جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طاقدر

جرجافک | زرند | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز طاقدر


اذان صبح: ٠٤:١٤:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:٥١
اذان ظهر: ١١:٣٧:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٤١:٢٤
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٢٧
نیمه شب: ٢٢:٥٨:٢٦

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طاقدر (شهرستان زرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای طاقدر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای طاقدر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاقدر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
اولین وظیفه ما این است كه برای دیگران سودمند باشیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طاقدر

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طاقدر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاقدر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طاقدر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاقدر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طاقدر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٦:٠١١٢:٤٣:٠٨١٩:٢٠:٤١١٩:٣٨:٣٧٠٠:٠٠:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٥:٠٣١٢:٤٢:٥٨١٩:٢١:٢١١٩:٣٩:١٩٠٠:٠٠:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٤:٠٥١٢:٤٢:٥٠١٩:٢٢:٠١١٩:٤٠:٠١٢٣:٥٩:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٣:٠٨١٢:٤٢:٤١١٩:٢٢:٤١١٩:٤٠:٤٤٢٣:٥٩:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٢:١٣١٢:٤٢:٣٤١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٢٦٢٣:٥٩:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠١:١٨١٢:٤٢:٢٧١٩:٢٤:٠١١٩:٤٢:٠٩٢٣:٥٩:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٠:٢٤١٢:٤٢:٢٠١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٢:٥٢٢٣:٥٨:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٥٢٠٥:٥٩:٣١١٢:٤٢:١٤١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٣:٣٤٢٣:٥٨:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٨:٤٠١٢:٤٢:٠٨١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٤:١٧٢٣:٥٨:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٥٧:٤٩١٢:٤٢:٠٣١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٤:٥٩٢٣:٥٨:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٦:٥٩١٢:٤١:٥٨١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٥:٤٢٢٣:٥٧:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٦:١١١٢:٤١:٥٤١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٦:٢٥٢٣:٥٧:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٥:٢٤١٢:٤١:٥١١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٧:٠٧٢٣:٥٧:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٤:٣٨١٢:٤١:٤٨١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:٥٠٢٣:٥٧:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٢١٠٥:٥٣:٥٣١٢:٤١:٤٦١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:٣٢٢٣:٥٧:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٢١٠٥:٥٣:٠٩١٢:٤١:٤٤١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٩:١٥٢٣:٥٧:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٢:٢٧١٢:٤١:٤٣١٩:٣١:٢٣١٩:٤٩:٥٧٢٣:٥٦:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥١:٤٦١٢:٤١:٤٣١٩:٣٢:٠٢١٩:٥٠:٤٠٢٣:٥٦:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥١:٠٦١٢:٤١:٤٣١٩:٣٢:٤٢١٩:٥١:٢٢٢٣:٥٦:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٠:٢٧١٢:٤١:٤٣١٩:٣٣:٢١١٩:٥٢:٠٤٢٣:٥٦:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٤١٠٥:٤٩:٥٠١٢:٤١:٤٥١٩:٣٤:٠١١٩:٥٢:٤٥٢٣:٥٦:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٥٠٠٥:٤٩:١٤١٢:٤١:٤٦١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٣:٢٧٢٣:٥٦:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤٨:٤٠١٢:٤١:٤٩١٩:٣٥:١٩١٩:٥٤:٠٨٢٣:٥٦:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:١١٠٥:٤٨:٠٧١٢:٤١:٥٢١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٤:٤٩٢٣:٥٦:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٧:٣٥١٢:٤١:٥٥١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٥:٣٠٢٣:٥٦:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤٧:٠٤١٢:٤١:٥٩١٩:٣٧:١٤١٩:٥٦:١٠٢٣:٥٦:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٦:٣٥١٢:٤٢:٠٤١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٥٠٢٣:٥٦:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:١١٠٥:٤٦:٠٨١٢:٤٢:٠٩١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٧:٣٠٢٣:٥٦:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٣:٣٠٠٥:٤٥:٤٢١٢:٤٢:١٥١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٨:٠٩٢٣:٥٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاقدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاقدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاقدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طاقدر

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای طاقدر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طاقدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاقدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای طاقدر

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای طاقدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای طاقدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای طاقدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طاقدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاقدر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای طاقدر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای طاقدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاقدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای طاقدر

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٩٠٥:٣٣:٥١١١:٣٧:٥٢١٧:٤١:٢٤١٧:٥٨:٢٧٢٢:٥٨:٢٦
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٨٠٥:٣٤:٢٥١١:٣٧:٣١١٧:٤٠:٠٨١٧:٥٧:١١٢٢:٥٨:٠٧
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٦٠٥:٣٥:٠٠١١:٣٧:١٠١٧:٣٨:٥٢١٧:٥٥:٥٤٢٢:٥٧:٤٨
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٤٤٠٥:٣٥:٣٥١١:٣٦:٤٩١٧:٣٧:٣٥١٧:٥٤:٣٨٢٢:٥٧:٢٩
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٢٠٥:٣٦:١٠١١:٣٦:٢٩١٧:٣٦:٢٠١٧:٥٣:٢٢٢٢:٥٧:٠٩
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٩٠٥:٣٦:٤٥١١:٣٦:٠٨١٧:٣٥:٠٤١٧:٥٢:٠٧٢٢:٥٦:٥٠
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٧٠٥:٣٧:٢١١١:٣٥:٤٨١٧:٣٣:٤٨١٧:٥٠:٥٢٢٢:٥٦:٣١
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٤٠٥:٣٧:٥٦١١:٣٥:٢٩١٧:٣٢:٣٣١٧:٤٩:٣٧٢٢:٥٦:١٣
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٢٠٥:٣٨:٣٢١١:٣٥:٠٩١٧:٣١:١٨١٧:٤٨:٢٢٢٢:٥٥:٥٤
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٣٩:٠٨١١:٣٤:٥٠١٧:٣٠:٠٤١٧:٤٧:٠٨٢٢:٥٥:٣٥
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٦٠٥:٣٩:٤٥١١:٣٤:٣١١٧:٢٨:٥٠١٧:٤٥:٥٤٢٢:٥٥:١٧
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٤٠٥:٤٠:٢١١١:٣٤:١٢١٧:٢٧:٣٦١٧:٤٤:٤١٢٢:٥٤:٥٨
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢١٠٥:٤٠:٥٨١١:٣٣:٥٤١٧:٢٦:٢٣١٧:٤٣:٢٨٢٢:٥٤:٤٠
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٤١:٣٥١١:٣٣:٣٦١٧:٢٥:١٠١٧:٤٢:١٦٢٢:٥٤:٢٢
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٤٢:١٢١١:٣٣:١٨١٧:٢٣:٥٧١٧:٤١:٠٤٢٢:٥٤:٠٥
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٢٠٥:٤٢:٥٠١١:٣٣:٠١١٧:٢٢:٤٥١٧:٣٩:٥٢٢٢:٥٣:٤٧
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٤٣:٢٨١١:٣٢:٤٤١٧:٢١:٣٤١٧:٣٨:٤٢٢٢:٥٣:٣٠
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٤٤:٠٦١١:٣٢:٢٨١٧:٢٠:٢٣١٧:٣٧:٣٢٢٢:٥٣:١٣
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٤٤:٤٥١١:٣٢:١٢١٧:١٩:١٣١٧:٣٦:٢٢٢٢:٥٢:٥٦
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٤٥:٢٤١١:٣١:٥٦١٧:١٨:٠٣١٧:٣٥:١٤٢٢:٥٢:٤٠
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٨٠٥:٤٦:٠٣١١:٣١:٤١١٧:١٦:٥٤١٧:٣٤:٠٦٢٢:٥٢:٢٤
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٤٦:٤٣١١:٣١:٢٧١٧:١٥:٤٥١٧:٣٢:٥٨٢٢:٥٢:٠٩
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٤٧:٢٣١١:٣١:١٣١٧:١٤:٣٨١٧:٣١:٥٢٢٢:٥١:٥٤
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٠٠٥:٤٨:٠٣١١:٣١:٠٠١٧:١٣:٣١١٧:٣٠:٤٦٢٢:٥١:٣٩
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٨٠٥:٤٨:٤٤١١:٣٠:٤٧١٧:١٢:٢٥١٧:٢٩:٤١٢٢:٥١:٢٥
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٤٩:٢٥١١:٣٠:٣٥١٧:١١:١٩١٧:٢٨:٣٧٢٢:٥١:١١
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٣٠٥:٥٠:٠٦١١:٣٠:٢٣١٧:١٠:١٥١٧:٢٧:٣٤٢٢:٥٠:٥٨
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٢٠٥:٥٠:٤٨١١:٣٠:١٢١٧:٠٩:١١١٧:٢٦:٣٢٢٢:٥٠:٤٦
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٠٠٥:٥١:٣١١١:٣٠:٠٢١٧:٠٨:٠٩١٧:٢٥:٣٠٢٢:٥٠:٣٤
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٥٢:١٤١١:٢٩:٥٢١٧:٠٧:٠٧١٧:٢٤:٣٠٢٢:٥٠:٢٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طاقدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای طاقدر روستای طاقدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای طاقدر روستای طاقدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طاقدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاقدر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طاقدر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طاقدر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طاقدر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طاقدر

روستای طاقدر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طاقدر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طاقدر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طاقدر
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای طاقدر + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای طاقدر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاقدر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طاقدر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طاقدر رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طاقدر
زمان پخش اذان مستقیم به افق طاقدر
زمان پخش اذان آنلاین به افق طاقدر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طاقدر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طاقدر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق طاقدر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق طاقدر
افق شرعی امروز فردا طاقدر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طاقدر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو