جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طرف

بدوستان غربی | هریس | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز طرف


اذان صبح: ٠٥:٤٠:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٧:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٠٩
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:١٤
اذان مغرب: ١٨:٢٤:٢١
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٢٦

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طرف (شهرستان هریس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای طرف)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای طرف)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طرف)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
هر اندازه كمتر توان فرماندهی داشته باشیم، بیشتر می خواهیم فرمان پذیر و تحت تسلط باشیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طرف

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طرف در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طرف ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طرف (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طرف ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طرف ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٣٤:٠٦١٣:٢٠:٢٨٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٧:١٦٠٠:٣٢:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٢٠٦:٣٢:٤٨١٣:٢٠:١٨٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٨:١٦٠٠:٣١:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٣١:٣٢١٣:٢٠:٠٨٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٩:١٦٠٠:٣١:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٣٠:١٧١٣:١٩:٥٩٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:١٦٠٠:٣١:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٩:٠٢١٣:١٩:٥٠٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:١٦٠٠:٣٠:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٧:٤٩١٣:١٩:٤٢٢٠:١٢:١١٢٠:٣٢:١٦٠٠:٣٠:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٢٦:٣٧١٣:١٩:٣٤٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٣:١٦٠٠:٣٠:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٢٥:٢٦١٣:١٩:٢٧٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٤:١٥٠٠:٢٩:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٥٤٠٦:٢٤:١٦١٣:١٩:٢٠٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٥:١٥٠٠:٢٩:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٢١٠٦:٢٣:٠٧١٣:١٩:١٤٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٦:١٥٠٠:٢٩:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٢٢:٠٠١٣:١٩:٠٨٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٧:١٤٠٠:٢٩:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:١٧٠٦:٢٠:٥٣١٣:١٩:٠٣٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٨:١٣٠٠:٢٨:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٤٦٠٦:١٩:٤٨١٣:١٨:٥٩٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٩:١٣٠٠:٢٨:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:١٧٠٦:١٨:٤٤١٣:١٨:٥٥٢٠:١٩:٤٠٢٠:٤٠:١٢٠٠:٢٨:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١٧:٤٢١٣:١٨:٥١٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤١:١٠٠٠:٢٧:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٢١٠٦:١٦:٤١١٣:١٨:٤٩٢٠:٢١:٣٠٢٠:٤٢:٠٩٠٠:٢٧:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٥٥٠٦:١٥:٤١١٣:١٨:٤٦٢٠:٢٢:٢٥٢٠:٤٣:٠٧٠٠:٢٧:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٣١٠٦:١٤:٤٣١٣:١٨:٤٥٢٠:٢٣:١٩٢٠:٤٤:٠٥٠٠:٢٧:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٠٨٠٦:١٣:٤٦١٣:١٨:٤٤٢٠:٢٤:١٣٢٠:٤٥:٠٣٠٠:٢٧:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٤٦٠٦:١٢:٥١١٣:١٨:٤٣٢٠:٢٥:٠٧٢٠:٤٦:٠٠٠٠:٢٦:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٢٦٠٦:١١:٥٧١٣:١٨:٤٣٢٠:٢٦:٠١٢٠:٤٦:٥٧٠٠:٢٦:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٠٧٠٦:١١:٠٥١٣:١٨:٤٤٢٠:٢٦:٥٤٢٠:٤٧:٥٤٠٠:٢٦:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٥٠٠٦:١٠:١٤١٣:١٨:٤٥٢٠:٢٧:٤٧٢٠:٤٨:٥٠٠٠:٢٦:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠٩:٢٥١٣:١٨:٤٧٢٠:٢٨:٣٩٢٠:٤٩:٤٦٠٠:٢٦:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:٢١٠٦:٠٨:٣٧١٣:١٨:٤٩٢٠:٢٩:٣١٢٠:٥٠:٤١٠٠:٢٥:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٠٩٠٦:٠٧:٥١١٣:١٨:٥٢٢٠:٣٠:٢٢٢٠:٥١:٣٦٠٠:٢٥:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٥٨٠٦:٠٧:٠٧١٣:١٨:٥٦٢٠:٣١:١٣٢٠:٥٢:٣٠٠٠:٢٥:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٥٠٠٦:٠٦:٢٤١٣:١٩:٠٠٢٠:٣٢:٠٣٢٠:٥٣:٢٤٠٠:٢٥:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٤٤٠٦:٠٥:٤٤١٣:١٩:٠٥٢٠:٣٢:٥٢٢٠:٥٤:١٦٠٠:٢٥:١٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٣٩٠٦:٠٥:٠٤١٣:١٩:١٠٢٠:٣٣:٤١٢٠:٥٥:٠٨٠٠:٢٥:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طرف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طرف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طرف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طرف

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای طرف

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای طرف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طرف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای طرف

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠٢:٠٨٠٧:٣٢:٠٢١٢:٣٤:٥٩١٧:٣٨:١٩١٧:٥٨:٢٦٢٣:٤٩:٥٦
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:٠١:٣٤٠٧:٣١:١٩١٢:٣٥:١١١٧:٣٩:٢٧١٧:٥٩:٣٢٢٣:٥٠:١٢
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٦:٠٠:٥٨٠٧:٣٠:٣٤١٢:٣٥:٢٢١٧:٤٠:٣٥١٨:٠٠:٣٧٢٣:٥٠:٢٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٦:٠٠:٢١٠٧:٢٩:٤٧١٢:٣٥:٣٣١٧:٤١:٤٣١٨:٠١:٤٣٢٣:٥٠:٤٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٩:٤١٠٧:٢٨:٥٩١٢:٣٥:٤٣١٧:٤٢:٥٢١٨:٠٢:٤٨٢٣:٥٠:٥٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٩:٠٠٠٧:٢٨:٠٨١٢:٣٥:٥١١٧:٤٤:٠٠١٨:٠٣:٥٤٢٣:٥١:٠٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٨:١٧٠٧:٢٧:١٦١٢:٣٥:٥٩١٧:٤٥:٠٨١٨:٠٤:٥٩٢٣:٥١:٢١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٧:٣٣٠٧:٢٦:٢٣١٢:٣٦:٠٧١٧:٤٦:١٧١٨:٠٦:٠٥٢٣:٥١:٣٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٦:٤٧٠٧:٢٥:٢٨١٢:٣٦:١٣١٧:٤٧:٢٥١٨:٠٧:١١٢٣:٥١:٤٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٥:٥٩٠٧:٢٤:٣١١٢:٣٦:١٩١٧:٤٨:٣٣١٨:٠٨:١٦٢٣:٥١:٥١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٥:٠٩٠٧:٢٣:٣٣١٢:٣٦:٢٣١٧:٤٩:٤١١٨:٠٩:٢١٢٣:٥١:٥٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٤:١٨٠٧:٢٢:٣٣١٢:٣٦:٢٧١٧:٥٠:٤٩١٨:١٠:٢٧٢٣:٥٢:٠٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٣:٢٥٠٧:٢١:٣٢١٢:٣٦:٣٠١٧:٥١:٥٧١٨:١١:٣٢٢٣:٥٢:١٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٢:٣٠٠٧:٢٠:٢٩١٢:٣٦:٣٢١٧:٥٣:٠٥١٨:١٢:٣٧٢٣:٥٢:١٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥١:٣٤٠٧:١٩:٢٥١٢:٣٦:٣٤١٧:٥٤:١٢١٨:١٣:٤٢٢٣:٥٢:٢٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥٠:٣٦٠٧:١٨:٢٠١٢:٣٦:٣٥١٧:٥٥:١٩١٨:١٤:٤٧٢٣:٥٢:٢٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٩:٣٧٠٧:١٧:١٣١٢:٣٦:٣٥١٧:٥٦:٢٦١٨:١٥:٥١٢٣:٥٢:٣١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٨:٣٦٠٧:١٦:٠٥١٢:٣٦:٣٤١٧:٥٧:٣٣١٨:١٦:٥٦٢٣:٥٢:٣٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٧:٣٤٠٧:١٤:٥٦١٢:٣٦:٣٢١٧:٥٨:٤٠١٨:١٨:٠٠٢٣:٥٢:٣٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٦:٣٠٠٧:١٣:٤٥١٢:٣٦:٣٠١٧:٥٩:٤٦١٨:١٩:٠٤٢٣:٥٢:٣٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٥:٢٥٠٧:١٢:٣٣١٢:٣٦:٢٧١٨:٠٠:٥٢١٨:٢٠:٠٨٢٣:٥٢:٣٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٤:١٨٠٧:١١:٢١١٢:٣٦:٢٤١٨:٠١:٥٨١٨:٢١:١١٢٣:٥٢:٣٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٣:١٠٠٧:١٠:٠٧١٢:٣٦:١٩١٨:٠٣:٠٤١٨:٢٢:١٥٢٣:٥٢:٣٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٢:٠١٠٧:٠٨:٥٢١٢:٣٦:١٤١٨:٠٤:٠٩١٨:٢٣:١٨٢٣:٥٢:٢٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٠:٥٠٠٧:٠٧:٣٦١٢:٣٦:٠٩١٨:٠٥:١٤١٨:٢٤:٢١٢٣:٥٢:٢٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٩:٣٨٠٧:٠٦:١٩١٢:٣٦:٠٢١٨:٠٦:١٩١٨:٢٥:٢٤٢٣:٥٢:٢٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٨:٢٥٠٧:٠٥:٠١١٢:٣٥:٥٥١٨:٠٧:٢٣١٨:٢٦:٢٧٢٣:٥٢:١٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠٣:٤٢١٢:٣٥:٤٨١٨:٠٨:٢٧١٨:٢٧:٢٩٢٣:٥٢:١١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٥:٥٤٠٧:٠٢:٢٢١٢:٣٥:٤٠١٨:٠٩:٣١١٨:٢٨:٣١٢٣:٥٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای طرف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای طرف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای طرف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طرف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طرف برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای طرف

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای طرف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طرف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای طرف

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٠٠٧:٠٧:٣٦١٢:٣٦:٠٩١٨:٠٥:١٤١٨:٢٤:٢١٢٣:٥٢:٢٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٨٠٧:٠٦:١٩١٢:٣٦:٠٢١٨:٠٦:١٩١٨:٢٥:٢٤٢٣:٥٢:٢٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٥٠٧:٠٥:٠١١٢:٣٥:٥٥١٨:٠٧:٢٣١٨:٢٦:٢٧٢٣:٥٢:١٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٠٠٧:٠٣:٤٢١٢:٣٥:٤٨١٨:٠٨:٢٧١٨:٢٧:٢٩٢٣:٥٢:١١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٤٠٧:٠٢:٢٢١٢:٣٥:٤٠١٨:٠٩:٣١١٨:٢٨:٣١٢٣:٥٢:٠٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٧٠٧:٠١:٠١١٢:٣٥:٣١١٨:١٠:٣٤١٨:٢٩:٣٣٢٣:٥١:٥٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٩٠٦:٥٩:٣٩١٢:٣٥:٢١١٨:١١:٣٨١٨:٣٠:٣٥٢٣:٥١:٤٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٩٠٦:٥٨:١٧١٢:٣٥:١١١٨:١٢:٤٠١٨:٣١:٣٦٢٣:٥١:٣٩
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٩٠٦:٥٦:٥٣١٢:٣٥:٠١١٨:١٣:٤٣١٨:٣٢:٣٧٢٣:٥١:٣٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٥:٢٩١٢:٣٤:٥٠١٨:١٤:٤٥١٨:٣٣:٣٨٢٣:٥١:١٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٤:٠٥١٢:٣٤:٣٨١٨:١٥:٤٧١٨:٣٤:٣٨٢٣:٥١:٠٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٠٠٦:٥٢:٣٩١٢:٣٤:٢٦١٨:١٦:٤٨١٨:٣٥:٣٩٢٣:٥٠:٥٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٥١:١٣١٢:٣٤:١٤١٨:١٧:٥٠١٨:٣٦:٣٩٢٣:٥٠:٤٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٩٠٦:٤٩:٤٦١٢:٣٤:٠٠١٨:١٨:٥٠١٨:٣٧:٣٩٢٣:٥٠:٣١
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٢٠٦:٤٨:١٩١٢:٣٣:٤٧١٨:١٩:٥١١٨:٣٨:٣٨٢٣:٥٠:١٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٦:٥١١٢:٣٣:٣٣١٨:٢٠:٥١١٨:٣٩:٣٨٢٣:٥٠:٠٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٥:٢٢١٢:٣٣:١٩١٨:٢١:٥١١٨:٤٠:٣٧٢٣:٤٩:٤٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٥٠٦:٤٣:٥٣١٢:٣٣:٠٤١٨:٢٢:٥١١٨:٤١:٣٦٢٣:٤٩:٣٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:١٤٠٦:٤٢:٢٣١٢:٣٢:٤٩١٨:٢٣:٥٠١٨:٤٢:٣٥٢٣:٤٩:١٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٢٠٦:٤٠:٥٣١٢:٣٢:٣٣١٨:٢٤:٤٩١٨:٤٣:٣٣٢٣:٤٩:٠٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٩:٢٣١٢:٣٢:١٧١٨:٢٥:٤٨١٨:٤٤:٣٢٢٣:٤٨:٤٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٧:٥٢١٢:٣٢:٠١١٨:٢٦:٤٧١٨:٤٥:٣٠٢٣:٤٨:٢٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٦:٢١١٢:٣١:٤٥١٨:٢٧:٤٥١٨:٤٦:٢٨٢٣:٤٨:٠٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٤:٥٠١٢:٣١:٢٨١٨:٢٨:٤٤١٨:٤٧:٢٦٢٣:٤٧:٤٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٣:١٨١٢:٣١:١١١٨:٢٩:٤٢١٨:٤٨:٢٥٢٣:٤٧:٢٩
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣١:٤٦١٢:٣٠:٥٤١٨:٣٠:٤٠١٨:٤٩:٢٢٢٣:٤٧:١٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٣٠:١٤١٢:٣٠:٣٧١٨:٣١:٣٨١٨:٥٠:٢٠٢٣:٤٦:٥٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٨:٤٢١٢:٣٠:٢٠١٨:٣٢:٣٥١٨:٥١:١٨٢٣:٤٦:٣٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٧:٠٩١٢:٣٠:٠٢١٨:٣٣:٣٣١٨:٥٢:١٦٢٣:٤٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طرف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای طرف روستای طرف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای طرف روستای طرف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طرف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طرف برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طرف

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طرف موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طرف برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طرف

روستای طرف بر روی نقشه

روستای طرف بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طرف

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طرف است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طرف
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای طرف + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای طرف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طرف + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طرف

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طرف رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق طرف
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طرف ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا طرف دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ طرف دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طرف
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طرف
زمان پخش اذان آنلاین به افق طرف
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق طرف ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طرف یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو