جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طاغوییه

دهبکری | بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز طاغوییه


اذان صبح: ٠٤:٠٨:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٤١:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٤١:٠٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٠:١٠
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٥٧

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طاغوییه (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای طاغوییه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای طاغوییه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاغوییه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
ظلم و ارتكابِ خلافِ واقع، انسان را در دنیا و آخرتش هلاك می‌كند و نقص و اختلالِ وجودیِ او را نزد عیب‌جوی او پدیدار می‌نماید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طاغوییه

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طاغوییه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاغوییه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طاغوییه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاغوییه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طاغوییه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٢:١٢١٢:٣٦:١٦١٩:١٠:٤٥١٩:٢٨:١٨٢٣:٥٤:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠١:١٦١٢:٣٦:٠٦١٩:١١:٢١١٩:٢٨:٥٧٢٣:٥٤:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٠:٢٠١٢:٣٥:٥٧١٩:١١:٥٨١٩:٢٩:٣٥٢٣:٥٣:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٥٧٠٥:٥٩:٢٦١٢:٣٥:٤٨١٩:١٢:٣٥١٩:٣٠:١٤٢٣:٥٣:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٥٠٠٥:٥٨:٣٣١٢:٣٥:٤٠١٩:١٣:١١١٩:٣٠:٥٣٢٣:٥٣:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٤٣٠٥:٥٧:٤٠١٢:٣٥:٣٢١٩:١٣:٤٨١٩:٣١:٣٢٢٣:٥٣:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٣٧٠٥:٥٦:٤٨١٢:٣٥:٢٥١٩:١٤:٢٥١٩:٣٢:١٢٢٣:٥٢:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٥:٥٨١٢:٣٥:١٨١٩:١٥:٠٢١٩:٣٢:٥١٢٣:٥٢:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٢٨٠٥:٥٥:٠٨١٢:٣٥:١٢١٩:١٥:٣٩١٩:٣٣:٣٠٢٣:٥٢:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٤:١٩١٢:٣٥:٠٦١٩:١٦:١٦١٩:٣٤:١٠٢٣:٥٢:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٢٣٠٥:٥٣:٣٢١٢:٣٥:٠١١٩:١٦:٥٤١٩:٣٤:٤٩٢٣:٥٢:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٢١٠٥:٥٢:٤٥١٢:٣٤:٥٦١٩:١٧:٣١١٩:٣٥:٢٩٢٣:٥١:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥٢:٠٠١٢:٣٤:٥٢١٩:١٨:٠٨١٩:٣٦:٠٨٢٣:٥١:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥١:١٦١٢:٣٤:٤٩١٩:١٨:٤٥١٩:٣٦:٤٨٢٣:٥١:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٥٠:٣٢١٢:٣٤:٤٦١٩:١٩:٢٢١٩:٣٧:٢٧٢٣:٥١:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٤٩:٥٠١٢:٣٤:٤٤١٩:١٩:٥٩١٩:٣٨:٠٧٢٣:٥١:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٩:١٠١٢:٣٤:٤٢١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٨:٤٦٢٣:٥١:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٣٧٠٥:٤٨:٣٠١٢:٣٤:٤١١٩:٢١:١٤١٩:٣٩:٢٦٢٣:٥٠:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٤٧:٥٢١٢:٣٤:٤١١٩:٢١:٥١١٩:٤٠:٠٥٢٣:٥٠:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٥٢٠٥:٤٧:١٥١٢:٣٤:٤١١٩:٢٢:٢٨١٩:٤٠:٤٤٢٣:٥٠:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٠١٠٥:٤٦:٣٩١٢:٣٤:٤١١٩:٢٣:٠٥١٩:٤١:٢٣٢٣:٥٠:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:١٢٠٥:٤٦:٠٤١٢:٣٤:٤٣١٩:٢٣:٤١١٩:٤٢:٠٢٢٣:٥٠:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٢٤٠٥:٤٥:٣١١٢:٣٤:٤٤١٩:٢٤:١٨١٩:٤٢:٤١٢٣:٥٠:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٤:٥٩١٢:٣٤:٤٧١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٣:٢٠٢٣:٥٠:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٥٣٠٥:٤٤:٢٨١٢:٣٤:٥٠١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٣:٥٨٢٣:٥٠:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:١٠٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣٤:٥٣١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٤:٣٦٢٣:٥٠:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٢٨٠٥:٤٣:٣١١٢:٣٤:٥٧١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٥:١٤٢٣:٥٠:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٣:٠٤١٢:٣٥:٠٢١٩:٢٧:١٨١٩:٤٥:٥٢٢٣:٥٠:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٠٨٠٥:٤٢:٣٩١٢:٣٥:٠٧١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٦:٢٩٢٣:٥٠:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاغوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاغوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاغوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طاغوییه

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای طاغوییه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طاغوییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاغوییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای طاغوییه

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای طاغوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای طاغوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای طاغوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طاغوییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاغوییه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طاغوییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای طاغوییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاغوییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طاغوییه

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٤٠:١٢١٢:٤٠:١٥١٩:٤٠:١٩١٩:٥٩:٢٧٢٣:٥٣:٤٦
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٤٠٥:٤٠:٢٥١٢:٤٠:٢٨١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٩:٣٨٢٣:٥٤:٠٠
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٠٠٥:٤٠:٤١١٢:٤٠:٤١١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٩:٤٨٢٣:٥٤:١٤
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٤٠:٥٧١٢:٤٠:٥٤١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٥٧٢٣:٥٤:٢٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٤١:١٤١٢:٤١:٠٧١٩:٤٠:٥٦٢٠:٠٠:٠٤٢٣:٥٤:٤٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٤١:٣٢١٢:٤١:١٩١٩:٤١:٠٣٢٠:٠٠:١٠٢٣:٥٤:٥٧
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥١٠٥:٤١:٥١١٢:٤١:٣٢١٩:٤١:٠٨٢٠:٠٠:١٤٢٣:٥٥:١١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٥٠٥:٤٢:١١١٢:٤١:٤٤١٩:٤١:١١٢٠:٠٠:١٧٢٣:٥٥:٢٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤٢:٣٢١٢:٤١:٥٦١٩:٤١:١٤٢٠:٠٠:١٩٢٣:٥٥:٤١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٨٠٥:٤٢:٥٤١٢:٤٢:٠٨١٩:٤١:١٥٢٠:٠٠:١٩٢٣:٥٥:٥٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٦٠٥:٤٣:١٧١٢:٤٢:٢٠١٩:٤١:١٥٢٠:٠٠:١٨٢٣:٥٦:١٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٦٠٥:٤٣:٤١١٢:٤٢:٣١١٩:٤١:١٣٢٠:٠٠:١٥٢٣:٥٦:٢٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٧٠٥:٤٤:٠٥١٢:٤٢:٤٢١٩:٤١:١٠٢٠:٠٠:١١٢٣:٥٦:٤٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٩٠٥:٤٤:٣١١٢:٤٢:٥٣١٩:٤١:٠٦٢٠:٠٠:٠٦٢٣:٥٦:٥٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٣٠٥:٤٤:٥٦١٢:٤٣:٠٣١٩:٤١:٠٠١٩:٥٩:٥٩٢٣:٥٧:٠٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:١٨٠٥:٤٥:٢٣١٢:٤٣:١٣١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:٥٠٢٣:٥٧:٢٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٣٠٥:٤٥:٥٠١٢:٤٣:٢٣١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:٤٠٢٣:٥٧:٣٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٠٠٥:٤٦:١٨١٢:٤٣:٣٢١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٩:٢٨٢٣:٥٧:٥١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٨٠٥:٤٦:٤٧١٢:٤٣:٤٠١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٩:١٥٢٣:٥٨:٠٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٧٠٥:٤٧:١٦١٢:٤٣:٤٩١٩:٤٠:١٠١٩:٥٩:٠١٢٣:٥٨:١٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤٧:٤٥١٢:٤٣:٥٧١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:٤٥٢٣:٥٨:٣١
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٨:١٥١٢:٤٤:٠٤١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٨:٢٧٢٣:٥٨:٤٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٩٠٥:٤٨:٤٦١٢:٤٤:١١١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٨:٠٨٢٣:٥٨:٥٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٢٠٥:٤٩:١٦١٢:٤٤:١٧١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٧:٤٨٢٣:٥٩:٠٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٥٠٥:٤٩:٤٨١٢:٤٤:٢٣١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٢٦٢٣:٥٩:٢١
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٠:١٩١٢:٤٤:٢٨١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٧:٠٢٢٣:٥٩:٣٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٠:٥١١٢:٤٤:٣٣١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٦:٣٧٢٣:٥٩:٤٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥١:٢٤١٢:٤٤:٣٧١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٦:١١٢٣:٥٩:٥٤
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٤٠٥:٥١:٥٧١٢:٤٤:٤١١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:٤٣٠٠:٠٠:٠٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٥٢:٣٠١٢:٤٤:٤٤١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٥:١٤٠٠:٠٠:١٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٥٣:٠٣١٢:٤٤:٤٧١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:٤٤٠٠:٠٠:٢٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طاغوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طاغوییه روستای طاغوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طاغوییه روستای طاغوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طاغوییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاغوییه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای طاغوییه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طاغوییه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طاغوییه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طاغوییه

روستای طاغوییه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طاغوییه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طاغوییه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طاغوییه
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای طاغوییه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای طاغوییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاغوییه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طاغوییه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طاغوییه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق طاغوییه
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ طاغوییه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق طاغوییه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق طاغوییه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طاغوییه
زمان پخش اذان مستقیم به افق طاغوییه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طاغوییه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق طاغوییه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طاغوییه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو