جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر طلاتپه

ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز طلاتپه


اذان صبح: ٠٥:٤٦:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٧:١٤:٢٢
اذان ظهر: ١٣:٣٣:٠٤
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٢٣
اذان مغرب: ٢٠:١١:٠٨
نیمه شب: ٠٠:٤٨:٣٦

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر طلاتپه (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر طلاتپه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر طلاتپه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر طلاتپه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

كنفوسیوس
ایمان به حقیقت را هدف و مقصد اساسی زندگی خود قرار دادن و تكالیف را از روی وجدان به جا آوردن، طبع مرد را بلندتر و كاملتر می سازد. یكی را دوست داشتن و حیات او را آرزو كردن و دیگری را دشمن داشتن و مرگ او را خواستن، ناگزیر طبع آدمی را تاریك می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر طلاتپه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر طلاتپه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر طلاتپه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر طلاتپه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر طلاتپه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طلاتپه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:١٠٠٦:٤٠:٤٢١٣:٢٧:١٢٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٣٩:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٩:٢٧١٣:٢٧:٠٢٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٣٩:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٨:١٣١٣:٢٦:٥٣٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٣٨:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٢٢٠٦:٣٧:٠٠١٣:٢٦:٤٤٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٥٤٠٠:٣٨:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٣٥:٤٨١٣:٢٦:٣٦٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٧:٥٣٠٠:٣٨:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:١٤٠٦:٣٤:٣٧١٣:٢٦:٢٨٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٨:٥١٠٠:٣٧:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤١٠٦:٣٣:٢٨١٣:٢٦:٢١٢٠:١٩:٥٠٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٣٧:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٣٢:١٩١٣:٢٦:١٥٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤٠:٤٧٠٠:٣٧:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٣١:١٢١٣:٢٦:٠٨٢٠:٢١:٤٠٢٠:٤١:٤٦٠٠:٣٦:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٣٠:٠٦١٣:٢٦:٠٣٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٢:٤٣٠٠:٣٦:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٩:٠١١٣:٢٥:٥٨٢٠:٢٣:٢٩٢٠:٤٣:٤١٠٠:٣٦:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١١٠٦:٢٧:٥٧١٣:٢٥:٥٣٢٠:٢٤:٢٣٢٠:٤٤:٣٩٠٠:٣٦:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٢٦:٥٥١٣:٢٥:٤٩٢٠:٢٥:١٧٢٠:٤٥:٣٦٠٠:٣٥:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:١٨٠٦:٢٥:٥٤١٣:٢٥:٤٦٢٠:٢٦:١١٢٠:٤٦:٣٤٠٠:٣٥:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٢٤:٥٤١٣:٢٥:٤٣٢٠:٢٧:٠٥٢٠:٤٧:٣١٠٠:٣٥:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٢٣:٥٦١٣:٢٥:٤١٢٠:٢٧:٥٨٢٠:٤٨:٢٨٠٠:٣٥:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٢٢:٥٩١٣:٢٥:٣٩٢٠:٢٨:٥١٢٠:٤٩:٢٤٠٠:٣٤:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٧٠٦:٢٢:٠٣١٣:٢٥:٣٨٢٠:٢٩:٤٤٢٠:٥٠:٢١٠٠:٣٤:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٢١:٠٩١٣:٢٥:٣٨٢٠:٣٠:٣٧٢٠:٥١:١٧٠٠:٣٤:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:١٠٠٦:٢٠:١٧١٣:٢٥:٣٨٢٠:٣١:٢٩٢٠:٥٢:١٣٠٠:٣٤:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٩:٢٦١٣:٢٥:٣٨٢٠:٣٢:٢١٢٠:٥٣:٠٨٠٠:٣٤:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١٨:٣٦١٣:٢٥:٤٠٢٠:٣٣:١٣٢٠:٥٤:٠٣٠٠:٣٣:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٦٠٦:١٧:٤٨١٣:٢٥:٤١٢٠:٣٤:٠٤٢٠:٥٤:٥٧٠٠:٣٣:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:١٥٠٦:١٧:٠٢١٣:٢٥:٤٤٢٠:٣٤:٥٤٢٠:٥٥:٥١٠٠:٣٣:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٠٥٠٦:١٦:١٧١٣:٢٥:٤٧٢٠:٣٥:٤٥٢٠:٥٦:٤٥٠٠:٣٣:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٥٧٠٦:١٥:٣٤١٣:٢٥:٥٠٢٠:٣٦:٣٤٢٠:٥٧:٣٧٠٠:٣٣:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٥١٠٦:١٤:٥٢١٣:٢٥:٥٤٢٠:٣٧:٢٣٢٠:٥٨:٣٠٠٠:٣٣:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٤٧٠٦:١٤:١٣١٣:٢٥:٥٩٢٠:٣٨:١٢٢٠:٥٩:٢١٠٠:٣٢:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٤٥٠٦:١٣:٣٤١٣:٢٦:٠٤٢٠:٣٨:٥٩٢١:٠٠:١٢٠٠:٣٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر طلاتپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر طلاتپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر طلاتپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طلاتپه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر طلاتپه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر طلاتپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طلاتپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر طلاتپه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٦:٣٦٠٧:٢٣:٢٦١٣:٣٤:٥١١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٥٠:٥٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٤:٥٦٠٧:٢١:٥٥١٣:٣٤:٣٣١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٥٠:٣٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٣:١٦٠٧:٢٠:٢٤١٣:٣٤:١٥١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٥٠:١٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥١:٣٥٠٧:١٨:٥٤١٣:٣٣:٥٧١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٤٩:٤٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٩:٥٤٠٧:١٧:٢٣١٣:٣٣:٣٩١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:١٦٠٠:٤٩:٢٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٨:١٣٠٧:١٥:٥٣١٣:٣٣:٢١١٩:٥١:٢٨٢٠:١٠:١٢٠٠:٤٩:٠٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٦:٣٢٠٧:١٤:٢٢١٣:٣٣:٠٤١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:٠٨٠٠:٤٨:٣٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٤:٥٠٠٧:١٢:٥٢١٣:٣٢:٤٦١٩:٥٣:١٧٢٠:١٢:٠٤٠٠:٤٨:١٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٣:٠٨٠٧:١١:٢٣١٣:٣٢:٢٨١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:٠٠٠٠:٤٧:٤٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤١:٢٦٠٧:٠٩:٥٣١٣:٣٢:١١١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٥٦٠٠:٤٧:٢٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٩:٤٤٠٧:٠٨:٢٤١٣:٣١:٥٤١٩:٥٦:٠١٢٠:١٤:٥٢٠٠:٤٧:٠١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٨:٠٢٠٧:٠٦:٥٦١٣:٣١:٣٦١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٤٩٠٠:٤٦:٣٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٦:٢٠٠٧:٠٥:٢٧١٣:٣١:٢٠١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٤٥٠٠:٤٦:١٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٤:٣٧٠٧:٠٣:٥٩١٣:٣١:٠٣١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٤١٠٠:٤٥:٥٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٢:٥٥٠٧:٠٢:٣٢١٣:٣٠:٤٦١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٣٨٠٠:٤٥:٢٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣١:١٣٠٧:٠١:٠٥١٣:٣٠:٣٠٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٣٥٠٠:٤٥:٠٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٩:٣٩١٣:٣٠:١٤٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٣١٠٠:٤٤:٣٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٨:١٣١٣:٢٩:٥٩٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٢٨٠٠:٤٤:١٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥٦:٤٨١٣:٢٩:٤٤٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٤٣:٥٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٥٥:٢٣١٣:٢٩:٢٩٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٤٣:٢٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٥٣:٥٩١٣:٢٩:١٤٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٤٣:٠٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٥٢:٣٦١٣:٢٩:٠٠٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:١٧٠٠:٤٢:٤٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٩:٢٢٠٦:٥١:١٣١٣:٢٨:٤٦٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:١٥٠٠:٤٢:٢٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٩:٥١١٣:٢٨:٣٣٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٧:١٣٠٠:٤١:٥٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٨:٣٠١٣:٢٨:٢٠٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:١١٠٠:٤١:٣٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٧:١٠١٣:٢٨:٠٨٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٠٩٠٠:٤١:١٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٤٢٠٦:٤٥:٥٠١٣:٢٧:٥٦٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٤٠:٥١
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١١:٠٤٠٦:٤٤:٣٢١٣:٢٧:٤٤٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:٠٥٠٠:٤٠:٢٩
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٤٣:١٤١٣:٢٧:٣٣٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٤٠:٠٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٤١:٥٧١٣:٢٧:٢٢٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:٠١٠٠:٣٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر طلاتپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر طلاتپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر طلاتپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر طلاتپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طلاتپه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر طلاتپه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر طلاتپه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طلاتپه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر طلاتپه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٣٢:٣٣١٢:٣٦:٣٩١٨:٤١:٢٢١٨:٥٩:٥٦٠٠:٢٣:٠٦
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:٥٠٠٧:٣١:٠٢١٣:٣٦:٢١١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٥٢:٤٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:١٢٠٧:٢٩:٣١١٣:٣٦:٠٣١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٤٨٠٠:٥٢:٢٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:٣٤٠٧:٢٨:٠٠١٣:٣٥:٤٥١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٥٢:٠٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٩:٥٥٠٧:٢٦:٢٩١٣:٣٥:٢٧١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٥١:٤٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:١٦٠٧:٢٤:٥٧١٣:٣٥:٠٩١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٥١:١٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٣٦٠٧:٢٣:٢٦١٣:٣٤:٥١١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٥٠:٥٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٥٦٠٧:٢١:٥٥١٣:٣٤:٣٣١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٥٠:٣٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:١٦٠٧:٢٠:٢٤١٣:٣٤:١٥١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٥٠:١٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٥٠٧:١٨:٥٤١٣:٣٣:٥٧١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٤٩:٤٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٥٤٠٧:١٧:٢٣١٣:٣٣:٣٩١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:١٦٠٠:٤٩:٢٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:١٣٠٧:١٥:٥٣١٣:٣٣:٢١١٩:٥١:٢٨٢٠:١٠:١٢٠٠:٤٩:٠٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣٢٠٧:١٤:٢٢١٣:٣٣:٠٤١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:٠٨٠٠:٤٨:٣٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٥٠٠٧:١٢:٥٢١٣:٣٢:٤٦١٩:٥٣:١٧٢٠:١٢:٠٤٠٠:٤٨:١٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٨٠٧:١١:٢٣١٣:٣٢:٢٨١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:٠٠٠٠:٤٧:٤٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٦٠٧:٠٩:٥٣١٣:٣٢:١١١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٥٦٠٠:٤٧:٢٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٤٠٧:٠٨:٢٤١٣:٣١:٥٤١٩:٥٦:٠١٢٠:١٤:٥٢٠٠:٤٧:٠١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٢٠٧:٠٦:٥٦١٣:٣١:٣٦١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٤٩٠٠:٤٦:٣٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٠٠٧:٠٥:٢٧١٣:٣١:٢٠١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٤٥٠٠:٤٦:١٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٧٠٧:٠٣:٥٩١٣:٣١:٠٣١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٤١٠٠:٤٥:٥٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٥٠٧:٠٢:٣٢١٣:٣٠:٤٦١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٣٨٠٠:٤٥:٢٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:١٣٠٧:٠١:٠٥١٣:٣٠:٣٠٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٣٥٠٠:٤٥:٠٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٩:٣٩١٣:٣٠:١٤٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢٠:٣١٠٠:٤٤:٣٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥٨:١٣١٣:٢٩:٥٩٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٢٨٠٠:٤٤:١٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥٦:٤٨١٣:٢٩:٤٤٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٤٣:٥٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٥٥:٢٣١٣:٢٩:٢٩٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٤٣:٢٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٥٣:٥٩١٣:٢٩:١٤٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٤٣:٠٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٣٠٦:٥٢:٣٦١٣:٢٩:٠٠٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:١٧٠٠:٤٢:٤٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٢٠٦:٥١:١٣١٣:٢٨:٤٦٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:١٥٠٠:٤٢:٢٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤٩:٥١١٣:٢٨:٣٣٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٧:١٣٠٠:٤١:٥٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٨:٣٠١٣:٢٨:٢٠٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:١١٠٠:٤١:٣٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر طلاتپه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر طلاتپه شهر طلاتپه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر طلاتپه شهر طلاتپه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر طلاتپه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طلاتپه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر طلاتپه

طلاتپه، روستایی است از توابع بخش نازلو و در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی ایران

شهر طلاتپه در ویکیپدیا

شهر طلاتپه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر طلاتپه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر طلاتپه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر طلاتپه بر روی نقشه

شهر طلاتپه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر طلاتپه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر طلاتپه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر طلاتپه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر طلاتپه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر طلاتپه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر طلاتپه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر طلاتپه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر طلاتپه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طلاتپه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق طلاتپه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طلاتپه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا طلاتپه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طلاتپه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طلاتپه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق طلاتپه
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ طلاتپه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر طلاتپه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو