جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای طرف

بدوستان غربی | هریس | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز طرف

اذان صبح: ٠٤:٤٢:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٢٢
اذان ظهر: ١٢:١٥:١٩
غروب آفتاب: ١٨:٢٠:٣٨
اذان مغرب: ١٨:٣٩:٢٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣١:٥٤

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طرف (شهرستان هریس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای طرف)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای طرف)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای طرف)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

ویكتور هوگو
بدبختی، مربی استعداد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طرف

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طرف در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طرف ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای طرف (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طرف ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان طرف
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٦:٤٢١٣:٢٢:٢٣١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٨:٠٦٠٠:٣٥:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٥١٠٦:٤٥:١٧١٣:٢٢:٠٩١٩:٥٩:٤١٢٠:١٩:٠٥٠٠:٣٥:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١١:٠٨٠٦:٤٣:٥٢١٣:٢١:٥٥٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٣٥:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٤٢:٢٩١٣:٢١:٤٢٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢١:٠٤٠٠:٣٤:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٤١:٠٦١٣:٢١:٢٩٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٣٤:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣٩:٤٤١٣:٢١:١٦٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٣٣:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٨:٢٣١٣:٢١:٠٤٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٣٣:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٣٧:٠٢١٣:٢٠:٥٢٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٣٣:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٣٥:٤٣١٣:٢٠:٤١٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٦:٠١٠٠:٣٢:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:١٦٠٦:٣٤:٢٤١٣:٢٠:٣٠٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٧:٠١٠٠:٣٢:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٣٣:٠٧١٣:٢٠:١٩٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٨:٠١٠٠:٣٢:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٣١:٥٠١٣:٢٠:٠٩٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٣١:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:١٨٠٦:٣٠:٣٤١٣:٢٠:٠٠٢٠:١٠:٠٣٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٣١:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٩:١٩١٣:١٩:٥١٢٠:١١:٠٠٢٠:٣١:٠٠٠٠:٣١:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٨:٠٦١٣:١٩:٤٢٢٠:١١:٥٦٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٣٠:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢٦:٥٣١٣:١٩:٣٥٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٣٠:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٧:٥١٠٦:٢٥:٤٢١٣:١٩:٢٧٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٣٠:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٦:١٦٠٦:٢٤:٣٢١٣:١٩:٢٠٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٢٩:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٤٢٠٦:٢٣:٢٣١٣:١٩:١٤٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٢٩:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:١٠٠٦:٢٢:١٥١٣:١٩:٠٨٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٦:٥٨٠٠:٢٩:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٣٨٠٦:٢١:٠٨١٣:١٩:٠٣٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٧:٥٨٠٠:٢٨:٥٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٢٠:٠٣١٣:١٨:٥٩٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٨:٥٧٠٠:٢٨:٣٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٨:٥٩١٣:١٨:٥٥٢٠:١٩:٢٥٢٠:٣٩:٥٦٠٠:٢٨:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٠٩٠٦:١٧:٥٦١٣:١٨:٥١٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤٠:٥٥٠٠:٢٨:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:١٦:٥٥١٣:١٨:٤٩٢٠:٢١:١٦٢٠:٤١:٥٤٠٠:٢٧:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:١٥٠٦:١٥:٥٥١٣:١٨:٤٦٢٠:٢٢:١١٢٠:٤٢:٥٣٠٠:٢٧:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٥١٠٦:١٤:٥٧١٣:١٨:٤٥٢٠:٢٣:٠٦٢٠:٤٣:٥١٠٠:٢٧:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٢٧٠٦:١٣:٥٩١٣:١٨:٤٤٢٠:٢٤:٠٠٢٠:٤٤:٤٩٠٠:٢٧:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٠٥٠٦:١٣:٠٤١٣:١٨:٤٣٢٠:٢٤:٥٤٢٠:٤٥:٤٧٠٠:٢٦:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای طرف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای طرف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای طرف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طرف

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای طرف

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طرف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طرف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای طرف

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای طرف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای طرف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای طرف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طرف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طرف برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای طرف

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای طرف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طرف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای طرف

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای طرف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای طرف روستای طرف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای طرف روستای طرف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای طرف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طرف برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای طرف

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای طرف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طرف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای طرف

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٥٠٦:٤٣:١٧١٣:٢٥:١١٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٥٨٠٠:٣٨:٢٧
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٨٠٦:٤٤:١٠١٣:٢٤:٥٥٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:٣١٠٠:٣٨:٢١
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٤٠٠٦:٤٥:٠٢١٣:٢٤:٣٩٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٣٨:١٤
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٢٠٦:٤٥:٥٥١٣:٢٤:٢٢٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٣٥٠٠:٣٨:٠٧
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٣٠٦:٤٦:٤٧١٣:٢٤:٠٥٢٠:٠٠:٤٥٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٣٧:٥٩
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:١٤٠٦:٤٧:٤٠١٣:٢٣:٤٨١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٣٦٠٠:٣٧:٥١
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤٨:٣٢١٣:٢٣:٣٠١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٠٦٠٠:٣٧:٤٢
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٩:٢٤١٣:٢٣:١٢١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:٣٥٠٠:٣٧:٣٢
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٤٠٦:٥٠:١٧١٣:٢٢:٥٣١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٤:٠٣٠٠:٣٧:٢٢
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٥٢٠٦:٥١:٠٩١٣:٢٢:٣٥١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:٣١٠٠:٣٧:١١
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٠١٠٦:٥٢:٠١١٣:٢٢:١٦١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٥٩٠٠:٣٧:٠٠
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٥٢:٥٣١٣:٢١:٥٦١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٣٦:٤٨
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٦٠٦:٥٣:٤٥١٣:٢١:٣٦١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٣٦:٣٦
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٥٤:٣٧١٣:٢١:١٧١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٦:١٩٠٠:٣٦:٢٣
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٥٥:٢٨١٣:٢٠:٥٦١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٣٦:١٠
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٥٠٦:٥٦:٢٠١٣:٢٠:٣٦١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٣:١١٠٠:٣٥:٥٧
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٧:١٢١٣:٢٠:١٥١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٣٦٠٠:٣٥:٤٣
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥٨:٠٤١٣:١٩:٥٥١٩:٤١:٠٧٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٣٥:٢٨
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٩٠٦:٥٨:٥٦١٣:١٩:٣٤١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٨:٢٧٠٠:٣٥:١٣
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٩:٤٨١٣:١٩:١٣١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:٥٢٠٠:٣٤:٥٨
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٧٠٧:٠٠:٤٠١٣:١٨:٥٢١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٥:١٦٠٠:٣٤:٤٣
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٠٠٧:٠١:٣٢١٣:١٨:٣١١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٣:٤١٠٠:٣٤:٢٧
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٣٠٧:٠٢:٢٤١٣:١٨:٠٩١٩:٣٣:١٧١٩:٥٢:٠٥٠٠:٣٤:١١
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٥٠٧:٠٣:١٦١٣:١٧:٤٨١٩:٣١:٤٣١٩:٥٠:٢٩٠٠:٣٣:٥٥
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٧٠٧:٠٤:٠٨١٣:١٧:٢٧١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٨:٥٤٠٠:٣٣:٣٨
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٩٠٧:٠٥:٠٠١٣:١٧:٠٥١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٧:١٨٠٠:٣٣:٢١
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠٥:٥٢١٣:١٦:٤٤١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٥:٤٢٠٠:٣٣:٠٤
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:١١٠٧:٠٦:٤٤١٣:١٦:٢٣١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٤:٠٧٠٠:٣٢:٤٧
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:١١٠٧:٠٧:٣٧١٣:١٦:٠١١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٢:٣١٠٠:٣٢:٣٠
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:١١٠٧:٠٨:٢٩١٣:١٥:٤٠١٩:٢٢:١٣١٩:٤٠:٥٦٠٠:٠٢:١٢
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:١١٠٦:٠٩:٢٢١٢:١٥:١٩١٨:٢٠:٣٨١٨:٣٩:٢٠٢٣:٣١:٥٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای طرف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای طرف روستای طرف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای طرف روستای طرف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طرف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طرف برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طرف

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طرف موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طرف برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طرف

روستای طرف بر روی نقشه

روستای طرف بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طرف

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طرف است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طرف
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای طرف + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای طرف + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای طرف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای طرف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای طرف + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طرف

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طرف رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طرف ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ طرف دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق طرف
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طرف
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق طرف
زمان پخش اذان مستقیم به افق طرف
زمان پخش اذان زنده به افق طرف
زمان پخش اذان آنلاین به افق طرف

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طرف یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو