جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای صیدوا

حومه | سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز صیدوا


اذان صبح: ٠٥:١٢:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٣٦
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٠٦
اذان مغرب: ١٩:٣٧:٢٧
نیمه شب: ٠٠:١٥:٠٨

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صیدوا (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای صیدوا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای صیدوا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صیدوا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ایمانوئل كانت
اخلاق باید بر هنر حكومت كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای صیدوا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صیدوا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صیدوا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای صیدوا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صیدوا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صیدوا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٠٣٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٣:٢٠١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٦:٤٥٠٠:٠٧:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥٣:١٠١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٧:٣٩٠٠:٠٦:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٧:١٨١٢:٥٣:٠١١٩:٣٩:١٨١٩:٥٨:٣٢٠٠:٠٦:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥٢:٥٢١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٩:٢٦٠٠:٠٦:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٥:٠١١٢:٥٢:٤٤١٩:٤١:٠٠٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٠٥:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٣:٥٥١٢:٥٢:٣٦١٩:٤١:٥١٢٠:٠١:١٤٠٠:٠٥:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٢:٤٩١٢:٥٢:٢٩١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٠٥:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠١:٤٤١٢:٥٢:٢٢١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٠٤:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٠:٤١١٢:٥٢:١٦١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٠٤:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٢:١٠١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٤:٤٩٠٠:٠٤:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٥٨:٣٨١٢:٥٢:٠٥١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٠٤:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:١٦٠٥:٥٧:٣٨١٢:٥٢:٠١١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٠٣:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٥٦:٤٠١٢:٥١:٥٧١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٠٣:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:٣٧٠٥:٥٥:٤٢١٢:٥١:٥٣١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٠٣:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٤:٤٦١٢:٥١:٥١١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٩:١٦٠٠:٠٣:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:٠٢٠٥:٥٣:٥٢١٢:٥١:٤٨١٩:٥٠:١٥٢٠:١٠:٠٩٠٠:٠٣:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٤٦٠٥:٥٢:٥٨١٢:٥١:٤٧١٩:٥١:٠٤٢٠:١١:٠٢٠٠:٠٢:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٣٢٠٥:٥٢:٠٧١٢:٥١:٤٥١٩:٥١:٥٤٢٠:١١:٥٤٠٠:٠٢:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٢٠٠٥:٥١:١٦١٢:٥١:٤٥١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٢:٤٦٠٠:٠٢:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:٠٨٠٥:٥٠:٢٧١٢:٥١:٤٥١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٣:٣٨٠٠:٠٢:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٠:٥٩٠٥:٤٩:٣٩١٢:٥١:٤٦١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٤:٣٠٠٠:٠٢:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٥٠٠٥:٤٨:٥٣١٢:٥١:٤٧١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٥:٢١٠٠:٠١:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٤٨:٠٩١٢:٥١:٤٩١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٦:١٢٠٠:٠١:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٤٧:٢٦١٢:٥١:٥١١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٧:٠٢٠٠:٠١:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٤٦:٤٤١٢:٥١:٥٤١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٧:٥٢٠٠:٠١:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٣٤٠٥:٤٦:٠٤١٢:٥١:٥٨١٩:٥٨:١٧٢٠:١٨:٤٢٠٠:٠١:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٤٥:٢٥١٢:٥٢:٠٢١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٩:٣١٠٠:٠١:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٤٤:٤٩١٢:٥٢:٠٦١٩:٥٩:٤٨٢٠:٢٠:١٩٠٠:٠١:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٤٠٠٥:٤٤:١٣١٢:٥٢:١٢٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢١:٠٧٠٠:٠١:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صیدوا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صیدوا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صیدوا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صیدوا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای صیدوا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای صیدوا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صیدوا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای صیدوا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٥٠:٠٩١٣:٠٠:٥٩١٩:١٢:٢٤١٩:٣٠:٣٦٠٠:١٨:١٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٨:٤٣١٣:٠٠:٤١١٩:١٣:١٥١٩:٣١:٢٨٠٠:١٧:٤٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٤٧:١٦١٣:٠٠:٢٣١٩:١٤:٠٥١٩:٣٢:١٩٠٠:١٧:٢٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٥:٥٠١٣:٠٠:٠٥١٩:١٤:٥٥١٩:٣٣:١٠٠٠:١٧:٠٣
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٤:٢٤١٢:٥٩:٤٧١٩:١٥:٤٦١٩:٣٤:٠١٠٠:١٦:٤٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٢:٥٨١٢:٥٩:٢٩١٩:١٦:٣٦١٩:٣٤:٥٣٠٠:١٦:١٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤١:٣٣١٢:٥٩:١١١٩:١٧:٢٦١٩:٣٥:٤٤٠٠:١٥:٥٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٠:٠٧١٢:٥٨:٥٤١٩:١٨:١٦١٩:٣٦:٣٥٠٠:١٥:٣١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٨:٤٢١٢:٥٨:٣٦١٩:١٩:٠٦١٩:٣٧:٢٧٠٠:١٥:٠٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١١:١٠٠٦:٣٧:١٧١٢:٥٨:١٩١٩:١٩:٥٦١٩:٣٨:١٨٠٠:١٤:٤٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٥:٥٣١٢:٥٨:٠١١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٩:١٠٠٠:١٤:٢٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٤:٢٨١٢:٥٧:٤٤١٩:٢١:٣٦١٩:٤٠:٠١٠٠:١٣:٥٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٣:٠٥١٢:٥٧:٢٧١٩:٢٢:٢٦١٩:٤٠:٥٣٠٠:١٣:٣٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣١:٤١١٢:٥٧:١١١٩:٢٣:١٦١٩:٤١:٤٥٠٠:١٣:١٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣٠:١٨١٢:٥٦:٥٤١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٢:٣٧٠٠:١٢:٤٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٨:٥٦١٢:٥٦:٣٨١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٣:٢٩٠٠:١٢:٢٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٧:٣٤١٢:٥٦:٢٢١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٤:٢١٠٠:١٢:٠٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٦:١٣١٢:٥٦:٠٧١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٥:١٣٠٠:١١:٤٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٤:٥٢١٢:٥٥:٥١١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٦:٠٦٠٠:١١:١٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٣:٣٢١٢:٥٥:٣٧١٩:٢٨:١٧١٩:٤٦:٥٨٠٠:١٠:٥٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٢:١٢١٢:٥٥:٢٢١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٧:٥١٠٠:١٠:٣٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٠:٥٣١٢:٥٥:٠٨١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٨:٤٤٠٠:١٠:١١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٩:٣٥١٢:٥٤:٥٤١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٩:٣٧٠٠:٠٩:٤٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٨:١٨١٢:٥٤:٤١١٩:٣١:٣٩١٩:٥٠:٣٠٠٠:٠٩:٢٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٧:٠١١٢:٥٤:٢٨١٩:٣٢:٣٠١٩:٥١:٢٣٠٠:٠٩:٠٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٥:٤٥١٢:٥٤:١٥١٩:٣٣:٢١١٩:٥٢:١٦٠٠:٠٨:٤٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٤:٣٠١٢:٥٤:٠٣١٩:٣٤:١٢١٩:٥٣:١٠٠٠:٠٨:٢٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٣:١٦١٢:٥٣:٥٢١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٤:٠٣٠٠:٠٨:٠٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٠٥٠٦:١٢:٠٢١٢:٥٣:٤١١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٤:٥٧٠٠:٠٧:٤٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٣٤٠٦:١٠:٥٠١٢:٥٣:٣٠١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٥:٥١٠٠:٠٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای صیدوا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای صیدوا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای صیدوا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صیدوا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صیدوا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای صیدوا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای صیدوا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صیدوا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای صیدوا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٨٠٥:٥٨:٤٨١٢:٠٢:٤٧١٨:٠٧:٢٠١٨:٢٥:٢٩٢٣:٥٠:١٨
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٦٠٦:٥٧:٢٢١٣:٠٢:٢٩١٩:٠٨:١١١٩:٢٦:٢٠٠٠:١٩:٥٧
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٣٠٦:٥٥:٥٥١٣:٠٢:١١١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٧:١١٠٠:١٩:٣٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٤:٢٩١٣:٠١:٥٣١٩:٠٩:٥٣١٩:٢٨:٠٣٠٠:١٩:١٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٣:٠٢١٣:٠١:٣٥١٩:١٠:٤٣١٩:٢٨:٥٤٠٠:١٨:٥٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥١:٣٦١٣:٠١:١٧١٩:١١:٣٤١٩:٢٩:٤٥٠٠:١٨:٣٢
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٥٠:٠٩١٣:٠٠:٥٩١٩:١٢:٢٤١٩:٣٠:٣٦٠٠:١٨:١٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٨:٤٣١٣:٠٠:٤١١٩:١٣:١٥١٩:٣١:٢٨٠٠:١٧:٤٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٤٧:١٦١٣:٠٠:٢٣١٩:١٤:٠٥١٩:٣٢:١٩٠٠:١٧:٢٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٥:٥٠١٣:٠٠:٠٥١٩:١٤:٥٥١٩:٣٣:١٠٠٠:١٧:٠٣
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٤:٢٤١٢:٥٩:٤٧١٩:١٥:٤٦١٩:٣٤:٠١٠٠:١٦:٤٠
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٢:٥٨١٢:٥٩:٢٩١٩:١٦:٣٦١٩:٣٤:٥٣٠٠:١٦:١٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤١:٣٣١٢:٥٩:١١١٩:١٧:٢٦١٩:٣٥:٤٤٠٠:١٥:٥٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٠:٠٧١٢:٥٨:٥٤١٩:١٨:١٦١٩:٣٦:٣٥٠٠:١٥:٣١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٨:٤٢١٢:٥٨:٣٦١٩:١٩:٠٦١٩:٣٧:٢٧٠٠:١٥:٠٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٠٠٦:٣٧:١٧١٢:٥٨:١٩١٩:١٩:٥٦١٩:٣٨:١٨٠٠:١٤:٤٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٥:٥٣١٢:٥٨:٠١١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٩:١٠٠٠:١٤:٢٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٤:٢٨١٢:٥٧:٤٤١٩:٢١:٣٦١٩:٤٠:٠١٠٠:١٣:٥٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٣:٠٥١٢:٥٧:٢٧١٩:٢٢:٢٦١٩:٤٠:٥٣٠٠:١٣:٣٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣١:٤١١٢:٥٧:١١١٩:٢٣:١٦١٩:٤١:٤٥٠٠:١٣:١٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣٠:١٨١٢:٥٦:٥٤١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٢:٣٧٠٠:١٢:٤٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٨:٥٦١٢:٥٦:٣٨١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٣:٢٩٠٠:١٢:٢٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٧:٣٤١٢:٥٦:٢٢١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٤:٢١٠٠:١٢:٠٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٦:١٣١٢:٥٦:٠٧١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٥:١٣٠٠:١١:٤٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٤:٥٢١٢:٥٥:٥١١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٦:٠٦٠٠:١١:١٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٣:٣٢١٢:٥٥:٣٧١٩:٢٨:١٧١٩:٤٦:٥٨٠٠:١٠:٥٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٢:١٢١٢:٥٥:٢٢١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٧:٥١٠٠:١٠:٣٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٠:٥٣١٢:٥٥:٠٨١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٨:٤٤٠٠:١٠:١١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٩:٣٥١٢:٥٤:٥٤١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٩:٣٧٠٠:٠٩:٤٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٨:١٨١٢:٥٤:٤١١٩:٣١:٣٩١٩:٥٠:٣٠٠٠:٠٩:٢٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٧:٠١١٢:٥٤:٢٨١٩:٣٢:٣٠١٩:٥١:٢٣٠٠:٠٩:٠٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای صیدوا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای صیدوا روستای صیدوا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای صیدوا روستای صیدوا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صیدوا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صیدوا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صیدوا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صیدوا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صیدوا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صیدوا

روستای صیدوا بر روی نقشه

روستای صیدوا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صیدوا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صیدوا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صیدوا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای صیدوا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای صیدوا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صیدوا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صیدوا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صیدوا رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا صیدوا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق صیدوا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صیدوا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صیدوا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق صیدوا
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ صیدوا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق صیدوا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صیدوا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صیدوا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو