جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای طاس کند

کرفتو | تکاب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز طاس کند

اذان صبح: ٠٤:٣٢:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٤٧
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٢٢
غروب آفتاب: ٢٠:٣٩:٣٤
اذان مغرب: ٢١:٠٠:٢٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٦:٣٩

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طاس کند (شهرستان تکاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای طاس کند)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای طاس کند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای طاس کند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

ژزف رو
كوههای عظیم پر از چشمه اند و قلبهای بزرگ پر از اشك.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طاس کند

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طاس کند در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاس کند ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای طاس کند (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاس کند ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان طاس کند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٠٩٠٦:٥٠:٠٨١٣:٢٢:٣٠١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٤:١٧٠٠:٣٧:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٨:٤٨١٣:٢٢:١٦١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:١١٠٠:٣٧:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٧:٢٨١٣:٢٢:٠٢١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٠٥٠٠:٣٦:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:١٩٠٦:٤٦:٠٨١٣:٢١:٤٨١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٦:٥٩٠٠:٣٦:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٣٠٦:٤٤:٤٩١٣:٢١:٣٥١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٥٣٠٠:٣٦:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٠٨٠٦:٤٣:٣١١٣:٢١:٢١١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٤٨٠٠:٣٥:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٣٣٠٦:٤٢:١٤١٣:٢١:٠٩٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:٤٢٠٠:٣٥:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٤٠:٥٧١٣:٢٠:٥٧٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٣٤:٥٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٩:٤٢١٣:٢٠:٤٥٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٣١٠٠:٣٤:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٨:٢٧١٣:٢٠:٣٣٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٣٤:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٧:١٣١٣:٢٠:٢٢٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٢١٠٠:٣٣:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣٦:٠٠١٣:٢٠:١٢٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:١٥٠٠:٣٣:٣٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:١٢٠٦:٣٤:٤٨١٣:٢٠:٠٢٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٥:١٠٠٠:٣٣:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٣٣:٣٦١٣:١٩:٥٢٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٣٢:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٣٢:٢٦١٣:١٩:٤٣٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٣٢:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٣١:١٧١٣:١٩:٣٥٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٣٢:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١١٠٦:٣٠:٠٩١٣:١٩:٢٧٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٣٢:٠١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٩:٠٢١٣:١٩:٢٠٢٠:١٠:١١٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٣١:٤٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٧:٥٦١٣:١٩:١٣٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٣١:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢٦:٥٢١٣:١٩:٠٧٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:٣٥٠٠:٣١:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٥:٤٨١٣:١٩:٠١٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٣٠:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥٩٠٦:٢٤:٤٦١٣:١٨:٥٦٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٣٠:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢٣:٤٥١٣:١٨:٥١٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٣٠:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١٣٠٦:٢٢:٤٥١٣:١٨:٤٧٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٥:١٤٠٠:٣٠:٠٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٢١:٤٧١٣:١٨:٤٤٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٢٩:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٢٠:٥٠١٣:١٨:٤١٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٧:٠٣٠٠:٢٩:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٩:٥٤١٣:١٨:٣٩٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٧:٥٧٠٠:٢٩:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٨:٥٩١٣:١٨:٣٧٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٥١٠٠:٢٩:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٨:٠٦١٣:١٨:٣٦٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٩:٤٥٠٠:٢٩:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای طاس کند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای طاس کند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای طاس کند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طاس کند

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای طاس کند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طاس کند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاس کند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای طاس کند

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای طاس کند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای طاس کند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای طاس کند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طاس کند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاس کند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای طاس کند

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای طاس کند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاس کند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای طاس کند

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای طاس کند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای طاس کند روستای طاس کند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای طاس کند روستای طاس کند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای طاس کند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاس کند برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای طاس کند

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاس کند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاس کند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای طاس کند

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٧٠٦:٠٤:٤٠١٣:٢٤:٠٧٢٠:٤٣:٣٤٢١:٠٥:٠٤٠٠:٢٩:٥٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٢٠٦:٠٤:٥٤١٣:٢٤:٢١٢٠:٤٣:٤٥٢١:٠٥:١٥٠٠:٣٠:٠٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٩٠٦:٠٥:١٠١٣:٢٤:٣٤٢٠:٤٣:٥٥٢١:٠٥:٢٤٠٠:٣٠:٢٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٩٠٦:٠٥:٢٧١٣:٢٤:٤٧٢٠:٤٤:٠٣٢١:٠٥:٣١٠٠:٣٠:٣٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١١٠٦:٠٥:٤٦١٣:٢٤:٥٩٢٠:٤٤:٠٩٢١:٠٥:٣٧٠٠:٣٠:٥٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٥٠٦:٠٦:٠٦١٣:٢٥:١٢٢٠:٤٤:١٣٢١:٠٥:٤١٠٠:٣١:٠٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٢٠٦:٠٦:٢٧١٣:٢٥:٢٤٢٠:٤٤:١٦٢١:٠٥:٤٢٠٠:٣١:٢٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣١٠٦:٠٦:٤٩١٣:٢٥:٣٧٢٠:٤٤:١٧٢١:٠٥:٤٢٠٠:٣١:٤٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٢٠٦:٠٧:١٣١٣:٢٥:٤٩٢٠:٤٤:١٦٢١:٠٥:٤١٠٠:٣١:٥٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٦٠٦:٠٧:٣٩١٣:٢٦:٠١٢٠:٤٤:١٤٢١:٠٥:٣٧٠٠:٣٢:١٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١١٠٦:٠٨:٠٥١٣:٢٦:١٢٢٠:٤٤:٠٩٢١:٠٥:٣١٠٠:٣٢:٢٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٩٠٦:٠٨:٣٣١٣:٢٦:٢٣٢٠:٤٤:٠٣٢١:٠٥:٢٤٠٠:٣٢:٤٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٦:٠٩:٠١١٣:٢٦:٣٤٢٠:٤٣:٥٦٢١:٠٥:١٤٠٠:٣٣:٠٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٦:٠٩:٣١١٣:٢٦:٤٥٢٠:٤٣:٤٦٢١:٠٥:٠٣٠٠:٣٣:٢٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٤٠٦:١٠:٠٢١٣:٢٦:٥٥٢٠:٤٣:٣٥٢١:٠٤:٥٠٠٠:٣٣:٣٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٩٠٦:١٠:٣٤١٣:٢٧:٠٥٢٠:٤٣:٢٢٢١:٠٤:٣٥٠٠:٣٣:٥٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٦٠٦:١١:٠٨١٣:٢٧:١٥٢٠:٤٣:٠٧٢١:٠٤:١٨٠٠:٣٤:١١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٥٠٦:١١:٤٢١٣:٢٧:٢٤٢٠:٤٢:٥٠٢١:٠٣:٥٩٠٠:٣٤:٢٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٦٠٦:١٢:١٧١٣:٢٧:٣٣٢٠:٤٢:٣٢٢١:٠٣:٣٩٠٠:٣٤:٤٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٨٠٦:١٢:٥٣١٣:٢٧:٤١٢٠:٤٢:١١٢١:٠٣:١٧٠٠:٣٥:٠٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٢٠٦:١٣:٣٠١٣:٢٧:٤٩٢٠:٤١:٥٠٢١:٠٢:٥٢٠٠:٣٥:١٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٨٠٦:١٤:٠٨١٣:٢٧:٥٦٢٠:٤١:٢٦٢١:٠٢:٢٦٠٠:٣٥:٣٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:١٤:٤٧١٣:٢٨:٠٣٢٠:٤١:٠١٢١:٠١:٥٨٠٠:٣٥:٥١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٢٠٦:١٥:٢٦١٣:٢٨:١٠٢٠:٤٠:٣٤٢١:٠١:٢٩٠٠:٣٦:٠٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٢٠٦:١٦:٠٦١٣:٢٨:١٦٢٠:٤٠:٠٥٢١:٠٠:٥٧٠٠:٣٦:٢٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٢٠٦:١٦:٤٧١٣:٢٨:٢٢٢٠:٣٩:٣٤٢١:٠٠:٢٤٠٠:٣٦:٣٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٤٠٦:١٧:٢٩١٣:٢٨:٢٧٢٠:٣٩:٠٢٢٠:٥٩:٤٩٠٠:٣٦:٥٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٧٠٦:١٨:١١١٣:٢٨:٣١٢٠:٣٨:٢٨٢٠:٥٩:١٣٠٠:٣٧:٠٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٠٠٦:١٨:٥٤١٣:٢٨:٣٥٢٠:٣٧:٥٣٢٠:٥٨:٣٤٠٠:٣٧:٢٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٩:٣٨١٣:٢٨:٣٩٢٠:٣٧:١٦٢٠:٥٧:٥٤٠٠:٣٧:٣٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٢٠:٢٢١٣:٢٨:٤٢٢٠:٣٦:٣٧٢٠:٥٧:١٢٠٠:٣٧:٥٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای طاس کند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای طاس کند روستای طاس کند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای طاس کند روستای طاس کند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طاس کند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاس کند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طاس کند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طاس کند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طاس کند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طاس کند

روستای طاس کند بر روی نقشه

روستای طاس کند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طاس کند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طاس کند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طاس کند
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای طاس کند + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای طاس کند + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای طاس کند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای طاس کند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای طاس کند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طاس کند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طاس کند رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق طاس کند
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طاس کند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ طاس کند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ طاس کند دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طاس کند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا طاس کند دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق طاس کند
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ طاس کند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طاس کند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو