جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ضیاآباد

تاکستان | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز ضیاآباد

اذان صبح: ٠٤:٤١:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٤١
اذان ظهر: ١٢:٠٢:١٩
غروب آفتاب: ١٧:٥٨:٢٣
اذان مغرب: ١٨:١٦:٣١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٠:٣٤

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ضیاآباد (شهرستان تاکستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر ضیاآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ضیاآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ضیاآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

باربارا دی آنجلیس
كارتان را با عشق انجام دهید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ضیاآباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ضیاآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ضیاآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ضیاآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ضیاآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ضیاآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٢٩٠٦:٣٩:٠٩١٣:١٢:٠٨١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٢٧:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٧:٥٠١٣:١١:٥٤١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٢٦:٥٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٦:٣١١٣:١١:٤٠١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٦:١٣٠٠:٢٦:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٥:١٣١٣:١١:٢٧١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٢٦:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٣:٥٦١٣:١١:١٤١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢٥:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٣٢:٤٠١٣:١١:٠١١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٢٥:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٠٣٠٦:٣١:٢٥١٣:١٠:٤٩١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٢٥:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٣٠:١٠١٣:١٠:٣٧١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢٤:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٨:٥٦١٣:١٠:٢٦١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٣٤٠٠:٢٤:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٧:٤٣١٣:١٠:١٥١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٢٨٠٠:٢٤:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٦:٣١١٣:١٠:٠٤١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:٢١٠٠:٢٣:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٥:٢٠١٣:٠٩:٥٤١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:١٥٠٠:٢٣:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٤:١٠١٣:٠٩:٤٥١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢٣:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٢٣:٠٠١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٦:٠٣٠٠:٢٢:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٢١:٥٢١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٥٧٠٠:٢٢:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٩:١٩١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٥١٠٠:٢٢:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٩:٣٩١٣:٠٩:١٢١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٤٥٠٠:٢١:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٨:٣٤١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٣٩٠٠:٢١:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:١١٠٦:١٧:٣٠١٣:٠٨:٥٩٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٢١:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٤٧٠٦:١٦:٢٨١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠١:٥١٢٠:٢١:٢٧٠٠:٢١:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢٢:٢١٠٠:٢٠:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٤:٢٦١٣:٠٨:٤٤٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٣:١٥٠٠:٢٠:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٤٢٠٦:١٣:٢٧١٣:٠٨:٤٠٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٢٠:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٢٢٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٨:٣٦٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٠:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٠٣٠٦:١١:٣٣١٣:٠٨:٣٣٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:٥٦٠٠:١٩:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٤٦٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٨:٣١٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٤٩٠٠:١٩:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٨:٣٠٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٧:٤٢٠٠:١٩:٣٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٨:٢٨٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:٣٥٠٠:١٩:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٨:٢٨٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٩:٢٧٠٠:١٩:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ضیاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ضیاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ضیاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ضیاآباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ضیاآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ضیاآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ضیاآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ضیاآباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ضیاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ضیاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ضیاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ضیاآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ضیاآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ضیاآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر ضیاآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ضیاآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ضیاآباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ضیاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ضیاآباد شهر ضیاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ضیاآباد شهر ضیاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ضیاآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ضیاآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ضیاآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ضیاآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ضیاآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ضیاآباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٠:١٠١٢:٠٤:٤٣١٨:٠٨:٤٢١٨:٢٦:٤٩٢٣:٢٢:٤٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٠:٥٧١٢:٠٤:٢٢١٨:٠٧:١٣١٨:٢٥:٢٠٢٣:٢٢:٢٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠١:٤٤١٢:٠٤:٠١١٨:٠٥:٤٤١٨:٢٣:٥١٢٣:٢٢:٠٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٢:٣١١٢:٠٣:٤٠١٨:٠٤:١٦١٨:٢٢:٢٢٢٣:٢١:٤٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠٣:١٨١٢:٠٣:٢٠١٨:٠٢:٤٧١٨:٢٠:٥٤٢٣:٢١:٣٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٢٠٦:٠٤:٠٥١٢:٠٢:٥٩١٨:٠١:١٩١٨:١٩:٢٦٢٣:٢١:١١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٣٠٦:٠٤:٥٣١٢:٠٢:٣٩١٧:٥٩:٥١١٨:١٧:٥٨٢٣:٢٠:٥٣
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٥:٤١١٢:٠٢:١٩١٧:٥٨:٢٣١٨:١٦:٣١٢٣:٢٠:٣٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠٦:٢٩١٢:٠١:٥٩١٧:٥٦:٥٦١٨:١٥:٠٤٢٣:٢٠:١٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٠٧:١٧١٢:٠١:٤٠١٧:٥٥:٢٩١٨:١٣:٣٧٢٣:١٩:٥٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٠٨:٠٥١٢:٠١:٢١١٧:٥٤:٠٢١٨:١٢:١١٢٣:١٩:٣٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٨:٥٤١٢:٠١:٠٢١٧:٥٢:٣٦١٨:١٠:٤٥٢٣:١٩:٢١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٠٩:٤٣١٢:٠٠:٤٣١٧:٥١:١٠١٨:٠٩:٢٠٢٣:١٩:٠٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٠:٣٢١٢:٠٠:٢٥١٧:٤٩:٤٥١٨:٠٧:٥٥٢٣:١٨:٤٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١١:٢٢١٢:٠٠:٠٧١٧:٤٨:٢٠١٨:٠٦:٣١٢٣:١٨:٢٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٢:١٢١١:٥٩:٥٠١٧:٤٦:٥٦١٨:٠٥:٠٧٢٣:١٨:١١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٣:٠٢١١:٥٩:٣٣١٧:٤٥:٣٢١٨:٠٣:٤٤٢٣:١٧:٥٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٣:٥٢١١:٥٩:١٧١٧:٤٤:٠٩١٨:٠٢:٢٢٢٣:١٧:٣٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٤:٤٣١١:٥٩:٠١١٧:٤٢:٤٦١٨:٠١:٠٠٢٣:١٧:٢١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٥:٣٤١١:٥٨:٤٥١٧:٤١:٢٤١٧:٥٩:٤٠٢٣:١٧:٠٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٦:٢٦١١:٥٨:٣٠١٧:٤٠:٠٣١٧:٥٨:١٩٢٣:١٦:٤٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٧:١٨١١:٥٨:١٦١٧:٣٨:٤٢١٧:٥٧:٠٠٢٣:١٦:٣٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٨:١٠١١:٥٨:٠٢١٧:٣٧:٢٣١٧:٥٥:٤٢٢٣:١٦:١٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٩:٠٣١١:٥٧:٤٩١٧:٣٦:٠٤١٧:٥٤:٢٤٢٣:١٦:٠٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٩:٥٦١١:٥٧:٣٦١٧:٣٤:٤٥١٧:٥٣:٠٧٢٣:١٥:٥٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٠:٤٩١١:٥٧:٢٤١٧:٣٣:٢٨١٧:٥١:٥١٢٣:١٥:٣٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢١:٤٣١١:٥٧:١٢١٧:٣٢:١١١٧:٥٠:٣٦٢٣:١٥:٢٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢٢:٣٧١١:٥٧:٠١١٧:٣٠:٥٦١٧:٤٩:٢٢٢٣:١٥:١٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٣:٣١١١:٥٦:٥١١٧:٢٩:٤١١٧:٤٨:٠٩٢٣:١٤:٥٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٥٠٦:٢٤:٢٦١١:٥٦:٤١١٧:٢٨:٢٧١٧:٤٦:٥٧٢٣:١٤:٤٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ضیاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ضیاآباد شهر ضیاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ضیاآباد شهر ضیاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ضیاآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ضیاآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ضیاآباد

ضیاءآباد یکی از شهرهای استان قزوین می باشدکه در فاصلة ۶۰ کیلومتری جنوب غربی این استان واقع شده و جمعیت آن بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ مرکز آمار ایران بالغ بر ۲۱۴۹۹ می‌باشد. زبان اصلی مردم این شهر ترکی آذربایجانی می‌باشد

شهر ضیاآباد در ویکیپدیا

شهر ضیاآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ضیاآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ضیاآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ضیاآباد بر روی نقشه

شهر ضیاآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ضیاآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ضیاآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ضیاآباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ضیاآباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر ضیاآباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ضیاآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ضیاآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ضیاآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ضیاآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ضیاآباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ضیاآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ضیاآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ضیاآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ضیاآباد
زمان پخش اذان زنده به افق ضیاآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ضیاآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق ضیاآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا ضیاآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ضیاآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو