جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طزنج

میانکوه | مهریز | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز طزنج


اذان صبح: ٠٥:١٣:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٢٢
اذان ظهر: ١١:٤٣:٥٢
غروب آفتاب: ١٦:٤٩:١٢
اذان مغرب: ١٧:٠٨:١٢
نیمه شب: ٢٣:٠١:٣٩

جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
٠٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طزنج (شهرستان مهریز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ آذر ٩٨ روستای طزنج)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای طزنج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طزنج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام حسنعسکری علیه السلام (212 ه ق)

امام حسن عسکری(ع)
از جمله تواضع و فروتنی، سلام كردن بر هر كسی است كه بر او میگذری، و نشستن در پایین مجلس است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طزنج

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طزنج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طزنج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طزنج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طزنج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طزنج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٢:٢٦١٢:٥٠:٤٨١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٧:٤٦٠٠:٠٧:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:١٣٠٦:١١:٢٦١٢:٥٠:٣٩١٩:٣٠:٢١١٩:٤٨:٣١٠٠:٠٧:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٠:٢٦١٢:٥٠:٣٠١٩:٣١:٠٣١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٦:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٤٣٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥٠:٢٢١٩:٣١:٤٤١٩:٤٩:٥٩٠٠:٠٦:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٨:٣٠١٢:٥٠:١٤١٩:٣٢:٢٦١٩:٥٠:٤٤٠٠:٠٦:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٧:٣٣١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٣:٠٨١٩:٥١:٢٨٠٠:٠٦:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٦:٣٨١٢:٥٠:٠٠١٩:٣٣:٥٠١٩:٥٢:١٢٠٠:٠٥:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٥:٤٣١٢:٤٩:٥٤١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٢:٥٧٠٠:٠٥:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٤:٥٠١٢:٤٩:٤٩١٩:٣٥:١٤١٩:٥٣:٤١٠٠:٠٥:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٣:٥٧١٢:٤٩:٤٣١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٢٦٠٠:٠٥:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٣:٠٦١٢:٤٩:٣٩١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٥:١٠٠٠:٠٤:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٢٠٠٦:٠٢:١٦١٢:٤٩:٣٥١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:٥٥٠٠:٠٤:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠١:٢٧١٢:٤٩:٣٢١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٣٩٠٠:٠٤:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٠:٤٠١٢:٤٩:٢٩١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٢٣٠٠:٠٤:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٩:٥٣١٢:٤٩:٢٦١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٨:٠٧٠٠:٠٤:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٩:٠٨١٢:٤٩:٢٥١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:٥٢٠٠:٠٤:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٨:٢٤١٢:٤٩:٢٤١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٣٦٠٠:٠٣:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٧:٤١١٢:٤٩:٢٣١٩:٤١:٢٩٢٠:٠٠:١٩٠٠:٠٣:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٥٧:٠٠١٢:٤٩:٢٣١٩:٤٢:١٠٢٠:٠١:٠٣٠٠:٠٣:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٠٧٠٥:٥٦:٢٠١٢:٤٩:٢٤١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:٤٧٠٠:٠٣:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:١٢٠٥:٥٥:٤١١٢:٤٩:٢٥١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٠٣:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:١٨٠٥:٥٥:٠٤١٢:٤٩:٢٧١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٣:١٣٠٠:٠٣:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥٤:٢٨١٢:٤٩:٢٩١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٠٣:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥٣:٥٣١٢:٤٩:٣٢١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٠٣:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٥٣:٢٠١٢:٤٩:٣٦١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٠٣:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٢:٤٩١٢:٤٩:٤٠١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٠٣:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:١١٠٥:٥٢:١٨١٢:٤٩:٤٥١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٠٢:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٢٦٠٥:٥١:٤٩١٢:٤٩:٥٠١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٠٢:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٤٤٠٥:٥١:٢٢١٢:٤٩:٥٥١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٠٢:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طزنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طزنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طزنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طزنج

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای طزنج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طزنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طزنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای طزنج

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای طزنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای طزنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای طزنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طزنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طزنج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای طزنج

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای طزنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طزنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای طزنج

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢٦:٣٨١١:٣٩:٠١١٦:٥١:٠٧١٧:٠٩:٤٣٢٢:٥٧:٣١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٧:٣١١١:٣٩:١٧١٦:٥٠:٤٨١٧:٠٩:٢٥٢٢:٥٧:٤٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٨:٢٣١١:٣٩:٣٤١٦:٥٠:٣٠١٧:٠٩:٠٩٢٢:٥٧:٥٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٢٩:١٥١١:٣٩:٥١١٦:٥٠:١٤١٧:٠٨:٥٥٢٢:٥٨:١١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٠:٠٧١١:٤٠:١٠١٦:٤٩:٥٩١٧:٠٨:٤٣٢٢:٥٨:٢٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٠:٥٨١١:٤٠:٢٩١٦:٤٩:٤٧١٧:٠٨:٣٢٢٢:٥٨:٤٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣١:٤٩١١:٤٠:٤٩١٦:٤٩:٣٦١٧:٠٨:٢٣٢٢:٥٨:٥٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٢:٤٠١١:٤١:١٠١٦:٤٩:٢٦١٧:٠٨:١٥٢٢:٥٩:١٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٣:٣٠١١:٤١:٣١١٦:٤٩:١٩١٧:٠٨:١٠٢٢:٥٩:٣٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣٤:٢٠١١:٤١:٥٣١٦:٤٩:١٤١٧:٠٨:٠٦٢٢:٥٩:٥٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٥:١٠١١:٤٢:١٥١٦:٤٩:١٠١٧:٠٨:٠٤٢٣:٠٠:١٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٧٠٦:٣٥:٥٩١١:٤٢:٣٩١٦:٤٩:٠٨١٧:٠٨:٠٣٢٣:٠٠:٣٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٦:٤٧١١:٤٣:٠٢١٦:٤٩:٠٧١٧:٠٨:٠٤٢٣:٠٠:٥٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٧:٣٥١١:٤٣:٢٧١٦:٤٩:٠٩١٧:٠٨:٠٧٢٣:٠١:١٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٥٠٦:٣٨:٢٢١١:٤٣:٥٢١٦:٤٩:١٢١٧:٠٨:١٢٢٣:٠١:٣٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٩:٠٨١١:٤٤:١٧١٦:٤٩:١٧١٧:٠٨:١٨٢٣:٠٢:٠٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٧٠٦:٣٩:٥٤١١:٤٤:٤٣١٦:٤٩:٢٤١٧:٠٨:٢٦٢٣:٠٢:٢٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٨٠٦:٤٠:٣٩١١:٤٥:٠٩١٦:٤٩:٣٣١٧:٠٨:٣٦٢٣:٠٢:٥٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤١:٢٢١١:٤٥:٣٦١٦:٤٩:٤٣١٧:٠٨:٤٧٢٣:٠٣:١٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٢:٠٥١١:٤٦:٠٣١٦:٤٩:٥٥١٧:٠٩:٠٠٢٣:٠٣:٤٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٦٠٦:٤٢:٤٨١١:٤٦:٣١١٦:٥٠:٠٨١٧:٠٩:١٥٢٣:٠٤:٠٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٤٠٦:٤٣:٢٩١١:٤٦:٥٩١٦:٥٠:٢٤١٧:٠٩:٣١٢٣:٠٤:٣٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٤:٠٩١١:٤٧:٢٧١٦:٥٠:٤١١٧:٠٩:٤٩٢٣:٠٤:٥٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٤:٤٨١١:٤٧:٥٦١٦:٥١:٠٠١٧:١٠:٠٨٢٣:٠٥:٢٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٥:٢٦١١:٤٨:٢٥١٦:٥١:٢٠١٧:١٠:٢٩٢٣:٠٥:٥٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٤٦:٠٣١١:٤٨:٥٤١٦:٥١:٤٢١٧:١٠:٥٢٢٣:٠٦:٢٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٦:٣٨١١:٤٩:٢٣١٦:٥٢:٠٦١٧:١١:١٦٢٣:٠٦:٥١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٧:١٣١١:٤٩:٥٣١٦:٥٢:٣١١٧:١١:٤١٢٣:٠٧:٢٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٤٧:٤٦١١:٥٠:٢٢١٦:٥٢:٥٨١٧:١٢:٠٨٢٣:٠٧:٤٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٠٠٦:٤٨:١٨١١:٥٠:٥٢١٦:٥٣:٢٦١٧:١٢:٣٧٢٣:٠٨:١٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طزنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای طزنج روستای طزنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای طزنج روستای طزنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طزنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طزنج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طزنج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طزنج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طزنج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طزنج

روستای طزنج بر روی نقشه

روستای طزنج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طزنج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طزنج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طزنج
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای طزنج + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای طزنج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طزنج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طزنج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طزنج رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طزنج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طزنج دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق طزنج
جدول اوقات شرعی امروز فردا طزنج دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق طزنج
زمان پخش اذان آنلاین به افق طزنج
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ طزنج دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طزنج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طزنج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو