جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طای

گاورود | کامیاران | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز طای


اذان صبح: ٠٥:٣٨:٥١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٢١
غروب آفتاب: ١٨:١١:٢٤
اذان مغرب: ١٨:٢٩:٣٨
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٣٤

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طای (شهرستان کامیاران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای طای)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای طای)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طای)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
آموزش را در خانواده، دانش را در جامعه و بینش را در تفكرات تنهایی می آموزند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طای

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طای در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طای ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طای (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طای ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طای ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٩:٣٤١٣:٢٠:٥٤٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢١:٣٨٠٠:٣٥:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:١٤٠٦:٣٨:٢٥١٣:٢٠:٤٤٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٣٥:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٧:١٦١٣:٢٠:٣٤٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٢١٠٠:٣٤:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣٦:٠٩١٣:٢٠:٢٥٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:١٢٠٠:٣٤:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٥:٠٢١٣:٢٠:١٦٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٣٤:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٣١٠٦:٣٣:٥٦١٣:٢٠:٠٨٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٣٣:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣٢:٥٢١٣:٢٠:٠٠٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٣٣:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٣١:٤٨١٣:١٩:٥٣٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٧:٣٩٠٠:٣٣:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٢١٠٦:٣٠:٤٦١٣:١٩:٤٦٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٨:٣١٠٠:٣٣:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٩:٤٥١٣:١٩:٤٠٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:٢٣٠٠:٣٢:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٨:٤٤١٣:١٩:٣٤٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٠:١٤٠٠:٣٢:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٧:٤٥١٣:١٩:٢٩٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:٠٦٠٠:٣٢:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٦:٤٨١٣:١٩:٢٥٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣١:٥٧٠٠:٣٢:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٥:٥١١٣:١٩:٢١٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٢:٤٨٠٠:٣١:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢٤:٥٦١٣:١٩:١٧٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٣١:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢٤:٠٢١٣:١٩:١٤٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٣١٠٠:٣١:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠١٠٦:٢٣:٠٩١٣:١٩:١٢٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٣١:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٢٢:١٧١٣:١٩:١١٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:١٢٠٠:٣١:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٢١:٢٧١٣:١٩:٠٩٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٣٠:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٢٠:٣٩١٣:١٩:٠٩٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٧:٥٣٠٠:٣٠:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٩:٥١١٣:١٩:٠٩٢٠:١٨:٥٤٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٣٠:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٩:٠٦١٣:١٩:١٠٢٠:١٩:٤١٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٣٠:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٠٨٠٦:١٨:٢١١٣:١٩:١١٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤٠:٢٢٠٠:٣٠:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٧:٣٨١٣:١٩:١٣٢٠:٢١:١٣٢٠:٤١:١١٠٠:٣٠:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٦:٥٧١٣:١٩:١٥٢٠:٢١:٥٩٢٠:٤٢:٠٠٠٠:٣٠:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٦:١٧١٣:١٩:١٨٢٠:٢٢:٤٤٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٢٩:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١٥:٣٩١٣:١٩:٢٢٢٠:٢٣:٢٩٢٠:٤٣:٣٦٠٠:٢٩:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٠٧٠٦:١٥:٠٢١٣:١٩:٢٦٢٠:٢٤:١٤٢٠:٤٤:٢٣٠٠:٢٩:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:١٢٠٦:١٤:٢٦١٣:١٩:٣٠٢٠:٢٤:٥٨٢٠:٤٥:١٠٠٠:٢٩:٣٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:١٩٠٦:١٣:٥٣١٣:١٩:٣٦٢٠:٢٥:٤١٢٠:٤٥:٥٦٠٠:٢٩:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طای

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای طای

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای طای قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طای دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای طای

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٩:٣١٠٧:٢٥:٣٠١٢:٣٥:٢٥١٧:٤٥:٤٠١٨:٠٤:٥٠٢٣:٥٢:٢٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٩:٠٣٠٧:٢٤:٥٤١٢:٣٥:٣٧١٧:٤٦:٤٢١٨:٠٥:٤٩٢٣:٥٢:٣٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٨:٣٣٠٧:٢٤:١٥١٢:٣٥:٤٨١٧:٤٧:٤٣١٨:٠٦:٤٨٢٣:٥٢:٥٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٨:٠٢٠٧:٢٣:٣٦١٢:٣٥:٥٩١٧:٤٨:٤٤١٨:٠٧:٤٧٢٣:٥٣:٠٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٧:٢٩٠٧:٢٢:٥٤١٢:٣٦:٠٩١٧:٤٩:٤٥١٨:٠٨:٤٦٢٣:٥٣:٢٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٦:٥٤٠٧:٢٢:١١١٢:٣٦:١٧١٧:٥٠:٤٧١٨:٠٩:٤٥٢٣:٥٣:٣٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٦:١٨٠٧:٢١:٢٦١٢:٣٦:٢٥١٧:٥١:٤٨١٨:١٠:٤٣٢٣:٥٣:٤٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٥:٤٠٠٧:٢٠:٤٠١٢:٣٦:٣٣١٧:٥٢:٤٩١٨:١١:٤٢٢٣:٥٣:٥٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٥:٠٠٠٧:١٩:٥٢١٢:٣٦:٣٩١٧:٥٣:٥٠١٨:١٢:٤٠٢٣:٥٤:٠٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٤:١٨٠٧:١٩:٠٣١٢:٣٦:٤٤١٧:٥٤:٥٠١٨:١٣:٣٩٢٣:٥٤:١٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٣:٣٦٠٧:١٨:١٢١٢:٣٦:٤٩١٧:٥٥:٥١١٨:١٤:٣٧٢٣:٥٤:٢١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٢:٥١٠٧:١٧:٢٠١٢:٣٦:٥٣١٧:٥٦:٥١١٨:١٥:٣٥٢٣:٥٤:٢٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٢:٠٥٠٧:١٦:٢٧١٢:٣٦:٥٦١٧:٥٧:٥١١٨:١٦:٣٣٢٣:٥٤:٣٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥١:١٧٠٧:١٥:٣٢١٢:٣٦:٥٨١٧:٥٨:٥١١٨:١٧:٣٠٢٣:٥٤:٤٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥٠:٢٨٠٧:١٤:٣٥١٢:٣٧:٠٠١٧:٥٩:٥١١٨:١٨:٢٨٢٣:٥٤:٤٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٩:٣٨٠٧:١٣:٣٨١٢:٣٧:٠١١٨:٠٠:٥٠١٨:١٩:٢٥٢٣:٥٤:٤٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٨:٤٦٠٧:١٢:٣٩١٢:٣٧:٠١١٨:٠١:٤٩١٨:٢٠:٢٢٢٣:٥٤:٥١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٧:٥٢٠٧:١١:٣٩١٢:٣٧:٠٠١٨:٠٢:٤٨١٨:٢١:١٨٢٣:٥٤:٥٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٦:٥٨٠٧:١٠:٣٨١٢:٣٦:٥٨١٨:٠٣:٤٦١٨:٢٢:١٥٢٣:٥٤:٥٤
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٦:٠١٠٧:٠٩:٣٥١٢:٣٦:٥٦١٨:٠٤:٤٥١٨:٢٣:١١٢٣:٥٤:٥٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٥:٠٤٠٧:٠٨:٣٢١٢:٣٦:٥٣١٨:٠٥:٤٣١٨:٢٤:٠٧٢٣:٥٤:٥٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٤:٠٥٠٧:٠٧:٢٧١٢:٣٦:٥٠١٨:٠٦:٤٠١٨:٢٥:٠٣٢٣:٥٤:٥٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٣:٠٥٠٧:٠٦:٢١١٢:٣٦:٤٥١٨:٠٧:٣٨١٨:٢٥:٥٩٢٣:٥٤:٥٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٢:٠٣٠٧:٠٥:١٤١٢:٣٦:٤٠١٨:٠٨:٣٥١٨:٢٦:٥٤٢٣:٥٤:٤٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤١:٠٠٠٧:٠٤:٠٦١٢:٣٦:٣٥١٨:٠٩:٣٢١٨:٢٧:٤٩٢٣:٥٤:٤٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٩:٥٦٠٧:٠٢:٥٨١٢:٣٦:٢٨١٨:١٠:٢٨١٨:٢٨:٤٤٢٣:٥٤:٤٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٨:٥١٠٧:٠١:٤٨١٢:٣٦:٢١١٨:١١:٢٤١٨:٢٩:٣٨٢٣:٥٤:٣٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٧:٤٥٠٧:٠٠:٣٧١٢:٣٦:١٤١٨:١٢:٢٠١٨:٣٠:٣٢٢٣:٥٤:٢٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٦:٣٧٠٦:٥٩:٢٦١٢:٣٦:٠٦١٨:١٣:١٥١٨:٣١:٢٦٢٣:٥٤:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای طای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای طای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای طای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طای را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طای برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای طای

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای طای قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طای دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای طای

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٠٠٧:٠٤:٠٦١٢:٣٦:٣٥١٨:٠٩:٣٢١٨:٢٧:٤٩٢٣:٥٤:٤٤
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٦٠٧:٠٢:٥٨١٢:٣٦:٢٨١٨:١٠:٢٨١٨:٢٨:٤٤٢٣:٥٤:٤٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥١٠٧:٠١:٤٨١٢:٣٦:٢١١٨:١١:٢٤١٨:٢٩:٣٨٢٣:٥٤:٣٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٥٠٧:٠٠:٣٧١٢:٣٦:١٤١٨:١٢:٢٠١٨:٣٠:٣٢٢٣:٥٤:٢٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٧٠٦:٥٩:٢٦١٢:٣٦:٠٦١٨:١٣:١٥١٨:٣١:٢٦٢٣:٥٤:٢٢
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٨٠٦:٥٨:١٣١٢:٣٥:٥٧١٨:١٤:١٠١٨:٣٢:٢٠٢٣:٥٤:١٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٨٠٦:٥٧:٠٠١٢:٣٥:٤٧١٨:١٥:٠٥١٨:٣٣:١٣٢٣:٥٤:٠٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٧٠٦:٥٥:٤٦١٢:٣٥:٣٧١٨:١٦:٠٠١٨:٣٤:٠٦٢٣:٥٣:٥٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٤:٣١١٢:٣٥:٢٧١٨:١٦:٥٤١٨:٣٤:٥٩٢٣:٥٣:٤٨
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٣:١٥١٢:٣٥:١٦١٨:١٧:٤٧١٨:٣٥:٥٢٢٣:٥٣:٣٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٥١:٥٩١٢:٣٥:٠٤١٨:١٨:٤١١٨:٣٦:٤٤٢٣:٥٣:٢٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٢٠٦:٥٠:٤٢١٢:٣٤:٥٢١٨:١٩:٣٤١٨:٣٧:٣٦٢٣:٥٣:١٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٤٩:٢٤١٢:٣٤:٤٠١٨:٢٠:٢٦١٨:٣٨:٢٧٢٣:٥٣:٠٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٤٨:٠٦١٢:٣٤:٢٦١٨:٢١:١٩١٨:٣٩:١٩٢٣:٥٢:٤٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٤٦:٤٧١٢:٣٤:١٣١٨:٢٢:١١١٨:٤٠:١٠٢٣:٥٢:٣٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠١٠٦:٤٥:٢٧١٢:٣٣:٥٩١٨:٢٣:٠٢١٨:٤١:٠١٢٣:٥٢:٢٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٤:٠٧١٢:٣٣:٤٥١٨:٢٣:٥٤١٨:٤١:٥٢٢٣:٥٢:٠٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٢:٤٧١٢:٣٣:٣٠١٨:٢٤:٤٥١٨:٤٢:٤٢٢٣:٥١:٥٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤١:٢٦١٢:٣٣:١٥١٨:٢٥:٣٦١٨:٤٣:٣٢٢٣:٥١:٣٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٤٠:٠٤١٢:٣٢:٥٩١٨:٢٦:٢٦١٨:٤٤:٢٣٢٣:٥١:٢٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:١٣٠٦:٣٨:٤٢١٢:٣٢:٤٣١٨:٢٧:١٧١٨:٤٥:١٢٢٣:٥١:٠٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٩٠٦:٣٧:٢٠١٢:٣٢:٢٧١٨:٢٨:٠٧١٨:٤٦:٠٢٢٣:٥٠:٤٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٥:٥٨١٢:٣٢:١١١٨:٢٨:٥٧١٨:٤٦:٥٢٢٣:٥٠:٢٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٤:٣٥١٢:٣١:٥٤١٨:٢٩:٤٦١٨:٤٧:٤١٢٣:٥٠:١٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٣:١٢١٢:٣١:٣٧١٨:٣٠:٣٦١٨:٤٨:٣١٢٣:٤٩:٥١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣١:٤٨١٢:٣١:٢٠١٨:٣١:٢٥١٨:٤٩:٢٠٢٣:٤٩:٣٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٠:٢٥١٢:٣١:٠٣١٨:٣٢:١٤١٨:٥٠:١٠٢٣:٤٩:١٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١١٠٦:٢٩:٠١١٢:٣٠:٤٦١٨:٣٣:٠٤١٨:٥٠:٥٩٢٣:٤٨:٥٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٧:٣٧١٢:٣٠:٢٨١٨:٣٣:٥٢١٨:٥١:٤٨٢٣:٤٨:٣٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای طای روستای طای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای طای روستای طای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طای را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طای برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طای

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طای موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طای برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طای

روستای طای بر روی نقشه

روستای طای بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طای

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طای است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طای
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای طای + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای طای + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طای + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طای

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طای رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طای
زمان پخش اذان زنده به افق طای
زمان پخش اذان آنلاین به افق طای
زمان پخش اذان مستقیم به افق طای
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طای دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا طای دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ طای دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طای دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طای یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو