جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طآقاکنارشه

جاستون شهه | لالی | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز طآقاکنارشه


اذان صبح: ٠٥:١٨:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:١٨
اذان ظهر: ١١:٥٨:٠٩
غروب آفتاب: ١٧:١٤:٤١
اذان مغرب: ١٧:٣٣:٠٩
نیمه شب: ٢٣:١٦:٤٧

چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
١٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طآقاکنارشه (شهرستان لالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آبان ٩٨ روستای طآقاکنارشه)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای طآقاکنارشه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طآقاکنارشه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس نایتینگل
انسان به درستی همان می شود كه به آن می اندیشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طآقاکنارشه

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طآقاکنارشه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طآقاکنارشه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طآقاکنارشه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طآقاکنارشه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طآقاکنارشه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣٢:٠٦١٣:١١:٤٣١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:١٠٠٠:٢٧:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣١:٠٣١٣:١١:٣٤١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٠:٥٦٠٠:٢٧:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣٠:٠٢١٣:١١:٢٥١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٤٣٠٠:٢٧:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٩:٠٢١٣:١١:١٧١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢٦:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٨:٠٢١٣:١١:١٠١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:١٥٠٠:٢٦:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٧:٠٤١٣:١١:٠٢١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٤:٠١٠٠:٢٦:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٦:٠٧١٣:١٠:٥٦١٩:٥٦:١٣٢٠:١٤:٤٨٠٠:٢٦:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٥:١١١٣:١٠:٤٩١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٣٤٠٠:٢٥:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٤:١٥١٣:١٠:٤٤١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٢٠٠٠:٢٥:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٣:٢١١٣:١٠:٣٩١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٥:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٢:٢٨١٣:١٠:٣٤١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢٥:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢١:٣٧١٣:١٠:٣٠١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٣٩٠٠:٢٥:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٠:٤٦١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٤:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٩:٥٧١٣:١٠:٢٤٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:١١٠٠:٢٤:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٩:٠٩١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٢٤:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٨:٢٢١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢١:٤٢٠٠:٢٤:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٧:٣٧١٣:١٠:١٩٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٢٤:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٦:٥٢١٣:١٠:١٩٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:١٤٠٠:٢٤:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٥٣٠٦:١٦:١٠١٣:١٠:١٩٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٣:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٥:٢٨١٣:١٠:١٩٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٢٣:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٤:٤٨١٣:١٠:٢١٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٢٣:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٤:٠٩١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٦:١٣٠٠:٢٣:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٣:٣٢١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٢٣:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:١١٠٦:١٢:٥٦١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٤١٠٠:٢٣:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٢:٢٢١٣:١٠:٣١٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٢٣:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١١:٤٩١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٢٣:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١١:١٧١٣:١٠:٤٠٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢٣:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٠:٤٧١٣:١٠:٤٥٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٢٣:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:١٠٠٦:١٠:١٨١٣:١٠:٥١٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:١٥٠٠:٢٣:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طآقاکنارشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طآقاکنارشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طآقاکنارشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طآقاکنارشه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای طآقاکنارشه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طآقاکنارشه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طآقاکنارشه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای طآقاکنارشه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای طآقاکنارشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای طآقاکنارشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای طآقاکنارشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طآقاکنارشه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طآقاکنارشه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای طآقاکنارشه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای طآقاکنارشه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طآقاکنارشه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای طآقاکنارشه

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٣:٢٨١١:٥٨:١٩١٧:٣٢:٤٥١٧:٥٠:٣٠٢٣:١٨:٠٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٤:١٥١١:٥٨:١١١٧:٣١:٤١١٧:٤٩:٢٨٢٣:١٧:٥١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٥:٠٣١١:٥٨:٠٤١٧:٣٠:٣٨١٧:٤٨:٢٨٢٣:١٧:٤٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٥:٥٢١١:٥٧:٥٧١٧:٢٩:٣٧١٧:٤٧:٢٨٢٣:١٧:٣٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٢٦:٤١١١:٥٧:٥١١٧:٢٨:٣٦١٧:٤٦:٢٩٢٣:١٧:٢٤
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١١٠٦:٢٧:٣٠١١:٥٧:٤٦١٧:٢٧:٣٧١٧:٤٥:٣٢٢٣:١٧:١٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٢٨:١٩١١:٥٧:٤١١٧:٢٦:٣٩١٧:٤٤:٣٥٢٣:١٧:٠٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٢٩:٠٩١١:٥٧:٣٨١٧:٢٥:٤٢١٧:٤٣:٤٠٢٣:١٧:٠٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٢٩:٥٩١١:٥٧:٣٥١٧:٢٤:٤٦١٧:٤٢:٤٦٢٣:١٦:٥٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٠:٥٠١١:٥٧:٣٢١٧:٢٣:٥١١٧:٤١:٥٤٢٣:١٦:٥١
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥١٠٦:٣١:٤١١١:٥٧:٣١١٧:٢٢:٥٨١٧:٤١:٠٢٢٣:١٦:٤٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٢:٣٢١١:٥٧:٣٠١٧:٢٢:٠٦١٧:٤٠:١٢٢٣:١٦:٤٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٣:٢٣١١:٥٧:٣١١٧:٢١:١٥١٧:٣٩:٢٣٢٣:١٦:٤٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣٤:١٥١١:٥٧:٣٢١٧:٢٠:٢٦١٧:٣٨:٣٦٢٣:١٦:٣٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٠٠٦:٣٥:٠٧١١:٥٧:٣٣١٧:١٩:٣٧١٧:٣٧:٥٠٢٣:١٦:٣٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٥٠٦:٣٥:٥٩١١:٥٧:٣٦١٧:١٨:٥١١٧:٣٧:٠٥٢٣:١٦:٣٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٠٠٦:٣٦:٥٢١١:٥٧:٣٩١٧:١٨:٠٥١٧:٣٦:٢٢٢٣:١٦:٣٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٣٧:٤٥١١:٥٧:٤٤١٧:١٧:٢١١٧:٣٥:٤١٢٣:١٦:٣٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٥١٠٦:٣٨:٣٨١١:٥٧:٤٩١٧:١٦:٣٩١٧:٣٥:٠٠٢٣:١٦:٣٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٦٠٦:٣٩:٣١١١:٥٧:٥٥١٧:١٥:٥٨١٧:٣٤:٢٢٢٣:١٦:٤٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٢٠٦:٤٠:٢٤١١:٥٨:٠٢١٧:١٥:١٩١٧:٣٣:٤٥٢٣:١٦:٤٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٨٠٦:٤١:١٨١١:٥٨:٠٩١٧:١٤:٤١١٧:٣٣:٠٩٢٣:١٦:٤٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤٢:١١١١:٥٨:١٨١٧:١٤:٠٥١٧:٣٢:٣٥٢٣:١٦:٥٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٠٠٦:٤٣:٠٥١١:٥٨:٢٧١٧:١٣:٣٠١٧:٣٢:٠٢٢٣:١٦:٥٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٦٠٦:٤٣:٥٩١١:٥٨:٣٧١٧:١٢:٥٧١٧:٣١:٣٢٢٣:١٧:٠٤
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:١٢٠٦:٤٤:٥٣١١:٥٨:٤٨١٧:١٢:٢٦١٧:٣١:٠٢٢٣:١٧:١٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٥:٤٧١١:٥٩:٠٠١٧:١١:٥٦١٧:٣٠:٣٥٢٣:١٧:٢٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٦:٤١١١:٥٩:١٣١٧:١١:٢٨١٧:٣٠:٠٩٢٣:١٧:٢٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤٧:٣٥١١:٥٩:٢٧١٧:١١:٠٢١٧:٢٩:٤٥٢٣:١٧:٣٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٨:٢٨١١:٥٩:٤١١٧:١٠:٣٧١٧:٢٩:٢٣٢٣:١٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طآقاکنارشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای طآقاکنارشه روستای طآقاکنارشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای طآقاکنارشه روستای طآقاکنارشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طآقاکنارشه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طآقاکنارشه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای طآقاکنارشه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طآقاکنارشه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طآقاکنارشه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طآقاکنارشه

روستای طآقاکنارشه بر روی نقشه

روستای طآقاکنارشه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طآقاکنارشه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طآقاکنارشه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طآقاکنارشه
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای طآقاکنارشه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای طآقاکنارشه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طآقاکنارشه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طآقاکنارشه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طآقاکنارشه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق طآقاکنارشه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طآقاکنارشه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا طآقاکنارشه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق طآقاکنارشه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق طآقاکنارشه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق طآقاکنارشه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ طآقاکنارشه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طآقاکنارشه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طآقاکنارشه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو