جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای طآقاکنارشه

جاستون شهه | لالی | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز طآقاکنارشه


اذان صبح: ٠٤:٤٦:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:١٩
اذان ظهر: ١٣:٢٠:٢٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:١٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٣٢
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٢٥

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای طآقاکنارشه (شهرستان لالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای طآقاکنارشه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای طآقاکنارشه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طآقاکنارشه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هرمان هسه
پاكدل را كسی باور نمی كند، مگر پاكدل.

اوقات شرعی ماه جاری روستای طآقاکنارشه

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای طآقاکنارشه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای طآقاکنارشه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای طآقاکنارشه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای طآقاکنارشه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان طآقاکنارشه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٣:٠٩١٣:١١:٥٣١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٢٨:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٣٢:٠٦١٣:١١:٤٣١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:١٠٠٠:٢٧:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣١:٠٣١٣:١١:٣٤١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٠:٥٦٠٠:٢٧:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣٠:٠٢١٣:١١:٢٥١٩:٥٣:١٨٢٠:١١:٤٣٠٠:٢٧:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٩:٠٢١٣:١١:١٧١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٢٩٠٠:٢٦:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٨:٠٢١٣:١١:١٠١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:١٥٠٠:٢٦:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٧:٠٤١٣:١١:٠٢١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٤:٠١٠٠:٢٦:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٦:٠٧١٣:١٠:٥٦١٩:٥٦:١٣٢٠:١٤:٤٨٠٠:٢٦:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٥:١١١٣:١٠:٤٩١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٣٤٠٠:٢٥:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٤:١٥١٣:١٠:٤٤١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٢٠٠٠:٢٥:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٣:٢١١٣:١٠:٣٩١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٥:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٢:٢٨١٣:١٠:٣٤١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢٥:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢١:٣٧١٣:١٠:٣٠١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٣٩٠٠:٢٥:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٠:٤٦١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٤:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٩:٥٧١٣:١٠:٢٤٢٠:٠١:١٧٢٠:٢٠:١١٠٠:٢٤:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٩:٠٩١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٢٤:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٨:٢٢١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢١:٤٢٠٠:٢٤:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٧:٣٧١٣:١٠:١٩٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٢٤:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٥٤٠٦:١٦:٥٢١٣:١٠:١٩٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:١٤٠٠:٢٤:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٥٣٠٦:١٦:١٠١٣:١٠:١٩٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٣:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٥:٢٨١٣:١٠:١٩٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٤٤٠٠:٢٣:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٤:٤٨١٣:١٠:٢١٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٢٣:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٤:٠٩١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٦:١٣٠٠:٢٣:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٣:٣٢١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٦:٥٨٠٠:٢٣:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:١١٠٦:١٢:٥٦١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٤١٠٠:٢٣:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٢:٢٢١٣:١٠:٣١٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٢٣:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١١:٤٩١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٢٣:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١١:١٧١٣:١٠:٤٠٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢٣:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٠:٤٧١٣:١٠:٤٥٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:٣٣٠٠:٢٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طآقاکنارشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طآقاکنارشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای طآقاکنارشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان طآقاکنارشه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای طآقاکنارشه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای طآقاکنارشه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طآقاکنارشه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای طآقاکنارشه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای طآقاکنارشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای طآقاکنارشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای طآقاکنارشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای طآقاکنارشه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طآقاکنارشه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طآقاکنارشه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای طآقاکنارشه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای طآقاکنارشه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طآقاکنارشه

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٤٠٦:٠٧:٠٩١٣:١٥:٥٣٢٠:٢٤:٣٧٢٠:٤٤:٤٤٠٠:٢٦:١٨
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠٧:٢٣١٣:١٦:٠٦٢٠:٢٤:٤٨٢٠:٤٤:٥٥٠٠:٢٦:٣٢
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٧:٣٩١٣:١٦:١٩٢٠:٢٤:٥٨٢٠:٤٥:٠٤٠٠:٢٦:٤٦
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٧:٥٦١٣:١٦:٣٢٢٠:٢٥:٠٦٢٠:٤٥:١٢٠٠:٢٧:٠٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٨:١٣١٣:١٦:٤٥٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٥:١٨٠٠:٢٧:١٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٨:٣٣١٣:١٦:٥٧٢٠:٢٥:١٨٢٠:٤٥:٢٣٠٠:٢٧:٣٠
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٨:٥٣١٣:١٧:١٠٢٠:٢٥:٢٢٢٠:٤٥:٢٦٠٠:٢٧:٤٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٩:١٤١٣:١٧:٢٢٢٠:٢٥:٢٤٢٠:٤٥:٢٨٠٠:٢٨:٠٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٩:٣٧١٣:١٧:٣٤٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٥:٢٨٠٠:٢٨:١٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٦٠٦:١٠:٠٠١٣:١٧:٤٦٢٠:٢٥:٢٤٢٠:٤٥:٢٦٠٠:٢٨:٣١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٨٠٦:١٠:٢٥١٣:١٧:٥٨٢٠:٢٥:٢٢٢٠:٤٥:٢٣٠٠:٢٨:٤٧
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١١٠٦:١٠:٥١١٣:١٨:٠٩٢٠:٢٥:١٨٢٠:٤٥:١٨٠٠:٢٩:٠٢
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٦٠٦:١١:١٧١٣:١٨:٢٠٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٥:١١٠٠:٢٩:١٨
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٢٠٦:١١:٤٥١٣:١٨:٣١٢٠:٢٥:٠٦٢٠:٤٥:٠٣٠٠:٢٩:٣٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٠٠٦:١٢:١٣١٣:١٨:٤١٢٠:٢٤:٥٨٢٠:٤٤:٥٣٠٠:٢٩:٤٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٠٠٦:١٢:٤٢١٣:١٨:٥١٢٠:٢٤:٤٨٢٠:٤٤:٤٢٠٠:٣٠:٠٤
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٣:١٢١٣:١٩:٠١٢٠:٢٤:٣٦٢٠:٤٤:٢٩٠٠:٣٠:١٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٢٠٦:١٣:٤٣١٣:١٩:١٠٢٠:٢٤:٢٣٢٠:٤٤:١٤٠٠:٣٠:٣٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١٤:١٥١٣:١٩:١٩٢٠:٢٤:٠٩٢٠:٤٣:٥٧٠٠:٣٠:٤٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٤:٤٧١٣:١٩:٢٧٢٠:٢٣:٥٢٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٣١:٠٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٦٠٦:١٥:٢٠١٣:١٩:٣٥٢٠:٢٣:٣٤٢٠:٤٣:١٩٠٠:٣١:١٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٥:٥٣١٣:١٩:٤٢٢٠:٢٣:١٥٢٠:٤٢:٥٨٠٠:٣١:٣٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٦:٢٨١٣:١٩:٤٩٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٢:٣٤٠٠:٣١:٤٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٧:٠٢١٣:١٩:٥٥٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٢:١٠٠٠:٣٢:٠٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٧:٣٨١٣:٢٠:٠١٢٠:٢٢:٠٧٢٠:٤١:٤٣٠٠:٣٢:١٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٨:١٣١٣:٢٠:٠٦٢٠:٢١:٤١٢٠:٤١:١٥٠٠:٣٢:٢٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١١٠٦:١٨:٥٠١٣:٢٠:١١٢٠:٢١:١٤٢٠:٤٠:٤٦٠٠:٣٢:٣٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٩:٢٦١٣:٢٠:١٥٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤٠:١٥٠٠:٣٢:٥١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٢٠:٠٤١٣:٢٠:١٩٢٠:٢٠:١٥٢٠:٣٩:٤٢٠٠:٣٣:٠٣
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٢٠:٤١١٣:٢٠:٢٢٢٠:١٩:٤٣٢٠:٣٩:٠٨٠٠:٣٣:١٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٢١:١٩١٣:٢٠:٢٥٢٠:١٩:١٠٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٣٣:٢٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای طآقاکنارشه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طآقاکنارشه روستای طآقاکنارشه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای طآقاکنارشه روستای طآقاکنارشه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای طآقاکنارشه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای طآقاکنارشه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای طآقاکنارشه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای طآقاکنارشه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای طآقاکنارشه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای طآقاکنارشه

روستای طآقاکنارشه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای طآقاکنارشه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای طآقاکنارشه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای طآقاکنارشه
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای طآقاکنارشه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای طآقاکنارشه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای طآقاکنارشه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای طآقاکنارشه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای طآقاکنارشه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ طآقاکنارشه دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ طآقاکنارشه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا طآقاکنارشه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق طآقاکنارشه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طآقاکنارشه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ طآقاکنارشه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق طآقاکنارشه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق طآقاکنارشه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای طآقاکنارشه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو