جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طاسک

دژکرد | اقلید | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز طاسک


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٨:٢١
اذان ظهر: ١١:٤٧:٠١
غروب آفتاب: ١٧:٠٥:٢٣
اذان مغرب: ١٧:٢٣:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٠٦:٢٠

جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
١٧ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٥ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طاسک (شهرستان اقلید) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آبان ٩٨ روستای طاسک)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای طاسک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاسک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت رسول اکرمصلی الله علیه و آله (21 سال قبل از هجرت)
ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مؤسس مذهب جعفری (81 ه ق)
روز بزرگداشت آیتاالله علامه سیدمحمدحسین طباطبایی (1360 هـ ش)
روزکتاب، کتابخوانی و کتابدار

حضرت محمد (ص)
یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فُرادیٰ در خانه است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طاسک

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طاسک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاسک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طاسک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاسک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طاسک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٣:١٢١٣:٠٠:١٨١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٤٦٠٠:١٧:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٢:١٣١٣:٠٠:٠٩١٩:٣٨:٣١١٩:٥٦:٢٩٠٠:١٧:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢١:١٦١٣:٠٠:٠٠١٩:٣٩:١١١٩:٥٧:١١٠٠:١٦:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٠:١٩١٢:٥٩:٥٢١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٥٣٠٠:١٦:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٩:٢٣١٢:٥٩:٤٤١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٣٦٠٠:١٦:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٨:٢٨١٢:٥٩:٣٧١٩:٤١:١١١٩:٥٩:١٨٠٠:١٦:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:١٢٠٦:١٧:٣٥١٢:٥٩:٣٠١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٠١٠٠:١٥:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٦:٤٢١٢:٥٩:٢٤١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٤٣٠٠:١٥:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٥:٥٠١٢:٥٩:١٨١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٢٦٠٠:١٥:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٥:٠٠١٢:٥٩:١٣١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:٠٩٠٠:١٥:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٤:١٠١٢:٥٩:٠٨١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٥١٠٠:١٥:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٣:٢٢١٢:٥٩:٠٤١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٣٤٠٠:١٤:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٩:٠١١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:١٧٠٠:١٤:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١١:٤٩١٢:٥٨:٥٨١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٤:٥٩٠٠:١٤:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١١:٠٤١٢:٥٨:٥٦١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٤٢٠٠:١٤:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣٣٠٦:١٠:٢٠١٢:٥٨:٥٤١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٤:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٨:٥٣١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٠٦٠٠:١٤:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٨:٥٣١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٤٩٠٠:١٣:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٨:١٧١٢:٥٨:٥٣١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٣:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٧:٣٨١٢:٥٨:٥٣١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:١٣٠٠:١٣:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٧:٠١١٢:٥٨:٥٥١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٣:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥٨:٥٧١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٣٦٠٠:١٣:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٥:٥١١٢:٥٨:٥٩١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:١٧٠٠:١٣:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٩:٠٢١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٥٨٠٠:١٣:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٤:٤٦١٢:٥٩:٠٥١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٣٩٠٠:١٣:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٤:١٦١٢:٥٩:١٠١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:١٩٠٠:١٣:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٣:٤٧١٢:٥٩:١٤١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٥٩٠٠:١٣:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٣:١٩١٢:٥٩:١٩١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٣٩٠٠:١٣:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٢:٥٣١٢:٥٩:٢٥١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:١٨٠٠:١٣:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاسک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاسک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاسک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طاسک

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای طاسک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طاسک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاسک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای طاسک

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای طاسک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای طاسک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای طاسک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طاسک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاسک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای طاسک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای طاسک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاسک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای طاسک

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٠:٠٧١١:٤٦:٥٤١٧:٢٣:١٦١٧:٤٠:٤١٢٣:٠٧:٢١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٠:٥٠١١:٤٦:٤٥١٧:٢٢:١٦١٧:٣٩:٤٣٢٣:٠٧:١١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١١:٣٤١١:٤٦:٣٨١٧:٢١:١٨١٧:٣٨:٤٦٢٣:٠٧:٠١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٢:١٩١١:٤٦:٣١١٧:٢٠:٢٠١٧:٣٧:٤٩٢٣:٠٦:٥٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٣:٠٤١١:٤٦:٢٥١٧:١٩:٢٣١٧:٣٦:٥٤٢٣:٠٦:٤٤
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٣:٤٩١١:٤٦:٢٠١٧:١٨:٢٨١٧:٣٦:٠١٢٣:٠٦:٣٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٤:٣٥١١:٤٦:١٦١٧:١٧:٣٣١٧:٣٥:٠٨٢٣:٠٦:٢٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٥:٢١١١:٤٦:١٢١٧:١٦:٤٠١٧:٣٤:١٦٢٣:٠٦:٢٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:١٦:٠٧١١:٤٦:٠٩١٧:١٥:٤٨١٧:٣٣:٢٦٢٣:٠٦:١٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٦:٥٤١١:٤٦:٠٧١٧:١٤:٥٧١٧:٣٢:٣٧٢٣:٠٦:١١
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٧:٤١١١:٤٦:٠٥١٧:١٤:٠٧١٧:٣١:٤٩٢٣:٠٦:٠٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٧٠٦:١٨:٢٩١١:٤٦:٠٥١٧:١٣:١٨١٧:٣١:٠٣٢٣:٠٦:٠٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٨٠٦:١٩:١٧١١:٤٦:٠٥١٧:١٢:٣١١٧:٣٠:١٧٢٣:٠٦:٠١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٠:٠٥١١:٤٦:٠٦١٧:١١:٤٥١٧:٢٩:٣٣٢٣:٠٥:٥٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٠:٥٤١١:٤٦:٠٨١٧:١١:٠١١٧:٢٨:٥١٢٣:٠٥:٥٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢١:٤٢١١:٤٦:١٠١٧:١٠:١٧١٧:٢٨:١٠٢٣:٠٥:٥٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٢:٣١١١:٤٦:١٤١٧:٠٩:٣٦١٧:٢٧:٣٠٢٣:٠٥:٥٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٣:٢١١١:٤٦:١٨١٧:٠٨:٥٥١٧:٢٦:٥١٢٣:٠٥:٥٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٤:١٠١١:٤٦:٢٣١٧:٠٨:١٦١٧:٢٦:١٤٢٣:٠٥:٥٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٥:٠٠١١:٤٦:٢٩١٧:٠٧:٣٨١٧:٢٥:٣٩٢٣:٠٦:٠٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٥:٥٠١١:٤٦:٣٦١٧:٠٧:٠٢١٧:٢٥:٠٥٢٣:٠٦:٠٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٢٦:٤٠١١:٤٦:٤٣١٧:٠٦:٢٨١٧:٢٤:٣٢٢٣:٠٦:٠٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٢٧:٣١١١:٤٦:٥٢١٧:٠٥:٥٥١٧:٢٤:٠١٢٣:٠٦:١٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٤٠٦:٢٨:٢١١١:٤٧:٠١١٧:٠٥:٢٣١٧:٢٣:٣٢٢٣:٠٦:٢٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٧٠٦:٢٩:١٢١١:٤٧:١١١٧:٠٤:٥٣١٧:٢٣:٠٤٢٣:٠٦:٢٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٠:٠٣١١:٤٧:٢٢١٧:٠٤:٢٥١٧:٢٢:٣٨٢٣:٠٦:٣٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٠:٥٤١١:٤٧:٣٤١٧:٠٣:٥٨١٧:٢٢:١٣٢٣:٠٦:٤٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣١:٤٥١١:٤٧:٤٧١٧:٠٣:٣٣١٧:٢١:٥٠٢٣:٠٦:٥٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١١٠٦:٣٢:٣٦١١:٤٨:٠١١٧:٠٣:١٠١٧:٢١:٢٩٢٣:٠٧:٠٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٣:٢٧١١:٤٨:١٥١٧:٠٢:٤٨١٧:٢١:٠٩٢٣:٠٧:١٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طاسک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای طاسک روستای طاسک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای طاسک روستای طاسک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طاسک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاسک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طاسک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طاسک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طاسک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طاسک

روستای طاسک بر روی نقشه

روستای طاسک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طاسک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طاسک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طاسک
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای طاسک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای طاسک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاسک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طاسک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طاسک رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق طاسک
جدول اوقات شرعی امروز فردا طاسک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طاسک
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ طاسک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق طاسک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طاسک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا طاسک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طاسک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طاسک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو