جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طاسک

دژکرد | اقلید | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز طاسک


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٤٧
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٥٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٥٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:٤٦
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٢٥

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طاسک (شهرستان اقلید) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای طاسک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای طاسک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاسک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دالای لاما
فضای عشق در خانه ی تو شالوده ای برای زندگی ات به شمار می رود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طاسک

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طاسک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاسک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طاسک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طاسک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طاسک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٤:١١١٣:٠٠:٢٧١٩:٣٧:١١١٩:٥٥:٠٤٠٠:١٧:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٣:١٢١٣:٠٠:١٨١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٤٦٠٠:١٧:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٢:١٣١٣:٠٠:٠٩١٩:٣٨:٣١١٩:٥٦:٢٩٠٠:١٧:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢١:١٦١٣:٠٠:٠٠١٩:٣٩:١١١٩:٥٧:١١٠٠:١٦:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٢٠٦:٢٠:١٩١٢:٥٩:٥٢١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٥٣٠٠:١٦:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٩:٢٣١٢:٥٩:٤٤١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٣٦٠٠:١٦:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٨:٢٨١٢:٥٩:٣٧١٩:٤١:١١١٩:٥٩:١٨٠٠:١٦:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:١٢٠٦:١٧:٣٥١٢:٥٩:٣٠١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٠١٠٠:١٥:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٦:٤٢١٢:٥٩:٢٤١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٤٣٠٠:١٥:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٥:٥٠١٢:٥٩:١٨١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٢٦٠٠:١٥:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٥:٠٠١٢:٥٩:١٣١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:٠٩٠٠:١٥:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٤:١٠١٢:٥٩:٠٨١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٥١٠٠:١٥:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٣:٢٢١٢:٥٩:٠٤١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٣:٣٤٠٠:١٤:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٩:٠١١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:١٧٠٠:١٤:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١١:٤٩١٢:٥٨:٥٨١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٤:٥٩٠٠:١٤:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١١:٠٤١٢:٥٨:٥٦١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٤٢٠٠:١٤:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣٣٠٦:١٠:٢٠١٢:٥٨:٥٤١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٤:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٨:٥٣١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٧:٠٦٠٠:١٤:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٨:٥٣١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٤٩٠٠:١٣:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٨:١٧١٢:٥٨:٥٣١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٣:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٤٦٠٦:٠٧:٣٨١٢:٥٨:٥٣١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:١٣٠٠:١٣:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٧:٠١١٢:٥٨:٥٥١٩:٥١:١٠٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٣:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥٨:٥٧١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٣٦٠٠:١٣:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٥:٥١١٢:٥٨:٥٩١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:١٧٠٠:١٣:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٩:٠٢١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٥٨٠٠:١٣:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٤:٤٦١٢:٥٩:٠٥١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٣٩٠٠:١٣:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٤:١٦١٢:٥٩:١٠١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:١٩٠٠:١٣:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٠٦٠٦:٠٣:٤٧١٢:٥٩:١٤١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٥٩٠٠:١٣:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٣:١٩١٢:٥٩:١٩١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٣٩٠٠:١٣:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاسک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاسک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طاسک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طاسک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای طاسک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طاسک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاسک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای طاسک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای طاسک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای طاسک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای طاسک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طاسک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاسک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طاسک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای طاسک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طاسک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طاسک

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠٠:١٩١٣:٠٤:٢٨٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٨:١١٠٠:١٦:٣٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠٠:٣٣١٣:٠٤:٤١٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٨:٢٢٠٠:١٦:٤٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥١٠٦:٠٠:٤٨١٣:٠٤:٥٣٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٣١٠٠:١٧:٠٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠١:٠٥١٣:٠٥:٠٦٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٣٩٠٠:١٧:١٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٩٠٦:٠١:٢٢١٣:٠٥:١٩٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:٤٦٠٠:١٧:٣١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٠٠٦:٠١:٤١١٣:٠٥:٣٢٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٨:٥١٠٠:١٧:٤٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠٢:٠١١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:٥٥٠٠:١٨:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٢:٢١١٣:٠٥:٥٦٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٨:٥٨٠٠:١٨:١٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٦:٠٨٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٨:٥٨٠٠:١٨:٣١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٣:٠٦١٣:٠٦:٢٠٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٨:٥٨٠٠:١٨:٤٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٨:٥٦٠٠:١٩:٠١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٣:٥٤١٣:٠٦:٤٣٢٠:٠٩:٢٤٢٠:٢٨:٥٢٠٠:١٩:١٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٤:٢٠١٣:٠٦:٥٤٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٤٧٠٠:١٩:٣١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠٧:٠٥٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:٤٠٠٠:١٩:٤٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٧:١٥٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٣٢٠٠:٢٠:٠١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٥٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٧:٢٥٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٢٠:١٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٦:٠٩١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:١٠٠٠:٢٠:٣٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٦:٣٩١٣:٠٧:٤٤٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٢٠:٤٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٧:٥٣٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٠:٥٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٨:٠١٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٢١:١٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٨:١٠١٣:٠٨:٠٩٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٢١:٢٧
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٨:١٦٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٢١:٤٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٩:١٤١٣:٠٨:٢٣٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٢٨٠٠:٢١:٥٣
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٩:٤٧١٣:٠٨:٢٩٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٢٢:٠٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٦٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٨:٣٥٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٥:٤١٠٠:٢٢:١٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٢٠٦:١٠:٥٣١٣:٠٨:٤١٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:١٦٠٠:٢٢:٣٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١١:٢٧١٣:٠٨:٤٥٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٢٢:٤٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٢:٠٢١٣:٠٨:٥٠٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٢٢:٥٤
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٢٣:٠٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٧٠٦:١٣:١٢١٣:٠٨:٥٧٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:١٩٠٠:٢٣:١٥
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٨:٥٩٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢٣:٢٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طاسک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طاسک روستای طاسک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طاسک روستای طاسک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طاسک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طاسک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای طاسک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طاسک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طاسک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طاسک

روستای طاسک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طاسک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طاسک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طاسک
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای طاسک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای طاسک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طاسک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طاسک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طاسک رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طاسک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طاسک
زمان پخش اذان مستقیم به افق طاسک
زمان پخش اذان آنلاین به افق طاسک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق طاسک
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طاسک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طاسک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق طاسک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طاسک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو