جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

پساکوه | کلات | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز طاهر آبادمیانه(قلعه میان)


اذان صبح: ٠٤:١٩:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٣٣:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:١٣:٥٥
اذان مغرب: ١٩:٣٣:٠٢
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٢٣

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) (شهرستان کلات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان))، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

یَسنَه
من دین مَزداپرستی را باور دارم كه جنگ را براندازد و رزم‌افزار را به كنار گذارد و خویشاوند پیوندی را فرمان دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طاهر آبادمیانه(قلعه میان) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٠:١٦٠٥:٤٢:٥٨١٢:٢٧:٤٤١٩:١٣:٠٥١٩:٣٢:٢٦٢٣:٤٠:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٤١:٤٥١٢:٢٧:٣٤١٩:١٣:٥٨١٩:٣٣:٢١٢٣:٤٠:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٠٧:١١٠٥:٤٠:٣٤١٢:٢٧:٢٥١٩:١٤:٥٠١٩:٣٤:١٧٢٣:٤٠:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٣٩:٢٤١٢:٢٧:١٦١٩:١٥:٤٣١٩:٣٥:١٣٢٣:٣٩:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٣٨:١٤١٢:٢٧:٠٨١٩:١٦:٣٦١٩:٣٦:٠٨٢٣:٣٩:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٢:٤٠٠٥:٣٧:٠٦١٢:٢٧:٠٠١٩:١٧:٢٨١٩:٣٧:٠٤٢٣:٣٩:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠١:١١٠٥:٣٥:٥٩١٢:٢٦:٥٣١٩:١٨:٢١١٩:٣٨:٠٠٢٣:٣٩:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٣٤:٥٣١٢:٢٦:٤٦١٩:١٩:١٣١٩:٣٨:٥٥٢٣:٣٨:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٥٨:١٦٠٥:٣٣:٤٨١٢:٢٦:٤٠١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٩:٥١٢٣:٣٨:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٦:٥٠٠٥:٣٢:٤٤١٢:٢٦:٣٤١٩:٢٠:٥٨١٩:٤٠:٤٦٢٣:٣٨:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٥:٢٤٠٥:٣١:٤١١٢:٢٦:٢٩١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:٤١٢٣:٣٧:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٤:٠٠٠٥:٣٠:٤٠١٢:٢٦:٢٥١٩:٢٢:٤٢١٩:٤٢:٣٦٢٣:٣٧:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٢:٣٧٠٥:٢٩:٤٠١٢:٢٦:٢١١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٣:٣١٢٣:٣٧:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥١:١٦٠٥:٢٨:٤١١٢:٢٦:١٧١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٤:٢٦٢٣:٣٧:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٤٩:٥٥٠٥:٢٧:٤٤١٢:٢٦:١٤١٩:٢٥:١٦١٩:٤٥:٢١٢٣:٣٦:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٤٨:٣٦٠٥:٢٦:٤٨١٢:٢٦:١٢١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٦:١٥٢٣:٣٦:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٤٧:١٨٠٥:٢٥:٥٣١٢:٢٦:١٠١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٧:٠٩٢٣:٣٦:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٦:٠١٠٥:٢٥:٠٠١٢:٢٦:٠٩١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٨:٠٣٢٣:٣٦:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٤:٤٦٠٥:٢٤:٠٨١٢:٢٦:٠٩١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٨:٥٧٢٣:٣٦:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٣:٣٢٠٥:٢٣:١٧١٢:٢٦:٠٩١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٩:٥١٢٣:٣٥:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٢:٢٠٠٥:٢٢:٢٨١٢:٢٦:١٠١٩:٣٠:٢٠١٩:٥٠:٤٤٢٣:٣٥:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤١:٠٩٠٥:٢١:٤١١٢:٢٦:١١١٩:٣١:٠٩١٩:٥١:٣٦٢٣:٣٥:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٠:٠٠٠٥:٢٠:٥٥١٢:٢٦:١٣١٩:٣١:٥٨١٩:٥٢:٢٩٢٣:٣٥:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٣٨:٥٣٠٥:٢٠:١٠١٢:٢٦:١٥١٩:٣٢:٤٧١٩:٥٣:٢٠٢٣:٣٥:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٣٧:٤٧٠٥:١٩:٢٧١٢:٢٦:١٨١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٤:١٢٢٣:٣٥:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٣٦:٤٣٠٥:١٨:٤٦١٢:٢٦:٢١١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٥:٠٢٢٣:٣٥:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٥:٤١٠٥:١٨:٠٧١٢:٢٦:٢٦١٩:٣٥:١٠١٩:٥٥:٥٣٢٣:٣٤:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٤:٤٠٠٥:١٧:٢٨١٢:٢٦:٣٠١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٦:٤٢٢٣:٣٤:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٣:٤٢٠٥:١٦:٥٢١٢:٢٦:٣٥١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٧:٣١٢٣:٣٤:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٤٥:٤٩٠٥:٢٨:١٥١٢:٣٦:١٧١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٤:٣٠٢٣:٤٥:٢٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥٧٠٥:٢٩:٠١١٢:٣٦:١٩١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٣:٤٤٢٣:٤٥:٣٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٣:٤٨:٠٥٠٥:٢٩:٤٧١٢:٣٦:٢٠١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٢:٥٦٢٣:٤٥:٥٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:١٤٠٥:٣٠:٣٣١٢:٣٦:٢٠١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٢:٠٧٢٣:٤٦:٠٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٢٣٠٥:٣١:١٩١٢:٣٦:٢٠١٩:٤٠:٥٣٢٠:٠١:١٧٢٣:٤٦:١٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:٣٣٠٥:٣٢:٠٦١٢:٣٦:١٩١٩:٤٠:٠٤٢٠:٠٠:٢٤٢٣:٤٦:٢٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:٤٣٠٥:٣٢:٥٤١٢:٣٦:١٨١٩:٣٩:١٣١٩:٥٩:٣١٢٣:٤٦:٣٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٣:٥٤٠٥:٣٣:٤١١٢:٣٦:١٦١٩:٣٨:٢١١٩:٥٨:٣٥٢٣:٤٦:٤٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٥٠٥:٣٤:٢٩١٢:٣٦:١٣١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٧:٣٩٢٣:٤٦:٥٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٦٠٥:٣٥:١٧١٢:٣٦:١٠١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٦:٤١٢٣:٤٧:٠٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٨٠٥:٣٦:٠٦١٢:٣٦:٠٦١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٥:٤١٢٣:٤٧:٠٨
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٩٠٥:٣٦:٥٤١٢:٣٦:٠٢١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٤:٤٠٢٣:٤٧:١٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥١٠٥:٣٧:٤٣١٢:٣٥:٥٧١٩:٣٣:٤٠١٩:٥٣:٣٨٢٣:٤٧:٢١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٢٠٥:٣٨:٣٢١٢:٣٥:٥٢١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٢:٣٥٢٣:٤٧:٢٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٤٠٥:٣٩:٢١١٢:٣٥:٤٥١٩:٣١:٣٨١٩:٥١:٣٠٢٣:٤٧:٣٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٤٠:١٠١٢:٣٥:٣٨١٩:٣٠:٣٥١٩:٥٠:٢٤٢٣:٤٧:٣٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٧٠٥:٤٠:٥٨١٢:٣٥:٣١١٩:٢٩:٣١١٩:٤٩:١٦٢٣:٤٧:٣٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٤١:٤٨١٢:٣٥:٢٣١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٨:٠٨٢٣:٤٧:٤٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٩٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣٥:١٤١٩:٢٧:١٩١٩:٤٦:٥٨٢٣:٤٧:٤٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٠٠٥:٤٣:٢٦١٢:٣٥:٠٥١٩:٢٦:١١١٩:٤٥:٤٧٢٣:٤٧:٤٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢١٠٥:٤٤:١٥١٢:٣٤:٥٥١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٤:٣٥٢٣:٤٧:٤٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٣١٠٥:٤٥:٠٤١٢:٣٤:٤٥١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٣:٢٢٢٣:٤٧:٤٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٤١٠٥:٤٥:٥٣١٢:٣٤:٣٤١٩:٢٢:٤١١٩:٤٢:٠٨٢٣:٤٧:٤٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٥١٠٥:٤٦:٤٢١٢:٣٤:٢٢١٩:٢١:٢٨١٩:٤٠:٥٢٢٣:٤٧:٤٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠١٠٥:٤٧:٣١١٢:٣٤:١٠١٩:٢٠:١٥١٩:٣٩:٣٦٢٣:٤٧:٤٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١٠٠٥:٤٨:٢٠١٢:٣٣:٥٨١٩:١٩:٠١١٩:٣٨:١٩٢٣:٤٧:٤٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:١٩٠٥:٤٩:٠٨١٢:٣٣:٤٥١٩:١٧:٤٦١٩:٣٧:٠١٢٣:٤٧:٣٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٩:٥٧١٢:٣٣:٣١١٩:١٦:٣٠١٩:٣٥:٤٢٢٣:٤٧:٣٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٠:٤٦١٢:٣٣:١٧١٩:١٥:١٣١٩:٣٤:٢٣٢٣:٤٧:٢٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥١:٣٥١٢:٣٣:٠٢١٩:١٣:٥٥١٩:٣٣:٠٢٢٣:٤٧:٢٣
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥١٠٥:٥٢:٢٣١٢:٣٢:٤٧١٩:١٢:٣٦١٩:٣١:٤١٢٣:٤٧:١٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طاهر آبادمیانه(قلعه میان)
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ طاهر آبادمیانه(قلعه میان) دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا طاهر آبادمیانه(قلعه میان) دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طاهر آبادمیانه(قلعه میان) دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق طاهر آبادمیانه(قلعه میان)
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طاهر آبادمیانه(قلعه میان)
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طاهر آبادمیانه(قلعه میان) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طاهر آبادمیانه(قلعه میان) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طاهر آبادمیانه(قلعه میان) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو