جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طاق ملک حسین

جایدر | پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز طاق ملک حسین


اذان صبح: ٠٥:٤٨:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٥:٠٧
اذان ظهر: ١٢:١٤:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:١٣:٤٨
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٣١:١٣

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طاق ملک حسین (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای طاق ملک حسین)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای طاق ملک حسین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاق ملک حسین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

برایان تریسی
مدیریت زمان بیش از هر چیز نیاز به انضباط فردی، خویشتن داری و تسلط بر نفس دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طاق ملک حسین

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طاق ملک حسین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاق ملک حسین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طاق ملک حسین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاق ملک حسین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طاق ملک حسین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٨:٥٧١٣:١٧:٤١١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٥:٢١٠٠:٣٣:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:١٣٠٦:٣٧:٥١١٣:١٧:٣١١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٠٨٠٠:٣٣:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٦:٤٧١٣:١٧:٢١١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٦:٥٥٠٠:٣٢:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٥:٤٣١٣:١٧:١٢١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٤٣٠٠:٣٢:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣٤:٤٠١٣:١٧:٠٣١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٣٠٠٠:٣٢:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٣٣:٣٩١٣:١٦:٥٥٢٠:٠٠:٤١٢٠:١٩:١٨٠٠:٣٢:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٢:٣٨١٣:١٦:٤٨٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٣١:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:١٧٠٦:٣١:٣٨١٣:١٦:٤٠٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٣١:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٠١٠٦:٣٠:٤٠١٣:١٦:٣٤٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢١:٤١٠٠:٣١:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٩:٤٢١٣:١٦:٢٧٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٣١:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٨:٤٦١٣:١٦:٢٢٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:١٦٠٠:٣٠:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٧:٥١١٣:١٦:١٧٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٣٠:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٦:٥٦١٣:١٦:١٢٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٤:٥١٠٠:٣٠:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢٦:٠٣١٣:١٦:٠٨٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٣٠:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٥:١٢١٣:١٦:٠٥٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٣٠:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٤:٢١١٣:١٦:٠٢٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:١٣٠٠:٢٩:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٣:٣٢١٣:١٦:٠٠٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٠١٠٠:٢٩:٣٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٢:٤٤١٣:١٥:٥٨٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٢٩:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢١:٥٧١٣:١٥:٥٧٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٢٩:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:١١٠٦:٢١:١٢١٣:١٥:٥٧٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٢١٠٠:٢٩:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢٠:٢٨١٣:١٥:٥٧٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٠٨٠٠:٢٨:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٩:٤٥١٣:١٥:٥٧٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢٨:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٩:٠٤١٣:١٥:٥٩٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٢٨:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٨:٢٤١٣:١٦:٠٠٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٢٨:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٧:٤٦١٣:١٦:٠٣٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٤:١١٠٠:٢٨:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٧:٠٩١٣:١٦:٠٦٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٢٨:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٦:٣٤١٣:١٦:٠٩٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٤١٠٠:٢٨:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٦:٠٠١٣:١٦:١٣٢٠:١٦:٤٩٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٢٨:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١٥:٢٧١٣:١٦:١٨٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٢٨:١٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٤:٥٦١٣:١٦:٢٣٢٠:١٨:١١٢٠:٣٧:٥٢٠٠:٢٨:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاق ملک حسین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاق ملک حسین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاق ملک حسین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طاق ملک حسین

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای طاق ملک حسین

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای طاق ملک حسین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاق ملک حسین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای طاق ملک حسین

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠١:٤٦١٢:٠٧:٢٣١٧:١٢:٤٦١٧:٣١:٥٥٢٣:٢٤:٤٨
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣٦:٥٠٠٧:٠٢:٣٩١٢:٠٧:٤٣١٧:١٢:٣٥١٧:٣١:٤٦٢٣:٢٥:٠٥
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣٧:٣٦٠٧:٠٣:٣١١٢:٠٨:٠٥١٧:١٢:٢٥١٧:٣١:٣٩٢٣:٢٥:٢٣
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٤:٢٣١٢:٠٨:٢٧١٧:١٢:١٨١٧:٣١:٣٣٢٣:٢٥:٤٢
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٣٩:٠٦٠٧:٠٥:١٤١٢:٠٨:٤٩١٧:١٢:١٣١٧:٣١:٢٩٢٣:٢٦:٠٢
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٣٩:٥١٠٧:٠٦:٠٥١٢:٠٩:١٢١٧:١٢:٠٩١٧:٣١:٢٧٢٣:٢٦:٢٢
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٤٠:٣٥٠٧:٠٦:٥٥١٢:٠٩:٣٦١٧:١٢:٠٧١٧:٣١:٢٧٢٣:٢٦:٤٣
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٤١:١٩٠٧:٠٧:٤٤١٢:١٠:٠٠١٧:١٢:٠٧١٧:٣١:٢٩٢٣:٢٧:٠٥
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٤٢:٠٢٠٧:٠٨:٣٢١٢:١٠:٢٥١٧:١٢:٠٩١٧:٣١:٣٢٢٣:٢٧:٢٧
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤٢:٤٥٠٧:٠٩:٢٠١٢:١٠:٥١١٧:١٢:١٣١٧:٣١:٣٧٢٣:٢٧:٥٠
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤٣:٢٧٠٧:١٠:٠٧١٢:١١:١٧١٧:١٢:١٨١٧:٣١:٤٤٢٣:٢٨:١٣
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤٤:٠٩٠٧:١٠:٥٣١٢:١١:٤٣١٧:١٢:٢٦١٧:٣١:٥٣٢٣:٢٨:٣٨
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٤٤:٤٩٠٧:١١:٣٨١٢:١٢:١٠١٧:١٢:٣٥١٧:٣٢:٠٣٢٣:٢٩:٠٢
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٤٥:٣٠٠٧:١٢:٢٢١٢:١٢:٣٧١٧:١٢:٤٦١٧:٣٢:١٥٢٣:٢٩:٢٧
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٤٦:٠٩٠٧:١٣:٠٥١٢:١٣:٠٥١٧:١٢:٥٩١٧:٣٢:٢٩٢٣:٢٩:٥٣
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤٦:٤٨٠٧:١٣:٤٧١٢:١٣:٣٣١٧:١٣:١٣١٧:٣٢:٤٤٢٣:٣٠:١٩
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤٧:٢٦٠٧:١٤:٢٨١٢:١٤:٠١١٧:١٣:٣٠١٧:٣٣:٠١٢٣:٣٠:٤٦
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٤٨:٠٣٠٧:١٥:٠٧١٢:١٤:٣٠١٧:١٣:٤٨١٧:٣٣:٢٠٢٣:٣١:١٣
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٤٨:٣٩٠٧:١٥:٤٦١٢:١٤:٥٨١٧:١٤:٠٧١٧:٣٣:٤١٢٣:٣١:٤١
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٤٩:١٥٠٧:١٦:٢٣١٢:١٥:٢٨١٧:١٤:٢٩١٧:٣٤:٠٣٢٣:٣٢:٠٩
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٤٩:٤٩٠٧:١٦:٥٩١٢:١٥:٥٧١٧:١٤:٥٢١٧:٣٤:٢٦٢٣:٣٢:٣٨
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٥٠:٢٣٠٧:١٧:٣٤١٢:١٦:٢٦١٧:١٥:١٧١٧:٣٤:٥٢٢٣:٣٣:٠٦
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٥٠:٥٦٠٧:١٨:٠٨١٢:١٦:٥٦١٧:١٥:٤٤١٧:٣٥:١٨٢٣:٣٣:٣٥
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٥١:٢٧٠٧:١٨:٤٠١٢:١٧:٢٦١٧:١٦:١٢١٧:٣٥:٤٧٢٣:٣٤:٠٥
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٥١:٥٨٠٧:١٩:١٠١٢:١٧:٥٦١٧:١٦:٤٢١٧:٣٦:١٧٢٣:٣٤:٣٤
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٥٢:٢٧٠٧:١٩:٤٠١٢:١٨:٢٦١٧:١٧:١٣١٧:٣٦:٤٨٢٣:٣٥:٠٤
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥٢:٥٦٠٧:٢٠:٠٧١٢:١٨:٥٦١٧:١٧:٤٦١٧:٣٧:٢٠٢٣:٣٥:٣٤
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥٣:٢٣٠٧:٢٠:٣٣١٢:١٩:٢٦١٧:١٨:٢٠١٧:٣٧:٥٤٢٣:٣٦:٠٤
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥٣:٤٩٠٧:٢٠:٥٨١٢:١٩:٥٦١٧:١٨:٥٦١٧:٣٨:٣٠٢٣:٣٦:٣٥
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥٤:١٣٠٧:٢١:٢١١٢:٢٠:٢٥١٧:١٩:٣٣١٧:٣٩:٠٦٢٣:٣٧:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای طاق ملک حسین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای طاق ملک حسین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای طاق ملک حسین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طاق ملک حسین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاق ملک حسین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای طاق ملک حسین

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای طاق ملک حسین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاق ملک حسین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای طاق ملک حسین

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٤٠٦:٥٦:٢٢١٢:٠٥:٣٤١٧:١٤:٣٠١٧:٣٣:٢٨٢٣:٢٣:٢١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٧:١٦١٢:٠٥:٥١١٧:١٤:٠٨١٧:٣٣:٠٨٢٣:٢٣:٣٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٨٠٦:٥٨:١١١٢:٠٦:٠٧١٧:١٣:٤٨١٧:٣٢:٥٠٢٣:٢٣:٤٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٥٠٦:٥٩:٠٥١٢:٠٦:٢٥١٧:١٣:٣٠١٧:٣٢:٣٣٢٣:٢٤:٠١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣١٠٦:٥٩:٥٩١٢:٠٦:٤٤١٧:١٣:١٣١٧:٣٢:١٩٢٣:٢٤:١٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٨٠٧:٠٠:٥٣١٢:٠٧:٠٣١٧:١٢:٥٩١٧:٣٢:٠٦٢٣:٢٤:٣١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠١:٤٦١٢:٠٧:٢٣١٧:١٢:٤٦١٧:٣١:٥٥٢٣:٢٤:٤٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٠٠٧:٠٢:٣٩١٢:٠٧:٤٣١٧:١٢:٣٥١٧:٣١:٤٦٢٣:٢٥:٠٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٦٠٧:٠٣:٣١١٢:٠٨:٠٥١٧:١٢:٢٥١٧:٣١:٣٩٢٣:٢٥:٢٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٤:٢٣١٢:٠٨:٢٧١٧:١٢:١٨١٧:٣١:٣٣٢٣:٢٥:٤٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٦٠٧:٠٥:١٤١٢:٠٨:٤٩١٧:١٢:١٣١٧:٣١:٢٩٢٣:٢٦:٠٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥١٠٧:٠٦:٠٥١٢:٠٩:١٢١٧:١٢:٠٩١٧:٣١:٢٧٢٣:٢٦:٢٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٥٠٧:٠٦:٥٥١٢:٠٩:٣٦١٧:١٢:٠٧١٧:٣١:٢٧٢٣:٢٦:٤٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٩٠٧:٠٧:٤٤١٢:١٠:٠٠١٧:١٢:٠٧١٧:٣١:٢٩٢٣:٢٧:٠٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٢٠٧:٠٨:٣٢١٢:١٠:٢٥١٧:١٢:٠٩١٧:٣١:٣٢٢٣:٢٧:٢٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٥٠٧:٠٩:٢٠١٢:١٠:٥١١٧:١٢:١٣١٧:٣١:٣٧٢٣:٢٧:٥٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٧٠٧:١٠:٠٧١٢:١١:١٧١٧:١٢:١٨١٧:٣١:٤٤٢٣:٢٨:١٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٩٠٧:١٠:٥٣١٢:١١:٤٣١٧:١٢:٢٦١٧:٣١:٥٣٢٣:٢٨:٣٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٩٠٧:١١:٣٨١٢:١٢:١٠١٧:١٢:٣٥١٧:٣٢:٠٣٢٣:٢٩:٠٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٠٠٧:١٢:٢٢١٢:١٢:٣٧١٧:١٢:٤٦١٧:٣٢:١٥٢٣:٢٩:٢٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٩٠٧:١٣:٠٥١٢:١٣:٠٥١٧:١٢:٥٩١٧:٣٢:٢٩٢٣:٢٩:٥٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٨٠٧:١٣:٤٧١٢:١٣:٣٣١٧:١٣:١٣١٧:٣٢:٤٤٢٣:٣٠:١٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٦٠٧:١٤:٢٨١٢:١٤:٠١١٧:١٣:٣٠١٧:٣٣:٠١٢٣:٣٠:٤٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٣٠٧:١٥:٠٧١٢:١٤:٣٠١٧:١٣:٤٨١٧:٣٣:٢٠٢٣:٣١:١٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٩٠٧:١٥:٤٦١٢:١٤:٥٨١٧:١٤:٠٧١٧:٣٣:٤١٢٣:٣١:٤١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٥٠٧:١٦:٢٣١٢:١٥:٢٨١٧:١٤:٢٩١٧:٣٤:٠٣٢٣:٣٢:٠٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٩٠٧:١٦:٥٩١٢:١٥:٥٧١٧:١٤:٥٢١٧:٣٤:٢٦٢٣:٣٢:٣٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٣٠٧:١٧:٣٤١٢:١٦:٢٦١٧:١٥:١٧١٧:٣٤:٥٢٢٣:٣٣:٠٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٦٠٧:١٨:٠٨١٢:١٦:٥٦١٧:١٥:٤٤١٧:٣٥:١٨٢٣:٣٣:٣٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٧٠٧:١٨:٤٠١٢:١٧:٢٦١٧:١٦:١٢١٧:٣٥:٤٧٢٣:٣٤:٠٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طاق ملک حسین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای طاق ملک حسین روستای طاق ملک حسین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای طاق ملک حسین روستای طاق ملک حسین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طاق ملک حسین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاق ملک حسین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طاق ملک حسین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طاق ملک حسین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طاق ملک حسین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طاق ملک حسین

روستای طاق ملک حسین بر روی نقشه

روستای طاق ملک حسین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طاق ملک حسین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طاق ملک حسین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طاق ملک حسین
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای طاق ملک حسین + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای طاق ملک حسین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاق ملک حسین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طاق ملک حسین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طاق ملک حسین رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا طاق ملک حسین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طاق ملک حسین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق طاق ملک حسین
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ طاق ملک حسین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طاق ملک حسین
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طاق ملک حسین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طاق ملک حسین
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ طاق ملک حسین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طاق ملک حسین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو