جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای طالوار

کرگان | میناب | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز طالوار


اذان صبح: ٠٤:٢٠:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:١٤
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٠٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٥٨
اذان مغرب: ١٩:٤٨:١٨
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٥٥

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طالوار (شهرستان میناب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای طالوار)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای طالوار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای طالوار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
هر اندازه كمتر توان فرماندهی داشته باشیم، بیشتر می خواهیم فرمان پذیر و تحت تسلط باشیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طالوار

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طالوار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طالوار ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای طالوار (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طالوار ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طالوار ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٩:٥٩٠٦:١٨:٤٠١٢:٤١:٤٨١٩:٠٥:٢٠١٩:٢٢:١١٠٠:٠٢:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٨:٤٩٠٦:١٧:٤٠١٢:٤١:٣٣١٩:٠٥:٥١١٩:٢٢:٤٣٠٠:٠١:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٧:٣٩٠٦:١٦:٤٠١٢:٤١:١٩١٩:٠٦:٢٢١٩:٢٣:١٦٠٠:٠١:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٥:٤١١٢:٤١:٠٥١٩:٠٦:٥٣١٩:٢٣:٤٩٠٠:٠١:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٤:٤٣١٢:٤٠:٥٢١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٤:٢٢٠٠:٠٠:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٣:٤٥١٢:٤٠:٣٩١٩:٠٧:٥٦١٩:٢٤:٥٥٠٠:٠٠:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٢:٤٨١٢:٤٠:٢٦١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٥:٢٨٠٠:٠٠:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥١:٥٦٠٦:١١:٥٢١٢:٤٠:١٤١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٦:٠٢٢٣:٥٩:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٠:٥٦١٢:٤٠:٠٢١٩:٠٩:٣١١٩:٢٦:٣٦٢٣:٥٩:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٠:٠١١٢:٣٩:٥١١٩:١٠:٠٣١٩:٢٧:١٠٢٣:٥٩:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٠٩:٠٧١٢:٣٩:٤٠١٩:١٠:٣٥١٩:٢٧:٤٤٢٣:٥٩:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٣١٠٦:٠٨:١٤١٢:٣٩:٢٩١٩:١١:٠٨١٩:٢٨:١٨٢٣:٥٨:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٠٧:٢١١٢:٣٩:١٩١٩:١١:٤٠١٩:٢٨:٥٢٢٣:٥٨:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٠٦:٢٩١٢:٣٩:١٠١٩:١٢:١٣١٩:٢٩:٢٧٢٣:٥٨:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:١٩٠٦:٠٥:٣٩١٢:٣٩:٠١١٩:١٢:٤٥١٩:٣٠:٠١٢٣:٥٨:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٤:٤٩١٢:٣٨:٥٢١٩:١٣:١٨١٩:٣٠:٣٦٢٣:٥٧:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٤:٠٠١٢:٣٨:٤٤١٩:١٣:٥١١٩:٣١:١١٢٣:٥٧:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٣:١١١٢:٣٨:٣٧١٩:١٤:٢٤١٩:٣١:٤٧٢٣:٥٧:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٢:٢٤١٢:٣٨:٣٠١٩:١٤:٥٨١٩:٣٢:٢٢٢٣:٥٧:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠١:٣٨١٢:٣٨:٢٤١٩:١٥:٣١١٩:٣٢:٥٧٢٣:٥٦:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٠:٥٣١٢:٣٨:١٨١٩:١٦:٠٤١٩:٣٣:٣٣٢٣:٥٦:٤١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:١٨٠٦:٠٠:٠٩١٢:٣٨:١٣١٩:١٦:٣٨١٩:٣٤:٠٩٢٣:٥٦:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٢١٠٥:٥٩:٢٦١٢:٣٨:٠٨١٩:١٧:١٢١٩:٣٤:٤٥٢٣:٥٦:١٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٢٦٠٥:٥٨:٤٤١٢:٣٨:٠٤١٩:١٧:٤٦١٩:٣٥:٢١٢٣:٥٦:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٣٢٠٥:٥٨:٠٣١٢:٣٨:٠١١٩:١٨:١٩١٩:٣٥:٥٧٢٣:٥٥:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٣٨٠٥:٥٧:٢٣١٢:٣٧:٥٨١٩:١٨:٥٣١٩:٣٦:٣٣٢٣:٥٥:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٤٦٠٥:٥٦:٤٤١٢:٣٧:٥٦١٩:١٩:٢٧١٩:٣٧:٠٩٢٣:٥٥:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣١:٥٥٠٥:٥٦:٠٧١٢:٣٧:٥٤١٩:٢٠:٠١١٩:٣٧:٤٥٢٣:٥٥:٣٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٠٥٠٥:٥٥:٣٠١٢:٣٧:٥٣١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٨:٢١٢٣:٥٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای طالوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای طالوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای طالوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طالوار

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای طالوار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طالوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طالوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای طالوار

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای طالوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای طالوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای طالوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طالوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طالوار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای طالوار

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای طالوار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طالوار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای طالوار

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٥٠:٥٠١٢:٣٨:٠٩١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٣:٥٠٢٣:٥٤:٤٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٥٠:٢٦١٢:٣٨:١٤١٩:٢٦:١٨١٩:٤٤:٢٥٢٣:٥٤:٤٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٣٠٥:٥٠:٠٣١٢:٣٨:١٩١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٤:٥٩٢٣:٥٤:٤٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٤٩:٤٢١٢:٣٨:٢٥١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٥:٣٤٢٣:٥٤:٤٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٤٩:٢١١٢:٣٨:٣١١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٦:٠٧٢٣:٥٤:٤٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٤٩:٠٣١٢:٣٨:٣٧١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٦:٤١٢٣:٥٤:٤٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٨٠٥:٤٨:٤٥١٢:٣٨:٤٤١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٧:١٤٢٣:٥٤:٤٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤١٠٥:٤٨:٢٩١٢:٣٨:٥٢١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٧:٤٦٢٣:٥٤:٥٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٦٠٥:٤٨:١٤١٢:٣٩:٠٠١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٨:١٨٢٣:٥٤:٥٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٤٨:٠٠١٢:٣٩:٠٨١٩:٣٠:٢٨١٩:٤٨:٥٠٢٣:٥٤:٥٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٩٠٥:٤٧:٤٧١٢:٣٩:١٧١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٩:٢١٢٣:٥٥:٠٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٨٠٥:٤٧:٣٦١٢:٣٩:٢٦١٩:٣١:٢٧١٩:٤٩:٥١٢٣:٥٥:٠٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٧:٢٦١٢:٣٩:٣٥١٩:٣١:٥٥١٩:٥٠:٢١٢٣:٥٥:١٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٢٠٥:٤٧:١٨١٢:٣٩:٤٥١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٥٠٢٣:٥٥:١٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٦٠٥:٤٧:١٠١٢:٣٩:٥٥١٩:٣٢:٥٠١٩:٥١:١٩٢٣:٥٥:٢٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤٧:٠٤١٢:٤٠:٠٦١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:٤٦٢٣:٥٥:٣٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤٦:٥٩١٢:٤٠:١٧١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٢:١٤٢٣:٥٥:٤٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٦:٥٦١٢:٤٠:٢٨١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٤٠٢٣:٥٥:٤٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤٦:٥٤١٢:٤٠:٣٩١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٣:٠٥٢٣:٥٥:٥٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤٦:٥٣١٢:٤٠:٥١١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٣:٣٠٢٣:٥٦:٠٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٦٠٥:٤٦:٥٣١٢:٤١:٠٣١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:٥٤٢٣:٥٦:١٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٢٠٥:٤٦:٥٤١٢:٤١:١٥١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٤:١٧٢٣:٥٦:٢٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٠٠٥:٤٦:٥٧١٢:٤١:٢٧١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٤:٣٩٢٣:٥٦:٣٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٩٠٥:٤٧:٠١١٢:٤١:٤٠١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٥:٠١٢٣:٥٦:٤٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٠٠٥:٤٧:٠٦١٢:٤١:٥٣١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:٢١٢٣:٥٦:٥٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٧:١٢١٢:٤٢:٠٥١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٥:٤٠٢٣:٥٧:١٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٨٠٥:٤٧:١٩١٢:٤٢:١٨١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:٥٩٢٣:٥٧:٢٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٤٠٥:٤٧:٢٨١٢:٤٢:٣١١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٦:١٦٢٣:٥٧:٣٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣١٠٥:٤٧:٣٧١٢:٤٢:٤٥١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٦:٣٢٢٣:٥٧:٤٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٧:٤٨١٢:٤٢:٥٨١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٦:٤٧٢٣:٥٨:٠٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٢٠٥:٤٨:٠٠١٢:٤٣:١١١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٧:٠١٢٣:٥٨:١٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای طالوار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای طالوار روستای طالوار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای طالوار روستای طالوار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طالوار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طالوار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طالوار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طالوار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طالوار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طالوار

روستای طالوار بر روی نقشه

روستای طالوار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طالوار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طالوار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طالوار
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای طالوار + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای طالوار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای طالوار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طالوار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طالوار رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق طالوار
زمان پخش اذان زنده به افق طالوار
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طالوار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق طالوار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق طالوار
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طالوار
افق شرعی امروز فردا طالوار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق طالوار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طالوار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو