جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طایقان

خورهه | محلات | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز طایقان


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٣:٤٩
اذان ظهر: ١٣:١١:٤٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٥٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٢٦
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٥٢

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طایقان (شهرستان محلات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای طایقان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای طایقان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طایقان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

نیچه
خنده یعنی دیدن درون چیزها.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طایقان

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طایقان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طایقان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طایقان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طایقان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طایقان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٥:٢٧١٣:٠٦:٢٢١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٢١:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٤:٢١١٣:٠٦:١٢١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:١٦٠٠:٢١:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٣:١٦١٣:٠٦:٠٣١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٢٠:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٢٢:١١١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٢٠:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢١:٠٨١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٢٠:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠٥:٣٨١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٣٤٠٠:٢٠:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٩:٠٤١٣:٠٥:٣١١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٢٣٠٠:١٩:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٨:٠٣١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٣:١٥٢٠:١٢:١٣٠٠:١٩:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٧:٠٤١٣:٠٥:١٨١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٣:٠٣٠٠:١٩:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٥:١٢١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:٥٢٠٠:١٩:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٥:٠٧١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٤١٠٠:١٨:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٤:١٣١٣:٠٥:٠٣١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٥:٣١٠٠:١٨:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٤٧٠٦:١٣:١٨١٣:٠٤:٥٩١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٦:٢٠٠٠:١٨:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٤:٥٥١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٠٩٠٠:١٨:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١١:٣٢١٣:٠٤:٥٢١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٥٨٠٠:١٧:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:١٢٠٦:١٠:٤١١٣:٠٤:٥٠١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:٤٧٠٠:١٧:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠٤:٤٨٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٣٦٠٠:١٧:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٩:٠٤١٣:٠٤:٤٧٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٢٥٠٠:١٧:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠٨:١٧١٣:٠٤:٤٧٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢١:١٣٠٠:١٧:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٧:٣١١٣:٠٤:٤٧٢٠:٠٢:٢٩٢٠:٢٢:٠١٠٠:١٧:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٤:٤٨٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٢:٤٩٠٠:١٦:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٣٧٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٤:٤٩٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٣:٣٧٠٠:١٦:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠٤:٥١٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٤:٢٤٠٠:١٦:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٤:٤٣١٣:٠٤:٥٣٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٥:١١٠٠:١٦:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠٤:٥٦٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٥٧٠٠:١٦:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٥:٠٠٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:٤٣٠٠:١٦:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٥٠٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠٥:٠٤٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٧:٢٩٠٠:١٦:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٥٨٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٥:٠٨٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٨:١٤٠٠:١٦:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٠٨٠٦:٠١:٤٦١٣:٠٥:١٣٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٥٩٠٠:١٦:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طایقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طایقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طایقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طایقان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای طایقان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طایقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طایقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای طایقان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای طایقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای طایقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای طایقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طایقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طایقان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای طایقان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای طایقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طایقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای طایقان

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠١٠٦:١٣:٠٢١٣:١٤:٥٥٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٦:١٢٠٠:٢٦:٤٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٣:٤٣١٣:١٤:٥٧٢٠:١٥:٤٧٢٠:٣٥:٣٠٠٠:٢٦:٥٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٤:٢٥١٣:١٤:٥٨٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٢٧:٠٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٥:٠٧١٣:١٤:٥٨٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٤:٠٣٠٠:٢٧:١٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٥:٤٩١٣:١٤:٥٨٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:١٨٠٠:٢٧:٢٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٦:٣١١٣:١٤:٥٧٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٢٧:٣٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٧:١٤١٣:١٤:٥٦٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:٤٢٠٠:٢٧:٤٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٧:٥٦١٣:١٤:٥٤٢٠:١١:٢٥٢٠:٣٠:٥٢٠٠:٢٧:٤٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٨:٤٠١٣:١٤:٥١٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٢٧:٥٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٩:٢٣١٣:١٤:٤٨٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٢٨:٠١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٦٠٦:٢٠:٠٦١٣:١٤:٤٥٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:١٤٠٠:٢٨:٠٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٨٠٦:٢٠:٤٩١٣:١٤:٤٠٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:١٨٠٠:٢٨:١٢
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢١٠٦:٢١:٣٣١٣:١٤:٣٥٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢٨:١٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢٢:١٦١٣:١٤:٢٩٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٢٨:٢١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٢٣:٠٠١٣:١٤:٢٣٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢٨:٢٤
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٣:٤٤١٣:١٤:١٦٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٢٨:٢٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٤:٢٧١٣:١٤:٠٩٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٢٨:٢٨
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٥:١١١٣:١٤:٠١٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:١٩٠٠:٢٨:٢٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢٥:٥٤١٣:١٣:٥٢٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:١٥٠٠:٢٨:٣٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٦:٣٨١٣:١٣:٤٣٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:١٠٠٠:٢٨:٢٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٧:٢١١٣:١٣:٣٣١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٠٤٠٠:٢٨:٢٩
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٨:٠٥١٣:١٣:٢٣١٩:٥٨:١٠٢٠:١٦:٥٧٠٠:٢٨:٢٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٨:٤٨١٣:١٣:١٢١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٥:٤٩٠٠:٢٨:٢٥
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٩:٣١١٣:١٣:٠٠١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٤٠٠٠:٢٨:٢٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٣٠:١٥١٣:١٢:٤٨١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٣٠٠٠:٢٨:١٩
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٧٠٦:٣٠:٥٨١٣:١٢:٣٥١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:١٩٠٠:٢٨:١٤
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٣١:٤١١٣:١٢:٢٢١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:٠٧٠٠:٢٨:١٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٢:٢٤١٣:١٢:٠٩١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٢٨:٠٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٣:٠٦١٣:١١:٥٥١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٤١٠٠:٢٧:٥٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٣:٤٩١٣:١١:٤٠١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٢٧:٥٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣٤:٣٢١٣:١١:٢٥١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:١١٠٠:٢٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طایقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای طایقان روستای طایقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای طایقان روستای طایقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طایقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طایقان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طایقان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طایقان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طایقان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طایقان

روستای طایقان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طایقان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طایقان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طایقان
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای طایقان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای طایقان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طایقان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طایقان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طایقان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق طایقان
زمان پخش اذان زنده به افق طایقان
زمان پخش اذان مستقیم به افق طایقان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طایقان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ طایقان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طایقان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طایقان
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ طایقان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طایقان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو