جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای طایقان

خورهه | محلات | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز طایقان


اذان صبح: ٠٤:١٦:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٠٨
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:٠٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٧:٣٠
نیمه شب: ٠٠:١٦:٢٦

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طایقان (شهرستان محلات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای طایقان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای طایقان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای طایقان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بودا
خردمند با بیدار كردن خوداشتیاقی و خویشتنداری، تواند برای خویش جزیره‌ای سازد كه هیچ سیلی آن را غرق نتواند كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طایقان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طایقان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طایقان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای طایقان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طایقان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طایقان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٥٩٠٦:٣٨:٥١١٣:٠٨:٤٢١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:١٩٠٠:٢٥:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٧:٣٦١٣:٠٨:٢٧١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٨:٠٧٠٠:٢٤:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٦:٢١١٣:٠٨:١٣١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٥٥٠٠:٢٤:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٥:٠٨١٣:٠٧:٥٩١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٤٣٠٠:٢٤:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٣:٥٤١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٢٣:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٢:٤٢١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠١:٢٠٠٠:٢٣:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٣١:٣٠١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٢٣:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٣٠:١٩١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٢٢:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٩:٠٩١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٢٢:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٧:٥٩١٣:٠٦:٤٥١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٢٢:١٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٦:٥١١٣:٠٦:٣٤١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٢١:٥٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٥:٤٣١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:١٤٠٠:٢١:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٤:٣٦١٣:٠٦:١٣١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٢١:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٣:٣١١٣:٠٦:٠٤١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٢٠:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٢:٢٦١٣:٠٥:٥٥١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٤١٠٠:٢٠:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢٠:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢٠:١٩١٣:٠٥:٣٨١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:٢٠٠٠:٢٠:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٩:١٧١٣:٠٥:٣١١٩:٥٢:١٥٢٠:١١:١٠٠٠:١٩:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٨:١٧١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٥٩٠٠:١٩:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٧:١٧١٣:٠٥:١٨١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٤٩٠٠:١٩:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٦:١٨١٣:٠٥:١٢١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٩:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٥:٢١١٣:٠٥:٠٧١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٢٨٠٠:١٨:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٥:٠٣١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٥:١٨٠٠:١٨:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٤:٥٩١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٦:٠٧٠٠:١٨:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٥٧٠٠:١٨:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١١:٤٤١٣:٠٤:٥٢١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:٤٦٠٠:١٧:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٢٨٠٦:١٠:٥٣١٣:٠٤:٥٠١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٧:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:١٩٠٦:١٠:٠٣١٣:٠٤:٤٩٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:٢٤٠٠:١٧:٣٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٩:١٥١٣:٠٤:٤٧٢٠:٠٠:٤٧٢٠:٢٠:١٣٠٠:١٧:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای طایقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای طایقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای طایقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طایقان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای طایقان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طایقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طایقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای طایقان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای طایقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای طایقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای طایقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طایقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طایقان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای طایقان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای طایقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طایقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای طایقان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠٥:٠٤٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٧:٢٩٠٠:١٦:١٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٨٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٥:٠٨٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٨:١٤٠٠:١٦:١٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٨٠٦:٠١:٤٦١٣:٠٥:١٣٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٥٩٠٠:١٦:١٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٩٠٦:٠١:١٦١٣:٠٥:١٩٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٤٣٠٠:١٦:٠٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٢٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٥:٢٥٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:٢٦٠٠:١٦:٠٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٧٠٦:٠٠:١٩١٣:٠٥:٣٢٢٠:١١:٠٥٢٠:٣١:٠٩٠٠:١٦:٠٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٩:٥٣١٣:٠٥:٣٩٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:٥١٠٠:١٦:٠٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٣٠٥:٥٩:٢٨١٣:٠٥:٤٦٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٦:٠٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٩:٠٥١٣:٠٥:٥٤٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٣:١٢٠٠:١٦:٠٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠٦:٠٣٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:٥٢٠٠:١٦:٠٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٢٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٦:١١٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٤:٣١٠٠:١٦:٠٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٩٠٥:٥٨:٠٦١٣:٠٦:٢١٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٥:٠٨٠٠:١٦:١٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٨٠٥:٥٧:٤٩١٣:٠٦:٣٠٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:٤٥٠٠:١٦:١٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٩٠٥:٥٧:٣٤١٣:٠٦:٤٠٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٦:٢١٠٠:١٦:١٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٣٠٥:٥٧:٢٠١٣:٠٦:٥٠٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:٥٦٠٠:١٦:٢١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٨٠٥:٥٧:٠٨١٣:٠٧:٠١٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:٣٠٠٠:١٦:٢٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٦٠٥:٥٦:٥٨١٣:٠٧:١١٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٨:٠٣٠٠:١٦:٣١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٦٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٧:٢٣٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٨:٣٤٠٠:١٦:٣٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٩٠٥:٥٦:٤٢١٣:٠٧:٣٤٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٩:٠٥٠٠:١٦:٤٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٣٠٥:٥٦:٣٧١٣:٠٧:٤٦٢٠:١٩:٠٤٢٠:٣٩:٣٤٠٠:١٦:٥٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٠٠٥:٥٦:٣٣١٣:٠٧:٥٨٢٠:١٩:٣١٢٠:٤٠:٠٢٠٠:١٧:٠٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٩٠٥:٥٦:٣١١٣:٠٨:١٠٢٠:١٩:٥٧٢٠:٤٠:٢٩٠٠:١٧:٠٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢١٠٥:٥٦:٣٠١٣:٠٨:٢٢٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤٠:٥٥٠٠:١٧:١٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٥٠٥:٥٦:٣١١٣:٠٨:٣٥٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤١:١٩٠٠:١٧:٢٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١١٠٥:٥٦:٣٣١٣:٠٨:٤٧٢٠:٢١:٠٧٢٠:٤١:٤٢٠٠:١٧:٣٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٠٠٥:٥٦:٣٧١٣:٠٩:٠٠٢٠:٢١:٢٨٢٠:٤٢:٠٤٠٠:١٧:٤٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٠٠٥:٥٦:٤٢١٣:٠٩:١٣٢٠:٢١:٤٨٢٠:٤٢:٢٤٠٠:١٨:٠١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٤٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٩:٢٦٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤٢:٤٣٠٠:١٨:١٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٩٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠٩:٣٩٢٠:٢٢:٢٣٢٠:٤٣:٠٠٠٠:١٨:٢٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٧٠٥:٥٧:٠٧١٣:٠٩:٥٢٢٠:٢٢:٣٩٢٠:٤٣:١٦٠٠:١٨:٣٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٧٠٥:٥٧:١٩١٣:١٠:٠٦٢٠:٢٢:٥٣٢٠:٤٣:٣٠٠٠:١٨:٥١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای طایقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای طایقان روستای طایقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای طایقان روستای طایقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طایقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طایقان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طایقان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طایقان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طایقان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طایقان

روستای طایقان بر روی نقشه

روستای طایقان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طایقان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طایقان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طایقان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای طایقان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای طایقان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای طایقان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طایقان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طایقان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق طایقان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق طایقان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ طایقان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق طایقان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طایقان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طایقان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طایقان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ طایقان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طایقان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو