جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ضل اویز

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز ضل اویز


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:١٧
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٣٠
نیمه شب: ٠٠:١٧:٣٢

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ضل اویز (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای ضل اویز)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ضل اویز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ضل اویز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

گریس هانسن
از آن نترس كه زندگانی‌ات پایان پذیرد، از آن بترس كه هرگز آغاز نشود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ضل اویز

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ضل اویز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ضل اویز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ضل اویز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ضل اویز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ضل اویز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:١٧٠٦:١٩:٥٠١٢:٥٢:١٨١٩:٢٥:١١١٩:٤٢:٣٠٠٠:١١:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٠٠٦:١٨:٥٦١٢:٥٢:٠٨١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٣:٠٦٠٠:١٠:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٨:٠٣١٢:٥١:٥٩١٩:٢٦:١٩١٩:٤٣:٤٣٠٠:١٠:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٧:١١١٢:٥١:٥٠١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:١٩٠٠:١٠:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٦:٢٠١٢:٥١:٤٢١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٤:٥٦٠٠:١٠:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥١٠٦:١٥:٢٩١٢:٥١:٣٥١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٥:٣٣٠٠:٠٩:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٤:٤٠١٢:٥١:٢٧١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:٠٩٠٠:٠٩:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٣:٥٢١٢:٥١:٢١١٩:٢٩:١٢١٩:٤٦:٤٦٠٠:٠٩:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٣:٠٤١٢:٥١:١٤١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٧:٢٣٠٠:٠٩:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٢:١٨١٢:٥١:٠٩١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٨:٠٠٠٠:٠٩:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١١:٣٣١٢:٥١:٠٤١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٨:٣٨٠٠:٠٨:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٠:٤٨١٢:٥٠:٥٩١٩:٣١:٣٢١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٨:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٠:٠٥١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٢:٠٧١٩:٤٩:٥٢٠٠:٠٨:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٩:٢٣١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٢٩٠٠:٠٨:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٠:٤٩١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:٠٧٠٠:٠٨:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٨:٠٢١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٤٤٠٠:٠٨:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٧:٢٣١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:٢١٠٠:٠٧:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٦:٤٦١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٢:٥٩٠٠:٠٧:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٣٦٠٠:٠٧:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٥:٣٤١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٦:١٢١٩:٥٤:١٣٠٠:٠٧:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٠٥:٠٠١٢:٥٠:٤٤١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:٥٠٠٠:٠٧:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٤:٢٧١٢:٥٠:٤٥١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:٢٧٠٠:٠٧:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٦:٠٤٠٠:٠٧:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٣:٢٦١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٤١٠٠:٠٧:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٠:٥٣١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:١٨٠٠:٠٧:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٥٤٠٠:٠٧:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٢:٠٣١٢:٥١:٠٠١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٣٠٠٠:٠٧:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠١:٣٨١٢:٥١:٠٥١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٠٦٠٠:٠٧:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠١:١٤١٢:٥١:١٠١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٤١٠٠:٠٧:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ضل اویز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ضل اویز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ضل اویز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ضل اویز

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ضل اویز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ضل اویز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ضل اویز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ضل اویز

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ضل اویز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ضل اویز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ضل اویز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ضل اویز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ضل اویز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ضل اویز

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای ضل اویز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ضل اویز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ضل اویز

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٧:٣٠٠٠:١٧:٢٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٢:٤١١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٦:٥٨٠٠:١٧:٣١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٣:١٣١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٢٦٠٠:١٧:٣٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٣:٤٥١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٥:٥١٠٠:١٧:٤٥
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٤:١٨١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٧:٥٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٤:٥٠١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٤:٤٠٠٠:١٧:٥٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:٠٢٠٠:١٨:٠٣
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٥:٥٥١٣:٠٠:٥١١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٢٣٠٠:١٨:٠٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٦:٢٨١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١٨:١٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٧:٠١١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٠١٠٠:١٨:١٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٠:٤١١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:١٨٠٠:١٨:١٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٠:٣٤٠٠:١٨:٢١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٨:٣٨١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٢:٠٤١٩:٥٩:٤٩٠٠:١٨:٢٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٩:١١١٣:٠٠:٢٦١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٠٣٠٠:١٨:٢٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٩:٤٣١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٨:١٦٠٠:١٨:٢٤
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٠:١٥١٣:٠٠:١٣١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٧:٢٧٠٠:١٨:٢٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٠:٤٧١٣:٠٠:٠٥١٩:٣٩:٠١١٩:٥٦:٣٨٠٠:١٨:٢٣
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢١:١٩١٢:٥٩:٥٧١٩:٣٨:١٣١٩:٥٥:٤٧٠٠:١٨:٢٢
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢١:٥١١٢:٥٩:٤٩١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٤:٥٦٠٠:١٨:٢٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٢:٢٣١٢:٥٩:٣٩١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:٠٣٠٠:١٨:١٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٢:٥٤١٢:٥٩:٣٠١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:١٠٠٠:١٨:١٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٣:٢٦١٢:٥٩:١٩١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٢:١٥٠٠:١٨:٠٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٣:٥٧١٢:٥٩:٠٨١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:٢٠٠٠:١٨:٠٥
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٤:٢٨١٢:٥٨:٥٧١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٠:٢٤٠٠:١٧:٥٩
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٤:٥٩١٢:٥٨:٤٥١٩:٣٢:٠٧١٩:٤٩:٢٧٠٠:١٧:٥٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٥:٢٩١٢:٥٨:٣٢١٩:٣١:١١١٩:٤٨:٢٩٠٠:١٧:٤٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٦:٠٠١٢:٥٨:١٩١٩:٣٠:١٤١٩:٤٧:٣٠٠٠:١٧:٤٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٢٦:٣٠١٢:٥٨:٠٥١٩:٢٩:١٧١٩:٤٦:٣٠٠٠:١٧:٣٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٧:٠٠١٢:٥٧:٥١١٩:٢٨:١٨١٩:٤٥:٣٠٠٠:١٧:٢٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٢٧:٣٠١٢:٥٧:٣٧١٩:٢٧:١٩١٩:٤٤:٢٩٠٠:١٧:١٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٨:٠٠١٢:٥٧:٢٢١٩:٢٦:١٩١٩:٤٣:٢٧٠٠:١٧:٠٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ضل اویز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ضل اویز روستای ضل اویز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ضل اویز روستای ضل اویز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ضل اویز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ضل اویز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ضل اویز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ضل اویز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ضل اویز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ضل اویز

روستای ضل اویز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ضل اویز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ضل اویز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ضل اویز
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ضل اویز + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای ضل اویز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ضل اویز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ضل اویز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ضل اویز رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ضل اویز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ضل اویز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ضل اویز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ضل اویز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ضل اویز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ضل اویز دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ضل اویز
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ضل اویز

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ضل اویز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو