢٣٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٣٠:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٣:٣٣١٣:١٦:٢٢٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٣٠:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٢:٤٧١٣:١٦:٢١٢٠:١٠:٢٠٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٢٩:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٢:٠٢١٣:١٦:٢٠٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:١٤٠٠:٢٩:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢١:١٩١٣:١٦:٢٠٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٠٠٠٠:٢٩:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٢٠:٣٦١٣:١٦:٢١٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢٩:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٩:٥٦١٣:١٦:٢٢٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٢٩:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٩:١٦١٣:١٦:٢٤٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:١٧٠٠:٢٩:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٨:٣٨١٣:١٦:٢٦٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٢٩:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٨:٠٢١٣:١٦:٢٩٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٢٩:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٧:٢٦١٣:١٦:٣٣٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢٨:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٦:٥٣١٣:١٦:٣٧٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٦:١٥٠٠:٢٨:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٦:٢١١٣:١٦:٤٢٢٠:١٧:٢٤٢٠:٣٦:٥٨٠٠:٢٨:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:١٢٠٦:١٥:٥٠١٣:١٦:٤٧٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٤١٠٠:٢٨:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٥:٢١١٣:١٦:٥٢٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٢٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طلور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طلور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طلور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طلور

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای طلور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طلور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طلور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای طلور

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای طلور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای طلور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای طلور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طلور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طلور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای طلور

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای طلور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طلور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای طلور

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٨:٠٩١٣:٢٢:٤٣١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٤:٥٣٠٠:٣٩:٥١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٨:٥٠١٣:٢٢:٢٧١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٣:٣٩٠٠:٣٩:٤٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٩:٣٠١٣:٢٢:١١١٩:٥٤:٢١٢٠:١٢:٢٤٠٠:٣٩:٣٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٥٠:١٠١٣:٢١:٥٤١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:٠٩٠٠:٣٩:٢٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٥٠:٤٩١٣:٢١:٣٧١٩:٥١:٥٤٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٣٩:١٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣١٠٦:٥١:٢٩١٣:٢١:٢٠١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٣٩:٠٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٤٠٦:٥٢:٠٩١٣:٢١:٠٢١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٧:١٩٠٠:٣٨:٥٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٧٠٦:٥٢:٤٨١٣:٢٠:٤٤١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٣٨:٣٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٣:٢٨١٣:٢٠:٢٦١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٣٨:٢٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٠٠٦:٥٤:٠٧١٣:٢٠:٠٧١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٣٨:١٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥١٠٦:٥٤:٤٦١٣:١٩:٤٨١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٣٨:٠٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٥:٢٦١٣:١٩:٢٨١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٠:٤٧٠٠:٣٧:٤٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥٦:٠٥١٣:١٩:٠٩١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:٢٧٠٠:٣٧:٣٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٢٠٦:٥٦:٤٤١٣:١٨:٤٩١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٠٧٠٠:٣٧:١٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٢٠٦:٥٧:٢٣١٣:١٨:٢٩١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٦:٤٦٠٠:٣٧:٠٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠١٠٦:٥٨:٠١١٣:١٨:٠٨١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٢٥٠٠:٣٦:٤٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٠٠٦:٥٨:٤٠١٣:١٧:٤٨١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٤:٠٤٠٠:٣٦:٣١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٨٠٦:٥٩:١٩١٣:١٧:٢٧١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٢:٤٢٠٠:٣٦:١٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٦٠٦:٥٩:٥٧١٣:١٧:٠٦١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٢١٠٠:٣٥:٥٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٣٠٧:٠٠:٣٦١٣:١٦:٤٥١٩:٣٢:٢٣١٩:٤٩:٥٩٠٠:٣٥:٤٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٠٠٧:٠١:١٥١٣:١٦:٢٤١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:٣٧٠٠:٣٥:٢٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٧٠٧:٠١:٥٣١٣:١٦:٠٣١٩:٢٩:٤١١٩:٤٧:١٥٠٠:٣٥:٠٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٢:٣٢١٣:١٥:٤١١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٥٢٠٠:٣٤:٥٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٠٠٧:٠٣:١٠١٣:١٥:٢٠١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٤:٣٠٠٠:٣٤:٣٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٦٠٧:٠٣:٤٩١٣:١٤:٥٨١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٣:٠٨٠٠:٣٤:١٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥١٠٧:٠٤:٢٨١٣:١٤:٣٧١٩:٢٤:١٤١٩:٤١:٤٥٠٠:٣٣:٥٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٦٠٧:٠٥:٠٧١٣:١٤:١٥١٩:٢٢:٥٣١٩:٤٠:٢٣٠٠:٣٣:٣٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢١٠٧:٠٥:٤٦١٣:١٣:٥٤١٩:٢١:٣١١٩:٣٩:٠١٠٠:٣٣:١٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٦٠٧:٠٦:٢٥١٣:١٣:٣٢١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٧:٣٨٠٠:٣٣:٠٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥١٠٧:٠٧:٠٤١٣:١٣:١١١٩:١٨:٤٧١٩:٣٦:١٦٠٠:٠٢:٤١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٥٠٦:٠٧:٤٣١٢:١٢:٥٠١٨:١٧:٢٦١٨:٣٤:٥٤٢٣:٣٢:٢٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طلور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای طلور روستای طلور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای طلور روستای طلور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طلور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طلور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طلور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طلور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طلور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طلور

روستای طلور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طلور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طلور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طلور
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای طلور + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای طلور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طلور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طلور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طلور رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا طلور دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ طلور دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طلور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق طلور ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق طلور
جدول اوقات شرعی امروز فردا طلور دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق طلور
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طلور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طلور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو