جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر صیدون

باغ ملک | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز صیدون


اذان صبح: ٠٥:١٨:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٠١
اذان ظهر: ١١:٥٥:١٠
غروب آفتاب: ١٧:٠٩:٠٢
اذان مغرب: ١٧:٢٧:٣٠
نیمه شب: ٢٣:١٣:٥٤

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر صیدون (شهرستان باغ ملک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر صیدون)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر صیدون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صیدون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
كمتر مانعی‌ست كه با پایداری، اراده، شكیبایی و به ویژه عشق بیشتر، از میان برداشته نشود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر صیدون

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر صیدون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر صیدون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر صیدون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر صیدون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صیدون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٢٩:٢٦١٣:٠٧:٢٦١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٢٤:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٨:٢٦١٣:٠٧:١٧١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٢٣:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٧:٢٧١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٢٣:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٧:٠٠١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:١٠٠٠:٢٣:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٥:٣٢١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٦:٥٤٠٠:٢٣:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٤:٣٦١٣:٠٦:٤٥١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٢٢:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٣:٤١١٣:٠٦:٣٩١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٢١٠٠:٢٢:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٢٢:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠٩٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٦:٢٧١٩:٥١:٢٦٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٢٢:١٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢١:٠٢١٣:٠٦:٢٢١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٠:٣٣٠٠:٢٢:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٦:١٧١٩:٥٢:٤٨٢٠:١١:١٧٠٠:٢١:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٩:٢٢١٣:٠٦:١٣١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٢:٠١٠٠:٢١:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٨:٣٤١٣:٠٦:١٠١٩:٥٤:١١٢٠:١٢:٤٥٠٠:٢١:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٦:٠٧١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٢٩٠٠:٢١:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٧:٠١١٣:٠٦:٠٥١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:١٢٠٠:٢١:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٦:١٦١٣:٠٦:٠٣١٩:٥٦:١٤٢٠:١٤:٥٦٠٠:٢٠:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٦:٠٢١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٣٩٠٠:٢٠:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٤:٥٠١٣:٠٦:٠٢١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٢٣٠٠:٢٠:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٤:٠٩١٣:٠٦:٠٢١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٠:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٦:٠٢١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٧:٤٩٠٠:٢٠:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٨:٣٢٠٠:٢٠:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٢:١٥١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:١٥٠٠:٢٠:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٠١٠٦:١١:٣٩١٣:٠٦:٠٨٢٠:٠٠:٥٨٢٠:١٩:٥٧٠٠:٢٠:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:١١٠٦:١١:٠٥١٣:٠٦:١١٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٢٠:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٢٢٠٦:١٠:٣٢١٣:٠٦:١٤٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٢١٠٠:١٩:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٣٥٠٦:١٠:٠١١٣:٠٦:١٨٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٠٢٠٠:١٩:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٦:٢٣٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٤٣٠٠:١٩:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٩:٠٣١٣:٠٦:٢٨٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٢٣٠٠:١٩:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٨:٣٦١٣:٠٦:٣٤٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٤:٠٣٠٠:١٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صیدون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صیدون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر صیدون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صیدون

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر صیدون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر صیدون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صیدون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر صیدون

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر صیدون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر صیدون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر صیدون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر صیدون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صیدون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر صیدون

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر صیدون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صیدون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر صیدون

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٥٠٦:١٧:٥٧١١:٥٤:٠٢١٧:٢٩:٤٣١٧:٤٧:١٥٢٣:١٤:١٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:١٨:٤٢١١:٥٣:٥٤١٧:٢٨:٤٢١٧:٤٦:١٥٢٣:١٤:٠٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:١٩:٢٧١١:٥٣:٤٧١٧:٢٧:٤٢١٧:٤٥:١٧٢٣:١٣:٥٤
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٠:١٣١١:٥٣:٤٠١٧:٢٦:٤٢١٧:٤٤:١٩٢٣:١٣:٤٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢١:٠٠١١:٥٣:٣٤١٧:٢٥:٤٤١٧:٤٣:٢٣٢٣:١٣:٣٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢١:٤٦١١:٥٣:٢٩١٧:٢٤:٤٧١٧:٤٢:٢٨٢٣:١٣:٢٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٠٠٦:٢٢:٣٣١١:٥٣:٢٤١٧:٢٣:٥٢١٧:٤١:٣٤٢٣:١٣:٢١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٣:٢١١١:٥٣:٢١١٧:٢٢:٥٧١٧:٤٠:٤١٢٣:١٣:١٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٢٤:٠٩١١:٥٣:١٨١٧:٢٢:٠٤١٧:٣٩:٥٠٢٣:١٣:٠٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٥٠٦:٢٤:٥٧١١:٥٣:١٥١٧:٢١:١١١٧:٣٨:٥٩٢٣:١٣:٠٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٢٥:٤٥١١:٥٣:١٤١٧:٢٠:٢٠١٧:٣٨:١٠٢٣:١٣:٠٠
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٢٦:٣٤١١:٥٣:١٣١٧:١٩:٣٠١٧:٣٧:٢٢٢٣:١٢:٥٦
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٢٧:٢٣١١:٥٣:١٤١٧:١٨:٤٢١٧:٣٦:٣٦٢٣:١٢:٥٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٨:١٣١١:٥٣:١٥١٧:١٧:٥٥١٧:٣٥:٥١٢٣:١٢:٥١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٢٩:٠٣١١:٥٣:١٦١٧:١٧:٠٩١٧:٣٥:٠٧٢٣:١٢:٤٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٢٩:٥٣١١:٥٣:١٩١٧:١٦:٢٤١٧:٣٤:٢٤٢٣:١٢:٤٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٠:٤٣١١:٥٣:٢٢١٧:١٥:٤١١٧:٣٣:٤٣٢٣:١٢:٤٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣١:٣٣١١:٥٣:٢٧١٧:١٤:٥٩١٧:٣٣:٠٤٢٣:١٢:٥٠
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٢:٢٤١١:٥٣:٣٢١٧:١٤:١٩١٧:٣٢:٢٦٢٣:١٢:٥١
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٣:١٥١١:٥٣:٣٨١٧:١٣:٤٠١٧:٣١:٤٩٢٣:١٢:٥٤
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٤:٠٦١١:٥٣:٤٥١٧:١٣:٠٣١٧:٣١:١٤٢٣:١٢:٥٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥١٠٦:٣٤:٥٨١١:٥٣:٥٢١٧:١٢:٢٧١٧:٣٠:٤٠٢٣:١٣:٠١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٥٠٦:٣٥:٤٩١١:٥٤:٠١١٧:١١:٥٣١٧:٣٠:٠٨٢٣:١٣:٠٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٦:٤١١١:٥٤:١٠١٧:١١:٢١١٧:٢٩:٣٨٢٣:١٣:١٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٧:٣٣١١:٥٤:٢٠١٧:١٠:٥٠١٧:٢٩:٠٩٢٣:١٣:١٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٨٠٦:٣٨:٢٥١١:٥٤:٣١١٧:١٠:٢٠١٧:٢٨:٤٢٢٣:١٣:٢٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٢٠٦:٣٩:١٧١١:٥٤:٤٣١٧:٠٩:٥٢١٧:٢٨:١٦٢٣:١٣:٣٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٧٠٦:٤٠:٠٩١١:٥٤:٥٦١٧:٠٩:٢٦١٧:٢٧:٥٢٢٣:١٣:٤٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠١٠٦:٤١:٠١١١:٥٥:١٠١٧:٠٩:٠٢١٧:٢٧:٣٠٢٣:١٣:٥٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤١:٥٣١١:٥٥:٢٤١٧:٠٨:٣٩١٧:٢٧:٠٩٢٣:١٤:٠٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر صیدون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر صیدون شهر صیدون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر صیدون شهر صیدون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر صیدون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صیدون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر صیدون

صِیدون شهر بزرگ است در استان خوزستان. این شهر از توابع شهرستان باغ‌ملک و مرکز بخش صیدون است که خود نیز به دو قسمت صیدون شمالی و صیدون جنوبی تقسیم میشود

شهر صیدون در ویکیپدیا

شهر صیدون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر صیدون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر صیدون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر صیدون بر روی نقشه

شهر صیدون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر صیدون

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر صیدون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر صیدون
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر صیدون + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر صیدون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر صیدون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر صیدون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر صیدون رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق صیدون
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق صیدون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ صیدون دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا صیدون دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صیدون
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ صیدون دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صیدون
جدول اوقات شرعی امروز فردا صیدون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر صیدون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو