جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای طزنج

میانکوه | مهریز | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز طزنج

اذان صبح: ٠٤:١٩:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:١٨
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٢٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠١:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٠:٤٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٠:٣٧

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طزنج (شهرستان مهریز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای طزنج)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای طزنج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای طزنج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هنری كایز
مشكلات فرصتهایی هستند در لباس كار و تللاش.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طزنج

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طزنج در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طزنج ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای طزنج (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طزنج ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان طزنج
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٥:٥٢١٢:٥٣:١٨١٩:٢١:١٥١٩:٣٨:٥٦٠٠:١١:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٤:٤٢١٢:٥٣:٠٤١٩:٢١:٥٥١٩:٣٩:٣٩٠٠:١٠:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٣:٣٣١٢:٥٢:٥٠١٩:٢٢:٣٦١٩:٤٠:٢١٠٠:١٠:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٢:٢٤١٢:٥٢:٣٦١٩:٢٣:١٧١٩:٤١:٠٤٠٠:١٠:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢١:١٦١٢:٥٢:٢٢١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:٤٧٠٠:٠٩:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٠:٠٩١٢:٥٢:٠٩١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٢:٣٠٠٠:٠٩:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٩:٠٣١٢:٥١:٥٧١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٣:١٣٠٠:٠٩:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٧:٥٧١٢:٥١:٤٤١٩:٢٦:٠١١٩:٤٣:٥٧٠٠:٠٩:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٦:٥٢١٢:٥١:٣٣١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٤:٤٠٠٠:٠٨:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٥:٤٨١٢:٥١:٢١١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٢٤٠٠:٠٨:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٤:٤٤١٢:٥١:١٠١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٦:٠٧٠٠:٠٨:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٣:٤٢١٢:٥١:٠٠١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٦:٥١٠٠:٠٧:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٢:٤٠١٢:٥٠:٥٠١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٧:٣٥٠٠:٠٧:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١١:٣٩١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٨:١٩٠٠:٠٧:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٠:٣٩١٢:٥٠:٣١١٩:٣٠:٥١١٩:٤٩:٠٣٠٠:٠٦:٥٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٠٠٠٦:٠٩:٤١١٢:٥٠:٢٣١٩:٣١:٣٣١٩:٤٩:٤٧٠٠:٠٦:٤٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٨:٤٣١٢:٥٠:١٥١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:٣١٠٠:٠٦:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٠:٠٧١٩:٣٢:٥٦١٩:٥١:١٦٠٠:٠٦:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠٦:٥٠١٢:٥٠:٠١١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٢:٠٠٠٠:٠٥:٥٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٥:٥٥١٢:٤٩:٥٤١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٢:٤٥٠٠:٠٥:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٥:٠٢١٢:٤٩:٤٩١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٣:٢٩٠٠:٠٥:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٤:٠٩١٢:٤٩:٤٣١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٤:١٤٠٠:٠٥:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٣:١٨١٢:٤٩:٣٩١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٤:٥٨٠٠:٠٥:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٢:٢٧١٢:٤٩:٣٥١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٥:٤٣٠٠:٠٤:٤٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠١:٣٨١٢:٤٩:٣٢١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٢٧٠٠:٠٤:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٠:٥٠١٢:٤٩:٢٩١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٧:١٢٠٠:٠٤:٢٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٠:٠٤١٢:٤٩:٢٦١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٥٦٠٠:٠٤:١٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٩:١٨١٢:٤٩:٢٥١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٤١٠٠:٠٤:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٨:٣٤١٢:٤٩:٢٤١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:٢٥٠٠:٠٣:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای طزنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای طزنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای طزنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طزنج

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای طزنج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طزنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طزنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای طزنج

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای طزنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای طزنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای طزنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طزنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طزنج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای طزنج

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای طزنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طزنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای طزنج

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای طزنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای طزنج روستای طزنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای طزنج روستای طزنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای طزنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طزنج برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای طزنج

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای طزنج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طزنج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای طزنج

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٥٠٥:٤٨:٢٧١٢:٥٤:٥٥٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢١:١٤٠٠:٠٦:١١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٠٠٥:٤٨:٤١١٢:٥٥:٠٨٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢١:٢٥٠٠:٠٦:٢٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٦٠٥:٤٨:٥٦١٢:٥٥:٢١٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:٣٥٠٠:٠٦:٣٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٤٠٥:٤٩:١٢١٢:٥٥:٣٤٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢١:٤٣٠٠:٠٦:٥٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٤٠٥:٤٩:٣٠١٢:٥٥:٤٧٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٥٠٠٠:٠٧:٠٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٩:٤٨١٢:٥٥:٥٩٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٥٦٠٠:٠٧:٢٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٩٠٥:٥٠:٠٨١٢:٥٦:١٢٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٠٧:٣٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٤٠٥:٥٠:٢٩١٢:٥٦:٢٤٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٠٧:٥٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣١٠٥:٥٠:٥٠١٢:٥٦:٣٦٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٠٨:٠٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٠٠٥:٥١:١٣١٢:٥٦:٤٨٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٠٨:٢٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٠٠٥:٥١:٣٧١٢:٥٦:٥٩٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٥٩٠٠:٠٨:٣٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٢٠٥:٥٢:٠٢١٢:٥٧:١١٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٥٥٠٠:٠٨:٥٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٥٠٥:٥٢:٢٧١٢:٥٧:٢٢٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:٥٠٠٠:٠٩:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٠٠٥:٥٢:٥٤١٢:٥٧:٣٢٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٤٢٠٠:٠٩:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٦٠٥:٥٣:٢١١٢:٥٧:٤٢٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢١:٣٣٠٠:٠٩:٣٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٣٠٥:٥٣:٤٩١٢:٥٧:٥٢٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:٢٣٠٠:٠٩:٥٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٢٠٥:٥٤:١٨١٢:٥٨:٠٢٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢١:١١٠٠:١٠:٠٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٤:٤٨١٢:٥٨:١١٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:٥٧٠٠:١٠:٢٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٥:١٨١٢:٥٨:٢٠٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:٤٢٠٠:١٠:٣٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٥:٥٠١٢:٥٨:٢٨٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢٠:٢٥٠٠:١٠:٥٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٦:٢١١٢:٥٨:٣٦٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢٠:٠٧٠٠:١١:٠٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٦:٥٤١٢:٥٨:٤٤٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٤٧٠٠:١١:٢٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٨:٥١١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:٢٥٠٠:١١:٣٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٨:٠١١٢:٥٨:٥٧١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:٠٢٠٠:١١:٤٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٩:٠٤١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٣٧٠٠:١٢:٠٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٥٩:١٠١٢:٥٩:٠٩١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:١١٠٠:١٢:١٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٥٩:٤٥١٢:٥٩:١٤١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٤٣٠٠:١٢:٢٥
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٥٠٦:٠٠:٢١١٢:٥٩:١٩١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٧:١٤٠٠:١٢:٣٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠٠:٥٧١٢:٥٩:٢٣١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٢:٤٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠١:٣٣١٢:٥٩:٢٦١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:١١٠٠:١٣:٠٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٢:١٠١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٣:١٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای طزنج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای طزنج روستای طزنج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای طزنج روستای طزنج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طزنج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طزنج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طزنج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طزنج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طزنج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طزنج

روستای طزنج بر روی نقشه

روستای طزنج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طزنج

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طزنج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طزنج
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای طزنج + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای طزنج + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای طزنج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای طزنج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای طزنج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طزنج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طزنج رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا طزنج دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق طزنج
جدول اوقات شرعی امروز فردا طزنج دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق طزنج
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ طزنج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ طزنج دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طزنج ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق طزنج

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طزنج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو