جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر طاهر گوراب

صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز طاهر گوراب


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٢٦:١٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:١٥
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٥٨
نیمه شب: ٢٣:٤٣:١٥

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر طاهر گوراب (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر طاهر گوراب)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر طاهر گوراب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر طاهر گوراب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
سه چيز از خصلتهاي نيك دنيا و آخرت است : از كسي كه به تو ستم كرده است گذشت كني ، به كسي كه از تو بريده است بپيوندي ، و هنگامي كه با تو به نداني رفتار شود ، بردباري كني .

اوقات شرعی ماه جاری شهر طاهر گوراب

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر طاهر گوراب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر طاهر گوراب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر طاهر گوراب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر طاهر گوراب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طاهر گوراب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٦:٢٠١٣:١١:١٣١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٦:١٣٠٠:٢٣:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٥:٠٥١٣:١١:٠٣١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٧:١٠٠٠:٢٣:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٣:٥١١٣:١٠:٥٣١٩:٥٨:٣١٢٠:١٨:٠٧٠٠:٢٣:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٢٢:٣٨١٣:١٠:٤٤١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢٢:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢١:٢٦١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٠:١٩٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٢٢:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٢٠:١٥١٣:١٠:٢٧٢٠:٠١:١٤٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٢:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٩:٠٥١٣:١٠:١٩٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٥٧٠٠:٢١:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٧:٥٦١٣:١٠:١٢٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٢١:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٦:٤٩١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢١:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٢١:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٢٠:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٥١٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٢٠:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٢٤٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٩:٤٤٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٧:٤٠٠٠:٢٠:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٥٨٠٦:١١:٢٨١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٨:٣٧٠٠:١٩:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣٤٠٦:١٠:٢٨١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٩:٣٣٠٠:١٩:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٩:٢٩١٣:٠٩:٣٣٢٠:١٠:١١٢٠:٣٠:٣٠٠٠:١٩:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٨:٣١١٣:٠٩:٣١٢٠:١١:٠٣٢٠:٣١:٢٦٠٠:١٩:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠٩:٢٩٢٠:١١:٥٦٢٠:٣٢:٢٢٠٠:١٩:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٨٠٦:٠٦:٤٠١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٣:١٧٠٠:١٨:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٥١٠٦:٠٥:٤٧١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٤:١٣٠٠:١٨:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٣٤٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٥:٠٨٠٠:١٨:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:١٩٠٦:٠٤:٠٤١٣:٠٩:٢٩٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٦:٠٢٠٠:١٨:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٠٦٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٦:٥٦٠٠:١٨:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٥٤٠٦:٠٢:٢٨١٣:٠٩:٣٢٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٧:٥٠٠٠:١٧:٥٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٤٤٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٩:٣٤٢٠:١٧:٥٤٢٠:٣٨:٤٣٠٠:١٧:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٣٦٠٦:٠٠:٥٨١٣:٠٩:٣٧٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٩:٣٦٠٠:١٧:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٢٩٠٦:٠٠:١٦١٣:٠٩:٤١٢٠:١٩:٣٣٢٠:٤٠:٢٨٠٠:١٧:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٢٤٠٥:٥٩:٣٥١٣:٠٩:٤٥٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤١:٢٠٠٠:١٧:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٢١٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٩:٤٩٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤٢:١١٠٠:١٧:١٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٢١٠٥:٥٨:١٨١٣:٠٩:٥٥٢٠:٢١:٥٦٢٠:٤٣:٠١٠٠:١٧:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر طاهر گوراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر طاهر گوراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر طاهر گوراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طاهر گوراب

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر طاهر گوراب

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر طاهر گوراب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طاهر گوراب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر طاهر گوراب

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٥:٣٢٠٦:٥٠:٤٩١٢:٢٦:١٦١٨:٠٢:١٥١٨:٢٠:٥٨٢٣:٤٣:١٥
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٤:١٦٠٦:٤٩:٣٠١٢:٢٦:٠٦١٨:٠٣:١٥١٨:٢١:٥٨٢٣:٤٣:٠٧
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٨:١٠١٢:٢٥:٥٦١٨:٠٤:١٦١٨:٢٢:٥٦٢٣:٤٢:٥٨
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٦:٤٩١٢:٢٥:٤٦١٨:٠٥:١٦١٨:٢٣:٥٥٢٣:٤٢:٤٩
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٥:٢٨١٢:٢٥:٣٥١٨:٠٦:١٥١٨:٢٤:٥٤٢٣:٤٢:٣٨
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٤:٠٥١٢:٢٥:٢٣١٨:٠٧:١٥١٨:٢٥:٥٢٢٣:٤٢:٢٧
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٢:٤٢١٢:٢٥:١١١٨:٠٨:١٤١٨:٢٦:٥٠٢٣:٤٢:١٥
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٦:١٧٠٦:٤١:١٩١٢:٢٤:٥٩١٨:٠٩:١٢١٨:٢٧:٤٧٢٣:٤٢:٠٣
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٤:٥٤٠٦:٣٩:٥٤١٢:٢٤:٤٥١٨:١٠:١١١٨:٢٨:٤٤٢٣:٤١:٥٠
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٣:٢٩٠٦:٣٨:٢٩١٢:٢٤:٣٢١٨:١١:٠٩١٨:٢٩:٤٢٢٣:٤١:٣٦
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٧:٠٤١٢:٢٤:١٨١٨:١٢:٠٧١٨:٣٠:٣٩٢٣:٤١:٢٢
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٥:٣٨١٢:٢٤:٠٤١٨:١٣:٠٤١٨:٣١:٣٥٢٣:٤١:٠٧
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٤:١١١٢:٢٣:٤٩١٨:١٤:٠١١٨:٣٢:٣٢٢٣:٤٠:٥٢
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٢:٤٤١٢:٢٣:٣٤١٨:١٤:٥٨١٨:٣٣:٢٨٢٣:٤٠:٣٦
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣١:١٧١٢:٢٣:١٨١٨:١٥:٥٥١٨:٣٤:٢٤٢٣:٤٠:١٩
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٢٩:٤٩١٢:٢٣:٠٢١٨:١٦:٥١١٨:٣٥:٢٠٢٣:٤٠:٠٢
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٨:٢١١٢:٢٢:٤٦١٨:١٧:٤٧١٨:٣٦:١٦٢٣:٣٩:٤٤
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٦:٥٢١٢:٢٢:٣٠١٨:١٨:٤٣١٨:٣٧:١٢٢٣:٣٩:٢٦
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٥:٢٣١٢:٢٢:١٣١٨:١٩:٣٩١٨:٣٨:٠٧٢٣:٣٩:٠٨
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٣:٥٤١٢:٢١:٥٦١٨:٢٠:٣٥١٨:٣٩:٠٣٢٣:٣٨:٤٩
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٢:٢٥١٢:٢١:٣٩١٨:٢١:٣٠١٨:٣٩:٥٨٢٣:٣٨:٣٠
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٠:٥٥١٢:٢١:٢٢١٨:٢٢:٢٥١٨:٤٠:٥٤٢٣:٣٨:١٠
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٩:٢٥١٢:٢١:٠٥١٨:٢٣:٢٠١٨:٤١:٤٩٢٣:٣٧:٥٠
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٧:٥٦١٢:٢٠:٤٧١٨:٢٤:١٥١٨:٤٢:٤٤٢٣:٣٧:٣٠
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٦:٢٦١٢:٢٠:٣٠١٨:٢٥:١٠١٨:٤٣:٣٩٠٠:٠٧:٠٩
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٩:٠٨٠٧:١٤:٥٥١٣:٢٠:١٢١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٤:٣٤٠٠:٣٦:٤٨
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٧:٣١٠٧:١٣:٢٥١٣:١٩:٥٤١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٥:٣٠٠٠:٣٦:٢٧
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٥:٥٤٠٧:١١:٥٥١٣:١٩:٣٦١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٦:٢٥٠٠:٣٦:٠٥
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٤:١٦٠٧:١٠:٢٥١٣:١٩:١٨١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٧:٢٠٠٠:٣٥:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر طاهر گوراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر طاهر گوراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر طاهر گوراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر طاهر گوراب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طاهر گوراب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر طاهر گوراب

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر طاهر گوراب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طاهر گوراب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر طاهر گوراب

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٣٠٦:٥٧:١٢١٢:٢٦:٥٤١٧:٥٧:٠٧١٨:١٥:٥٩٢٣:٤٣:٤٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٣٠٦:٥٥:٥٧١٢:٢٦:٤٧١٧:٥٨:٠٩١٨:١٦:٥٩٢٣:٤٣:٤٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٢٠٦:٥٤:٤٢١٢:٢٦:٤٠١٧:٥٩:١١١٨:١٧:٥٩٢٣:٤٣:٣٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٠٠٦:٥٣:٢٥١٢:٢٦:٣٣١٨:٠٠:١٢١٨:١٨:٥٩٢٣:٤٣:٢٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥٢:٠٨١٢:٢٦:٢٥١٨:٠١:١٤١٨:١٩:٥٩٢٣:٤٣:٢٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٢٠٦:٥٠:٤٩١٢:٢٦:١٦١٨:٠٢:١٥١٨:٢٠:٥٨٢٣:٤٣:١٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٦٠٦:٤٩:٣٠١٢:٢٦:٠٦١٨:٠٣:١٥١٨:٢١:٥٨٢٣:٤٣:٠٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٨:١٠١٢:٢٥:٥٦١٨:٠٤:١٦١٨:٢٢:٥٦٢٣:٤٢:٥٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٦:٤٩١٢:٢٥:٤٦١٨:٠٥:١٦١٨:٢٣:٥٥٢٣:٤٢:٤٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٥:٢٨١٢:٢٥:٣٥١٨:٠٦:١٥١٨:٢٤:٥٤٢٣:٤٢:٣٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٠١٠٦:٤٤:٠٥١٢:٢٥:٢٣١٨:٠٧:١٥١٨:٢٥:٥٢٢٣:٤٢:٢٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٢:٤٢١٢:٢٥:١١١٨:٠٨:١٤١٨:٢٦:٥٠٢٣:٤٢:١٥
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:١٧٠٦:٤١:١٩١٢:٢٤:٥٩١٨:٠٩:١٢١٨:٢٧:٤٧٢٣:٤٢:٠٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٤٠٦:٣٩:٥٤١٢:٢٤:٤٥١٨:١٠:١١١٨:٢٨:٤٤٢٣:٤١:٥٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٩٠٦:٣٨:٢٩١٢:٢٤:٣٢١٨:١١:٠٩١٨:٢٩:٤٢٢٣:٤١:٣٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٧:٠٤١٢:٢٤:١٨١٨:١٢:٠٧١٨:٣٠:٣٩٢٣:٤١:٢٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٥:٣٨١٢:٢٤:٠٤١٨:١٣:٠٤١٨:٣١:٣٥٢٣:٤١:٠٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٠٠٦:٣٤:١١١٢:٢٣:٤٩١٨:١٤:٠١١٨:٣٢:٣٢٢٣:٤٠:٥٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٢:٤٤١٢:٢٣:٣٤١٨:١٤:٥٨١٨:٣٣:٢٨٢٣:٤٠:٣٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣١:١٧١٢:٢٣:١٨١٨:١٥:٥٥١٨:٣٤:٢٤٢٣:٤٠:١٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٢٩:٤٩١٢:٢٣:٠٢١٨:١٦:٥١١٨:٣٥:٢٠٢٣:٤٠:٠٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٨:٢١١٢:٢٢:٤٦١٨:١٧:٤٧١٨:٣٦:١٦٢٣:٣٩:٤٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٦:٥٢١٢:٢٢:٣٠١٨:١٨:٤٣١٨:٣٧:١٢٢٣:٣٩:٢٦
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٥:٢٣١٢:٢٢:١٣١٨:١٩:٣٩١٨:٣٨:٠٧٢٣:٣٩:٠٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٣:٥٤١٢:٢١:٥٦١٨:٢٠:٣٥١٨:٣٩:٠٣٢٣:٣٨:٤٩
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٢:٢٥١٢:٢١:٣٩١٨:٢١:٣٠١٨:٣٩:٥٨٢٣:٣٨:٣٠
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٠:٥٥١٢:٢١:٢٢١٨:٢٢:٢٥١٨:٤٠:٥٤٢٣:٣٨:١٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٩:٢٥١٢:٢١:٠٥١٨:٢٣:٢٠١٨:٤١:٤٩٢٣:٣٧:٥٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٧:٥٦١٢:٢٠:٤٧١٨:٢٤:١٥١٨:٤٢:٤٤٢٣:٣٧:٣٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر طاهر گوراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر طاهر گوراب شهر طاهر گوراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر طاهر گوراب شهر طاهر گوراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر طاهر گوراب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طاهر گوراب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر طاهر گوراب

طاهرگوراب، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرا در استان گیلان ایران است

شهر طاهر گوراب در ویکیپدیا

شهر طاهر گوراب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر طاهر گوراب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر طاهر گوراب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر طاهر گوراب بر روی نقشه

شهر طاهر گوراب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر طاهر گوراب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر طاهر گوراب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر طاهر گوراب
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر طاهر گوراب + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر طاهر گوراب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر طاهر گوراب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر طاهر گوراب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر طاهر گوراب رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا طاهر گوراب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق طاهر گوراب
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طاهر گوراب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طاهر گوراب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق طاهر گوراب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طاهر گوراب
افق شرعی امروز فردا طاهر گوراب دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق طاهر گوراب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر طاهر گوراب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو