جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طارو

چاشم | مهدی شهر | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز طارو


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٥٠
اذان ظهر: ١١:٤١:٢٣
غروب آفتاب: ١٦:٥٠:٣٥
اذان مغرب: ١٧:٠٩:٥٧
نیمه شب: ٢٢:٥٨:١٣

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طارو (شهرستان مهدی شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای طارو)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای طارو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طارو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
صدقه دادن،‌ هفتاد در از مرگ بد را می‌بندد. (و نمی‌گذارد به انسان برسد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای طارو

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طارو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طارو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طارو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طارو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طارو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٠:٠٤١٢:٥٤:٤٩١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٩:٢٠٠٠:٠٨:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٨:٥٥١٢:٥٤:٤٠١٩:٤٠:٥٩٢٠:٠٠:١٤٠٠:٠٨:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٤:٣١١٩:٤١:٥٠٢٠:٠١:٠٨٠٠:٠٧:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٦:٣٨١٢:٥٤:٢٣١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٢:٠٢٠٠:٠٧:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٥:٣٢١٢:٥٤:١٥١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٠٧:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥٤:٠٨١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٠٦:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٣:٢١١٢:٥٤:٠١١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٠٦:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٢:١٨١٢:٥٣:٥٥١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٠٦:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠١:١٦١٢:٥٣:٥٠١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٠٦:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:١٢٠٦:٠٠:١٥١٢:٥٣:٤٥١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٠٥:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٥٩:١٥١٢:٥٣:٤٠١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٨:١٩٠٠:٠٥:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٨:١٦١٢:٥٣:٣٦١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٩:١٢٠٠:٠٥:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:١١٠٥:٥٧:١٩١٢:٥٣:٣٣١٩:٥٠:١٧٢٠:١٠:٠٥٠٠:٠٥:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥٦:٢٣١٢:٥٣:٣٠١٩:٥١:٠٧٢٠:١٠:٥٩٠٠:٠٤:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٥:٢٨١٢:٥٣:٢٨١٩:٥١:٥٧٢٠:١١:٥٢٠٠:٠٤:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٢٠٠٥:٥٤:٣٥١٢:٥٣:٢٦١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٢:٤٤٠٠:٠٤:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٠٦٠٥:٥٣:٤٣١٢:٥٣:٢٥١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٣:٣٧٠٠:٠٤:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٥٣٠٥:٥٢:٥٢١٢:٥٣:٢٤١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٤:٢٩٠٠:٠٤:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٤٢٠٥:٥٢:٠٣١٢:٥٣:٢٤١٩:٥٥:١٤٢٠:١٥:٢١٠٠:٠٣:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٣٢٠٥:٥١:١٦١٢:٥٣:٢٥١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٦:١٣٠٠:٠٣:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٢٤٠٥:٥٠:٣٠١٢:٥٣:٢٦١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٧:٠٤٠٠:٠٣:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:١٧٠٥:٤٩:٤٥١٢:٥٣:٢٨١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٧:٥٥٠٠:٠٣:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:١٢٠٥:٤٩:٠٢١٢:٥٣:٣١١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٨:٤٥٠٠:٠٣:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٤٨:٢٠١٢:٥٣:٣٣١٩:٥٩:١٣٢٠:١٩:٣٥٠٠:٠٣:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٤٧:٤٠١٢:٥٣:٣٧١٩:٥٩:٥٩٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٠٣:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٤٧:٠٢١٢:٥٣:٤١٢٠:٠٠:٤٥٢٠:٢١:١٤٠٠:٠٢:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٤٦:٢٥١٢:٥٣:٤٦٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٠٢:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:١٣٠٥:٤٥:٤٩١٢:٥٣:٥١٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢٢:٥٠٠٠:٠٢:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٣:١٩٠٥:٤٥:١٦١٢:٥٣:٥٦٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٠٢:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طارو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طارو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طارو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طارو

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای طارو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طارو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طارو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای طارو

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای طارو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای طارو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای طارو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طارو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طارو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای طارو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای طارو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طارو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای طارو

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:١١٠٦:١٠:٢٥١١:٤١:٢٥١٧:١١:٥٦١٧:٣٠:٢٧٢٢:٥٩:٢٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١١:٢٠١١:٤١:١٧١٧:١٠:٤٥١٧:٢٩:١٨٢٢:٥٩:١٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٢:١٦١١:٤١:١٠١٧:٠٩:٣٤١٧:٢٨:٠٩٢٢:٥٩:٠٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٣:١٢١١:٤١:٠٣١٧:٠٨:٢٥١٧:٢٧:٠٢٢٢:٥٨:٥٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٤:٠٩١١:٤٠:٥٧١٧:٠٧:١٧١٧:٢٥:٥٦٢٢:٥٨:٥٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٥:٠٦١١:٤٠:٥٢١٧:٠٦:١٠١٧:٢٤:٥١٢٢:٥٨:٤٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١٥٠٦:١٦:٠٣١١:٤٠:٤٧١٧:٠٥:٠٤١٧:٢٣:٤٧٢٢:٥٨:٣٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٦٠٦:١٧:٠٠١١:٤٠:٤٣١٧:٠٣:٥٩١٧:٢٢:٤٥٢٢:٥٨:٢٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٧٠٦:١٧:٥٨١١:٤٠:٤٠١٧:٠٢:٥٦١٧:٢١:٤٣٢٢:٥٨:٢٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٨:٥٦١١:٤٠:٣٨١٧:٠١:٥٣١٧:٢٠:٤٣٢٢:٥٨:١٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٩:٥٤١١:٤٠:٣٧١٧:٠٠:٥٣١٧:١٩:٤٥٢٢:٥٨:١٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٠:٥٣١١:٤٠:٣٦١٦:٥٩:٥٣١٧:١٨:٤٨٢٢:٥٨:٠٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢١:٥٢١١:٤٠:٣٦١٦:٥٨:٥٥١٧:١٧:٥٢٢٢:٥٨:٠٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٢:٥١١١:٤٠:٣٧١٦:٥٧:٥٨١٧:١٦:٥٨٢٢:٥٨:٠٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٣:٥٠١١:٤٠:٣٩١٦:٥٧:٠٣١٧:١٦:٠٥٢٢:٥٨:٠٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢٤:٥٠١١:٤٠:٤٢١٦:٥٦:٠٩١٧:١٥:١٣٢٢:٥٧:٥٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٥:٤٩١١:٤٠:٤٥١٦:٥٥:١٧١٧:١٤:٢٣٢٢:٥٧:٥٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٦:٤٩١١:٤٠:٤٩١٦:٥٤:٢٦١٧:١٣:٣٥٢٢:٥٧:٥٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٧:٤٩١١:٤٠:٥٥١٦:٥٣:٣٦١٧:١٢:٤٨٢٢:٥٨:٠٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٣٠٦:٢٨:٤٩١١:٤١:٠٠١٦:٥٢:٤٩١٧:١٢:٠٣٢٢:٥٨:٠٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٩:٤٩١١:٤١:٠٧١٦:٥٢:٠٣١٧:١١:١٩٢٢:٥٨:٠٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٠:٤٩١١:٤١:١٥١٦:٥١:١٨١٧:١٠:٣٧٢٢:٥٨:٠٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٣١:٥٠١١:٤١:٢٣١٦:٥٠:٣٥١٧:٠٩:٥٧٢٢:٥٨:١٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٣٢:٥٠١١:٤١:٣٣١٦:٤٩:٥٤١٧:٠٩:١٨٢٢:٥٨:١٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٣:٥٠١١:٤١:٤٣١٦:٤٩:١٥١٧:٠٨:٤١٢٢:٥٨:٢٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٤:٥٠١١:٤١:٥٤١٦:٤٨:٣٧١٧:٠٨:٠٦٢٢:٥٨:٣١
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٥:٥٠١١:٤٢:٠٦١٦:٤٨:٠١١٧:٠٧:٣٣٢٢:٥٨:٣٩
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٧٠٦:٣٦:٥٠١١:٤٢:١٩١٦:٤٧:٢٧١٧:٠٧:٠٢٢٢:٥٨:٤٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٧:٥٠١١:٤٢:٣٢١٦:٤٦:٥٥١٧:٠٦:٣٢٢٢:٥٨:٥٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٨:٥٠١١:٤٢:٤٧١٦:٤٦:٢٥١٧:٠٦:٠٤٢٢:٥٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طارو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای طارو روستای طارو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای طارو روستای طارو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طارو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طارو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طارو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طارو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طارو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طارو

روستای طارو بر روی نقشه

روستای طارو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طارو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طارو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طارو
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای طارو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای طارو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طارو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طارو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طارو رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ طارو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طارو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق طارو
جدول اوقات شرعی امروز فردا طارو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طارو
افق شرعی امروز فردا طارو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طارو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ طارو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طارو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو