جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر طلاییه

دشت آزادگان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز طلاییه

اذان صبح: ٠٤:٥٢:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٠٢
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:١٥
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٢١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٩:٣٨

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر طلاییه (شهرستان دشت آزادگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر طلاییه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر طلاییه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر طلاییه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

امام جعفر صادق (ع)
ای زراره، آسمان چهل روز بر حسین(ع) خون گریه کرد و زمین چهل روز برای عزای آن حضرت گریست به تیره و تار شدن و خورشید با کسوف و سرخی خود چهل روز گریست... و ملائکه الهی برای آن حضرت چهل روز گریستند».

اوقات شرعی ماه جاری شهر طلاییه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر طلاییه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر طلاییه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر طلاییه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر طلاییه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان طلاییه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٥١:٠٤١٣:١٨:٥١١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٣٧:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٤٩:٥٧١٣:١٨:٣٧١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٣٦:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٤٨:٤٩١٣:١٨:٢٤١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٣٦:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٧:٤٣١٣:١٨:١٠١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٣٦:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٤٦:٣٧١٣:١٧:٥٧١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٣٥:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٤٦٠٦:٤٥:٣٢١٣:١٧:٤٤١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:١٢٠٠:٣٥:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٤٤:٢٧١٣:١٧:٣٢١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٣٥:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٣:٢٣١٣:١٧:٢٠١٩:٥١:٤٥٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٣٤:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٢:٢٠١٣:١٧:٠٩١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:١٨٠٠:٣٤:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤١:١٨١٣:١٦:٥٨١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٠٠٠٠:٣٤:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٠:١٧١٣:١٦:٤٨١٩:٥٣:٤٦٢٠:١١:٤٣٠٠:٣٣:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٩:١٧١٣:١٦:٣٨١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٢:٢٥٠٠:٣٣:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٥١٠٦:٣٨:١٧١٣:١٦:٢٨١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٠٨٠٠:٣٣:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٧:١٨١٣:١٦:١٩١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٣:٥١٠٠:٣٣:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٦:٢١١٣:١٦:١١١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٤:٣٤٠٠:٣٢:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٥:٢٤١٣:١٦:٠٣١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٥:١٧٠٠:٣٢:٣٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٤:٢٨١٣:١٥:٥٥١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٦:٠٠٠٠:٣٢:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٣:٣٤١٣:١٥:٤٨١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٦:٤٣٠٠:٣٢:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٢:٤٠١٣:١٥:٤٢١٩:٥٩:١٠٢٠:١٧:٢٦٠٠:٣١:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣١:٤٨١٣:١٥:٣٦١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:١٠٠٠:٣١:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٠:٥٦١٣:١٥:٣١٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٨:٥٣٠٠:٣١:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣٠:٠٦١٣:١٥:٢٧٢٠:٠١:١٣٢٠:١٩:٣٧٠٠:٣١:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٩:١٧١٣:١٥:٢٣٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٣١:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٨:٢٩١٣:١٥:١٩٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢١:٠٣٠٠:٣٠:٥٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٧:٤٢١٣:١٥:١٧٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢١:٤٧٠٠:٣٠:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٦:٥٧١٣:١٥:١٤٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٣٠:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٦:١٢١٣:١٥:١٣٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٣:١٣٠٠:٣٠:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٥:٢٩١٣:١٥:١٢٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٣٠:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٤:٤٧١٣:١٥:١١٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٣٠:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر طلاییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر طلاییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر طلاییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طلاییه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر طلاییه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر طلاییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طلاییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر طلاییه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر طلاییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر طلاییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر طلاییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر طلاییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طلاییه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر طلاییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر طلاییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طلاییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر طلاییه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر طلاییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر طلاییه شهر طلاییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر طلاییه شهر طلاییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر طلاییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طلاییه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر طلاییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر طلاییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طلاییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر طلاییه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٠٧:١٢١٢:١١:٢٦١٨:١٥:١١١٨:٣٢:١٨٢٣:٣١:٥٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٠٧:٤٨١٢:١١:٠٥١٨:١٣:٥٤١٨:٣١:٠٠٢٣:٣١:٣٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٢٠٦:٠٨:٢٣١٢:١٠:٤٤١٨:١٢:٣٧١٨:٢٩:٤٣٢٣:٣١:١٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٠٠٦:٠٨:٥٨١٢:١٠:٢٣١٨:١١:٢٠١٨:٢٨:٢٦٢٣:٣٠:٥٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٠٩:٣٤١٢:١٠:٠٣١٨:١٠:٠٣١٨:٢٧:١٠٢٣:٣٠:٣٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٠:١٠١٢:٠٩:٤٢١٨:٠٨:٤٧١٨:٢٥:٥٣٢٣:٣٠:١٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٠:٤٦١٢:٠٩:٢٢١٨:٠٧:٣١١٨:٢٤:٣٧٢٣:٢٩:٥٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١١:٢٢١٢:٠٩:٠٢١٨:٠٦:١٥١٨:٢٣:٢١٢٣:٢٩:٣٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١١:٥٨١٢:٠٨:٤٢١٨:٠٤:٥٩١٨:٢٢:٠٦٢٣:٢٩:١٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٢:٣٥١٢:٠٨:٢٣١٨:٠٣:٤٣١٨:٢٠:٥١٢٣:٢٩:٠٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٣:١١١٢:٠٨:٠٤١٨:٠٢:٢٨١٨:١٩:٣٦٢٣:٢٨:٤٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٣:٤٨١٢:٠٧:٤٥١٨:٠١:١٤١٨:١٨:٢٢٢٣:٢٨:٢٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٤:٢٦١٢:٠٧:٢٦١٨:٠٠:٠٠١٨:١٧:٠٨٢٣:٢٨:٠٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١١٠٦:١٥:٠٣١٢:٠٧:٠٨١٧:٥٨:٤٦١٨:١٥:٥٥٢٣:٢٧:٤٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٨٠٦:١٥:٤١١٢:٠٦:٥٠١٧:٥٧:٣٢١٨:١٤:٤٢٢٣:٢٧:٢٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٦:٢٠١٢:٠٦:٣٣١٧:٥٦:٢٠١٨:١٣:٣٠٢٣:٢٧:١٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٤٠٦:١٦:٥٨١٢:٠٦:١٦١٧:٥٥:٠٧١٨:١٢:١٩٢٣:٢٦:٥٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٢٠٦:١٧:٣٧١٢:٠٦:٠٠١٧:٥٣:٥٦١٨:١١:٠٨٢٣:٢٦:٣٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٠٠٦:١٨:١٦١٢:٠٥:٤٤١٧:٥٢:٤٥١٨:٠٩:٥٨٢٣:٢٦:٢١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٨٠٦:١٨:٥٦١٢:٠٥:٢٨١٧:٥١:٣٤١٨:٠٨:٤٨٢٣:٢٦:٠٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٦٠٦:١٩:٣٦١٢:٠٥:١٣١٧:٥٠:٢٥١٨:٠٧:٣٩٢٣:٢٥:٤٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٠:١٦١٢:٠٤:٥٩١٧:٤٩:١٥١٨:٠٦:٣١٢٣:٢٥:٣٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٠:٥٧١٢:٠٤:٤٥١٧:٤٨:٠٧١٨:٠٥:٢٤٢٣:٢٥:١٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢١:٣٨١٢:٠٤:٣٢١٧:٤٦:٥٩١٨:٠٤:١٨٢٣:٢٥:٠٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢٢:٢٠١٢:٠٤:١٩١٧:٤٥:٥٣١٨:٠٣:١٢٢٣:٢٤:٥٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٢٣:٠٢١٢:٠٤:٠٧١٧:٤٤:٤٦١٨:٠٢:٠٧٢٣:٢٤:٣٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٣:٤٤١٢:٠٣:٥٥١٧:٤٣:٤١١٨:٠١:٠٣٢٣:٢٤:٢٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٢٤:٢٧١٢:٠٣:٤٤١٧:٤٢:٣٧١٨:٠٠:٠٠٢٣:٢٤:١١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٢٥:١٠١٢:٠٣:٣٤١٧:٤١:٣٣١٧:٥٨:٥٨٢٣:٢٣:٥٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٢٥:٥٣١٢:٠٣:٢٤١٧:٤٠:٣١١٧:٥٧:٥٧٢٣:٢٣:٤٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر طلاییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر طلاییه شهر طلاییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر طلاییه شهر طلاییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر طلاییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طلاییه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر طلاییه

طَلائیه منطقه‌ای[۵] مرزی و بیابانی خشک در غرب استان خوزستان است که در دهستان بنی صالح، بخش نیسان شهرستان هویزه قرار گرفته‌است.[۶][۷] این منطقه پیشتر هور[۸][۹] با پوشش گیاهی نیزار بوده‌[۱۰] و با ساخت سد کرخه، اکتشافات نفتی و پیامدهای جنگ کاملاً خشک شده‌است.[۱۱] بخش‌هایی از طلائیه در هنگام طغیان هورالهویزه به زیر آب می‌رود و باتلاقی می‌شود.[۳] میدان نفتی مجنون؛ یکی از غنی‌ترین میادین نفتی جهان، در سال ۱۹۷۵ در نزدیکی خط مرزی کشف شد. بخشی از این میدان نفتی و چند حلقه چاه[۱۲] در جنوب‌شرقی هور در خاک ایران است

شهر طلاییه در ویکیپدیا

شهر طلاییه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر طلاییه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر طلاییه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر طلاییه بر روی نقشه

شهر طلاییه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر طلاییه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر طلاییه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر طلاییه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر طلاییه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر طلاییه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر طلاییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر طلاییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر طلاییه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر طلاییه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر طلاییه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طلاییه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ طلاییه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ طلاییه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا طلاییه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق طلاییه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طلاییه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق طلاییه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ طلاییه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر طلاییه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو