جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر طاسبندی

ملایر | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز طاسبندی

اذان صبح: ٠٤:٤٦:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:١٥
اذان ظهر: ١٢:٠٥:١٢
غروب آفتاب: ١٨:٠١:٣٧
اذان مغرب: ١٨:١٩:٢٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:١١

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر طاسبندی (شهرستان ملایر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر طاسبندی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر طاسبندی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر طاسبندی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

مارلو
گویاترین زبان، عمل است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر طاسبندی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر طاسبندی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر طاسبندی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر طاسبندی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر طاسبندی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان طاسبندی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٣:٣٦١٣:١٥:٠١١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٣١:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٢١٠٦:٤٢:٢١١٣:١٤:٤٧١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:١١٠٠:٣٠:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:٥٠٠٦:٤١:٠٦١٣:١٤:٣٣١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:٠١٠٠:٣٠:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٩:٥١١٣:١٤:٢٠١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:٥١٠٠:٣٠:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٨:٣٧١٣:١٤:٠٧١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٢٩:٤٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٧:٢٥١٣:١٣:٥٤١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٢٩:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٦:١٢١٣:١٣:٤٢١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٢٠٠٠:٢٩:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٥:٠١١٣:١٣:٣٠١٩:٥٢:٣٢٢٠:١١:١٠٠٠:٢٨:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٣:٥٠١٣:١٣:١٩١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:٠٠٠٠:٢٨:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٣١٠٦:٣٢:٤١١٣:١٣:٠٨١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٥١٠٠:٢٨:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٣١:٣٢١٣:١٢:٥٧١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٤١٠٠:٢٧:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٣٠:٢٤١٣:١٢:٤٧١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٣١٠٠:٢٧:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٩:١٧١٣:١٢:٣٨١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٢٢٠٠:٢٧:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٨:١١١٣:١٢:٢٩١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٦:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٧:٠٦١٣:١٢:٢٠١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:٠٣٠٠:٢٦:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٦:٠٢١٣:١٢:١٢١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٥٣٠٠:٢٦:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٤:٥٩١٣:١٢:٠٥١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٦:٠١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٣:٥٨١٣:١١:٥٨٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٣٥٠٠:٢٥:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢٢:٥٧١٣:١١:٥٢٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:٢٦٠٠:٢٥:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٤١٠٦:٢١:٥٧١٣:١١:٤٦٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:١٦٠٠:٢٥:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٢٠:٥٩١٣:١١:٤١٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٢٤:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٢٠:٠٢١٣:١١:٣٦٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٢٤:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٩:٠٦١٣:١١:٣٢٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٢٤:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٨:١١١٣:١١:٢٩٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٢٤:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٧:١٨١٣:١١:٢٦٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٢٤:٠٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٦:٢٦١٣:١١:٢٤٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:١٩٠٠:٢٣:٥٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٥:٣٥١٣:١١:٢٢٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٢٣:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٤:٤٦١٣:١١:٢١٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٢٣:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١٣:٥٨١٣:١١:٢١٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٤٩٠٠:٢٣:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر طاسبندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر طاسبندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر طاسبندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طاسبندی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر طاسبندی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر طاسبندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طاسبندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر طاسبندی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر طاسبندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر طاسبندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر طاسبندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر طاسبندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طاسبندی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر طاسبندی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر طاسبندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طاسبندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر طاسبندی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر طاسبندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر طاسبندی شهر طاسبندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر طاسبندی شهر طاسبندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر طاسبندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طاسبندی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر طاسبندی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر طاسبندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر طاسبندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر طاسبندی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٧٠٦:٠٣:٠٩١٢:٠٧:٣٦١٨:١١:٣٠١٨:٢٩:١٨٢٣:٢٦:٢٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٣:٥٢١٢:٠٧:١٥١٨:١٠:٠٥١٨:٢٧:٥٣٢٣:٢٦:٠٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٠٤:٣٥١٢:٠٦:٥٤١٨:٠٨:٤٠١٨:٢٦:٢٧٢٣:٢٥:٤٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٥:١٩١٢:٠٦:٣٣١٨:٠٧:١٥١٨:٢٥:٠٢٢٣:٢٥:٢٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٦:٠٣١٢:٠٦:١٢١٨:٠٥:٥٠١٨:٢٣:٣٧٢٣:٢٥:٠٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٠٦:٤٧١٢:٠٥:٥٢١٨:٠٤:٢٥١٨:٢٢:١٣٢٣:٢٤:٤٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٣٠٦:٠٧:٣١١٢:٠٥:٣٢١٨:٠٣:٠١١٨:٢٠:٤٨٢٣:٢٤:٣٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٠٠٦:٠٨:١٥١٢:٠٥:١٢١٨:٠١:٣٧١٨:١٩:٢٥٢٣:٢٤:١١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٦٠٦:٠٨:٥٩١٢:٠٤:٥٢١٨:٠٠:١٣١٨:١٨:٠١٢٣:٢٣:٥٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٠٩:٤٤١٢:٠٤:٣٢١٧:٥٨:٤٩١٨:١٦:٣٨٢٣:٢٣:٣٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٠:٢٩١٢:٠٤:١٣١٧:٥٧:٢٦١٨:١٥:١٥٢٣:٢٣:١٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١١:١٤١٢:٠٣:٥٤١٧:٥٦:٠٣١٨:١٣:٥٣٢٣:٢٢:٥٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٢:٠٠١٢:٠٣:٣٦١٧:٥٤:٤١١٨:١٢:٣١٢٣:٢٢:٤٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٢:٤٥١٢:٠٣:١٨١٧:٥٣:١٩١٨:١١:١٠٢٣:٢٢:٢٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٣:٣١١٢:٠٣:٠٠١٧:٥١:٥٨١٨:٠٩:٤٩٢٣:٢٢:٠٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١١٠٦:١٤:١٨١٢:٠٢:٤٣١٧:٥٠:٣٧١٨:٠٨:٢٩٢٣:٢١:٤٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٥:٠٤١٢:٠٢:٢٦١٧:٤٩:١٧١٨:٠٧:١٠٢٣:٢١:٣٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٥:٥١١٢:٠٢:٠٩١٧:٤٧:٥٧١٨:٠٥:٥١٢٣:٢١:١٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٦:٣٩١٢:٠١:٥٣١٧:٤٦:٣٨١٨:٠٤:٣٣٢٣:٢٠:٥٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٧:٢٦١٢:٠١:٣٨١٧:٤٥:١٩١٨:٠٣:١٥٢٣:٢٠:٤١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٢٠٦:١٨:١٤١٢:٠١:٢٣١٧:٤٤:٠٢١٨:٠١:٥٩٢٣:٢٠:٢٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٩٠٦:١٩:٠٣١٢:٠١:٠٩١٧:٤٢:٤٥١٨:٠٠:٤٣٢٣:٢٠:١٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٩:٥٢١٢:٠٠:٥٥١٧:٤١:٢٨١٧:٥٩:٢٨٢٣:١٩:٥٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢١٠٦:٢٠:٤١١٢:٠٠:٤١١٧:٤٠:١٣١٧:٥٨:١٣٢٣:١٩:٤٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢١:٣٠١٢:٠٠:٢٩١٧:٣٨:٥٨١٧:٥٧:٠٠٢٣:١٩:٢٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٢:٢٠١٢:٠٠:١٦١٧:٣٧:٤٤١٧:٥٥:٤٧٢٣:١٩:١٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٣:١٠١٢:٠٠:٠٥١٧:٣٦:٣١١٧:٥٤:٣٦٢٣:١٨:٥٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٤:٠١١١:٥٩:٥٤١٧:٣٥:١٨١٧:٥٣:٢٥٢٣:١٨:٤٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٤:٥٢١١:٥٩:٤٤١٧:٣٤:٠٧١٧:٥٢:١٥٢٣:١٨:٣٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٢٥:٤٣١١:٥٩:٣٤١٧:٣٢:٥٧١٧:٥١:٠٦٢٣:١٨:٢٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر طاسبندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر طاسبندی شهر طاسبندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر طاسبندی شهر طاسبندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر طاسبندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر طاسبندی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر طاسبندی

طاسبندی، روستایی از توابع بخش جوکار شهرستان ملایر در استان همدان ایران است

شهر طاسبندی در ویکیپدیا

شهر طاسبندی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر طاسبندی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر طاسبندی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر طاسبندی بر روی نقشه

شهر طاسبندی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر طاسبندی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر طاسبندی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر طاسبندی
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر طاسبندی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر طاسبندی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر طاسبندی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر طاسبندی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر طاسبندی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر طاسبندی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر طاسبندی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا طاسبندی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق طاسبندی
افق شرعی امروز فردا طاسبندی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق طاسبندی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طاسبندی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق طاسبندی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق طاسبندی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ طاسبندی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر طاسبندی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو