جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طراقه

ایل تیمور | بوکان | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز طراقه


اذان صبح: ٠٥:٥٠:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٧:١٦:١٥
اذان ظهر: ١٣:٣٠:٤٧
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:١٨
نیمه شب: ٠٠:٤٧:٢٢

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طراقه (شهرستان بوکان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای طراقه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای طراقه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طراقه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طراقه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طراقه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طراقه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طراقه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طراقه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طراقه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٩:٢٤١٣:٢٤:٠١٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٣٧:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٨:١٢١٣:٢٣:٥٢٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:٢٨٠٠:٣٦:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٧:٠١١٣:٢٣:٤٢٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٣٦:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:١٨٠٦:٣٥:٥١١٣:٢٣:٣٤٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:١٩٠٠:٣٦:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٣٤:٤٢١٣:٢٣:٢٥٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:١٤٠٠:٣٦:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٩٠٦:٣٣:٣٤١٣:٢٣:١٨٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٣٥:٤٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٣٢:٢٧١٣:٢٣:١١٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٣٥:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٣١:٢١١٣:٢٣:٠٤٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٣٥:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٣٠:١٧١٣:٢٢:٥٨٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٣٤:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٩:١٣١٣:٢٢:٥٢٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٦:٥٠٠٠:٣٤:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٨:١١١٣:٢٢:٤٧٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٧:٤٥٠٠:٣٤:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢٧:١٠١٣:٢٢:٤٢٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٨:٤٠٠٠:٣٤:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٢٦:١٠١٣:٢٢:٣٨٢٠:١٩:٣٩٢٠:٣٩:٣٥٠٠:٣٣:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٢٥:١٢١٣:٢٢:٣٥٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤٠:٢٩٠٠:٣٣:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٢٤:١٤١٣:٢٢:٣٢٢٠:٢١:٢١٢٠:٤١:٢٤٠٠:٣٣:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٢٣:١٩١٣:٢٢:٣٠٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤٢:١٨٠٠:٣٣:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٢٢:٢٤١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٣:٠٣٢٠:٤٣:١٢٠٠:٣٢:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٢١:٣١١٣:٢٢:٢٧٢٠:٢٣:٥٤٢٠:٤٤:٠٦٠٠:٣٢:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٣١٠٦:٢٠:٣٩١٣:٢٢:٢٧٢٠:٢٤:٤٤٢٠:٤٤:٥٩٠٠:٣٢:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٩:٤٩١٣:٢٢:٢٧٢٠:٢٥:٣٤٢٠:٤٥:٥٢٠٠:٣٢:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٠٦٠٦:١٩:٠١١٣:٢٢:٢٨٢٠:٢٦:٢٣٢٠:٤٦:٤٥٠٠:٣٢:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٨:١٣١٣:٢٢:٢٩٢٠:٢٧:١٢٢٠:٤٧:٣٧٠٠:٣٢:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٤٨٠٦:١٧:٢٨١٣:٢٢:٣١٢٠:٢٨:٠١٢٠:٤٨:٢٩٠٠:٣١:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:١٦:٤٣١٣:٢٢:٣٣٢٠:٢٨:٥٠٢٠:٤٩:٢١٠٠:٣١:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٥٠٦:١٦:٠١١٣:٢٢:٣٦٢٠:٢٩:٣٨٢٠:٥٠:١٢٠٠:٣١:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٣٢٠٦:١٥:٢٠١٣:٢٢:٤٠٢٠:٣٠:٢٥٢٠:٥١:٠٢٠٠:٣١:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٣٠٠٦:١٤:٤٠١٣:٢٢:٤٤٢٠:٣١:١٢٢٠:٥١:٥٢٠٠:٣١:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٣٠٠٦:١٤:٠٣١٣:٢٢:٤٨٢٠:٣١:٥٩٢٠:٥٢:٤٢٠٠:٣١:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٣٢٠٦:١٣:٢٧١٣:٢٢:٥٣٢٠:٣٢:٤٤٢٠:٥٣:٣١٠٠:٣١:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طراقه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طراقه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طراقه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طراقه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای طراقه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای طراقه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طراقه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای طراقه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٥:١٦٠٧:٢٠:٣٨١٣:٣١:٤١١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٣٩٠٠:٤٨:٣٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٣:٤٠٠٧:١٩:١٠١٣:٣١:٢٣١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٤٨:٠٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٢:٠٤٠٧:١٧:٤٣١٣:٣١:٠٥١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٤٧:٤٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٠:٢٧٠٧:١٦:١٥١٣:٣٠:٤٧١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:١٨٠٠:٤٧:٢٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٨:٥٠٠٧:١٤:٤٧١٣:٣٠:٢٩١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:١٠٠٠:٤٦:٥٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٧:١٢٠٧:١٣:٢٠١٣:٣٠:١١١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٤٦:٣٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٥:٣٥٠٧:١١:٥٣١٣:٢٩:٥٣١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٤٦:١٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٣:٥٧٠٧:١٠:٢٦١٣:٢٩:٣٥١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٤٥:٥٠
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٢:١٩٠٧:٠٨:٥٩١٣:٢٩:١٨١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٤٥:٢٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٠:٤١٠٧:٠٧:٣٣١٣:٢٩:٠٠١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٤٥:٠٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٩:٠٣٠٧:٠٦:٠٧١٣:٢٨:٤٣١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٢٨٠٠:٤٤:٤٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٤:٤١١٣:٢٨:٢٦١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٢١٠٠:٤٤:١٦
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٥:٤٦٠٧:٠٣:١٦١٣:٢٨:٠٩١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:١٤٠٠:٤٣:٥٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٤:٠٨٠٧:٠١:٥١١٣:٢٧:٥٢١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٠٨٠٠:٤٣:٣٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٢:٣٠٠٧:٠٠:٢٧١٣:٢٧:٣٦١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٠١٠٠:٤٣:٠٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٩:٠٣١٣:٢٧:٢٠١٩:٥٦:١٣٢٠:١٤:٥٥٠٠:٤٢:٤٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٧:٤٠١٣:٢٧:٠٤١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٥:٤٨٠٠:٤٢:٢٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٥٦:١٧١٣:٢٦:٤٨١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٤٢٠٠:٤١:٥٧
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٥٤:٥٤١٣:٢٦:٣٣١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٣٦٠٠:٤١:٣٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٢١٠٦:٥٣:٣٣١٣:٢٦:١٨١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٣٠٠٠:٤١:١٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٥٢:١٢١٣:٢٦:٠٤٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:٢٤٠٠:٤٠:٤٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢١:٠٧٠٦:٥٠:٥٢١٣:٢٥:٤٩٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:١٩٠٠:٤٠:٢٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٩:٣٢١٣:٢٥:٣٦٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:١٣٠٠:٤٠:٠٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٨:١٣١٣:٢٥:٢٢٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٣٩:٤٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٦:٥٥١٣:٢٥:٠٩٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٣٩:٢١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٤:٤٢٠٦:٤٥:٣٨١٣:٢٤:٥٧٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٣٩:٠٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٠٧٠٦:٤٤:٢١١٣:٢٤:٤٥٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٣٨:٣٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١١:٣٣٠٦:٤٣:٠٦١٣:٢٤:٣٣٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٣٨:١٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٤١:٥١١٣:٢٤:٢٢٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٣٧:٥٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٤٠:٣٧١٣:٢٤:١٢٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٣٧:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای طراقه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای طراقه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای طراقه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طراقه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طراقه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای طراقه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای طراقه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طراقه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای طراقه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٩:٢٦١٢:٣٣:٢٨١٨:٣٨:٠٦١٨:٥٦:٢٢٠٠:٢٠:٣٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:١٢٠٧:٢٧:٥٨١٣:٣٣:١٠١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:١٥٠٠:٥٠:١٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:٣٨٠٧:٢٦:٣٠١٣:٣٢:٥٣١٩:٣٩:٥١١٩:٥٨:٠٨٠٠:٤٩:٥٧
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٠٣٠٧:٢٥:٠٢١٣:٣٢:٣٥١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٩:٠١٠٠:٤٩:٣٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٢٨٠٧:٢٣:٣٤١٣:٣٢:١٧١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٥٤٠٠:٤٩:١٤
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٥٢٠٧:٢٢:٠٦١٣:٣١:٥٩١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:٤٧٠٠:٤٨:٥٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:١٦٠٧:٢٠:٣٨١٣:٣١:٤١١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٣٩٠٠:٤٨:٣٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٤٠٠٧:١٩:١٠١٣:٣١:٢٣١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٤٨:٠٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٠٤٠٧:١٧:٤٣١٣:٣١:٠٥١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٤٧:٤٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٢٧٠٧:١٦:١٥١٣:٣٠:٤٧١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:١٨٠٠:٤٧:٢٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٥٠٠٧:١٤:٤٧١٣:٣٠:٢٩١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:١٠٠٠:٤٦:٥٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:١٢٠٧:١٣:٢٠١٣:٣٠:١١١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٤٦:٣٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٣٥٠٧:١١:٥٣١٣:٢٩:٥٣١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٤٦:١٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٥٧٠٧:١٠:٢٦١٣:٢٩:٣٥١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٤٥:٥٠
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:١٩٠٧:٠٨:٥٩١٣:٢٩:١٨١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٤٥:٢٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤١٠٧:٠٧:٣٣١٣:٢٩:٠٠١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٤٥:٠٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٣٠٧:٠٦:٠٧١٣:٢٨:٤٣١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٢٨٠٠:٤٤:٤٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٤:٤١١٣:٢٨:٢٦١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٢١٠٠:٤٤:١٦
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٦٠٧:٠٣:١٦١٣:٢٨:٠٩١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:١٤٠٠:٤٣:٥٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٨٠٧:٠١:٥١١٣:٢٧:٥٢١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٠٨٠٠:٤٣:٣٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٠٠٧:٠٠:٢٧١٣:٢٧:٣٦١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٠١٠٠:٤٣:٠٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٩:٠٣١٣:٢٧:٢٠١٩:٥٦:١٣٢٠:١٤:٥٥٠٠:٤٢:٤٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٧:٤٠١٣:٢٧:٠٤١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٥:٤٨٠٠:٤٢:٢٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٦٠٦:٥٦:١٧١٣:٢٦:٤٨١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٤٢٠٠:٤١:٥٧
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٥٤:٥٤١٣:٢٦:٣٣١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٣٦٠٠:٤١:٣٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢١٠٦:٥٣:٣٣١٣:٢٦:١٨١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٣٠٠٠:٤١:١٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٥٢:١٢١٣:٢٦:٠٤٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:٢٤٠٠:٤٠:٤٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٧٠٦:٥٠:٥٢١٣:٢٥:٤٩٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:١٩٠٠:٤٠:٢٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٩:٣٢١٣:٢٥:٣٦٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:١٣٠٠:٤٠:٠٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٨:١٣١٣:٢٥:٢٢٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٣٩:٤٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٦:٥٥١٣:٢٥:٠٩٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٣٩:٢١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای طراقه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای طراقه روستای طراقه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای طراقه روستای طراقه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طراقه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طراقه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طراقه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طراقه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طراقه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طراقه

روستای طراقه بر روی نقشه

روستای طراقه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طراقه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طراقه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طراقه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای طراقه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای طراقه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طراقه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طراقه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طراقه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق طراقه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طراقه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طراقه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق طراقه
زمان پخش اذان آنلاین به افق طراقه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طراقه
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ طراقه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طراقه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طراقه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو