جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طلالی

گاوکان | ریگان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز طلالی


اذان صبح: ٠٤:٠٨:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٣٦
غروب آفتاب: ١٩:٣٦:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٥٥:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٤٩

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طلالی (شهرستان ریگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای طلالی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای طلالی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طلالی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بن سیرا
آنگاه كه به جستجوی خرد روی، هوشمندی و آنگاه كه گمان كنی آن را یافته‌ای، نادانی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طلالی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طلالی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طلالی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طلالی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طلالی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طلالی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٠:٢٨١٢:٣٣:٣٣١٩:٠٧:٠٢١٩:٢٤:٢٦٢٣:٥٢:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٢٠٠٥:٥٩:٣٤١٢:٣٣:٢٣١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٥:٠٣٢٣:٥١:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:١٣٠٥:٥٨:٤٠١٢:٣٣:١٤١٩:٠٨:١٢١٩:٢٥:٤٠٢٣:٥١:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٠٧٠٥:٥٧:٤٧١٢:٣٣:٠٥١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٦:١٨٢٣:٥١:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٠١٠٥:٥٦:٥٥١٢:٣٢:٥٧١٩:٠٩:٢٢١٩:٢٦:٥٥٢٣:٥١:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٥٦٠٥:٥٦:٠٤١٢:٣٢:٤٩١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٧:٣٣٢٣:٥٠:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٥٢٠٥:٥٥:١٤١٢:٣٢:٤٢١٩:١٠:٣٣١٩:٢٨:١١٢٣:٥٠:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٤٩٠٥:٥٤:٢٤١٢:٣٢:٣٥١٩:١١:٠٩١٩:٢٨:٤٩٢٣:٥٠:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٣:٣٦١٢:٣٢:٢٩١٩:١١:٤٥١٩:٢٩:٢٧٢٣:٥٠:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٢:٤٩١٢:٣٢:٢٣١٩:١٢:٢٠١٩:٣٠:٠٥٢٣:٥٠:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٤٥٠٥:٥٢:٠٣١٢:٣٢:١٨١٩:١٢:٥٦١٩:٣٠:٤٣٢٣:٤٩:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥١:١٨١٢:٣٢:١٤١٩:١٣:٣٢١٩:٣١:٢١٢٣:٤٩:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٥٠:٣٣١٢:٣٢:١٠١٩:١٤:٠٨١٩:٣١:٥٩٢٣:٤٩:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٥١٠٥:٤٩:٥٠١٢:٣٢:٠٦١٩:١٤:٤٤١٩:٣٢:٣٧٢٣:٤٩:١٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٤٩:٠٩١٢:٣٢:٠٣١٩:١٥:٢٠١٩:٣٣:١٥٢٣:٤٩:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٤٨:٢٨١٢:٣٢:٠١١٩:١٥:٥٦١٩:٣٣:٥٣٢٣:٤٩:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٤٧:٤٨١٢:٣١:٥٩١٩:١٦:٣١١٩:٣٤:٣١٢٣:٤٨:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:١٣٠٥:٤٧:١٠١٢:٣١:٥٨١٩:١٧:٠٧١٩:٣٥:٠٩٢٣:٤٨:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٢١٠٥:٤٦:٣٣١٢:٣١:٥٨١٩:١٧:٤٣١٩:٣٥:٤٨٢٣:٤٨:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٣١٠٥:٤٥:٥٧١٢:٣١:٥٨١٩:١٨:١٩١٩:٣٦:٢٦٢٣:٤٨:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٤٢٠٥:٤٥:٢٢١٢:٣١:٥٩١٩:١٨:٥٥١٩:٣٧:٠٣٢٣:٤٨:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٤:٤٩١٢:٣٢:٠٠١٩:١٩:٣٠١٩:٣٧:٤١٢٣:٤٨:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٠٩٠٥:٤٤:١٧١٢:٣٢:٠٢١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٨:١٩٢٣:٤٨:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٣:٤٦١٢:٣٢:٠٤١٩:٢٠:٤١١٩:٣٨:٥٦٢٣:٤٨:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٤١٠٥:٤٣:١٦١٢:٣٢:٠٧١٩:٢١:١٦١٩:٣٩:٣٤٢٣:٤٨:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٥٩٠٥:٤٢:٤٨١٢:٣٢:١٠١٩:٢١:٥١١٩:٤٠:١١٢٣:٤٨:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٢:٢١١٢:٣٢:١٥١٩:٢٢:٢٦١٩:٤٠:٤٧٢٣:٤٨:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٤٠٠٥:٤١:٥٥١٢:٣٢:١٩١٩:٢٣:٠٠١٩:٤١:٢٤٢٣:٤٨:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٠٢٠٥:٤١:٣١١٢:٣٢:٢٤١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٢:٠٠٢٣:٤٨:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طلالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طلالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طلالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طلالی

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای طلالی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طلالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طلالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای طلالی

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای طلالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای طلالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای طلالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طلالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طلالی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طلالی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای طلالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طلالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طلالی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٨٠٥:٣٩:١٩١٢:٣٧:٣٢١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:٤٣٢٣:٥١:٣٩
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٣٩:٣٣١٢:٣٧:٤٥١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٤:٥٤٢٣:٥١:٥٣
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٣٩:٤٨١٢:٣٧:٥٨١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٥:٠٤٢٣:٥٢:٠٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٤٠:٠٤١٢:٣٨:١١١٩:٣٦:١٦١٩:٥٥:١٣٢٣:٥٢:٢١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٤٠:٢١١٢:٣٨:٢٤١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٥:٢٠٢٣:٥٢:٣٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٤٠:٣٩١٢:٣٨:٣٦١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٥:٢٦٢٣:٥٢:٤٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٤٠:٥٨١٢:٣٨:٤٩١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٥:٣١٢٣:٥٣:٠٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٤١:١٧١٢:٣٩:٠١١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٥:٣٤٢٣:٥٣:١٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٤١:٣٨١٢:٣٩:١٣١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:٣٦٢٣:٥٣:٣٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٣٠٥:٤٢:٠٠١٢:٣٩:٢٥١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:٣٧٢٣:٥٣:٤٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥١٠٥:٤٢:٢٢١٢:٣٩:٣٧١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:٣٦٢٣:٥٤:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٠٠٥:٤٢:٤٦١٢:٣٩:٤٨١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:٣٤٢٣:٥٤:١٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٥٠٠٥:٤٣:١٠١٢:٣٩:٥٩١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٥:٣٠٢٣:٥٤:٣١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٢٠٥:٤٣:٣٤١٢:٤٠:١٠١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٥:٢٥٢٣:٥٤:٤٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٥٠٥:٤٤:٠٠١٢:٤٠:٢٠١٩:٣٦:٣١١٩:٥٥:١٩٢٣:٥٥:٠٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٩٠٥:٤٤:٢٦١٢:٤٠:٣٠١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:١١٢٣:٥٥:١٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٣٠٥:٤٤:٥٢١٢:٤٠:٤٠١٩:٣٦:١٧١٩:٥٥:٠١٢٣:٥٥:٢٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٩٠٥:٤٥:٢٠١٢:٤٠:٤٩١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:٥١٢٣:٥٥:٤٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٦٠٥:٤٥:٤٧١٢:٤٠:٥٨١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٣٨٢٣:٥٥:٥٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٤٠٥:٤٦:١٦١٢:٤١:٠٦١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٤:٢٤٢٣:٥٦:٠٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٦:٤٥١٢:٤١:١٤١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٤:٠٩٢٣:٥٦:٢١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:١٢٠٥:٤٧:١٤١٢:٤١:٢١١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:٥٢٢٣:٥٦:٣٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤٧:٤٣١٢:٤١:٢٨١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٣٤٢٣:٥٦:٤٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٤٠٥:٤٨:١٤١٢:٤١:٣٤١٩:٣٤:٤١١٩:٥٣:١٥٢٣:٥٦:٥٨
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٥٠٥:٤٨:٤٤١٢:٤١:٤٠١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٢:٥٤٢٣:٥٧:١٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٨٠٥:٤٩:١٥١٢:٤١:٤٦١٩:٣٤:٠١١٩:٥٢:٣١٢٣:٥٧:٢١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤١٠٥:٤٩:٤٦١٢:٤١:٥٠١٩:٣٣:٣٩١٩:٥٢:٠٧٢٣:٥٧:٣٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٠:١٧١٢:٤١:٥٥١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٤٢٢٣:٥٧:٤٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٠:٤٩١٢:٤١:٥٨١٩:٣٢:٥١١٩:٥١:١٥٢٣:٥٧:٥٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥١:٢١١٢:٤٢:٠٢١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٠:٤٧٢٣:٥٨:٠٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥١:٥٤١٢:٤٢:٠٤١٩:٣١:٥٨١٩:٥٠:١٨٢٣:٥٨:١١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طلالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طلالی روستای طلالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طلالی روستای طلالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طلالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طلالی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای طلالی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طلالی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طلالی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طلالی

روستای طلالی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طلالی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طلالی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طلالی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای طلالی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای طلالی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طلالی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طلالی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طلالی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طلالی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ طلالی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا طلالی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق طلالی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق طلالی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طلالی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طلالی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طلالی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طلالی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو