جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طلاگه علیا

سرآسیاب یوسفی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز طلاگه علیا


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٠٦
اذان ظهر: ١١:٥٤:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٣٨
اذان مغرب: ١٧:٥١:٠١
نیمه شب: ٢٣:١٤:٣٢

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طلاگه علیا (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای طلاگه علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای طلاگه علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طلاگه علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

حضرت محمد (ص)
کربلا پاک‌ترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگ‌ترین بقعه‌ها است و الحق که کربلا از بساط‌های بهشت است».

اوقات شرعی ماه جاری روستای طلاگه علیا

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طلاگه علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طلاگه علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طلاگه علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طلاگه علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طلاگه علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٠:١٦١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٢٤:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٩:١٦١٣:٠٦:٤٩١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٢:٥٠٠٠:٢٣:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٨:١٧١٣:٠٦:٤٠١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٣٣٠٠:٢٣:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٤٠٦:٢٧:١٩١٣:٠٦:٣١١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:١٦٠٠:٢٣:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٢٣:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٥:٢٥١٣:٠٦:١٥١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٢٢:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٤:٣٠١٣:٠٦:٠٨١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٢٢:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٣:٣٥١٣:٠٦:٠١١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٢٢:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٢:٤٢١٣:٠٥:٥٥١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٧:٥١٠٠:٢٢:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢١:٥٠١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٢١:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:١٨٠٠:٢١:٣٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٠:٠٨١٣:٠٥:٤٠١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٠١٠٠:٢١:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:١١٠٦:١٩:١٩١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٤٤٠٠:٢١:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٥:٣٣١٩:٥٢:٥٨٢٠:١١:٢٨٠٠:٢١:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٥:٣٠١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:١١٠٠:٢٠:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٠:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٦:١٥١٣:٠٥:٢٦١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٣٧٠٠:٢٠:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٢٠٠٠:٢٠:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٤:٥١١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢٠:١٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٤:١١١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٤٥٠٠:٢٠:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٣:٣٢١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٢٨٠٠:١٩:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٢:٥٤١٣:٠٥:٢٦١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:١٠٠٠:١٩:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٢:١٨١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٥٢٠٠:١٩:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١١:٤٣١٣:٠٥:٣١١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٣٤٠٠:١٩:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٤٥٠٦:١١:٠٩١٣:٠٥:٣٤٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:١٥٠٠:١٩:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٥:٣٧٢٠:٠٠:٥٨٢٠:١٩:٥٦٠٠:١٩:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٥:٤١٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٩:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٩:٣٦١٣:٠٥:٤٦٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:١٨٠٠:١٩:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٩:٠٨١٣:٠٥:٥١٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٩:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طلاگه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طلاگه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طلاگه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طلاگه علیا

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای طلاگه علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طلاگه علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طلاگه علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای طلاگه علیا

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای طلاگه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای طلاگه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای طلاگه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طلاگه علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طلاگه علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای طلاگه علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای طلاگه علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طلاگه علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای طلاگه علیا

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٤٠٥:٥٧:٣٢١٢:٠١:٣٣١٨:٠٥:٠٥١٨:٢٢:١٢٢٣:٢١:٥٩
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٣٠٥:٥٨:٠٧١٢:٠١:١٢١٨:٠٣:٤٨١٨:٢٠:٥٥٢٣:٢١:٤٠
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٢٠٥:٥٨:٤٣١٢:٠٠:٥١١٨:٠٢:٣١١٨:١٩:٣٧٢٣:٢١:٢١
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١١٠٥:٥٩:١٨١٢:٠٠:٣٠١٨:٠١:١٤١٨:١٨:٢١٢٣:٢١:٠٢
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٠٠٥:٥٩:٥٤١٢:٠٠:١٠١٧:٥٩:٥٨١٨:١٧:٠٤٢٣:٢٠:٤٣
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٠:٣٠١١:٥٩:٥٠١٧:٥٨:٤١١٨:١٥:٤٨٢٣:٢٠:٢٤
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠١:٠٦١١:٥٩:٣٠١٧:٥٧:٢٥١٨:١٤:٣٢٢٣:٢٠:٠٥
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠١:٤٣١١:٥٩:١٠١٧:٥٦:٠٩١٨:١٣:١٦٢٣:١٩:٤٦
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٢:١٩١١:٥٨:٥٠١٧:٥٤:٥٤١٨:١٢:٠١٢٣:١٩:٢٨
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠١٠٦:٠٢:٥٦١١:٥٨:٣١١٧:٥٣:٣٩١٨:١٠:٤٦٢٣:١٩:٠٩
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٣:٣٣١١:٥٨:١٢١٧:٥٢:٢٤١٨:٠٩:٣٢٢٣:١٨:٥٠
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٧٠٦:٠٤:١٠١١:٥٧:٥٤١٧:٥١:٠٩١٨:٠٨:١٨٢٣:١٨:٣٢
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٠٤:٤٨١١:٥٧:٣٥١٧:٤٩:٥٥١٨:٠٧:٠٤٢٣:١٨:١٤
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٠٥:٢٦١١:٥٧:١٧١٧:٤٨:٤٢١٨:٠٥:٥١٢٣:١٧:٥٦
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٠٠٦:٠٦:٠٤١١:٥٧:٠٠١٧:٤٧:٢٩١٨:٠٤:٣٩٢٣:١٧:٣٨
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٠٦:٤٢١١:٥٦:٤٢١٧:٤٦:١٦١٨:٠٣:٢٧٢٣:١٧:٢١
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٠٧:٢١١١:٥٦:٢٦١٧:٤٥:٠٤١٨:٠٢:١٥٢٣:١٧:٠٤
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٠٧:٥٩١١:٥٦:٠٩١٧:٤٣:٥٢١٨:٠١:٠٥٢٣:١٦:٤٧
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٠٨:٣٩١١:٥٥:٥٣١٧:٤٢:٤١١٧:٥٩:٥٤٢٣:١٦:٣٠
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٩٠٦:٠٩:١٨١١:٥٥:٣٨١٧:٤١:٣١١٧:٥٨:٤٥٢٣:١٦:١٤
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٠٩:٥٨١١:٥٥:٢٣١٧:٤٠:٢١١٧:٥٧:٣٦٢٣:١٥:٥٨
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٠:٣٩١١:٥٥:٠٨١٧:٣٩:١٢١٧:٥٦:٢٨٢٣:١٥:٤٣
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٤٠٦:١١:١٩١١:٥٤:٥٥١٧:٣٨:٠٤١٧:٥٥:٢١٢٣:١٥:٢٨
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٢:٠٠١١:٥٤:٤١١٧:٣٦:٥٦١٧:٥٤:١٥٢٣:١٥:١٣
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٢:٤٢١١:٥٤:٢٨١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٣:٠٩٢٣:١٤:٥٩
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١٣:٢٤١١:٥٤:١٦١٧:٣٤:٤٣١٧:٥٢:٠٥٢٣:١٤:٤٥
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٤:٠٦١١:٥٤:٠٥١٧:٣٣:٣٨١٧:٥١:٠١٢٣:١٤:٣٢
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٤:٤٨١١:٥٣:٥٤١٧:٣٢:٣٤١٧:٤٩:٥٨٢٣:١٤:٢٠
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:١٥:٣١١١:٥٣:٤٤١٧:٣١:٣١١٧:٤٨:٥٦٢٣:١٤:٠٧
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٦:١٥١١:٥٣:٣٤١٧:٣٠:٢٨١٧:٤٧:٥٥٢٣:١٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طلاگه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای طلاگه علیا روستای طلاگه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای طلاگه علیا روستای طلاگه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طلاگه علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طلاگه علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طلاگه علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طلاگه علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طلاگه علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طلاگه علیا

روستای طلاگه علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طلاگه علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طلاگه علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طلاگه علیا
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای طلاگه علیا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای طلاگه علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طلاگه علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طلاگه علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طلاگه علیا رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا طلاگه علیا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طلاگه علیا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق طلاگه علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا طلاگه علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق طلاگه علیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طلاگه علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طلاگه علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طلاگه علیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طلاگه علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو