جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طاقدر

جرجافک | زرند | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز طاقدر


اذان صبح: ٠٤:٠٨:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٢١
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:١٠
اذان مغرب: ٢٠:١١:٤٣
نیمه شب: ٠٠:٠٠:٣٥

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طاقدر (شهرستان زرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای طاقدر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای طاقدر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاقدر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه با تازیانه به ظلم، دیگری را بزند، خداوند روز قیامت از او انتقام می¬گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طاقدر

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طاقدر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاقدر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طاقدر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاقدر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طاقدر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٧:٠١١٢:٤٣:١٧١٩:٢٠:٠١١٩:٣٧:٥٥٠٠:٠٠:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٦:٠١١٢:٤٣:٠٨١٩:٢٠:٤١١٩:٣٨:٣٧٠٠:٠٠:١٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٥:٠٣١٢:٤٢:٥٨١٩:٢١:٢١١٩:٣٩:١٩٠٠:٠٠:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٤:٠٥١٢:٤٢:٥٠١٩:٢٢:٠١١٩:٤٠:٠١٢٣:٥٩:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٣:٠٨١٢:٤٢:٤١١٩:٢٢:٤١١٩:٤٠:٤٤٢٣:٥٩:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٢:١٣١٢:٤٢:٣٤١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٢٦٢٣:٥٩:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠١:١٨١٢:٤٢:٢٧١٩:٢٤:٠١١٩:٤٢:٠٩٢٣:٥٩:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٠:٢٤١٢:٤٢:٢٠١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٢:٥٢٢٣:٥٨:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٥٢٠٥:٥٩:٣١١٢:٤٢:١٤١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٣:٣٤٢٣:٥٨:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٨:٤٠١٢:٤٢:٠٨١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٤:١٧٢٣:٥٨:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٥٧:٤٩١٢:٤٢:٠٣١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٤:٥٩٢٣:٥٨:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٦:٥٩١٢:٤١:٥٨١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٥:٤٢٢٣:٥٧:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٦:١١١٢:٤١:٥٤١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٦:٢٥٢٣:٥٧:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٥:٢٤١٢:٤١:٥١١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٧:٠٧٢٣:٥٧:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٤:٣٨١٢:٤١:٤٨١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:٥٠٢٣:٥٧:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٢١٠٥:٥٣:٥٣١٢:٤١:٤٦١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:٣٢٢٣:٥٧:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٢١٠٥:٥٣:٠٩١٢:٤١:٤٤١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٩:١٥٢٣:٥٧:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٢:٢٧١٢:٤١:٤٣١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٥٧٢٣:٥٦:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥١:٤٦١٢:٤١:٤٣١٩:٣٢:٠٢١٩:٥٠:٤٠٢٣:٥٦:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥١:٠٦١٢:٤١:٤٣١٩:٣٢:٤٢١٩:٥١:٢٢٢٣:٥٦:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٠:٢٧١٢:٤١:٤٣١٩:٣٣:٢١١٩:٥٢:٠٤٢٣:٥٦:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٤١٠٥:٤٩:٥٠١٢:٤١:٤٥١٩:٣٤:٠١١٩:٥٢:٤٥٢٣:٥٦:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٥٠٠٥:٤٩:١٤١٢:٤١:٤٦١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٣:٢٧٢٣:٥٦:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤٨:٤٠١٢:٤١:٤٩١٩:٣٥:١٩١٩:٥٤:٠٨٢٣:٥٦:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:١١٠٥:٤٨:٠٧١٢:٤١:٥٢١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٤:٤٩٢٣:٥٦:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٧:٣٥١٢:٤١:٥٥١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٥:٣٠٢٣:٥٦:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤٧:٠٤١٢:٤١:٥٩١٩:٣٧:١٤١٩:٥٦:١٠٢٣:٥٦:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٦:٣٥١٢:٤٢:٠٤١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٥٠٢٣:٥٦:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:١١٠٥:٤٦:٠٨١٢:٤٢:٠٩١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٧:٣٠٢٣:٥٦:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاقدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاقدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاقدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طاقدر

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای طاقدر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طاقدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاقدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای طاقدر

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای طاقدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای طاقدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای طاقدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طاقدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاقدر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طاقدر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای طاقدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاقدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طاقدر

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٤٣:٠٧١٢:٤٧:١٧١٩:٥١:٢٧٢٠:١١:٠٢٢٣:٥٩:٢٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢١٠٥:٤٣:٢١١٢:٤٧:٣٠١٩:٥١:٣٨٢٠:١١:١٣٢٣:٥٩:٣٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٤٣:٣٦١٢:٤٧:٤٣١٩:٥١:٤٨٢٠:١١:٢٣٢٣:٥٩:٥٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٥٠٥:٤٣:٥٣١٢:٤٧:٥٦١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:٣١٠٠:٠٠:٠٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٥٠٥:٤٤:١٠١٢:٤٨:٠٩١٩:٥٢:٠٤٢٠:١١:٣٨٠٠:٠٠:٢٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٤٤:٢٩١٢:٤٨:٢١١٩:٥٢:١٠٢٠:١١:٤٣٠٠:٠٠:٣٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٤٤:٤٨١٢:٤٨:٣٤١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٤٧٠٠:٠٠:٥٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٤٥:٠٩١٢:٤٨:٤٦١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:٤٩٠٠:٠١:٠٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٤٥:٣١١٢:٤٨:٥٨١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٥٠٠٠:٠١:٢٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢١٠٥:٤٥:٥٤١٢:٤٩:١٠١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٥٠٠٠:٠١:٣٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٠٠٥:٤٦:١٧١٢:٤٩:٢٢١٩:٥٢:١٨٢٠:١١:٤٨٠٠:٠١:٥٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٢٠٥:٤٦:٤٢١٢:٤٩:٣٣١٩:٥٢:١٥٢٠:١١:٤٤٠٠:٠٢:٠٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٥٥٠٥:٤٧:٠٧١٢:٤٩:٤٤١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٣٩٠٠:٠٢:٢٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٩٠٥:٤٧:٣٤١٢:٤٩:٥٥١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٣٢٠٠:٠٢:٣٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٤٠٥:٤٨:٠١١٢:٥٠:٠٥١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:٢٣٠٠:٠٢:٥٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤١٠٥:٤٨:٢٩١٢:٥٠:١٥١٩:٥١:٥٠٢٠:١١:١٤٠٠:٠٣:٠٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٨:٥٧١٢:٥٠:٢٥١٩:٥١:٤٠٢٠:١١:٠٢٠٠:٠٣:١٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٨٠٥:٤٩:٢٦١٢:٥٠:٣٤١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:٤٩٠٠:٠٣:٣٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٩٠٥:٤٩:٥٦١٢:٥٠:٤٢١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٣٤٠٠:٠٣:٤٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٠٠٥:٥٠:٢٧١٢:٥٠:٥١١٩:٥١:٠١٢٠:١٠:١٨٠٠:٠٤:٠٢
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٣٠٥:٥٠:٥٨١٢:٥٠:٥٩١٩:٥٠:٤٥٢٠:١٠:٠٠٠٠:٠٤:١٦
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٦٠٥:٥١:٣٠١٢:٥١:٠٦١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:٤١٠٠:٠٤:٢٩
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٣١٠٥:٥٢:٠٢١٢:٥١:١٣١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٠٤:٤٢
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٦٠٥:٥٢:٣٤١٢:٥١:١٩١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٠٤:٥٥
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٢٠٥:٥٣:٠٨١٢:٥١:٢٥١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٠٥:٠٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٥٣:٤١١٢:٥١:٣٠١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٠٥:٢٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٤:١٥١٢:٥١:٣٥١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٧:٤١٠٠:٠٥:٣١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥٤:٥٠١٢:٥١:٣٩١٩:٤٨:١١٢٠:٠٧:١٢٠٠:٠٥:٤٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٥:٢٥١٢:٥١:٤٣١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٠٥:٥٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٥٦:٠٠١٢:٥١:٤٦١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٦:١٠٠٠:٠٦:٠٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥٦:٣٥١٢:٥١:٤٩١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٠٦:١٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طاقدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طاقدر روستای طاقدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طاقدر روستای طاقدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طاقدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاقدر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای طاقدر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طاقدر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طاقدر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طاقدر

روستای طاقدر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طاقدر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طاقدر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طاقدر
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای طاقدر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای طاقدر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاقدر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طاقدر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طاقدر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا طاقدر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق طاقدر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طاقدر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ طاقدر دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ طاقدر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طاقدر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا طاقدر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق طاقدر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طاقدر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو