جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ضیابر

صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز ضیابر

اذان صبح: ٠٤:٠٧:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٢١
اذان ظهر: ١٣:١٧:٣٠
غروب آفتاب: ٢٠:٣٧:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:٥٩:٠٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٢:٣٩

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ضیابر (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر ضیابر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر ضیابر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ضیابر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

پوسه نه
تنبلی، آدمی را خیال پرست بار می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ضیابر

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ضیابر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ضیابر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ضیابر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ضیابر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ضیابر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٩:٤٦١٣:١٣:١٦١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٢٧:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٨:٢٣١٣:١٣:٠١١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٧:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٧:٠٠١٣:١٢:٤٧١٩:٤٩:١١٢٠:٠٨:٢١٠٠:٢٦:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٥:٣٨١٣:١٢:٣٣١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٩:١٨٠٠:٢٦:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٣٤:١٧١٣:١٢:٢٠١٩:٥١:٠٠٢٠:١٠:١٥٠٠:٢٦:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٣٢:٥٦١٣:١٢:٠٧١٩:٥١:٥٤٢٠:١١:١٢٠٠:٢٥:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٣١:٣٦١٣:١١:٥٤١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٢:٠٩٠٠:٢٥:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٣٠:١٧١٣:١١:٤٢١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٣:٠٦٠٠:٢٤:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢٨:٥٩١٣:١١:٣٠١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٤:٠٣٠٠:٢٤:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢٧:٤٢١٣:١١:١٩١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٥:٠٠٠٠:٢٤:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٦:٢٦١٣:١١:٠٨١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٥٨٠٠:٢٣:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:١٣٠٦:٢٥:١٠١٣:١٠:٥٧١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢٣:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٢٣:٥٥١٣:١٠:٤٧١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢٣:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٢٢:٤٢١٣:١٠:٣٨١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٥٠٠٠:٢٢:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٢١:٢٩١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٤٧٠٠:٢٢:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٥٤٠٦:٢٠:١٨١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٢٢:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٩:٠٧١٣:١٠:١٢٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢١:٤٢٠٠:٢١:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٧:٥٨١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٢١:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٦:٥٠١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٢١:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٥:٤٣١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٢٠:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٥:٣٢٠٠:٢٠:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٠٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٩:٤١٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٢٠:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٢٣٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٢٠:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٦٠٦:١١:٢٧١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٨:٢٤٠٠:١٩:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٢٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٩:٢١٠٠:١٩:٣٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٣٠:١٧٠٠:١٩:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٨:٢٩١٣:٠٩:٢٤٢٠:١٠:٥١٢٠:٣١:١٤٠٠:١٩:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٧:٣٣١٣:٠٩:٢٢٢٠:١١:٤٤٢٠:٣٢:١٠٠٠:١٨:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٠٤٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٩:٢١٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٣:٠٦٠٠:١٨:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ضیابر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ضیابر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ضیابر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ضیابر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر ضیابر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ضیابر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ضیابر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر ضیابر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر ضیابر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر ضیابر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر ضیابر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ضیابر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ضیابر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ضیابر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر ضیابر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ضیابر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ضیابر

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر ضیابر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ضیابر شهر ضیابر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ضیابر شهر ضیابر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ضیابر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ضیابر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ضیابر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ضیابر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ضیابر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ضیابر

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤١٠٥:٥٢:٢٤١٣:١٤:٥٣٢٠:٣٧:٢١٢٠:٥٩:١٥٠٠:١٩:٠٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٦٠٥:٥٢:٣٨١٣:١٥:٠٦٢٠:٣٧:٣٢٢٠:٥٩:٢٦٠٠:١٩:٢٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٣٠٥:٥٢:٥٤١٣:١٥:١٩٢٠:٣٧:٤١٢٠:٥٩:٣٥٠٠:١٩:٣٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٣٠٥:٥٣:١١١٣:١٥:٣٢٢٠:٣٧:٤٩٢٠:٥٩:٤٢٠٠:١٩:٥٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٦٠٥:٥٣:٣٠١٣:١٥:٤٤٢٠:٣٧:٥٤٢٠:٥٩:٤٧٠٠:٢٠:٠٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢١٠٥:٥٣:٥٠١٣:١٥:٥٧٢٠:٣٧:٥٩٢٠:٥٩:٥١٠٠:٢٠:٢٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٥٤:١٢١٣:١٦:١٠٢٠:٣٨:٠١٢٠:٥٩:٥٢٠٠:٢٠:٤٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٨٠٥:٥٤:٣٥١٣:١٦:٢٢٢٠:٣٨:٠١٢٠:٥٩:٥٢٠٠:٢٠:٥٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥١٠٥:٥٤:٥٩١٣:١٦:٣٤٢٠:٣٨:٠٠٢٠:٥٩:٤٩٠٠:٢١:١٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٥٥:٢٥١٣:١٦:٤٦٢٠:٣٧:٥٧٢٠:٥٩:٤٥٠٠:٢١:٣٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٥٥:٥٢١٣:١٦:٥٧٢٠:٣٧:٥٢٢٠:٥٩:٣٩٠٠:٢١:٤٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٢٠٥:٥٦:٢٠١٣:١٧:٠٨٢٠:٣٧:٤٥٢٠:٥٩:٣٠٠٠:٢٢:٠٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٥٦:٥٠١٣:١٧:١٩٢٠:٣٧:٣٧٢٠:٥٩:٢٠٠٠:٢٢:٢٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٥٧:٢١١٣:١٧:٣٠٢٠:٣٧:٢٦٢٠:٥٩:٠٨٠٠:٢٢:٣٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٥٧:٥٢١٣:١٧:٤٠٢٠:٣٧:١٤٢٠:٥٨:٥٤٠٠:٢٢:٥٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٥٨:٢٦١٣:١٧:٥٠٢٠:٣٧:٠٠٢٠:٥٨:٣٨٠٠:٢٣:١٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٥٩:٠٠١٣:١٨:٠٠٢٠:٣٦:٤٤٢٠:٥٨:٢٠٠٠:٢٣:٣٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢١٠٥:٥٩:٣٥١٣:١٨:٠٩٢٠:٣٦:٢٦٢٠:٥٨:٠٠٠٠:٢٣:٥٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٤٠٦:٠٠:١١١٣:١٨:١٨٢٠:٣٦:٠٧٢٠:٥٧:٣٨٠٠:٢٤:٠٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٩٠٦:٠٠:٤٨١٣:١٨:٢٦٢٠:٣٥:٤٥٢٠:٥٧:١٤٠٠:٢٤:٢٦
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٦٠٦:٠١:٢٧١٣:١٨:٣٤٢٠:٣٥:٢٢٢٠:٥٦:٤٩٠٠:٢٤:٤٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٤٠٦:٠٢:٠٦١٣:١٨:٤١٢٠:٣٤:٥٧٢٠:٥٦:٢١٠٠:٢٥:٠١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٤٠٦:٠٢:٤٦١٣:١٨:٤٨٢٠:٣٤:٣١٢٠:٥٥:٥٢٠٠:٢٥:١٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٥٠٦:٠٣:٢٧١٣:١٨:٥٥٢٠:٣٤:٠٢٢٠:٥٥:٢١٠٠:٢٥:٣٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٧٠٦:٠٤:٠٨١٣:١٩:٠١٢٠:٣٣:٣٢٢٠:٥٤:٤٨٠٠:٢٥:٥١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١١٠٦:٠٤:٥١١٣:١٩:٠٧٢٠:٣٣:٠٠٢٠:٥٤:١٣٠٠:٢٦:٠٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٦٠٦:٠٥:٣٤١٣:١٩:١٢٢٠:٣٢:٢٦٢٠:٥٣:٣٦٠٠:٢٦:٢٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٢٠٦:٠٦:١٨١٣:١٩:١٦٢٠:٣١:٥١٢٠:٥٢:٥٨٠٠:٢٦:٤٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٦:٠٧:٠٢١٣:١٩:٢١٢٠:٣١:١٤٢٠:٥٢:١٨٠٠:٢٦:٥٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٧٠٦:٠٧:٤٨١٣:١٩:٢٤٢٠:٣٠:٣٥٢٠:٥١:٣٦٠٠:٢٧:١٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٦٠٦:٠٨:٣٣١٣:١٩:٢٧٢٠:٢٩:٥٤٢٠:٥٠:٥٢٠٠:٢٧:٢٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ضیابر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ضیابر شهر ضیابر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ضیابر شهر ضیابر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ضیابر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ضیابر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ضیابر

ضیابر‌ شهر کوچکی از توابع بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا در استان گیلان ایران است

شهر ضیابر در ویکیپدیا

شهر ضیابر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ضیابر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ضیابر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ضیابر بر روی نقشه

شهر ضیابر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ضیابر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ضیابر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ضیابر
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر ضیابر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر ضیابر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر ضیابر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ضیابر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ضیابر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ضیابر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ضیابر رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ضیابر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ضیابر
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ ضیابر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ ضیابر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ضیابر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ضیابر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ضیابر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ضیابر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ضیابر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو