جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طاس کند

کرفتو | تکاب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز طاس کند


اذان صبح: ٠٥:٥٣:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٤:٠٤
اذان ظهر: ١٢:١٥:٤٤
غروب آفتاب: ١٧:٠٧:١٦
اذان مغرب: ١٧:٢٧:٤٤
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٤٠

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طاس کند (شهرستان تکاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای طاس کند)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای طاس کند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاس کند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
زندگی ات را قربانی چیزی مكن، همه چیز را قربانی زندگیت كن.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طاس کند

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طاس کند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاس کند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طاس کند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاس کند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طاس کند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٣٥:٤٣١٣:٢٠:١٠٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٣٠٠٠:٣٣:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٥٠٠٦:٣٤:٣١١٣:٢٠:٠٠٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٣٣:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:١٩٠٦:٣٣:٢٠١٣:١٩:٥١٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٣٢:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٣٢:١٠١٣:١٩:٤٣٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:١٥٠٠:٣٢:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:١٩٠٦:٣١:٠٢١٣:١٩:٣٤٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٨:١٠٠٠:٣٢:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٩:٥٤١٣:١٩:٢٧٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٣١:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٨:٤٧١٣:١٩:١٩٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٣١:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٧:٤٢١٣:١٩:١٣٢٠:١١:١٧٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٣١:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢٩٠٦:٢٦:٣٧١٣:١٩:٠٧٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣١:٥٠٠٠:٣١:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٢٥:٣٤١٣:١٩:٠١٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٤٥٠٠:٣٠:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٢٤:٣٢١٣:١٨:٥٦٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٣٠:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٦٠٦:٢٣:٣١١٣:١٨:٥١٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٣٠:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٤٠٦:٢٢:٣٢١٣:١٨:٤٧٢٠:١٥:٣٥٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٣٠:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٢١:٣٣١٣:١٨:٤٤٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٢٩:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:١٣٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٨:٤١٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٧:١٧٠٠:٢٩:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٩:٤١١٣:١٨:٣٩٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٨:١١٠٠:٢٩:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٨:٤٧١٣:١٨:٣٧٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٩:٠٥٠٠:٢٩:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١٧:٥٤١٣:١٨:٣٦٢٠:١٩:٤٨٢٠:٣٩:٥٨٠٠:٢٨:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٧:٠٢١٣:١٨:٣٦٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤٠:٥١٠٠:٢٨:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٥٥٠٦:١٦:١٢١٣:١٨:٣٦٢٠:٢١:٢٨٢٠:٤١:٤٤٠٠:٢٨:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٥:٢٤١٣:١٨:٣٦٢٠:٢٢:١٧٢٠:٤٢:٣٧٠٠:٢٨:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٣٣٠٦:١٤:٣٧١٣:١٨:٣٨٢٠:٢٣:٠٦٢٠:٤٣:٢٩٠٠:٢٨:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٢٥٠٦:١٣:٥١١٣:١٨:٣٩٢٠:٢٣:٥٥٢٠:٤٤:٢١٠٠:٢٨:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:١٩٠٦:١٣:٠٨١٣:١٨:٤٢٢٠:٢٤:٤٣٢٠:٤٥:١٢٠٠:٢٧:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:١٤٠٦:١٢:٢٥١٣:١٨:٤٥٢٠:٢٥:٣١٢٠:٤٦:٠٣٠٠:٢٧:٥١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:١١٠٦:١١:٤٤١٣:١٨:٤٨٢٠:٢٦:١٨٢٠:٤٦:٥٣٠٠:٢٧:٤٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٠٩٠٦:١١:٠٥١٣:١٨:٥٢٢٠:٢٧:٠٥٢٠:٤٧:٤٣٠٠:٢٧:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:١٠٠٦:١٠:٢٧١٣:١٨:٥٧٢٠:٢٧:٥١٢٠:٤٨:٣٢٠٠:٢٧:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:١٢٠٦:٠٩:٥١١٣:١٩:٠٢٢٠:٢٨:٣٧٢٠:٤٩:٢١٠٠:٢٧:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاس کند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاس کند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاس کند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طاس کند

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای طاس کند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طاس کند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاس کند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای طاس کند

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای طاس کند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای طاس کند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای طاس کند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طاس کند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاس کند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای طاس کند

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای طاس کند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاس کند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای طاس کند

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٣٠٧:٠٦:٠٤١٢:٠٨:١٤١٧:١٠:٠٤١٧:٢٩:٥٤٢٣:٢٤:١٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٤٠٧:٠٧:٠٤١٢:٠٨:٣٠١٧:٠٩:٣٧١٧:٢٩:٢٩٢٣:٢٤:٢٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٦٠٧:٠٨:٠٤١٢:٠٨:٤٧١٧:٠٩:١٢١٧:٢٩:٠٦٢٣:٢٤:٣٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٧٠٧:٠٩:٠٣١٢:٠٩:٠٤١٧:٠٨:٤٨١٧:٢٨:٤٥٢٣:٢٤:٥٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٨٠٧:١٠:٠٢١٢:٠٩:٢٣١٧:٠٨:٢٧١٧:٢٨:٢٦٢٣:٢٥:٠٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٩٠٧:١١:٠٠١٢:٠٩:٤٢١٧:٠٨:٠٨١٧:٢٨:٠٩٢٣:٢٥:٢٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٩٠٧:١١:٥٨١٢:١٠:٠٢١٧:٠٧:٥٠١٧:٢٧:٥٤٢٣:٢٥:٣٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٩٠٧:١٢:٥٥١٢:١٠:٢٢١٧:٠٧:٣٥١٧:٢٧:٤٠٢٣:٢٥:٥٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٨٠٧:١٣:٥٢١٢:١٠:٤٤١٧:٠٧:٢١١٧:٢٧:٢٩٢٣:٢٦:١٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٧٠٧:١٤:٤٨١٢:١١:٠٦١٧:٠٧:١٠١٧:٢٧:٢٠٢٣:٢٦:٣٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٥٠٧:١٥:٤٣١٢:١١:٢٨١٧:٠٧:٠٠١٧:٢٧:١٢٢٣:٢٦:٥٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٣٠٧:١٦:٣٨١٢:١١:٥١١٧:٠٦:٥٣١٧:٢٧:٠٧٢٣:٢٧:١٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٠٠٧:١٧:٣١١٢:١٢:١٥١٧:٠٦:٤٧١٧:٢٧:٠٣٢٣:٢٧:٣٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٧٠٧:١٨:٢٤١٢:١٢:٤٠١٧:٠٦:٤٤١٧:٢٧:٠١٢٣:٢٧:٥٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٣٠٧:١٩:١٦١٢:١٣:٠٥١٧:٠٦:٤٢١٧:٢٧:٠٢٢٣:٢٨:١٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٨٠٧:٢٠:٠٧١٢:١٣:٣٠١٧:٠٦:٤٣١٧:٢٧:٠٤٢٣:٢٨:٣٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٣٠٧:٢٠:٥٧١٢:١٣:٥٦١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٧:٠٨٢٣:٢٩:٠١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:١٧٠٧:٢١:٤٥١٢:١٤:٢٢١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٧:١٤٢٣:٢٩:٢٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٠٠٧:٢٢:٣٣١٢:١٤:٤٩١٧:٠٦:٥٧١٧:٢٧:٢٢٢٣:٢٩:٥٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٢٠٧:٢٣:١٩١٢:١٥:١٦١٧:٠٧:٠٦١٧:٢٧:٣٢٢٣:٣٠:١٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٣٠٧:٢٤:٠٤١٢:١٥:٤٤١٧:٠٧:١٦١٧:٢٧:٤٤٢٣:٣٠:٤٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٤٠٧:٢٤:٤٨١٢:١٦:١٢١٧:٠٧:٢٩١٧:٢٧:٥٧٢٣:٣١:٠٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٣٠٧:٢٥:٣١١٢:١٦:٤٠١٧:٠٧:٤٤١٧:٢٨:١٣٢٣:٣١:٣٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢١٠٧:٢٦:١٢١٢:١٧:٠٩١٧:٠٨:٠٠١٧:٢٨:٣٠٢٣:٣٢:٠٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٩٠٧:٢٦:٥٢١٢:١٧:٣٨١٧:٠٨:١٩١٧:٢٨:٥٠٢٣:٣٢:٢٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٥٠٧:٢٧:٣١١٢:١٨:٠٧١٧:٠٨:٣٩١٧:٢٩:١١٢٣:٣٢:٥٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:١١٠٧:٢٨:٠٨١٢:١٨:٣٦١٧:٠٩:٠٢١٧:٢٩:٣٤٢٣:٣٣:٢٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٥٠٧:٢٨:٤٣١٢:١٩:٠٦١٧:٠٩:٢٦١٧:٢٩:٥٨٢٣:٣٣:٥٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٨٠٧:٢٩:١٧١٢:١٩:٣٥١٧:٠٩:٥٢١٧:٣٠:٢٥٢٣:٣٤:٢١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٥٠٠٧:٢٩:٥٠١٢:٢٠:٠٥١٧:١٠:٢٠١٧:٣٠:٥٣٢٣:٣٤:٥٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طاس کند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای طاس کند روستای طاس کند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای طاس کند روستای طاس کند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طاس کند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاس کند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طاس کند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طاس کند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طاس کند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طاس کند

روستای طاس کند بر روی نقشه

روستای طاس کند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طاس کند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طاس کند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طاس کند
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای طاس کند + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای طاس کند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاس کند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طاس کند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طاس کند رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طاس کند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طاس کند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق طاس کند
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طاس کند
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طاس کند دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق طاس کند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق طاس کند
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طاس کند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طاس کند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو