جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طاغوییه

دهبکری | بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز طاغوییه


اذان صبح: ٠٤:٠٩:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٦:٥٣
اذان ظهر: ١١:٣٠:٥٠
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:٢٠
اذان مغرب: ١٧:٥١:٠٦
نیمه شب: ٢٢:٥٢:٠٥

دوشنبه ٠١ مهر ١٣٩٨
٢٣ محرم ١٤٤١ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طاغوییه (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مهر ٩٨ روستای طاغوییه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای طاغوییه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاغوییه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

میلان كوندرا
گرایش به آشتی دادن ماجرای عشق شهوانی با عشق پاك، عین ذات لذت پرستی است و دلیل ناممكن بودن این آشتی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طاغوییه

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طاغوییه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاغوییه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طاغوییه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاغوییه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طاغوییه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠١:١٦١٢:٣٦:٠٦١٩:١١:٢١١٩:٢٨:٥٧٢٣:٥٤:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٠:٢٠١٢:٣٥:٥٧١٩:١١:٥٨١٩:٢٩:٣٥٢٣:٥٣:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٥٧٠٥:٥٩:٢٦١٢:٣٥:٤٨١٩:١٢:٣٥١٩:٣٠:١٤٢٣:٥٣:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٥٠٠٥:٥٨:٣٣١٢:٣٥:٤٠١٩:١٣:١١١٩:٣٠:٥٣٢٣:٥٣:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٤٣٠٥:٥٧:٤٠١٢:٣٥:٣٢١٩:١٣:٤٨١٩:٣١:٣٢٢٣:٥٣:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٣٧٠٥:٥٦:٤٨١٢:٣٥:٢٥١٩:١٤:٢٥١٩:٣٢:١٢٢٣:٥٢:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٥:٥٨١٢:٣٥:١٨١٩:١٥:٠٢١٩:٣٢:٥١٢٣:٥٢:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٥:٠٨١٢:٣٥:١٢١٩:١٥:٣٩١٩:٣٣:٣٠٢٣:٥٢:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٤:١٩١٢:٣٥:٠٦١٩:١٦:١٦١٩:٣٤:١٠٢٣:٥٢:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥٣:٣٢١٢:٣٥:٠١١٩:١٦:٥٤١٩:٣٤:٤٩٢٣:٥٢:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٢:٤٥١٢:٣٤:٥٦١٩:١٧:٣١١٩:٣٥:٢٩٢٣:٥١:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥٢:٠٠١٢:٣٤:٥٢١٩:١٨:٠٨١٩:٣٦:٠٨٢٣:٥١:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥١:١٦١٢:٣٤:٤٩١٩:١٨:٤٥١٩:٣٦:٤٨٢٣:٥١:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٥٠:٣٢١٢:٣٤:٤٦١٩:١٩:٢٢١٩:٣٧:٢٧٢٣:٥١:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٤٩:٥٠١٢:٣٤:٤٤١٩:١٩:٥٩١٩:٣٨:٠٧٢٣:٥١:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٩:١٠١٢:٣٤:٤٢١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٨:٤٦٢٣:٥١:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٣٧٠٥:٤٨:٣٠١٢:٣٤:٤١١٩:٢١:١٤١٩:٣٩:٢٦٢٣:٥٠:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٤٧:٥٢١٢:٣٤:٤١١٩:٢١:٥١١٩:٤٠:٠٥٢٣:٥٠:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٥٢٠٥:٤٧:١٥١٢:٣٤:٤١١٩:٢٢:٢٨١٩:٤٠:٤٤٢٣:٥٠:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٠١٠٥:٤٦:٣٩١٢:٣٤:٤١١٩:٢٣:٠٥١٩:٤١:٢٣٢٣:٥٠:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:١٢٠٥:٤٦:٠٤١٢:٣٤:٤٣١٩:٢٣:٤١١٩:٤٢:٠٢٢٣:٥٠:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٢٤٠٥:٤٥:٣١١٢:٣٤:٤٤١٩:٢٤:١٨١٩:٤٢:٤١٢٣:٥٠:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٤:٥٩١٢:٣٤:٤٧١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٣:٢٠٢٣:٥٠:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٥٣٠٥:٤٤:٢٨١٢:٣٤:٥٠١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٣:٥٨٢٣:٥٠:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:١٠٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣٤:٥٣١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٤:٣٦٢٣:٥٠:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٢٨٠٥:٤٣:٣١١٢:٣٤:٥٧١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٥:١٤٢٣:٥٠:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٣:٠٤١٢:٣٥:٠٢١٩:٢٧:١٨١٩:٤٥:٥٢٢٣:٥٠:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٠٨٠٥:٤٢:٣٩١٢:٣٥:٠٧١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٦:٢٩٢٣:٥٠:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٢:١٥١٢:٣٥:١٣١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٧:٠٦٢٣:٥٠:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاغوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاغوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاغوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طاغوییه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای طاغوییه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طاغوییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاغوییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای طاغوییه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای طاغوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای طاغوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای طاغوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طاغوییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاغوییه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای طاغوییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای طاغوییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاغوییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای طاغوییه

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٦٠٥:٢٦:٥٣١١:٣٠:٥٠١٧:٣٤:٢٠١٧:٥١:٠٦٢٢:٥٢:٠٥
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٢٧:٢٤١١:٣٠:٢٩١٧:٣٣:٠٧١٧:٤٩:٥٣٢٢:٥١:٤٥
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٤٠٥:٢٧:٥٥١١:٣٠:٠٨١٧:٣١:٥٤١٧:٤٨:٤٠٢٢:٥١:٢٦
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٨٠٥:٢٨:٢٧١١:٢٩:٤٧١٧:٣٠:٤٢١٧:٤٧:٢٨٢٢:٥١:٠٧
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٢٠٥:٢٨:٥٨١١:٢٩:٢٧١٧:٢٩:٣٠١٧:٤٦:١٥٢٢:٥٠:٤٨
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٥٠٥:٢٩:٣٠١١:٢٩:٠٧١٧:٢٨:١٨١٧:٤٥:٠٣٢٢:٥٠:٢٨
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٩٠٥:٣٠:٠١١١:٢٨:٤٦١٧:٢٧:٠٦١٧:٤٣:٥٢٢٢:٥٠:٠٩
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:١٣٠٥:٣٠:٣٣١١:٢٨:٢٧١٧:٢٥:٥٤١٧:٤٢:٤١٢٢:٤٩:٥٠
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٦٠٥:٣١:٠٦١١:٢٨:٠٧١٧:٢٤:٤٣١٧:٤١:٣٠٢٢:٤٩:٣١
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٠٠٥:٣١:٣٨١١:٢٧:٤٨١٧:٢٣:٣٢١٧:٤٠:١٩٢٢:٤٩:١٣
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٣٠٥:٣٢:١١١١:٢٧:٢٩١٧:٢٢:٢٢١٧:٣٩:٠٩٢٢:٤٨:٥٤
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٦٠٥:٣٢:٤٤١١:٢٧:١٠١٧:٢١:١٢١٧:٣٧:٥٩٢٢:٤٨:٣٦
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٠٠٥:٣٣:١٧١١:٢٦:٥٢١٧:٢٠:٠٢١٧:٣٦:٥٠٢٢:٤٨:١٧
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٣٠٥:٣٣:٥٠١١:٢٦:٣٤١٧:١٨:٥٣١٧:٣٥:٤١٢٢:٤٧:٥٩
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٦٠٥:٣٤:٢٤١١:٢٦:١٦١٧:١٧:٤٤١٧:٣٤:٣٣٢٢:٤٧:٤٢
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٩٠٥:٣٤:٥٨١١:٢٥:٥٩١٧:١٦:٣٥١٧:٣٣:٢٥٢٢:٤٧:٢٤
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:١٣٠٥:٣٥:٣٢١١:٢٥:٤٢١٧:١٥:٢٧١٧:٣٢:١٨٢٢:٤٧:٠٧
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٦٠٥:٣٦:٠٧١١:٢٥:٢٦١٧:١٤:٢٠١٧:٣١:١٢٢٢:٤٦:٥٠
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٩٠٥:٣٦:٤٢١١:٢٥:١٠١٧:١٣:١٣١٧:٣٠:٠٦٢٢:٤٦:٣٣
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٣٠٥:٣٧:١٧١١:٢٤:٥٤١٧:١٢:٠٧١٧:٢٩:٠١٢٢:٤٦:١٧
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٣٧:٥٣١١:٢٤:٣٩١٧:١١:٠٢١٧:٢٧:٥٦٢٢:٤٦:٠١
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٠٠٥:٣٨:٢٩١١:٢٤:٢٥١٧:٠٩:٥٧١٧:٢٦:٥٣٢٢:٤٥:٤٦
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٤٠٥:٣٩:٠٥١١:٢٤:١١١٧:٠٨:٥٣١٧:٢٥:٥٠٢٢:٤٥:٣٠
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٣٩:٤٢١١:٢٣:٥٨١٧:٠٧:٥٠١٧:٢٤:٤٧٢٢:٤٥:١٦
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٢٠٥:٤٠:١٩١١:٢٣:٤٥١٧:٠٦:٤٧١٧:٢٣:٤٦٢٢:٤٥:٠٢
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٦٠٥:٤٠:٥٧١١:٢٣:٣٣١٧:٠٥:٤٥١٧:٢٢:٤٥٢٢:٤٤:٤٨
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥١٠٥:٤١:٣٥١١:٢٣:٢١١٧:٠٤:٤٤١٧:٢١:٤٦٢٢:٤٤:٣٥
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٤٢:١٣١١:٢٣:١٠١٧:٠٣:٤٤١٧:٢٠:٤٧٢٢:٤٤:٢٢
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٤٢:٥٢١١:٢٣:٠٠١٧:٠٢:٤٥١٧:١٩:٤٩٢٢:٤٤:١٠
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٤٣:٣١١١:٢٢:٥١١٧:٠١:٤٧١٧:١٨:٥٢٢٢:٤٣:٥٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طاغوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای طاغوییه روستای طاغوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای طاغوییه روستای طاغوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طاغوییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاغوییه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طاغوییه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طاغوییه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طاغوییه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طاغوییه

روستای طاغوییه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طاغوییه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طاغوییه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طاغوییه
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای طاغوییه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای طاغوییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاغوییه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طاغوییه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طاغوییه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق طاغوییه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق طاغوییه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طاغوییه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طاغوییه
زمان پخش اذان مستقیم به افق طاغوییه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق طاغوییه
جدول اوقات شرعی امروز فردا طاغوییه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طاغوییه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طاغوییه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو