جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طاهرآبادبربریها

پساکوه | کلات | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز طاهرآبادبربریها


اذان صبح: ٠٣:٤٤:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٧:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:١٧
نیمه شب: ٢٣:٤٥:١٧

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طاهرآبادبربریها (شهرستان کلات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای طاهرآبادبربریها)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای طاهرآبادبربریها)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاهرآبادبربریها)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
پختگی مرد یعنی كشف دوباره همان جدیتی كه در كودكی و به هنگام بازی داشته ایم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طاهرآبادبربریها

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طاهرآبادبربریها در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاهرآبادبربریها ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طاهرآبادبربریها (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاهرآبادبربریها ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طاهرآبادبربریها ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٠:٢٢٠٥:٤٣:٠٣١٢:٢٧:٤٨١٩:١٣:٠٩١٩:٣٢:٢٩٢٣:٤٠:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٤١:٥١١٢:٢٧:٣٩١٩:١٤:٠٢١٩:٣٣:٢٥٢٣:٤٠:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٠٧:١٧٠٥:٤٠:٣٩١٢:٢٧:٢٩١٩:١٤:٥٤١٩:٣٤:٢١٢٣:٤٠:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٣٩:٢٩١٢:٢٧:٢١١٩:١٥:٤٧١٩:٣٥:١٦٢٣:٤٠:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٤:١٦٠٥:٣٨:٢٠١٢:٢٧:١٢١٩:١٦:٣٩١٩:٣٦:١٢٢٣:٣٩:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٣٧:١١١٢:٢٧:٠٥١٩:١٧:٣٢١٩:٣٧:٠٨٢٣:٣٩:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠١:١٧٠٥:٣٦:٠٤١٢:٢٦:٥٧١٩:١٨:٢٤١٩:٣٨:٠٣٢٣:٣٩:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٣:٥٩:٤٩٠٥:٣٤:٥٨١٢:٢٦:٥١١٩:١٩:١٧١٩:٣٨:٥٩٢٣:٣٨:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٣:٥٨:٢٢٠٥:٣٣:٥٣١٢:٢٦:٤٤١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٩:٥٤٢٣:٣٨:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٦:٥٦٠٥:٣٢:٤٩١٢:٢٦:٣٩١٩:٢١:٠١١٩:٤٠:٤٩٢٣:٣٨:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٥:٣١٠٥:٣١:٤٧١٢:٢٦:٣٤١٩:٢١:٥٣١٩:٤١:٤٥٢٣:٣٨:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٤:٠٧٠٥:٣٠:٤٦١٢:٢٦:٢٩١٩:٢٢:٤٥١٩:٤٢:٤٠٢٣:٣٧:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٢:٤٤٠٥:٢٩:٤٦١٢:٢٦:٢٥١٩:٢٣:٣٧١٩:٤٣:٣٥٢٣:٣٧:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥١:٢٢٠٥:٢٨:٤٧١٢:٢٦:٢٢١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٤:٣٠٢٣:٣٧:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٠:٠٢٠٥:٢٧:٤٩١٢:٢٦:١٩١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٥:٢٤٢٣:٣٧:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٤٨:٤٢٠٥:٢٦:٥٣١٢:٢٦:١٧١٩:٢٦:١١١٩:٤٦:١٩٢٣:٣٦:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٤٧:٢٤٠٥:٢٥:٥٩١٢:٢٦:١٥١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٧:١٣٢٣:٣٦:٣٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٦:٠٨٠٥:٢٥:٠٥١٢:٢٦:١٤١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٨:٠٧٢٣:٣٦:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٤:٥٣٠٥:٢٤:١٣١٢:٢٦:١٣١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٩:٠٠٢٣:٣٦:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٣:٣٩٠٥:٢٣:٢٣١٢:٢٦:١٣١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٩:٥٤٢٣:٣٦:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٢:٢٧٠٥:٢٢:٣٤١٢:٢٦:١٤١٩:٣٠:٢٣١٩:٥٠:٤٧٢٣:٣٥:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤١:١٦٠٥:٢١:٤٦١٢:٢٦:١٥١٩:٣١:١٣١٩:٥١:٣٩٢٣:٣٥:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٠:٠٧٠٥:٢١:٠٠١٢:٢٦:١٧١٩:٣٢:٠٢١٩:٥٢:٣٢٢٣:٣٥:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٣٨:٥٩٠٥:٢٠:١٦١٢:٢٦:٢٠١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٣:٢٤٢٣:٣٥:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٣٧:٥٤٠٥:١٩:٣٣١٢:٢٦:٢٢١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٤:١٥٢٣:٣٥:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٣٦:٥٠٠٥:١٨:٥٢١٢:٢٦:٢٦١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٥:٠٦٢٣:٣٥:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٥:٤٨٠٥:١٨:١٢١٢:٢٦:٣٠١٩:٣٥:١٣١٩:٥٥:٥٦٢٣:٣٥:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٤:٤٧٠٥:١٧:٣٤١٢:٢٦:٣٥١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٦:٤٥٢٣:٣٤:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٣:٤٩٠٥:١٦:٥٨١٢:٢٦:٤٠١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٧:٣٤٢٣:٣٤:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاهرآبادبربریها

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاهرآبادبربریها در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاهرآبادبربریها بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طاهرآبادبربریها

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای طاهرآبادبربریها

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طاهرآبادبربریها قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاهرآبادبربریها دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای طاهرآبادبربریها

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای طاهرآبادبربریها

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای طاهرآبادبربریها در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای طاهرآبادبربریها بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طاهرآبادبربریها را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاهرآبادبربریها برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طاهرآبادبربریها

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای طاهرآبادبربریها قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاهرآبادبربریها دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طاهرآبادبربریها

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٢:٢٣٠٥:١١:٤٣١٢:٣١:٤٨١٩:٥١:٥٢٢٠:١٣:٢٧٢٣:٣٧:١٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٢:٣٨٠٥:١١:٥٧١٢:٣٢:٠١١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٣:٣٧٢٣:٣٧:٢٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٢:٥٦٠٥:١٢:١٣١٢:٣٢:١٤١٩:٥٢:١٢٢٠:١٣:٤٦٢٣:٣٧:٤٤
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٣:١٦٠٥:١٢:٣٠١٢:٣٢:٢٧١٩:٥٢:١٩٢٠:١٣:٥٣٢٣:٣٧:٥٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٣:٣٨٠٥:١٢:٤٩١٢:٣٢:٣٩١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٣:٥٨٢٣:٣٨:١٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٤:٠٣٠٥:١٣:٠٩١٢:٣٢:٥٢١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٤:٠١٢٣:٣٨:٣٠
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٤:٣١٠٥:١٣:٣١١٢:٣٣:٠٤١٩:٥٢:٣١٢٠:١٤:٠٣٢٣:٣٨:٤٦
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٥:٠٠٠٥:١٣:٥٤١٢:٣٣:١٧١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٤:٠٢٢٣:٣٩:٠٢
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٥:٣٢٠٥:١٤:١٨١٢:٣٣:٢٩١٩:٥٢:٣١٢٠:١٤:٠٠٢٣:٣٩:١٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٦:٠٧٠٥:١٤:٤٤١٢:٣٣:٤١١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٣:٥٦٢٣:٣٩:٣٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٦:٤٣٠٥:١٥:١١١٢:٣٣:٥٢١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٣:٥٠٢٣:٣٩:٥٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٧:٢٢٠٥:١٥:٣٩١٢:٣٤:٠٣١٩:٥٢:١٧٢٠:١٣:٤٢٢٣:٤٠:١٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٠٣٠٥:١٦:٠٩١٢:٣٤:١٥١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٣:٣٢٢٣:٤٠:٢٧
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٨:٤٥٠٥:١٦:٣٩١٢:٣٤:٢٥١٩:٥١:٥٩٢٠:١٣:٢٠٢٣:٤٠:٤٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٢٩:٣٠٠٥:١٧:١١١٢:٣٤:٣٦١٩:٥١:٤٧٢٠:١٣:٠٧٢٣:٤١:٠٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٠:١٦٠٥:١٧:٤٣١٢:٣٤:٤٦١٩:٥١:٣٣٢٠:١٢:٥١٢٣:٤١:١٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٠٥٠٥:١٨:١٧١٢:٣٤:٥٥١٩:٥١:١٨٢٠:١٢:٣٤٢٣:٤١:٣٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣١:٥٥٠٥:١٨:٥٢١٢:٣٥:٠٤١٩:٥١:٠١٢٠:١٢:١٥٢٣:٤١:٥٣
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٢:٤٦٠٥:١٩:٢٧١٢:٣٥:١٣١٩:٥٠:٤٢٢٠:١١:٥٤٢٣:٤٢:١١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٣:٣٩٠٥:٢٠:٠٤١٢:٣٥:٢١١٩:٥٠:٢١٢٠:١١:٣١٢٣:٤٢:٢٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٣٤٠٥:٢٠:٤١١٢:٣٥:٢٩١٩:٤٩:٥٩٢٠:١١:٠٦٢٣:٤٢:٤٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٣٠٠٥:٢١:٢٠١٢:٣٥:٣٧١٩:٤٩:٣٤٢٠:١٠:٣٩٢٣:٤٣:٠١
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٢٨٠٥:٢١:٥٩١٢:٣٥:٤٣١٩:٤٩:٠٨٢٠:١٠:١٠٢٣:٤٣:١٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٢٧٠٥:٢٢:٣٩١٢:٣٥:٥٠١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٩:٤٠٢٣:٤٣:٣٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٢٧٠٥:٢٣:١٩١٢:٣٥:٥٦١٩:٤٨:١١٢٠:٠٩:٠٨٢٣:٤٣:٤٩
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٢٨٠٥:٢٤:٠١١٢:٣٦:٠١١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٨:٣٣٢٣:٤٤:٠٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٣٠٠٥:٢٤:٤٢١٢:٣٦:٠٦١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٧:٥٨٢٣:٤٤:٢٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٣٤٠٥:٢٥:٢٥١٢:٣٦:١٠١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٧:٢٠٢٣:٤٤:٣٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٣٨٠٥:٢٦:٠٨١٢:٣٦:١٤١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٦:٤١٢٣:٤٤:٤٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٤٣٠٥:٢٦:٥٢١٢:٣٦:١٧١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٦:٠٠٢٣:٤٥:٠٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٤٩٠٥:٢٧:٣٦١٢:٣٦:٢٠١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٥:١٧٢٣:٤٥:١٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طاهرآبادبربریها

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طاهرآبادبربریها روستای طاهرآبادبربریها در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طاهرآبادبربریها روستای طاهرآبادبربریها بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طاهرآبادبربریها را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاهرآبادبربریها برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای طاهرآبادبربریها

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طاهرآبادبربریها موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طاهرآبادبربریها برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طاهرآبادبربریها

روستای طاهرآبادبربریها بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طاهرآبادبربریها

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طاهرآبادبربریها است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طاهرآبادبربریها
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای طاهرآبادبربریها + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای طاهرآبادبربریها + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاهرآبادبربریها + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طاهرآبادبربریها

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طاهرآبادبربریها رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق طاهرآبادبربریها ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ طاهرآبادبربریها دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق طاهرآبادبربریها
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق طاهرآبادبربریها
جدول اوقات شرعی امروز فردا طاهرآبادبربریها دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طاهرآبادبربریها ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طاهرآبادبربریها
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طاهرآبادبربریها ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طاهرآبادبربریها یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو