جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر طلاتپه

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز طلاتپه

اذان صبح: ٠٤:٥٩:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٥٩
اذان ظهر: ١٢:١٨:٤٩
غروب آفتاب: ١٨:١٢:٠٤
اذان مغرب: ١٨:٣٠:٣٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٦:٠٩

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر طلاتپه (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر طلاتپه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر طلاتپه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر طلاتپه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

ویلیام ماتیوس
تمركز، نخشتین شرط رسیدن به موفقیت است. تمركز یعنی هدایت تمام نیروها به یك نقطه؛ سپس به شكل مستقیم به سمت آن نقطه بروید و به اطراف منحرف نشوید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر طلاتپه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر طلاتپه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر طلاتپه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر طلاتپه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر طلاتپه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان طلاتپه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٥٤:١٩١٣:٢٩:١٨٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٤٣:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢١:٢٧٠٦:٥٢:٥٦١٣:٢٩:٠٤٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٤٢:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٤٧٠٦:٥١:٣٣١٣:٢٨:٥٠٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٠١٠٠:٤٢:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٠٦٠٦:٥٠:١١١٣:٢٨:٣٦٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٤٢:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤٨:٥٠١٣:٢٨:٢٣٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٤١:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٧:٢٩١٣:٢٨:١١٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٥٥٠٠:٤١:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٠٦٠٦:٤٦:١٠١٣:٢٧:٥٨٢٠:١٠:٢٥٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٤٠:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٢٧٠٦:٤٤:٥١١٣:٢٧:٤٧٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٤٠:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٤٣:٣٣١٣:٢٧:٣٥٢٠:١٢:١٥٢٠:٣١:٤٨٠٠:٤٠:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:١١٠٦:٤٢:١٦١٣:٢٧:٢٤٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٣٩:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٤٠:٥٩١٣:٢٧:١٤٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٣٩:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٩:٤٤١٣:٢٧:٠٤٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٣٩:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣٨:٣٠١٣:٢٦:٥٤٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٤١٠٠:٣٨:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٤٥٠٦:٣٧:١٧١٣:٢٦:٤٥٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:٣٩٠٠:٣٨:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٠٠٦:٣٦:٠٥١٣:٢٦:٣٧٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٧:٣٧٠٠:٣٨:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٣٤:٥٣١٣:٢٦:٢٩٢٠:١٨:٤٠٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٣٧:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٣٣:٤٣١٣:٢٦:٢٢٢٠:١٩:٣٥٢٠:٣٩:٣٤٠٠:٣٧:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٣٢:٣٥١٣:٢٦:١٥٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤٠:٣٢٠٠:٣٧:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٣١:٢٧١٣:٢٦:٠٨٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤١:٣٠٠٠:٣٦:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٣٠:٢١١٣:٢٦:٠٣٢٠:٢٢:٢٠٢٠:٤٢:٢٨٠٠:٣٦:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٩:١٥١٣:٢٥:٥٨٢٠:٢٣:١٤٢٠:٤٣:٢٦٠٠:٣٦:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٨:١٢١٣:٢٥:٥٣٢٠:٢٤:٠٩٢٠:٤٤:٢٤٠٠:٣٦:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٢٧:٠٩١٣:٢٥:٤٩٢٠:٢٥:٠٣٢٠:٤٥:٢٢٠٠:٣٥:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٢٦:٠٨١٣:٢٥:٤٦٢٠:٢٥:٥٧٢٠:٤٦:١٩٠٠:٣٥:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:٢٥:٠٨١٣:٢٥:٤٣٢٠:٢٦:٥١٢٠:٤٧:١٦٠٠:٣٥:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٢٤:٠٩١٣:٢٥:٤١٢٠:٢٧:٤٥٢٠:٤٨:١٤٠٠:٣٥:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٢٣:١٢١٣:٢٥:٣٩٢٠:٢٨:٣٨٢٠:٤٩:١١٠٠:٣٤:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٦٠٦:٢٢:١٦١٣:٢٥:٣٨٢٠:٢٩:٣١٢٠:٥٠:٠٧٠٠:٣٤:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٢١:٢٢١٣:٢٥:٣٨٢٠:٣٠:٢٤٢٠:٥١:٠٣٠٠:٣٤:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر طلاتپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر طلاتپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر طلاتپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طلاتپه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر طلاتپه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر طلاتپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طلاتپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر طلاتپه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر طلاتپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر طلاتپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر طلاتپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر طلاتپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طلاتپه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر طلاتپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر طلاتپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طلاتپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر طلاتپه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر طلاتپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر طلاتپه شهر طلاتپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر طلاتپه شهر طلاتپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر طلاتپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طلاتپه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر طلاتپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر طلاتپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طلاتپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر طلاتپه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٧:١٢١٢:٢١:٥٢١٨:٢٥:٥٥١٨:٤٤:٢٨٢٣:٣٨:٥٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥١٠٦:١٨:٠٤١٢:٢١:٣١١٨:٢٤:٢٢١٨:٤٢:٥٤٢٣:٣٨:٣٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٨:٥٥١٢:٢١:١٠١٨:٢٢:٤٩١٨:٤١:٢١٢٣:٣٨:١٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٩:٤٦١٢:٢٠:٥٠١٨:٢١:١٦١٨:٣٩:٤٨٢٣:٣٧:٥٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٠:٣٨١٢:٢٠:٢٩١٨:١٩:٤٤١٨:٣٨:١٥٢٣:٣٧:٤١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢١:٣٠١٢:٢٠:٠٨١٨:١٨:١١١٨:٣٦:٤٣٢٣:٣٧:٢٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٢:٢٢١٢:١٩:٤٨١٨:١٦:٣٩١٨:٣٥:١٠٢٣:٣٧:٠٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٣:١٤١٢:١٩:٢٨١٨:١٥:٠٧١٨:٣٣:٣٩٢٣:٣٦:٤٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٤:٠٦١٢:١٩:٠٩١٨:١٣:٣٥١٨:٣٢:٠٧٢٣:٣٦:٢٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٤:٥٩١٢:١٨:٤٩١٨:١٢:٠٤١٨:٣٠:٣٦٢٣:٣٦:٠٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٥:٥٢١٢:١٨:٣٠١٨:١٠:٣٣١٨:٢٩:٠٦٢٣:٣٥:٥١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٦:٤٥١٢:١٨:١١١٨:٠٩:٠٢١٨:٢٧:٣٥٢٣:٣٥:٣٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٧:٣٨١٢:١٧:٥٣١٨:٠٧:٣٢١٨:٢٦:٠٦٢٣:٣٥:١٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٨:٣٢١٢:١٧:٣٤١٨:٠٦:٠٢١٨:٢٤:٣٧٢٣:٣٤:٥٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٩:٢٦١٢:١٧:١٧١٨:٠٤:٣٣١٨:٢٣:٠٨٢٣:٣٤:٤١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٠:٢٠١٢:١٦:٥٩١٨:٠٣:٠٤١٨:٢١:٤١٢٣:٣٤:٢٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣١:١٥١٢:١٦:٤٢١٨:٠١:٣٦١٨:٢٠:١٣٢٣:٣٤:٠٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٢:١٠١٢:١٦:٢٦١٨:٠٠:٠٩١٨:١٨:٤٧٢٣:٣٣:٥٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٣:٠٥١٢:١٦:١٠١٧:٥٨:٤٢١٨:١٧:٢١٢٣:٣٣:٣٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٤:٠٠١٢:١٥:٥٥١٧:٥٧:١٥١٨:١٥:٥٦٢٣:٣٣:١٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٤:٥٦١٢:١٥:٤٠١٧:٥٥:٥٠١٨:١٤:٣١٢٣:٣٣:٠٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:١٤٠٦:٣٥:٥٢١٢:١٥:٢٥١٧:٥٤:٢٥١٨:١٣:٠٨٢٣:٣٢:٤٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٦:٤٩١٢:١٥:١١١٧:٥٣:٠١١٨:١١:٤٥٢٣:٣٢:٣٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٧:٤٦١٢:١٤:٥٨١٧:٥١:٣٧١٨:١٠:٢٣٢٣:٣٢:١٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣٨:٤٣١٢:١٤:٤٥١٧:٥٠:١٥١٨:٠٩:٠٢٢٣:٣٢:٠٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٩:٤١١٢:١٤:٣٣١٧:٤٨:٥٣١٨:٠٧:٤٢٢٣:٣١:٤٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٠:٣٩١٢:١٤:٢٢١٧:٤٧:٣٢١٨:٠٦:٢٣٢٣:٣١:٣٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤١:٣٧١٢:١٤:١١١٧:٤٦:١٣١٨:٠٥:٠٥٢٣:٣١:٢٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٢:٣٦١٢:١٤:٠٠١٧:٤٤:٥٣١٨:٠٣:٤٧٢٣:٣١:١١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٩٠٦:٤٣:٣٥١٢:١٣:٥١١٧:٤٣:٣٥١٨:٠٢:٣١٢٣:٣٠:٥٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر طلاتپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر طلاتپه شهر طلاتپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر طلاتپه شهر طلاتپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر طلاتپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طلاتپه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر طلاتپه

طلاتپه، روستایی است از توابع بخش نازلو و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران

شهر طلاتپه در ویکیپدیا

شهر طلاتپه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر طلاتپه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر طلاتپه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر طلاتپه بر روی نقشه

شهر طلاتپه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر طلاتپه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر طلاتپه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر طلاتپه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر طلاتپه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر طلاتپه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر طلاتپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر طلاتپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر طلاتپه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر طلاتپه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر طلاتپه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ طلاتپه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق طلاتپه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طلاتپه
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ طلاتپه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طلاتپه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ طلاتپه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طلاتپه
افق شرعی امروز فردا طلاتپه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر طلاتپه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو