جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طاهرآباد

حومه | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز طاهرآباد


اذان صبح: ٠٥:١٦:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٠٦
اذان ظهر: ١١:٤٨:٢٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:٥٨
اذان مغرب: ١٧:١٣:١٥
نیمه شب: ٢٣:٠٥:١٩

شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨
٢٢ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طاهرآباد (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ دی ٩٨ روستای طاهرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای طاهرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاهرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
خرد اندیشی همچون دمل آگینی [ = آلوده ] است كه پنهان می خزد و هیچ جا روی نشان نمی دهد تا آنكه تن سراپا از دملها پر شود و بگندد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طاهرآباد

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طاهرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاهرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طاهرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاهرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طاهرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٦:١٨١٢:٣٦:١٩١٩:١٦:٥٢١٩:٣٥:٣٠٢٣:٥١:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:١٧٠٥:٥٥:١٠١٢:٣٦:٠٩١٩:١٧:٣٩١٩:٣٦:١٩٢٣:٥١:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٥٤:٠٣١٢:٣٥:٥٩١٩:١٨:٢٦١٩:٣٧:٠٩٢٣:٥٠:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٢:٥٨١٢:٣٥:٥٠١٩:١٩:١٣١٩:٣٧:٥٨٢٣:٥٠:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥١:٥٣١٢:٣٥:٤١١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٨:٤٨٢٣:٥٠:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٥٠:٤٩١٢:٣٥:٣٣١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٩:٣٨٢٣:٥٠:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٩:٢٣٠٥:٤٩:٤٧١٢:٣٥:٢٥١٩:٢١:٣٤١٩:٤٠:٢٧٢٣:٤٩:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٨:٠٣٠٥:٤٨:٤٥١٢:٣٥:١٨١٩:٢٢:٢١١٩:٤١:١٧٢٣:٤٩:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٦:٤٤٠٥:٤٧:٤٥١٢:٣٥:١١١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٢:٠٧٢٣:٤٩:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤٦:٤٥١٢:٣٥:٠٥١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٢:٥٦٢٣:٤٩:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٤:٠٨٠٥:٤٥:٤٧١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٤:٤١١٩:٤٣:٤٦٢٣:٤٨:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٢:٥٢٠٥:٤٤:٥٠١٢:٣٤:٥٤١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٤:٣٥٢٣:٤٨:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١١:٣٦٠٥:٤٣:٥٤١٢:٣٤:٥٠١٩:٢٦:١٥١٩:٤٥:٢٥٢٣:٤٨:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٠:٢٢٠٥:٤٢:٥٩١٢:٣٤:٤٦١٩:٢٧:٠١١٩:٤٦:١٤٢٣:٤٨:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٤٢:٠٥١٢:٣٤:٤٢١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٧:٠٤٢٣:٤٧:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٤١:١٣١٢:٣٤:٣٩١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٧:٥٣٢٣:٤٧:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٦:٤٦٠٥:٤٠:٢٢١٢:٣٤:٣٧١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٨:٤٢٢٣:٤٧:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٣٩:٣٢١٢:٣٤:٣٥١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٩:٣١٢٣:٤٧:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٣٨:٤٣١٢:٣٤:٣٤١٩:٣٠:٥٢١٩:٥٠:٢٠٢٣:٤٧:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٣٧:٥٦١٢:٣٤:٣٤١٩:٣١:٣٨١٩:٥١:٠٨٢٣:٤٦:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٢:١٦٠٥:٣٧:١١١٢:٣٤:٣٤١٩:٣٢:٢٣١٩:٥١:٥٦٢٣:٤٦:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠١:١٢٠٥:٣٦:٢٦١٢:٣٤:٣٥١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٢:٤٤٢٣:٤٦:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٠:١٠٠٥:٣٥:٤٤١٢:٣٤:٣٦١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٣:٣٢٢٣:٤٦:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٩:٠٩٠٥:٣٥:٠٢١٢:٣٤:٣٨١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٤:١٩٢٣:٤٦:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٨:١٠٠٥:٣٤:٢٢١٢:٣٤:٤٠١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٥:٠٧٢٣:٤٦:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٧:١٢٠٥:٣٣:٤٤١٢:٣٤:٤٣١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٥:٥٣٢٣:٤٦:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٦:١٦٠٥:٣٣:٠٧١٢:٣٤:٤٦١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٦:٣٩٢٣:٤٦:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٥:٢٢٠٥:٣٢:٣١١٢:٣٤:٥١١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٧:٢٥٢٣:٤٦:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٤:٣٠٠٥:٣١:٥٧١٢:٣٤:٥٥١٩:٣٨:١٥١٩:٥٨:١٠٢٣:٤٥:٥٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٣:٣٩٠٥:٣١:٢٥١٢:٣٥:٠٠١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٨:٥٥٢٣:٤٥:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طاهرآباد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای طاهرآباد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای طاهرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاهرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای طاهرآباد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٢:٤١١١:٣٩:٣١١٦:٣٦:٢٦١٦:٥٦:١٤٢٢:٥٥:٤١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٣:٠٠١١:٤٠:٠١١٦:٣٧:٠٦١٦:٥٦:٥٤٢٢:٥٦:١١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٥:١٦٠٦:٤٣:١٨١١:٤٠:٣٠١٦:٣٧:٤٧١٦:٥٧:٣٤٢٢:٥٦:٤١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٣:٣٤١١:٤٠:٥٩١٦:٣٨:٣٠١٦:٥٨:١٦٢٢:٥٧:١١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٣:٤٨١١:٤١:٢٨١٦:٣٩:١٤١٦:٥٨:٥٩٢٢:٥٧:٤١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٤:٠١١١:٤١:٥٦١٦:٣٩:٥٩١٦:٥٩:٤٣٢٢:٥٨:١١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٦:٢٤٠٦:٤٤:١١١١:٤٢:٢٤١٦:٤٠:٤٥١٧:٠٠:٢٨٢٢:٥٨:٤١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤٤:٢٠١١:٤٢:٥٢١٦:٤١:٣٢١٧:٠١:١٤٢٢:٥٩:١٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٦:٤٨٠٦:٤٤:٢٧١١:٤٣:١٩١٦:٤٢:٢٠١٧:٠٢:٠٠٢٢:٥٩:٣٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٦:٥٨٠٦:٤٤:٣٢١١:٤٣:٤٦١٦:٤٣:٠٩١٧:٠٢:٤٨٢٣:٠٠:٠٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٧:٠٧٠٦:٤٤:٣٥١١:٤٤:١٢١٦:٤٣:٥٩١٧:٠٣:٣٧٢٣:٠٠:٣٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٤:٣٦١١:٤٤:٣٨١٦:٤٤:٥٠١٧:٠٤:٢٦٢٣:٠١:٠٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٧:١٨٠٦:٤٤:٣٥١١:٤٥:٠٣١٦:٤٥:٤٢١٧:٠٥:١٦٢٣:٠١:٣٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٤:٣٣١١:٤٥:٢٨١٦:٤٦:٣٤١٧:٠٦:٠٧٢٣:٠١:٥٩
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٤:٢٨١١:٤٥:٥٢١٦:٤٧:٢٨١٧:٠٦:٥٩٢٣:٠٢:٢٦
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٤:٢٢١١:٤٦:١٥١٦:٤٨:٢٢١٧:٠٧:٥١٢٣:٠٢:٥٢
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤٤:١٤١١:٤٦:٣٨١٦:٤٩:١٦١٧:٠٨:٤٤٢٣:٠٣:١٨
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٤:٠٤١١:٤٧:٠١١٦:٥٠:١٢١٧:٠٩:٣٧٢٣:٠٣:٤٣
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٧:١٥٠٦:٤٣:٥٢١١:٤٧:٢٣١٦:٥١:٠٨١٧:١٠:٣١٢٣:٠٤:٠٨
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤٣:٣٩١١:٤٧:٤٤١٦:٥٢:٠٤١٧:١١:٢٥٢٣:٠٤:٣٢
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٧:٠٠٠٦:٤٣:٢٣١١:٤٨:٠٤١٦:٥٣:٠١١٧:١٢:٢٠٢٣:٠٤:٥٦
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٣:٠٦١١:٤٨:٢٤١٦:٥٣:٥٨١٧:١٣:١٥٢٣:٠٥:١٩
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٢:٤٧١١:٤٨:٤٣١٦:٥٤:٥٦١٧:١٤:١١٢٣:٠٥:٤١
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤٢:٢٦١١:٤٩:٠٢١٦:٥٥:٥٤١٧:١٥:٠٧٢٣:٠٦:٠٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٦:١١٠٦:٤٢:٠٣١١:٤٩:١٩١٦:٥٦:٥٣١٧:١٦:٠٣٢٣:٠٦:٢٤
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤١:٣٩١١:٤٩:٣٦١٦:٥٧:٥٢١٧:١٧:٠٠٢٣:٠٦:٤٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٥:٣٧٠٦:٤١:١٢١١:٤٩:٥٢١٦:٥٨:٥١١٧:١٧:٥٧٢٣:٠٧:٠٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٥:١٧٠٦:٤٠:٤٤١١:٥٠:٠٨١٦:٥٩:٥٠١٧:١٨:٥٤٢٣:٠٧:٢٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٠:١٥١١:٥٠:٢٢١٧:٠٠:٤٩١٧:١٩:٥١٢٣:٠٧:٤١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٤:٣٢٠٦:٣٩:٤٣١١:٥٠:٣٦١٧:٠١:٤٩١٧:٢٠:٤٨٢٣:٠٧:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای طاهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای طاهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای طاهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طاهرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاهرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای طاهرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای طاهرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاهرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای طاهرآباد

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٥٦٠٦:٤٠:٠٩١١:٣٦:٣٢١٦:٣٢:٥٥١٦:٥٢:٤٦٢٢:٥٢:٤٠
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٥٠٦:٤٠:٣٩١١:٣٧:٠٢١٦:٣٣:٢٧١٦:٥٣:١٧٢٢:٥٣:١٠
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٤١:٠٦١١:٣٧:٣٢١٦:٣٤:٠٠١٦:٥٣:٥٠٢٢:٥٣:٤٠
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٠٠٦:٤١:٣٣١١:٣٨:٠٢١٦:٣٤:٣٤١٦:٥٤:٢٤٢٢:٥٤:١٠
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٦٠٦:٤١:٥٧١١:٣٨:٣٢١٦:٣٥:١٠١٦:٥٤:٥٩٢٢:٥٤:٤٠
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:١١٠٦:٤٢:٢٠١١:٣٩:٠٢١٦:٣٥:٤٧١٦:٥٥:٣٦٢٢:٥٥:١١
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٢:٤١١١:٣٩:٣١١٦:٣٦:٢٦١٦:٥٦:١٤٢٢:٥٥:٤١
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٣:٠٠١١:٤٠:٠١١٦:٣٧:٠٦١٦:٥٦:٥٤٢٢:٥٦:١١
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:١٦٠٦:٤٣:١٨١١:٤٠:٣٠١٦:٣٧:٤٧١٦:٥٧:٣٤٢٢:٥٦:٤١
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٣:٣٤١١:٤٠:٥٩١٦:٣٨:٣٠١٦:٥٨:١٦٢٢:٥٧:١١
١١ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٣:٤٨١١:٤١:٢٨١٦:٣٩:١٤١٦:٥٨:٥٩٢٢:٥٧:٤١
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٤:٠١١١:٤١:٥٦١٦:٣٩:٥٩١٦:٥٩:٤٣٢٢:٥٨:١١
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٤٠٦:٤٤:١١١١:٤٢:٢٤١٦:٤٠:٤٥١٧:٠٠:٢٨٢٢:٥٨:٤١
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤٤:٢٠١١:٤٢:٥٢١٦:٤١:٣٢١٧:٠١:١٤٢٢:٥٩:١٠
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٨٠٦:٤٤:٢٧١١:٤٣:١٩١٦:٤٢:٢٠١٧:٠٢:٠٠٢٢:٥٩:٣٩
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٨٠٦:٤٤:٣٢١١:٤٣:٤٦١٦:٤٣:٠٩١٧:٠٢:٤٨٢٣:٠٠:٠٨
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٧٠٦:٤٤:٣٥١١:٤٤:١٢١٦:٤٣:٥٩١٧:٠٣:٣٧٢٣:٠٠:٣٦
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٤:٣٦١١:٤٤:٣٨١٦:٤٤:٥٠١٧:٠٤:٢٦٢٣:٠١:٠٤
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٧:١٨٠٦:٤٤:٣٥١١:٤٥:٠٣١٦:٤٥:٤٢١٧:٠٥:١٦٢٣:٠١:٣٢
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٤:٣٣١١:٤٥:٢٨١٦:٤٦:٣٤١٧:٠٦:٠٧٢٣:٠١:٥٩
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٤:٢٨١١:٤٥:٥٢١٦:٤٧:٢٨١٧:٠٦:٥٩٢٣:٠٢:٢٦
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٤:٢٢١١:٤٦:١٥١٦:٤٨:٢٢١٧:٠٧:٥١٢٣:٠٢:٥٢
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤٤:١٤١١:٤٦:٣٨١٦:٤٩:١٦١٧:٠٨:٤٤٢٣:٠٣:١٨
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٤:٠٤١١:٤٧:٠١١٦:٥٠:١٢١٧:٠٩:٣٧٢٣:٠٣:٤٣
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٧:١٥٠٦:٤٣:٥٢١١:٤٧:٢٣١٦:٥١:٠٨١٧:١٠:٣١٢٣:٠٤:٠٨
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٩٠٦:٤٣:٣٩١١:٤٧:٤٤١٦:٥٢:٠٤١٧:١١:٢٥٢٣:٠٤:٣٢
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٠٠٦:٤٣:٢٣١١:٤٨:٠٤١٦:٥٣:٠١١٧:١٢:٢٠٢٣:٠٤:٥٦
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٣:٠٦١١:٤٨:٢٤١٦:٥٣:٥٨١٧:١٣:١٥٢٣:٠٥:١٩
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٢:٤٧١١:٤٨:٤٣١٦:٥٤:٥٦١٧:١٤:١١٢٣:٠٥:٤١
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤٢:٢٦١١:٤٩:٠٢١٦:٥٥:٥٤١٧:١٥:٠٧٢٣:٠٦:٠٣

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طاهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای طاهرآباد روستای طاهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای طاهرآباد روستای طاهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طاهرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاهرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طاهرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طاهرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طاهرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طاهرآباد

روستای طاهرآباد بر روی نقشه

روستای طاهرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طاهرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طاهرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طاهرآباد
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای طاهرآباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای طاهرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاهرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طاهرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طاهرآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق طاهرآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طاهرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طاهرآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق طاهرآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طاهرآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق طاهرآباد
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ طاهرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ طاهرآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طاهرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو