جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای صیفی آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز صیفی آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٣:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٥٤
اذان ظهر: ١٣:٠١:٠٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٣:٠٣

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صیفی آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای صیفی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای صیفی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای صیفی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
هر آرزویی بدون پژوهش و تلاش به سرانجام نخواهد رسید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای صیفی آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صیفی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صیفی آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای صیفی آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صیفی آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صیفی آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٥:٥٥١٣:٠٣:٤٧١٩:٣٢:١١١٩:٤٩:٥٨٠٠:٢١:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٤:٤٤١٣:٠٣:٣٣١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٠:٤١٠٠:٢١:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٣:٣٤١٣:٠٣:١٩١٩:٣٣:٣٤١٩:٥١:٢٥٠٠:٢٠:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٢:٢٤١٣:٠٣:٠٥١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٠٩٠٠:٢٠:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣١:١٥١٣:٠٢:٥٢١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٢:٥٣٠٠:٢٠:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٠:٠٧١٣:٠٢:٣٨١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:٣٧٠٠:١٩:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٩:٠٠١٣:٠٢:٢٦١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٤:٢١٠٠:١٩:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٢٧:٥٣١٣:٠٢:١٤١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٥:٠٥٠٠:١٩:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٦:٤٧١٣:٠٢:٠٢١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٥٠٠٠:١٨:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢٥:٤٢١٣:٠١:٥٠١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:٣٤٠٠:١٨:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠١:٣٩١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:١٩٠٠:١٨:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٣:٣٤١٣:٠١:٢٩١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٨:٠٣٠٠:١٧:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٢:٣٢١٣:٠١:١٩١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٨:٤٨٠٠:١٧:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢١:٣٠١٣:٠١:٠٩١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:٣٣٠٠:١٧:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠١:٠٠١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:١٨٠٠:١٧:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٩:٢٩١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:٠٣٠٠:١٦:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٨:٣١١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠١:٤٨٠٠:١٦:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٣٤٠٠:١٦:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٦:٣٦١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:١٩٠٠:١٦:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٥:٤١١٣:٠٠:٢٤١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٤:٠٤٠٠:١٥:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٤:٤٦١٣:٠٠:١٨١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٥٠٠٠:١٥:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٠:١٣١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٥:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٤٨٠٦:١٣:٠٠١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:٢١٠٠:١٥:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:٠٦٠٠:١٤:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٣٣٠٦:١١:١٩١٣:٠٠:٠١١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٥٢٠٠:١٤:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٠:٣١١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٣٧٠٠:١٤:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٩:٤٣١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٤:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١٨٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥٩:٥٤١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٤:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٨:١٢١٢:٥٩:٥٣١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٥٢٠٠:١٤:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای صیفی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای صیفی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای صیفی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صیفی آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای صیفی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای صیفی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صیفی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای صیفی آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای صیفی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای صیفی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای صیفی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صیفی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صیفی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صیفی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای صیفی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صیفی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صیفی آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٢:٢٠١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٣:٠٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠١:٤٩١٣:٠٠:١٤١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:١٩٠٠:١٣:٠٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠١:٢٠١٣:٠٠:١٩١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:٠٠٠٠:١٣:٠٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠٠:٥٢١٣:٠٠:٢٥٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٩:٤١٠٠:١٣:٠٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٠:٢٥١٣:٠٠:٣١٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٢٢٠٠:١٣:٠١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٧٠٦:٠٠:٠٠١٣:٠٠:٣٧٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:٠٢٠٠:١٣:٠٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٨٠٥:٥٩:٣٧١٣:٠٠:٤٤٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:٤١٠٠:١٣:٠١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٥٩:١٥١٣:٠٠:٥٢٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:١٩٠٠:١٣:٠١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٧٠٥:٥٨:٥٤١٣:٠١:٠٠٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٣:٠٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٥٨:٣٥١٣:٠١:٠٨٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٣٥٠٠:١٣:٠٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٣٠٥:٥٨:١٧١٣:٠١:١٧٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:١١٠٠:١٣:٠٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٨:٠١١٣:٠١:٢٦٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:٤٦٠٠:١٣:١١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٧:٤٦١٣:٠١:٣٦٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٥:٢١٠٠:١٣:١٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٥٧:٣٣١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٥٥٠٠:١٣:٢٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٩٠٥:٥٧:٢٢١٣:٠١:٥٦٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٦:٢٨٠٠:١٣:٢٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٨٠٥:٥٧:١١١٣:٠٢:٠٦٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٧:٠٠٠٠:١٣:٣١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥٧:٠٣١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٣١٠٠:١٣:٣٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٢٠٥:٥٦:٥٦١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٨:٠١٠٠:١٣:٤٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٧٠٥:٥٦:٥٠١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٣٠٠٠:١٣:٥١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٤٠٥:٥٦:٤٦١٣:٠٢:٥١٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:٥٨٠٠:١٣:٥٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٦:٤٣١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:٢٥٠٠:١٤:٠٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٥٠٥:٥٦:٤٢١٣:٠٣:١٥٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:٥١٠٠:١٤:١٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥٦:٤٢١٣:٠٣:٢٨٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:١٥٠٠:١٤:٢٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٥:٥٦:٤٤١٣:٠٣:٤٠٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٣٩٠٠:١٤:٣٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٢٠٥:٥٦:٤٧١٣:٠٣:٥٣٢٠:١١:٠٤٢٠:٣١:٠١٠٠:١٤:٤٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٢٠٥:٥٦:٥١١٣:٠٤:٠٦٢٠:١١:٢٤٢٠:٣١:٢٢٠٠:١٤:٥٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠٤:١٩٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:٤١٠٠:١٥:١١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥٧:٠٥١٣:٠٤:٣٢٢٠:١٢:٠١٢٠:٣٢:٠٠٠٠:١٥:٢٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٥٧:١٤١٣:٠٤:٤٥٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٢:١٧٠٠:١٥:٣٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٧:٢٤١٣:٠٤:٥٨٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٢:٣٢٠٠:١٥:٤٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٣٠٥:٥٧:٣٥١٣:٠٥:١١٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٤٦٠٠:١٦:٠١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای صیفی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صیفی آباد روستای صیفی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای صیفی آباد روستای صیفی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صیفی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صیفی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صیفی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صیفی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صیفی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صیفی آباد

روستای صیفی آباد بر روی نقشه

روستای صیفی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صیفی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صیفی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صیفی آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای صیفی آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای صیفی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای صیفی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صیفی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صیفی آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق صیفی آباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ صیفی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صیفی آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق صیفی آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ صیفی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا صیفی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق صیفی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صیفی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صیفی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو