جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر طرقبه

مشهد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز طرقبه

اذان صبح: ٠٣:٥٨:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:٥٤
اذان ظهر: ١١:٢٤:٠٥
غروب آفتاب: ١٧:٢٤:٤١
اذان مغرب: ١٧:٤٢:٥٢
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٢:٠٣

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر طرقبه (شهرستان مشهد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر طرقبه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر طرقبه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر طرقبه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هر گاه یكى از شما برادر خود را ملاقات كند، باید كه محلّ نور پیشانى (یعنى محلّ سجده) او را ببوسد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر طرقبه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر طرقبه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر طرقبه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر طرقبه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر طرقبه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان طرقبه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٩:١٤١٢:٣٢:٣٣١٩:٠٦:٢٧١٩:٢٥:١٦٢٣:٤٧:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٧:٥٤١٢:٣٢:١٩١٩:٠٧:١٩١٩:٢٦:١٠٢٣:٤٧:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٦:٣٥١٢:٣٢:٠٥١٩:٠٨:١٠١٩:٢٧:٠٤٢٣:٤٦:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٥:٢١٠٥:٥٥:١٦١٢:٣١:٥١١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٧:٥٨٢٣:٤٦:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٣:٥٩١٢:٣١:٣٨١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٨:٥٢٢٣:٤٦:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٢:١١٠٥:٥٢:٤٢١٢:٣١:٢٦١٩:١٠:٤٥١٩:٢٩:٤٦٢٣:٤٥:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥١:٢٥١٢:٣١:١٣١٩:١١:٣٧١٩:٣٠:٤٠٢٣:٤٥:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٠:١٠١٢:٣١:٠١١٩:١٢:٢٨١٩:٣١:٣٥٢٣:٤٤:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤٨:٥٥١٢:٣٠:٥٠١٩:١٣:٢٠١٩:٣٢:٢٩٢٣:٤٤:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٥:٥٦٠٥:٤٧:٤١١٢:٣٠:٣٩١٩:١٤:١٢١٩:٣٣:٢٣٢٣:٤٤:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٦:٢٩١٢:٣٠:٢٩١٩:١٥:٠٤١٩:٣٤:١٨٢٣:٤٣:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٢:٥٢٠٥:٤٥:١٧١٢:٣٠:١٩١٩:١٥:٥٥١٩:٣٥:١٣٢٣:٤٣:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١١:٢١٠٥:٤٤:٠٦١٢:٣٠:٠٩١٩:١٦:٤٧١٩:٣٦:٠٧٢٣:٤٣:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٤٢:٥٦١٢:٣٠:٠٠١٩:١٧:٣٩١٩:٣٧:٠٢٢٣:٤٣:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٨:٢١٠٥:٤١:٤٧١٢:٢٩:٥٢١٩:١٨:٣٠١٩:٣٧:٥٦٢٣:٤٢:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٦:٥٢٠٥:٤٠:٣٩١٢:٢٩:٤٤١٩:١٩:٢٢١٩:٣٨:٥١٢٣:٤٢:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٣٩:٣٢١٢:٢٩:٣٦١٩:٢٠:١٤١٩:٣٩:٤٦٢٣:٤٢:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٣٨:٢٧١٢:٢٩:٢٩١٩:٢١:٠٥١٩:٤٠:٤١٢٣:٤١:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٢:٣١٠٥:٣٧:٢٢١٢:٢٩:٢٣١٩:٢١:٥٧١٩:٤١:٣٥٢٣:٤١:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠١:٠٦٠٥:٣٦:١٩١٢:٢٩:١٧١٩:٢٢:٤٩١٩:٤٢:٣٠٢٣:٤١:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٩:٤٢٠٥:٣٥:١٧١٢:٢٩:١٢١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٣:٢٥٢٣:٤١:٠٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٨:١٩٠٥:٣٤:١٦١٢:٢٩:٠٨١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٤:١٩٢٣:٤٠:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٦:٥٧٠٥:٣٣:١٦١٢:٢٩:٠٤١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٥:١٤٢٣:٤٠:٣٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٥:٣٦٠٥:٣٢:١٨١٢:٢٩:٠٠١٩:٢٦:١٤١٩:٤٦:٠٨٢٣:٤٠:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٤:١٧٠٥:٣١:٢١١٢:٢٨:٥٧١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٧:٠٢٢٣:٤٠:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٢:٥٨٠٥:٣٠:٢٦١٢:٢٨:٥٥١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٧:٥٦٢٣:٣٩:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥١:٤١٠٥:٢٩:٣١١٢:٢٨:٥٤١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٨:٥٠٢٣:٣٩:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٢٦٠٥:٢٨:٣٨١٢:٢٨:٥٢١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٩:٤٣٢٣:٣٩:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٤٩:١١٠٥:٢٧:٤٧١٢:٢٨:٥٢١٩:٣٠:٢٦١٩:٥٠:٣٧٢٣:٣٩:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر طرقبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر طرقبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر طرقبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طرقبه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر طرقبه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر طرقبه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طرقبه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر طرقبه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر طرقبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر طرقبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر طرقبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر طرقبه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طرقبه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر طرقبه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر طرقبه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طرقبه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر طرقبه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر طرقبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر طرقبه شهر طرقبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر طرقبه شهر طرقبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر طرقبه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طرقبه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر طرقبه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر طرقبه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طرقبه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر طرقبه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٤٠٥:٢٠:٣١١١:٢٥:٠٧١٧:٢٩:٠٩١٧:٤٧:٢١٢٢:٤٢:٥٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٧٠٥:٢١:١٩١١:٢٤:٤٦١٧:٢٧:٣٩١٧:٤٥:٥١٢٢:٤٢:٣٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٢٢:٠٧١١:٢٤:٢٦١٧:٢٦:١٠١٧:٤٤:٢١٢٢:٤٢:٢١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٢٠٥:٢٢:٥٤١١:٢٤:٠٥١٧:٢٤:٤١١٧:٤٢:٥٢٢٢:٤٢:٠٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٤٠٥:٢٣:٤٢١١:٢٣:٤٤١٧:٢٣:١١١٧:٤١:٢٣٢٢:٤١:٤٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٧٠٥:٢٤:٣١١١:٢٣:٢٤١٧:٢١:٤٣١٧:٣٩:٥٤٢٢:٤١:٢٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٨٠٥:٢٥:١٩١١:٢٣:٠٣١٧:٢٠:١٤١٧:٣٨:٢٥٢٢:٤١:٠٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٠٠٥:٢٦:٠٨١١:٢٢:٤٣١٧:١٨:٤٥١٧:٣٦:٥٧٢٢:٤٠:٤٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٢٦:٥٦١١:٢٢:٢٤١٧:١٧:١٧١٧:٣٥:٢٩٢٢:٤٠:٣٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٣٠٥:٢٧:٤٥١١:٢٢:٠٤١٧:١٥:٥٠١٧:٣٤:٠٢٢٢:٤٠:١٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٢٨:٣٥١١:٢١:٤٥١٧:١٤:٢٢١٧:٣٢:٣٥٢٢:٣٩:٥٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٢٩:٢٤١١:٢١:٢٦١٧:١٢:٥٥١٧:٣١:٠٨٢٢:٣٩:٣٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٦٠٥:٣٠:١٤١١:٢١:٠٨١٧:١١:٢٨١٧:٢٩:٤٢٢٢:٣٩:١٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٣١:٠٤١١:٢٠:٥٠١٧:١٠:٠٢١٧:٢٨:١٦٢٢:٣٩:٠٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٨٠٥:٣١:٥٤١١:٢٠:٣٢١٧:٠٨:٣٧١٧:٢٦:٥٢٢٢:٣٨:٤٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٣٢:٤٥١١:٢٠:١٤١٧:٠٧:١٢١٧:٢٥:٢٧٢٢:٣٨:٢٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٣٣:٣٦١١:١٩:٥٨١٧:٠٥:٤٧١٧:٢٤:٠٣٢٢:٣٨:٠٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٠٠٥:٣٤:٢٧١١:١٩:٤١١٧:٠٤:٢٣١٧:٢٢:٤٠٢٢:٣٧:٥٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٠٠٥:٣٥:١٨١١:١٩:٢٥١٧:٠٣:٠٠١٧:٢١:١٨٢٢:٣٧:٣٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:١١٠٥:٣٦:١٠١١:١٩:١٠١٧:٠١:٣٧١٧:١٩:٥٦٢٢:٣٧:١٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٢٠٥:٣٧:٠٣١١:١٨:٥٥١٧:٠٠:١٥١٧:١٨:٣٦٢٢:٣٧:٠٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٢٠٥:٣٧:٥٥١١:١٨:٤٠١٦:٥٨:٥٣١٧:١٧:١٥٢٢:٣٦:٤٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٣٠٥:٣٨:٤٨١١:١٨:٢٦١٦:٥٧:٣٣١٧:١٥:٥٦٢٢:٣٦:٣٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٤٠٥:٣٩:٤٢١١:١٨:١٣١٦:٥٦:١٣١٧:١٤:٣٨٢٢:٣٦:١٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٠:٣٥١١:١٨:٠٠١٦:٥٤:٥٤١٧:١٣:٢٠٢٢:٣٦:٠٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٥٠٥:٤١:٢٩١١:١٧:٤٨١٦:٥٣:٣٦١٧:١٢:٠٣٢٢:٣٥:٥١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٦٠٥:٤٢:٢٤١١:١٧:٣٦١٦:٥٢:١٨١٧:١٠:٤٨٢٢:٣٥:٣٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٣:١٩١١:١٧:٢٦١٦:٥١:٠٢١٧:٠٩:٣٣٢٢:٣٥:٢٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٨٠٥:٤٤:١٤١١:١٧:١٥١٦:٤٩:٤٦١٧:٠٨:١٩٢٢:٣٥:١٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٤٥:٠٩١١:١٧:٠٥١٦:٤٨:٣٢١٧:٠٧:٠٦٢٢:٣٥:٠١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر طرقبه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر طرقبه شهر طرقبه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر طرقبه شهر طرقبه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر طرقبه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طرقبه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر طرقبه

شهر طُرقُبه که اکنون یکی از شهرهای شهرستان طرقبه شاندیز به شمار می‌آید، از جمله آبادی‌های بزرگ طوس قدیم بوده که در میان دره‌های سرسبز رشته‌کوه بینالود واقع گردیده است

شهر طرقبه در ویکیپدیا

شهر طرقبه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر طرقبه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر طرقبه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر طرقبه بر روی نقشه

شهر طرقبه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر طرقبه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر طرقبه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر طرقبه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر طرقبه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر طرقبه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر طرقبه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر طرقبه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر طرقبه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر طرقبه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر طرقبه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طرقبه
جدول اوقات شرعی امروز فردا طرقبه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق طرقبه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق طرقبه
افق شرعی امروز فردا طرقبه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق طرقبه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق طرقبه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طرقبه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر طرقبه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو