جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طاهرآباد

حومه | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز طاهرآباد


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٠٥
اذان ظهر: ١١:٣٣:٠٦
غروب آفتاب: ١٦:٣٠:٠٣
اذان مغرب: ١٦:٤٩:٥١
نیمه شب: ٢٢:٤٩:١٩

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طاهرآباد (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای طاهرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای طاهرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاهرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
بزرگسالان الگوی یادگیری كودكان هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طاهرآباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طاهرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاهرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طاهرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاهرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طاهرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٦:١٨١٢:٣٦:١٩١٩:١٦:٥٢١٩:٣٥:٣٠٢٣:٥١:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:١٧٠٥:٥٥:١٠١٢:٣٦:٠٩١٩:١٧:٣٩١٩:٣٦:١٩٢٣:٥١:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:٥٢٠٥:٥٤:٠٣١٢:٣٥:٥٩١٩:١٨:٢٦١٩:٣٧:٠٩٢٣:٥٠:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٢:٥٨١٢:٣٥:٥٠١٩:١٩:١٣١٩:٣٧:٥٨٢٣:٥٠:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥١:٥٣١٢:٣٥:٤١١٩:٢٠:٠٠١٩:٣٨:٤٨٢٣:٥٠:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٥٠:٤٩١٢:٣٥:٣٣١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٩:٣٨٢٣:٥٠:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٩:٢٣٠٥:٤٩:٤٧١٢:٣٥:٢٥١٩:٢١:٣٤١٩:٤٠:٢٧٢٣:٤٩:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٨:٠٣٠٥:٤٨:٤٥١٢:٣٥:١٨١٩:٢٢:٢١١٩:٤١:١٧٢٣:٤٩:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٦:٤٤٠٥:٤٧:٤٥١٢:٣٥:١١١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٢:٠٧٢٣:٤٩:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤٦:٤٥١٢:٣٥:٠٥١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٢:٥٦٢٣:٤٩:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٤:٠٨٠٥:٤٥:٤٧١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٤:٤١١٩:٤٣:٤٦٢٣:٤٨:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٢:٥٢٠٥:٤٤:٥٠١٢:٣٤:٥٤١٩:٢٥:٢٨١٩:٤٤:٣٥٢٣:٤٨:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١١:٣٦٠٥:٤٣:٥٤١٢:٣٤:٥٠١٩:٢٦:١٥١٩:٤٥:٢٥٢٣:٤٨:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٠:٢٢٠٥:٤٢:٥٩١٢:٣٤:٤٦١٩:٢٧:٠١١٩:٤٦:١٤٢٣:٤٨:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٤٢:٠٥١٢:٣٤:٤٢١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٧:٠٤٢٣:٤٧:٥٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٤١:١٣١٢:٣٤:٣٩١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٧:٥٣٢٣:٤٧:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٦:٤٦٠٥:٤٠:٢٢١٢:٣٤:٣٧١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٨:٤٢٢٣:٤٧:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٣٩:٣٢١٢:٣٤:٣٥١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٩:٣١٢٣:٤٧:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٣٨:٤٣١٢:٣٤:٣٤١٩:٣٠:٥٢١٩:٥٠:٢٠٢٣:٤٧:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٣٧:٥٦١٢:٣٤:٣٤١٩:٣١:٣٨١٩:٥١:٠٨٢٣:٤٦:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٢:١٦٠٥:٣٧:١١١٢:٣٤:٣٤١٩:٣٢:٢٣١٩:٥١:٥٦٢٣:٤٦:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠١:١٢٠٥:٣٦:٢٦١٢:٣٤:٣٥١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٢:٤٤٢٣:٤٦:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٠:١٠٠٥:٣٥:٤٤١٢:٣٤:٣٦١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٣:٣٢٢٣:٤٦:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٩:٠٩٠٥:٣٥:٠٢١٢:٣٤:٣٨١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٤:١٩٢٣:٤٦:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٨:١٠٠٥:٣٤:٢٢١٢:٣٤:٤٠١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٥:٠٧٢٣:٤٦:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٧:١٢٠٥:٣٣:٤٤١٢:٣٤:٤٣١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٥:٥٣٢٣:٤٦:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٦:١٦٠٥:٣٣:٠٧١٢:٣٤:٤٦١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٦:٣٩٢٣:٤٦:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٥:٢٢٠٥:٣٢:٣١١٢:٣٤:٥١١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٧:٢٥٢٣:٤٦:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٤:٣٠٠٥:٣١:٥٧١٢:٣٤:٥٥١٩:٣٨:١٥١٩:٥٨:١٠٢٣:٤٥:٥٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٣:٣٩٠٥:٣١:٢٥١٢:٣٥:٠٠١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٨:٥٥٢٣:٤٥:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طاهرآباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای طاهرآباد

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای طاهرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاهرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای طاهرآباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٢:٢٨١١:٢٥:٥٩١٦:٢٩:١٦١٦:٤٨:٤٠٢٢:٤٢:٥٦
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٣:٢٢١١:٢٦:٢٠١٦:٢٩:٠٤١٦:٤٨:٣٠٢٢:٤٣:١٣
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٤:١٦١١:٢٦:٤١١٦:٢٨:٥٣١٦:٤٨:٢١٢٢:٤٣:٣١
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٥:٠٩١١:٢٧:٠٣١٦:٢٨:٤٥١٦:٤٨:١٥٢٢:٤٣:٥٠
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٦:٠١١١:٢٧:٢٦١٦:٢٨:٣٨١٦:٤٨:١٠٢٢:٤٤:٠٩
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٦:٥٣١١:٢٧:٤٩١٦:٢٨:٣٣١٦:٤٨:٠٧٢٢:٤٤:٢٩
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٧:٤٤١١:٢٨:١٣١٦:٢٨:٣١١٦:٤٨:٠٦٢٢:٤٤:٥٠
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٨:٣٤١١:٢٨:٣٧١٦:٢٨:٣٠١٦:٤٨:٠٦٢٢:٤٥:١٢
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٩:٢٤١١:٢٩:٠٢١٦:٢٨:٣١١٦:٤٨:٠٩٢٢:٤٥:٣٤
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٣٠:١٢١١:٢٩:٢٧١٦:٢٨:٣٣١٦:٤٨:١٣٢٢:٤٥:٥٧
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣١:٠٠١١:٢٩:٥٣١٦:٢٨:٣٨١٦:٤٨:١٩٢٢:٤٦:٢٠
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣١:٤٧١١:٣٠:٢٠١٦:٢٨:٤٥١٦:٤٨:٢٧٢٢:٤٦:٤٤
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٢:٣٢١١:٣٠:٤٦١٦:٢٨:٥٣١٦:٤٨:٣٦٢٢:٤٧:٠٩
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٣:١٧١١:٣١:١٤١٦:٢٩:٠٣١٦:٤٨:٤٨٢٢:٤٧:٣٤
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٤:٠١١١:٣١:٤١١٦:٢٩:١٥١٦:٤٩:٠١٢٢:٤٧:٥٩
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٤:٤٣١١:٣٢:٠٩١٦:٢٩:٢٩١٦:٤٩:١٦٢٢:٤٨:٢٦
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٥:٢٥١١:٣٢:٣٧١٦:٢٩:٤٥١٦:٤٩:٣٣٢٢:٤٨:٥٢
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٦:٠٥١١:٣٣:٠٦١٦:٣٠:٠٣١٦:٤٩:٥١٢٢:٤٩:١٩
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣٦:٤٤١١:٣٣:٣٥١٦:٣٠:٢٢١٦:٥٠:١١٢٢:٤٩:٤٧
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٧:٢١١١:٣٤:٠٤١٦:٣٠:٤٤١٦:٥٠:٣٣٢٢:٥٠:١٥
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٧:٥٨١١:٣٤:٣٣١٦:٣١:٠٦١٦:٥٠:٥٦٢٢:٥٠:٤٣
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٨:٣٣١١:٣٥:٠٣١٦:٣١:٣١١٦:٥١:٢١٢٢:٥١:١٢
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٩:٠٦١١:٣٥:٣٣١٦:٣١:٥٨١٦:٥١:٤٨٢٢:٥١:٤١
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٩:٣٩١١:٣٦:٠٢١٦:٣٢:٢٦١٦:٥٢:١٦٢٢:٥٢:١١
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:١١:٥٦٠٦:٤٠:٠٩١١:٣٦:٣٢١٦:٣٢:٥٥١٦:٥٢:٤٦٢٢:٥٢:٤٠
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:١٢:٢٥٠٦:٤٠:٣٩١١:٣٧:٠٢١٦:٣٣:٢٧١٦:٥٣:١٧٢٢:٥٣:١٠
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:١٢:٥٣٠٦:٤١:٠٦١١:٣٧:٣٢١٦:٣٤:٠٠١٦:٥٣:٥٠٢٢:٥٣:٤٠
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:١٣:٢٠٠٦:٤١:٣٣١١:٣٨:٠٢١٦:٣٤:٣٤١٦:٥٤:٢٤٢٢:٥٤:١٠
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:١٣:٤٦٠٦:٤١:٥٧١١:٣٨:٣٢١٦:٣٥:١٠١٦:٥٤:٥٩٢٢:٥٤:٤٠
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:١٤:١١٠٦:٤٢:٢٠١١:٣٩:٠٢١٦:٣٥:٤٧١٦:٥٥:٣٦٢٢:٥٥:١١

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای طاهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای طاهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای طاهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طاهرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاهرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای طاهرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای طاهرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاهرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای طاهرآباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٦:٥٦١١:٢٤:١١١٦:٣١:١٠١٦:٥٠:٢١٢٢:٤١:٢٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٧:٥٢١١:٢٤:٢٧١٦:٣٠:٤٦١٦:٥٠:٠٠٢٢:٤١:٤١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٨:٤٨١١:٢٤:٤٤١٦:٣٠:٢٤١٦:٤٩:٤٠٢٢:٤١:٥٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٩:٤٣١١:٢٥:٠٢١٦:٣٠:٠٥١٦:٤٩:٢٢٢٢:٤٢:٠٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٠:٣٩١١:٢٥:٢٠١٦:٢٩:٤٧١٦:٤٩:٠٧٢٢:٤٢:٢٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠١٠٦:٢١:٣٤١١:٢٥:٣٩١٦:٢٩:٣٠١٦:٤٨:٥٣٢٢:٤٢:٣٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٢:٢٨١١:٢٥:٥٩١٦:٢٩:١٦١٦:٤٨:٤٠٢٢:٤٢:٥٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٣:٢٢١١:٢٦:٢٠١٦:٢٩:٠٤١٦:٤٨:٣٠٢٢:٤٣:١٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٤:١٦١١:٢٦:٤١١٦:٢٨:٥٣١٦:٤٨:٢١٢٢:٤٣:٣١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٥:٠٩١١:٢٧:٠٣١٦:٢٨:٤٥١٦:٤٨:١٥٢٢:٤٣:٥٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٦:٠١١١:٢٧:٢٦١٦:٢٨:٣٨١٦:٤٨:١٠٢٢:٤٤:٠٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٦:٥٣١١:٢٧:٤٩١٦:٢٨:٣٣١٦:٤٨:٠٧٢٢:٤٤:٢٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٧:٤٤١١:٢٨:١٣١٦:٢٨:٣١١٦:٤٨:٠٦٢٢:٤٤:٥٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٨:٣٤١١:٢٨:٣٧١٦:٢٨:٣٠١٦:٤٨:٠٦٢٢:٤٥:١٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٩:٢٤١١:٢٩:٠٢١٦:٢٨:٣١١٦:٤٨:٠٩٢٢:٤٥:٣٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٣٠:١٢١١:٢٩:٢٧١٦:٢٨:٣٣١٦:٤٨:١٣٢٢:٤٥:٥٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٣١:٠٠١١:٢٩:٥٣١٦:٢٨:٣٨١٦:٤٨:١٩٢٢:٤٦:٢٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣١:٤٧١١:٣٠:٢٠١٦:٢٨:٤٥١٦:٤٨:٢٧٢٢:٤٦:٤٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٢:٣٢١١:٣٠:٤٦١٦:٢٨:٥٣١٦:٤٨:٣٦٢٢:٤٧:٠٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٣:١٧١١:٣١:١٤١٦:٢٩:٠٣١٦:٤٨:٤٨٢٢:٤٧:٣٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٤:٠١١١:٣١:٤١١٦:٢٩:١٥١٦:٤٩:٠١٢٢:٤٧:٥٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٤:٤٣١١:٣٢:٠٩١٦:٢٩:٢٩١٦:٤٩:١٦٢٢:٤٨:٢٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٥:٢٥١١:٣٢:٣٧١٦:٢٩:٤٥١٦:٤٩:٣٣٢٢:٤٨:٥٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٦:٠٥١١:٣٣:٠٦١٦:٣٠:٠٣١٦:٤٩:٥١٢٢:٤٩:١٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣٦:٤٤١١:٣٣:٣٥١٦:٣٠:٢٢١٦:٥٠:١١٢٢:٤٩:٤٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٧:٢١١١:٣٤:٠٤١٦:٣٠:٤٤١٦:٥٠:٣٣٢٢:٥٠:١٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٧:٥٨١١:٣٤:٣٣١٦:٣١:٠٦١٦:٥٠:٥٦٢٢:٥٠:٤٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٨:٣٣١١:٣٥:٠٣١٦:٣١:٣١١٦:٥١:٢١٢٢:٥١:١٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٩:٠٦١١:٣٥:٣٣١٦:٣١:٥٨١٦:٥١:٤٨٢٢:٥١:٤١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٢٥٠٦:٣٩:٣٩١١:٣٦:٠٢١٦:٣٢:٢٦١٦:٥٢:١٦٢٢:٥٢:١١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طاهرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای طاهرآباد روستای طاهرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای طاهرآباد روستای طاهرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طاهرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاهرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طاهرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طاهرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طاهرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طاهرآباد

روستای طاهرآباد بر روی نقشه

روستای طاهرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طاهرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طاهرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طاهرآباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای طاهرآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای طاهرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاهرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طاهرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طاهرآباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق طاهرآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طاهرآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طاهرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق طاهرآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق طاهرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طاهرآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طاهرآباد دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ طاهرآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طاهرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو