جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای صیفی آباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز صیفی آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٧
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٣٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٤٧
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٤٠

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صیفی آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای صیفی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای صیفی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صیفی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

چارلز شواب
شخصیت زیبا برای انسان در حكم عطر برای یك گل است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای صیفی آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صیفی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صیفی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای صیفی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صیفی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صیفی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٣:٢٠١٣:٠١:٢٧١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٨:١٥٠٠:١٧:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٢:١٧١٣:٠١:١٧١٩:٤٠:٤٦١٩:٥٩:٠٠٠٠:١٧:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢١:١٦١٣:٠١:٠٨١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:٤٥٠٠:١٧:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢٠:١٦١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٣٠٠٠:١٧:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٩:١٦١٣:٠٠:٥١١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠١:١٦٠٠:١٦:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٨:١٨١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٢:٠١٠٠:١٦:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:٤٦٠٠:١٦:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٣٢٠٠:١٦:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:١٧٠٠:١٥:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٤:٣٤١٣:٠٠:١٨١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٥:٠٢٠٠:١٥:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٢٠٦:١٣:٤١١٣:٠٠:١٣١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٤٨٠٠:١٥:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٣٣٠٠:١٥:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٤٠٦:١١:٥٨١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٧:١٨٠٠:١٤:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٧٠٦:١١:٠٨١٣:٠٠:٠١١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٨:٠٣٠٠:١٤:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١١٠٦:١٠:٢٠١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:٤٩٠٠:١٤:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٩:٣٣١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٤:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٨:٤٧١٢:٥٩:٥٤١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:١٩٠٠:١٤:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٠١٠٦:٠٨:٠٢١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:٠٣٠٠:١٤:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٧:١٨١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:٤٨٠٠:١٣:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٦:٣٦١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٣:٣٣٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٣:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٥:٥٦١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:١٧٠٠:١٣:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٥:١٦١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٤:٠١٠٠:١٣:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٤:٣٨١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٣:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٤:٠٢١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٢٨٠٠:١٣:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٣:٢٦١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٦:١١٠٠:١٣:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٥٤٠٠:١٣:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٢:٢٠١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٣٧٠٠:١٣:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠١:٤٩١٣:٠٠:١٤١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:١٩٠٠:١٣:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:١٣٠٦:٠١:٢٠١٣:٠٠:١٩١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:٠٠٠٠:١٣:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صیفی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صیفی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صیفی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صیفی آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای صیفی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای صیفی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صیفی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای صیفی آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای صیفی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای صیفی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای صیفی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صیفی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صیفی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای صیفی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای صیفی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صیفی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای صیفی آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٢:٢٩١٣:١٠:٠١٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٢٣:٣١
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٣:٠٧١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢٣:٤٠
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٣:٤٥١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٢٣:٥٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٤:٢٤١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٢٣:٥٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٥:٠٢١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٢٤:٠٦
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٥:٤٢١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٠١٠٠:٢٤:١٤
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٦:٢١١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:١٦٠٠:٢٤:٢١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٧:٠٠١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢١:٣٠٠٠:٢٤:٢٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٧:٤٠١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٢٤:٣٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٨:٢٠١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠١:٠٣٢٠:١٩:٥٣٠٠:٢٤:٣٩
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٨:٥٩١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:٠٣٠٠:٢٤:٤٤
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٩:٣٩١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:١١٠٠:٢٤:٤٨
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٢٠:١٩١٣:٠٩:٤١١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:١٨٠٠:٢٤:٥١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٠:٥٩١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٤:٥٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٩:٢٩١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٢٩٠٠:٢٤:٥٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٢:١٩١٣:٠٩:٢٢١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢٤:٥٨
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠٩:١٤١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٣٥٠٠:٢٤:٥٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:٣٦٠٠:٢٤:٥٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٤:١٨١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٣٦٠٠:٢٤:٥٨
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٤:٥٧١٣:٠٨:٤٨١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٣٦٠٠:٢٤:٥٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٨:٣٩١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٢٤:٥٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٨:٢٨١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٣١٠٠:٢٤:٥٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٦:٥٦١٣:٠٨:١٧١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٢٤:٥٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٧:٣٥١٣:٠٨:٠٦١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٢٤:٤٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٨:١٤١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:١٦٠٠:٢٤:٤٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٨:٥٣١٣:٠٧:٤١١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٢٤:٣٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٩:٣٢١٣:٠٧:٢٨١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٢٤:٣١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٠:١١١٣:٠٧:١٤١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠١:٥٤٠٠:٢٤:٢٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٠:٤٩١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٢٤:١٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣١:٢٨١٣:٠٦:٤٦١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٣٤٠٠:٢٤:١١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٢:٠٦١٣:٠٦:٣١١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٢٤٠٠:٢٤:٠٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای صیفی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای صیفی آباد روستای صیفی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای صیفی آباد روستای صیفی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صیفی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صیفی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای صیفی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صیفی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صیفی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صیفی آباد

روستای صیفی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صیفی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صیفی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صیفی آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای صیفی آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای صیفی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صیفی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صیفی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صیفی آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صیفی آباد
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ صیفی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق صیفی آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صیفی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق صیفی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق صیفی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا صیفی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق صیفی آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صیفی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو