جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر طغرود

قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز طغرود

اذان صبح: ٠٤:٤٥:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٣٢
اذان ظهر: ١٣:١٤:٠٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٣٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٧:١٢

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر طغرود (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ شهر طغرود)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر طغرود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر طغرود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

محمد حجازی
داروی تمام دردها نیكی است؛ به شرط آنكه ندانند شما نیك هستید، وگرنه نمی گذارند نیك بمانید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر طغرود

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر طغرود در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر طغرود ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر طغرود (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر طغرود ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان طغرود
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٧:٣٩١٣:٠٨:١٣١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٤٤٠٠:٢٤:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٦:٢٣١٣:٠٧:٥٩١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٣٤٠٠:٢٤:٠١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٥:٠٧١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:٢٤٠٠:٢٣:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٣:٥١١٣:٠٧:٣١١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:١٤٠٠:٢٣:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٥١٠٦:٣٢:٣٦١٣:٠٧:١٧١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٠٤٠٠:٢٢:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٢١٠٦:٣١:٢٢١٣:٠٧:٠٤١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٥٤٠٠:٢٢:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٥٢٠٦:٣٠:٠٩١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٢٢:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٦:٣٩١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٢١:٥٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠٦:٢٨١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٢١:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٦:٣٣١٣:٠٦:١٦١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٥:١٦٠٠:٢١:١٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠٦:٠٥١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٢٠:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٤:١٤١٣:٠٥:٥٥١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٢٠:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٣:٠٦١٣:٠٥:٤٥١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٢٠:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٣٩٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٥:٣٥١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٣٩٠٠:١٩:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٥:٢٦١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٣٠٠٠:١٩:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٥:١٨١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٢١٠٠:١٩:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٨:٤٢١٣:٠٥:١٠١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:١٢٠٠:١٩:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٠٤٠٦:١٧:٣٩١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٢:٠٣٠٠:١٨:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٤:٥٦١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٥٤٠٠:١٨:٣٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٤:٤٩١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٨:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٤:٤٤١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٣٦٠٠:١٨:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:٢٧٠٠:١٧:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:١٨٠٠:١٧:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١١:٤٤١٣:٠٤:٣٠١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٧:٠٩٠٠:١٧:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٠:٤٨١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٨:٠٠٠٠:١٧:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:٥١٠٠:١٦:٥٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٩:٠٢١٣:٠٤:٢٢٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٤١٠٠:١٦:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٨:١١١٣:٠٤:٢٠٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٣٢٠٠:١٦:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٧:٢١١٣:٠٤:١٩٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:٢٢٠٠:١٦:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر طغرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر طغرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر طغرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طغرود

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر طغرود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر طغرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طغرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر طغرود

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر طغرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر طغرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر طغرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر طغرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طغرود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر طغرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر طغرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طغرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر طغرود

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر طغرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر طغرود شهر طغرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر طغرود شهر طغرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر طغرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طغرود برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر طغرود

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر طغرود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طغرود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر طغرود

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢١٠٦:١٠:٤٨١٣:١٤:٢٧٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٧:٤١٠٠:٢٥:٣٢
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:١١:٣١١٣:١٤:٢٩٢٠:١٧:٠٣٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٢٥:٤٤
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٥٠٦:١٢:١٣١٣:١٤:٣٠٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٦:١٦٠٠:٢٥:٥٥
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٨٠٦:١٢:٥٦١٣:١٤:٣٠٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٥:٣٠٠٠:٢٦:٠٥
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣١٠٦:١٣:٣٩١٣:١٤:٣٠٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٢٦:١٥
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٤٠٦:١٤:٢٣١٣:١٤:٣٠٢٠:١٤:١١٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٢٦:٢٤
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١٥:٠٦١٣:١٤:٢٨٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢٦:٣٣
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٥:٥٠١٣:١٤:٢٦٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:١٥٠٠:٢٦:٤١
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٦:٣٤١٣:١٤:٢٤٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:٢٢٠٠:٢٦:٤٩
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٥١٠٦:١٧:١٩١٣:١٤:٢١٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٢٦:٥٥
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٨:٠٣١٣:١٤:١٧٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:٣٣٠٠:٢٧:٠٢
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٨:٤٨١٣:١٤:١٣٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٢٧:٠٧
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٩:٣٢١٣:١٤:٠٨٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٣٩٠٠:٢٧:١٢
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٠٠٦:٢٠:١٧١٣:١٤:٠٢٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٢٧:١٦
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٥٠٦:٢١:٠٢١٣:١٣:٥٦٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٢٧:٢٠
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢١:٤٧١٣:١٣:٤٩٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٢٧:٢٣
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢٢:٣١١٣:١٣:٤١٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٢٧:٢٥
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢٣:١٦١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٢٧:٢٧
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٤:٠١١٣:١٣:٢٥٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢١:٢٥٠٠:٢٧:٢٨
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٤:٤٦١٣:١٣:١٦٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٧:٢٩
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٥:٣١١٣:١٣:٠٦٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:١١٠٠:٢٧:٢٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٦:١٦١٣:١٢:٥٦١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:٠٣٠٠:٢٧:٢٨
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٧:٠١١٣:١٢:٤٥١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٥٤٠٠:٢٧:٢٦
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٧:٤٦١٣:١٢:٣٤١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٤٣٠٠:٢٧:٢٤
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٨:٣١١٣:١٢:٢٢١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٣٢٠٠:٢٧:٢١
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠١٠٦:٢٩:١٦١٣:١٢:١٠١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٢٠٠٠:٢٧:١٨
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٣٠:٠١١٣:١١:٥٧١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٠٧٠٠:٢٧:١٤
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٠:٤٦١٣:١١:٤٤١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٥٣٠٠:٢٧:٠٩
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٣١:٣٠١٣:١١:٣٠١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:٣٨٠٠:٢٧:٠٤
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣٢:١٥١٣:١١:١٦١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٦:٥٨
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٢:٥٩١٣:١١:٠١١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٢٦:٥١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر طغرود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر طغرود شهر طغرود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر طغرود شهر طغرود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر طغرود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طغرود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر طغرود

طغرود، روستایی است از توابع بخش جعفرآباد شهرستان قم در استان قم ایران

شهر طغرود در ویکیپدیا

شهر طغرود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر طغرود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر طغرود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر طغرود بر روی نقشه

شهر طغرود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر طغرود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر طغرود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر طغرود
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر طغرود + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر طغرود + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر طغرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر طغرود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر طغرود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر طغرود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر طغرود رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طغرود
زمان پخش اذان زنده به افق طغرود
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق طغرود
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طغرود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ طغرود دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق طغرود
افق شرعی امروز فردا طغرود دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق طغرود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر طغرود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو