جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر صیدون

باغ ملک | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز صیدون

اذان صبح: ٠٤:٣٧:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٣٦
اذان ظهر: ١٣:١٤:٥٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٧:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٣٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٧:٣٠

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر صیدون (شهرستان باغ ملک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر صیدون)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر صیدون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر صیدون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
اینها ضعفا هستند كه اراده به سوی قدرت خودشان را به این صورت مخفی می كنند كه جهان دیگری بسازند؛ در حقیقت جهان افلاطونی همین است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر صیدون

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر صیدون در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر صیدون ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر صیدون (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر صیدون ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان صیدون
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٥٦٠٦:٤٢:٤٥١٣:٠٩:٥٧١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:١٦٠٠:٢٨:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤١:٣٦١٣:٠٩:٤٢١٩:٣٨:١٨١٩:٥٥:٥٨٠٠:٢٧:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٠:٢٧١٣:٠٩:٢٨١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٦:٤٠٠٠:٢٧:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٣٩:١٩١٣:٠٩:١٤١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:٢٢٠٠:٢٧:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٣٢٠٦:٣٨:١٢١٣:٠٩:٠١١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٠٤٠٠:٢٦:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:١٢٠٦:٣٧:٠٥١٣:٠٨:٤٨١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٨:٤٧٠٠:٢٦:٢٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٥:٥٩١٣:٠٨:٣٥١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٢٩٠٠:٢٦:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٤:٥٤١٣:٠٨:٢٣١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠٠:١٢٠٠:٢٥:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٣:٥٠١٣:٠٨:١١١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٠:٥٥٠٠:٢٥:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣٢:٤٦١٣:٠٧:٥٩١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٣٨٠٠:٢٥:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣١:٤٣١٣:٠٧:٤٨١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٢١٠٠:٢٤:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣٠:٤١١٣:٠٧:٣٨١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٢٤:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٩:٤٠١٣:٠٧:٢٨١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٢٤:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٨:٤٠١٣:٠٧:١٨١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٤:٣١٠٠:٢٤:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٧:٤١١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٧:٠٦٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٣:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٦:٤٢١٣:٠٧:٠١١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٢٣:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٥:٤٥١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٢٣:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٤:٤٩١٣:٠٦:٤٦١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٢٢:٥٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠٦:٣٩١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٢٢:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٦:٣٣١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٨:٥٣٠٠:٢٢:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٢:٠٦١٣:٠٦:٢٧١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٢٢:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٦٠٦:٢١:١٤١٣:٠٦:٢٢١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٢١٠٠:٢٢:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠٦:١٧١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٠٥٠٠:٢١:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٩:٣٣١٣:٠٦:١٣١٩:٥٣:١٩٢٠:١١:٤٩٠٠:٢١:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٨:٤٥١٣:٠٦:١٠١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٣٣٠٠:٢١:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٦:٠٧١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:١٧٠٠:٢١:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٧:١١١٣:٠٦:٠٥١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٠١٠٠:٢١:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٤٨٠٦:١٦:٢٦١٣:٠٦:٠٣١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٤:٤٥٠٠:٢٠:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٥:٤٣١٣:٠٦:٠٢١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:٢٩٠٠:٢٠:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صیدون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صیدون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر صیدون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صیدون

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر صیدون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر صیدون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صیدون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر صیدون

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر صیدون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر صیدون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر صیدون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر صیدون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صیدون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر صیدون

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر صیدون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صیدون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر صیدون

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر صیدون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر صیدون شهر صیدون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر صیدون شهر صیدون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر صیدون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صیدون برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر صیدون

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر صیدون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر صیدون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر صیدون

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٥:٤٦١٣:١١:٣٣٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٢٣:٠٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٦:٠٠١٣:١١:٤٦٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٧:١٨٠٠:٢٣:١٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٦:١٥١٣:١١:٥٩٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٢٣:٣٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٦:٣١١٣:١٢:١٢٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٧:٣٦٠٠:٢٣:٤٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٦:٤٩١٣:١٢:٢٥٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٧:٤٣٠٠:٢٤:٠٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٧:٠٧١٣:١٢:٣٨٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٧:٤٩٠٠:٢٤:١٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠٧:٢٧١٣:١٢:٥٠٢٠:١٨:٠٩٢٠:٣٧:٥٣٠٠:٢٤:٣١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٧:٤٨١٣:١٣:٠٣٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٢٤:٤٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٨:٠٩١٣:١٣:١٥٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٧:٥٦٠٠:٢٥:٠١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٨:٣٢١٣:١٣:٢٦٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٢٥:١٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٨٠٦:٠٨:٥٦١٣:١٣:٣٨٢٠:١٨:١٢٢٠:٣٧:٥٣٠٠:٢٥:٣١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٩:٢٠١٣:١٣:٤٩٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٧:٤٩٠٠:٢٥:٤٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٩:٤٦١٣:١٤:٠٠٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٧:٤٣٠٠:٢٦:٠١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٠:١٢١٣:١٤:١١٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٧:٣٦٠٠:٢٦:١٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٣٠٦:١٠:٣٩١٣:١٤:٢١٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٢٦:٣١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٠٠٦:١١:٠٧١٣:١٤:٣١٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٧:١٧٠٠:٢٦:٤٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٩٠٦:١١:٣٦١٣:١٤:٤٠٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٢٧:٠١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٩٠٦:١٢:٠٥١٣:١٤:٥٠٢٠:١٧:٢١٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٢٧:١٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٠٠٦:١٢:٣٦١٣:١٤:٥٨٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٢٧:٣٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٣:٠٧١٣:١٥:٠٧٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٦:٢١٠٠:٢٧:٤٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٣:٣٨١٣:١٥:١٥٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٢٧:٥٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٤:١٠١٣:١٥:٢٢٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٢٨:١٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٤:٤٣١٣:١٥:٢٩٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٢٨:٢٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٥:١٧١٣:١٥:٣٦٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٢٨:٣٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٥:٥١١٣:١٥:٤٢٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٢٨:٥٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٦:٢٥١٣:١٥:٤٨٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٢٩:٠٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٧:٠٠١٣:١٥:٥٣٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢٩:١٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٧:٣٥١٣:١٥:٥٧٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:١٢٠٠:٢٩:٢٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٦٠٦:١٨:١١١٣:١٦:٠١٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٩:٤٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٨٠٦:١٨:٤٧١٣:١٦:٠٥٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:١٠٠٠:٢٩:٥١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٩:٢٤١٣:١٦:٠٨٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣١:٣٦٠٠:٣٠:٠٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر صیدون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر صیدون شهر صیدون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر صیدون شهر صیدون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر صیدون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر صیدون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر صیدون

صِیدون شهر بزرگ است در استان خوزستان. این شهر از توابع شهرستان باغ‌ملک و مرکز بخش صیدون است که خود نیز به دو قسمت صیدون شمالی و صیدون جنوبی تقسیم میشود

شهر صیدون در ویکیپدیا

شهر صیدون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر صیدون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر صیدون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر صیدون بر روی نقشه

شهر صیدون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر صیدون

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر صیدون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر صیدون
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر صیدون + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر صیدون + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر صیدون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر صیدون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر صیدون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر صیدون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر صیدون رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا صیدون دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا صیدون دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صیدون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صیدون
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ صیدون دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق صیدون
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق صیدون
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق صیدون

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر صیدون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو