جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای طای

گاورود | کامیاران | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز طای

اذان صبح: ٠٤:٤٦:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:١١
اذان ظهر: ١٢:١٥:٤٥
غروب آفتاب: ١٨:٢٠:٤٦
اذان مغرب: ١٨:٣٨:٤٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٤:١٥

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طای (شهرستان کامیاران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای طای)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای طای)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای طای)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

حضرت محمد (ص)
براى شهادت حسین علیه السلام ، حرارت و گرمایى در دلهاى مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمى شود .

اوقات شرعی ماه جاری روستای طای

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طای در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طای ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای طای (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طای ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان طای
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٣٦٠٦:٥٠:٥٥١٣:٢٢:٤٩١٩:٥٥:١٧٢٠:١٣:٤٦٠٠:٣٨:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٩:٣٩١٣:٢٢:٣٥١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٣٧٠٠:٣٨:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٤٨:٢٣١٣:٢٢:٢١١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٢٧٠٠:٣٧:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٧:٠٧١٣:٢٢:٠٨١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:١٨٠٠:٣٧:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٥:٥٢١٣:٢١:٥٥١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٠٩٠٠:٣٧:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤٤:٣٩١٣:٢١:٤٢١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٠٠٠٠:٣٦:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٣٠٠٦:٤٣:٢٥١٣:٢١:٣٠٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٨:٥١٠٠:٣٦:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٣:٠٠٠٦:٤٢:١٣١٣:٢١:١٨٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:٤٢٠٠:٣٦:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٣١٠٦:٤١:٠١١٣:٢١:٠٧٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٣٥:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٠٣٠٦:٣٩:٥١١٣:٢٠:٥٦٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢١:٢٥٠٠:٣٥:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٨:٤١١٣:٢٠:٤٥٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:١٦٠٠:٣٥:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٧:٣٢١٣:٢٠:٣٥٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٣٤:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٦:٢٤١٣:٢٠:٢٦٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٣٤:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٥:١٧١٣:٢٠:١٧٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٣٤:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣٤:١١١٣:٢٠:٠٨٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٣٤:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٢٦٠٦:٣٣:٠٦١٣:٢٠:٠٠٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٣٣:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٣٢:٠٣١٣:١٩:٥٣٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٣٣:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٣١:٠٠١٣:١٩:٤٦٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:١٧٠٠:٣٣:١١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٩:٥٨١٣:١٩:٤٠٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٠٩٠٠:٣٢:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٨:٥٨١٣:١٩:٣٤٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٣٢:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٧:٥٩١٣:١٩:٢٩٢٠:١١:٣٠٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٣٢:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٧:٠١١٣:١٩:٢٥٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٤٤٠٠:٣٢:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢٦:٠٤١٣:١٩:٢١٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٣١:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٧٠٦:٢٥:٠٨١٣:١٩:١٧٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٣١:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٤:١٤١٣:١٩:١٤٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:١٨٠٠:٣١:٣١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:١٨٠٦:٢٣:٢١١٣:١٩:١٢٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٣١:١٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٢٢:٢٩١٣:١٩:١١٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٣١:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٥٤٠٦:٢١:٣٩١٣:١٩:١٠٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٦:٥١٠٠:٣٠:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٢٠:٥٠١٣:١٩:٠٩٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٧:٤١٠٠:٣٠:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای طای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای طای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای طای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طای

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای طای

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طای قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طای دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای طای

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای طای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای طای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای طای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طای را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طای برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای طای

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای طای قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طای دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای طای

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای طای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای طای روستای طای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای طای روستای طای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای طای را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طای برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای طای

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای طای قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طای دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای طای

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٢١٠٦:٤٨:١٤١٣:٢٥:٣٦٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٠٢٠٠:٤١:٢٤
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٨:٥٩١٣:٢٥:٢١٢٠:٠١:٠٩٢٠:١٩:٤٤٠٠:٤١:١٦
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٩:٤٤١٣:٢٥:٠٥١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٨:٢٤٠٠:٤١:٠٨
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٥٠:٢٨١٣:٢٤:٤٨١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٠٤٠٠:٤٠:٥٩
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٥١:١٣١٣:٢٤:٣١١٩:٥٧:١٦٢٠:١٥:٤٤٠٠:٤٠:٤٩
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٥١:٥٧١٣:٢٤:١٤١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٤:٢٢٠٠:٤٠:٣٩
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥٢:٤١١٣:٢٣:٥٦١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:٠١٠٠:٤٠:٢٩
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٥٣:٢٥١٣:٢٣:٣٨١٩:٥٣:١٧٢٠:١١:٣٨٠٠:٤٠:١٧
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٨٠٦:٥٤:٠٩١٣:٢٣:١٩١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:١٥٠٠:٤٠:٠٦
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٦٠٦:٥٤:٥٣١٣:٢٣:٠١١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٣٩:٥٤
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:١٣٠٦:٥٥:٣٧١٣:٢٢:٤١١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٢٨٠٠:٣٩:٤١
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٦:٢١١٣:٢٢:٢٢١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٠٤٠٠:٣٩:٢٨
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٧:٠٥١٣:٢٢:٠٢١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٣٩:١٤
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٢٠٦:٥٧:٤٨١٣:٢١:٤٢١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:١٤٠٠:٣٩:٠٠
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٨٠٦:٥٨:٣٢١٣:٢١:٢٢١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠١:٤٨٠٠:٣٨:٤٦
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٣٠٦:٥٩:١٥١٣:٢١:٠٢١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٣٨:٣١
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٧٠٦:٥٩:٥٩١٣:٢٠:٤١١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٥٧٠٠:٣٨:١٦
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٢٠٧:٠٠:٤٢١٣:٢٠:٢١١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٣٠٠٠:٣٨:٠٠
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٦٠٧:٠١:٢٦١٣:٢٠:٠٠١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:٠٤٠٠:٣٧:٤٥
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٩٠٧:٠٢:٠٩١٣:١٩:٣٩١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٣٧٠٠:٣٧:٢٨
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٢٠٧:٠٢:٥٣١٣:١٩:١٨١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٣:١٠٠٠:٣٧:١٢
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٥٠٧:٠٣:٣٦١٣:١٨:٥٧١٩:٣٣:٤٣١٩:٥١:٤٤٠٠:٣٦:٥٥
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٧٠٧:٠٤:٢٠١٣:١٨:٣٥١٩:٣٢:١٧١٩:٥٠:١٦٠٠:٣٦:٣٨
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:٠٠٠٧:٠٥:٠٤١٣:١٨:١٤١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:٤٩٠٠:٣٦:٢١
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:٥١٠٧:٠٥:٤٧١٣:١٧:٥٣١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٧:٢٢٠٠:٣٦:٠٤
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٢:٤٣٠٧:٠٦:٣١١٣:١٧:٣١١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٥:٥٥٠٠:٣٥:٤٦
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٤٠٧:٠٧:١٥١٣:١٧:١٠١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٤:٢٨٠٠:٣٥:٢٨
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٤:٢٥٠٧:٠٧:٥٩١٣:١٦:٤٩١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٣:٠١٠٠:٣٥:١٠
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٥٠٧:٠٨:٤٣١٣:١٦:٢٧١٩:٢٣:٣٩١٩:٤١:٣٤٠٠:٣٤:٥٢
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٦٠٧:٠٩:٢٧١٣:١٦:٠٦١٩:٢٢:١٢١٩:٤٠:٠٧٠٠:٠٤:٣٤
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٠:١١١٢:١٥:٤٥١٨:٢٠:٤٦١٨:٣٨:٤٠٢٣:٣٤:١٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای طای

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای طای روستای طای در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای طای روستای طای بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طای را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طای برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طای

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طای موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طای برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طای

روستای طای بر روی نقشه

روستای طای بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طای

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طای است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طای
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای طای + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای طای + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای طای + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای طای + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای طای + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طای

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طای رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ طای دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق طای
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طای ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا طای دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ طای دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق طای
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ طای دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق طای

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طای یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو