جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر طغرود

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز طغرود


اذان صبح: ٠٥:١٩:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٠٨
اذان ظهر: ١١:٥٣:٢٦
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٢٦
اذان مغرب: ١٧:١٩:٤٣
نیمه شب: ٢٣:١٠:٣٢

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر طغرود (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر طغرود)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر طغرود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر طغرود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
ما تنها دارنده ی ادراك شخص خود هستیم و باید از این پس، بر آن و نه بر آنچه كه می بینیم واقعیت زندگی مان را بنا كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر طغرود

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر طغرود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر طغرود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر طغرود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر طغرود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طغرود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٢:٥٠١٣:٠٥:٤٣١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٨:٠١٠٠:٢٠:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:١٩٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٥:٣٤١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٥٢٠٠:١٩:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢٠:٣٧١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٤٣٠٠:١٩:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٩:٣٢١٣:٠٥:١٧١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٣٥٠٠:١٩:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:٢٦٠٠:١٩:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٧:٢٥١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:١٧٠٠:١٨:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٣:٥٩٢٠:١٣:٠٨٠٠:١٨:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٥:٢٢١٣:٠٤:٤٩١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٥٩٠٠:١٨:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٤٤٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٨:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٤١٠٠:١٧:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٢:٢٧١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٣٢٠٠:١٧:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١١:٣١١٣:٠٤:٣٠١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:٢٢٠٠:١٧:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٣٧٠٦:١٠:٣٦١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:١٣٠٠:١٧:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٩:٠٤٠٠:١٦:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:٥٤٠٠:١٦:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٥٩٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠٤:٢٠٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:٤٤٠٠:١٦:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٧:١٠١٣:٠٤:١٩٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢١:٣٤٠٠:١٦:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٤:١٨٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٢٤٠٠:١٦:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٤:١٨٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٣:١٣٠٠:١٥:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٤:٤٩١٣:٠٤:١٩٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٤:٠٣٠٠:١٥:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠٤:٢٠٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:٥١٠٠:١٥:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٢٠٠٦:٠٣:٢٣١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:٤٠٠٠:١٥:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:١٩٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٦:٢٨٠٠:١٥:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:١٩٠٦:٠٢:٠٢١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٧:١٦٠٠:١٥:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠١:٢٤١٣:٠٤:٣١٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٨:٠٣٠٠:١٥:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٢٥٠٦:٠٠:٤٨١٣:٠٤:٣٥٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:٥٠٠٠:١٥:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٣١٠٦:٠٠:١٣١٣:٠٤:٤٠٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٩:٣٦٠٠:١٥:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥٩:٤٠١٣:٠٤:٤٥٢٠:١٠:١٢٢٠:٣٠:٢٢٠٠:١٥:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٩:٠٨١٣:٠٤:٥١٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣١:٠٧٠٠:١٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر طغرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر طغرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر طغرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طغرود

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر طغرود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر طغرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طغرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر طغرود

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر طغرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر طغرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر طغرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر طغرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طغرود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر طغرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر طغرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طغرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر طغرود

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٩:٥٥١١:٥٢:١٩١٧:٢٤:١٥١٧:٤٢:٢٩٢٣:١١:٠٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٠:٤٨١١:٥٢:١١١٧:٢٣:٠٦١٧:٤١:٢٢٢٣:١٠:٤٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢١:٤١١١:٥٢:٠٤١٧:٢١:٥٩١٧:٤٠:١٧٢٣:١٠:٣٩
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٢:٣٤١١:٥١:٥٧١٧:٢٠:٥٢١٧:٣٩:١٢٢٣:١٠:٣٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٣:٢٨١١:٥١:٥١١٧:١٩:٤٧١٧:٣٨:٠٩٢٣:١٠:٢٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٤:٢٢١١:٥١:٤٦١٧:١٨:٤٣١٧:٣٧:٠٦٢٣:١٠:١٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٥:١٦١١:٥١:٤١١٧:١٧:٤٠١٧:٣٦:٠٥٢٣:١٠:٠٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٦:١١١١:٥١:٣٧١٧:١٦:٣٨١٧:٣٥:٠٦٢٣:٠٩:٥٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٧:٠٦١١:٥١:٣٤١٧:١٥:٣٧١٧:٣٤:٠٧٢٣:٠٩:٥٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٨:٠١١١:٥١:٣٢١٧:١٤:٣٨١٧:٣٣:١٠٢٣:٠٩:٤٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٢٨:٥٧١١:٥١:٣١١٧:١٣:٤٠١٧:٣٢:١٤٢٣:٠٩:٤٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢٩:٥٣١١:٥١:٣٠١٧:١٢:٤٣١٧:٣١:١٩٢٣:٠٩:٣٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣٠:٤٩١١:٥١:٣٠١٧:١١:٤٧١٧:٣٠:٢٦٢٣:٠٩:٣٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣١:٤٥١١:٥١:٣١١٧:١٠:٥٣١٧:٢٩:٣٤٢٣:٠٩:٣٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٢:٤٢١١:٥١:٣٣١٧:١٠:٠١١٧:٢٨:٤٤٢٣:٠٩:٣٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٣:٣٩١١:٥١:٣٦١٧:٠٩:٠٩١٧:٢٧:٥٥٢٣:٠٩:٣١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٤:٣٦١١:٥١:٣٩١٧:٠٨:١٩١٧:٢٧:٠٧٢٣:٠٩:٣١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٥:٣٣١١:٥١:٤٤١٧:٠٧:٣١١٧:٢٦:٢١٢٣:٠٩:٣١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٦:٣٠١١:٥١:٤٩١٧:٠٦:٤٤١٧:٢٥:٣٧٢٣:٠٩:٣٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٧:٢٨١١:٥١:٥٥١٧:٠٥:٥٩١٧:٢٤:٥٤٢٣:٠٩:٣٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١١٠٦:٣٨:٢٥١١:٥٢:٠١١٧:٠٥:١٥١٧:٢٤:١٣٢٣:٠٩:٣٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٩:٢٣١١:٥٢:٠٩١٧:٠٤:٣٣١٧:٢٣:٣٣٢٣:٠٩:٤٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤٠:٢١١١:٥٢:١٨١٧:٠٣:٥٣١٧:٢٢:٥٥٢٣:٠٩:٤٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤١:١٩١١:٥٢:٢٧١٧:٠٣:١٤١٧:٢٢:١٩٢٣:٠٩:٥٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٩٠٦:٤٢:١٧١١:٥٢:٣٧١٧:٠٢:٣٧١٧:٢١:٤٤٢٣:٠٩:٥٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٩٠٦:٤٣:١٥١١:٥٢:٤٨١٧:٠٢:٠٢١٧:٢١:١١٢٣:١٠:٠٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٩٠٦:٤٤:١٢١١:٥٣:٠٠١٧:٠١:٢٨١٧:٢٠:٤٠٢٣:١٠:١٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٥:١٠١١:٥٣:١٣١٧:٠٠:٥٦١٧:٢٠:١١٢٣:١٠:٢٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٦:٠٨١١:٥٣:٢٦١٧:٠٠:٢٦١٧:١٩:٤٣٢٣:١٠:٣٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٤٧:٠٥١١:٥٣:٤١١٦:٥٩:٥٨١٧:١٩:١٧٢٣:١٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر طغرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر طغرود شهر طغرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر طغرود شهر طغرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر طغرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طغرود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر طغرود

طغرود، روستایی است از توابع بخش جعفرآباد شهرستان قم در استان قم ایران

شهر طغرود در ویکیپدیا

شهر طغرود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر طغرود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر طغرود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر طغرود بر روی نقشه

شهر طغرود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر طغرود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر طغرود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر طغرود
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر طغرود + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر طغرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر طغرود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر طغرود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر طغرود رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق طغرود
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طغرود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا طغرود دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا طغرود دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طغرود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق طغرود
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طغرود
زمان پخش اذان آنلاین به افق طغرود

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر طغرود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو