جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ضیاآباد

تاکستان | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز ضیاآباد


اذان صبح: ٠٥:٢٥:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٠٠
اذان ظهر: ١١:٥٧:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٥٣
اذان مغرب: ١٧:٢١:٣٠
نیمه شب: ٢٣:١٤:٠٠

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ضیاآباد (شهرستان تاکستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر ضیاآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر ضیاآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ضیاآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
بهترین عمل، نیّت راست است. (یعنی اگر عملی با نیّت راست همراه باشد، بهترین عمل خواهد شد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر ضیاآباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ضیاآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ضیاآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ضیاآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ضیاآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ضیاآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢٥:٠٣١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:٢٩٠٠:٢٣:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٥:٢٣٠٠:٢٣:٠٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٢:٤٥١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٦:١٨٠٠:٢٢:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٣٦٠٦:٢١:٣٧١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٧:١٢٠٠:٢٢:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠٩:١٩١٩:٥٨:٤١٢٠:١٨:٠٦٠٠:٢٢:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٩:١٢١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢١:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٨:٢٠١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٥٤٠٠:٢١:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٧:١٦١٣:٠٨:٥٩٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:٤٨٠٠:٢١:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٦:١٤١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٤١٠٠:٢١:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٥:١٣١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٢٠:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٤٤٠٦:١٤:١٣١٣:٠٨:٤٤٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٠:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٣:١٤١٣:٠٨:٤٠٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٢٠:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٠٤٠٦:١٢:١٧١٣:٠٨:٣٦٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٥:١٦٠٠:٢٠:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٤٥٠٦:١١:٢١١٣:٠٨:٣٣٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٦:٠٩٠٠:١٩:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٢٨٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٨:٣١٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٧:٠٢٠٠:١٩:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠٨:٢٩٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٥٥٠٠:١٩:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٨:٤١١٣:٠٨:٢٨٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:٤٧٠٠:١٩:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠٨:٢٨٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:٤٠٠٠:١٩:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٧:٠١١٣:٠٨:٢٨٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:٣٢٠٠:١٨:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٦:١٣١٣:٠٨:٢٩٢٠:١١:١٢٢٠:٣١:٢٣٠٠:١٨:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٨:٣٠٢٠:١٢:٠١٢٠:٣٢:١٥٠٠:١٨:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠٨:٣٢٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٣:٠٦٠٠:١٨:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:٠٤٠٦:٠٣:٥٩١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٥٦٠٠:١٨:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٠٠٠٦:٠٣:١٧١٣:٠٨:٣٧٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٤:٤٦٠٠:١٨:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٥٨٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٨:٤١٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٥:٣٦٠٠:١٨:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٥٩٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٨:٤٥٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٦:٢٥٠٠:١٧:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٠٠٠٦:٠١:٢٢١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٧:١٣٠٠:١٧:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٠٤٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٨:٥٥٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٨:٠١٠٠:١٧:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٨:١٠٠٦:٠٠:١٣١٣:٠٩:٠٠٢٠:١٨:١١٢٠:٣٨:٤٨٠٠:١٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ضیاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ضیاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ضیاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ضیاآباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر ضیاآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ضیاآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ضیاآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر ضیاآباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر ضیاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ضیاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ضیاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ضیاآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ضیاآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ضیاآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر ضیاآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ضیاآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ضیاآباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٥:٣٢١١:٥٦:٢٩١٧:٢٦:٥٦١٧:٤٥:٢٨٢٣:١٤:٣١
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٦:٢٨١١:٥٦:٢١١٧:٢٥:٤٤١٧:٤٤:١٨٢٣:١٤:٢٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٧:٢٤١١:٥٦:١٣١٧:٢٤:٣٤١٧:٤٣:١٠٢٣:١٤:١١
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢٨:٢٠١١:٥٦:٠٦١٧:٢٣:٢٤١٧:٤٢:٠٢٢٣:١٤:٠١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٩:١٧١١:٥٦:٠٠١٧:٢٢:١٦١٧:٤٠:٥٦٢٣:١٣:٥٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٠:١٣١١:٥٥:٥٥١٧:٢١:٠٩١٧:٣٩:٥١٢٣:١٣:٤٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٣١:١١١١:٥٥:٥١١٧:٢٠:٠٣١٧:٣٨:٤٧٢٣:١٣:٣٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٢:٠٨١١:٥٥:٤٧١٧:١٨:٥٨١٧:٣٧:٤٤٢٣:١٣:٣٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٣:٠٦١١:٥٥:٤٤١٧:١٧:٥٥١٧:٣٦:٤٣٢٣:١٣:٢٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٤:٠٤١١:٥٥:٤٢١٧:١٦:٥٢١٧:٣٥:٤٣٢٣:١٣:١٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٥:٠٣١١:٥٥:٤٠١٧:١٥:٥٢١٧:٣٤:٤٤٢٣:١٣:١٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٦٠٦:٣٦:٠٢١١:٥٥:٤٠١٧:١٤:٥٢١٧:٣٣:٤٧٢٣:١٣:١٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٧:٠٠١١:٥٥:٤٠١٧:١٣:٥٤١٧:٣٢:٥١٢٣:١٣:٠٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٨:٠٠١١:٥٥:٤١١٧:١٢:٥٧١٧:٣١:٥٧٢٣:١٣:٠٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١١٠٦:٣٨:٥٩١١:٥٥:٤٣١٧:١٢:٠١١٧:٣١:٠٤٢٣:١٣:٠٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٩:٥٩١١:٥٥:٤٥١٧:١١:٠٨١٧:٣٠:١٢٢٣:١٣:٠١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٤٠٦:٤٠:٥٨١١:٥٥:٤٩١٧:١٠:١٥١٧:٢٩:٢٢٢٣:١٣:٠٠
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤١:٥٨١١:٥٥:٥٣١٧:٠٩:٢٤١٧:٢٨:٣٤٢٣:١٣:٠١
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٨٠٦:٤٢:٥٨١١:٥٥:٥٨١٧:٠٨:٣٥١٧:٢٧:٤٧٢٣:١٣:٠٢
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٣:٥٨١١:٥٦:٠٤١٧:٠٧:٤٧١٧:٢٧:٠٢٢٣:١٣:٠٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢١٠٦:٤٤:٥٨١١:٥٦:١١١٧:٠٧:٠١١٧:٢٦:١٨٢٣:١٣:٠٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:١٣٠٦:٤٥:٥٩١١:٥٦:١٩١٧:٠٦:١٦١٧:٢٥:٣٦٢٣:١٣:١١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٦:٥٩١١:٥٦:٢٧١٧:٠٥:٣٣١٧:٢٤:٥٦٢٣:١٣:١٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٧:٥٩١١:٥٦:٣٦١٧:٠٤:٥٢١٧:٢٤:١٧٢٣:١٣:٢٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٩:٠٠١١:٥٦:٤٧١٧:٠٤:١٣١٧:٢٣:٤٠٢٣:١٣:٢٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٠٠٦:٥٠:٠٠١١:٥٦:٥٨١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٣:٠٥٢٣:١٣:٣٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٥١:٠٠١١:٥٧:١٠١٧:٠٢:٥٩١٧:٢٢:٣٢٢٣:١٣:٤١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٥٢:٠٠١١:٥٧:٢٢١٧:٠٢:٢٥١٧:٢٢:٠٠٢٣:١٣:٥٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥٣:٠٠١١:٥٧:٣٦١٧:٠١:٥٣١٧:٢١:٣٠٢٣:١٤:٠٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥٤:٠٠١١:٥٧:٥١١٧:٠١:٢٢١٧:٢١:٠٢٢٣:١٤:١٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ضیاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ضیاآباد شهر ضیاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ضیاآباد شهر ضیاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ضیاآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ضیاآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ضیاآباد

ضیاءآباد یکی از شهرهای استان قزوین می باشدکه در فاصلة ۶۰ کیلومتری جنوب غربی این استان واقع شده و جمعیت آن بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران بالغ بر ۲۱۴۹۹ می‌باشد. زبان اصلی مردم این شهر ترکی آذربایجانی می‌باشد

شهر ضیاآباد در ویکیپدیا

شهر ضیاآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ضیاآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ضیاآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ضیاآباد بر روی نقشه

شهر ضیاآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ضیاآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ضیاآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ضیاآباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر ضیاآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر ضیاآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ضیاآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ضیاآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ضیاآباد رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ضیاآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ضیاآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ضیاآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق ضیاآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ضیاآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ضیاآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ضیاآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ضیاآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ضیاآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو