جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای صیدآباد

جعفربای جنوبی | ترکمن | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز صیدآباد


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٠٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٠:٤٠
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٢١
نیمه شب: ٠٠:١١:٣٣

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای صیدآباد (شهرستان ترکمن) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ روستای صیدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای صیدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صیدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جواهر لعل نهرو
تنها راه حقیقی برای درك داستان زمین این نیست كه در این باره در كتابهای مردم دیگر، مطالبی بخوانیم بلكه بهتر این است كه به خود كتاب طبیعت باز گردیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای صیدآباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای صیدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای صیدآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای صیدآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای صیدآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان صیدآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٦:١٩١٢:٥١:٣٥١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٦:٥٤٠٠:٠٤:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٥:٠٦١٢:٥١:٢٥١٩:٣٨:٢١١٩:٥٧:٥٠٠٠:٠٤:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٣:٥٣١٢:٥١:١٦١٩:٣٩:١٤١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠٣:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٢:٤٢١٢:٥١:٠٧١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٩:٤٣٠٠:٠٣:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٦:٥٥٠٦:٠١:٣٢١٢:٥٠:٥٩١٩:٤١:٠١٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٠٣:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠٠:٢٣١٢:٥٠:٥١١٩:٤١:٥٤٢٠:٠١:٣٦٠٠:٠٢:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٥٩:١٥١٢:٥٠:٤٤١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٢:٣٢٠٠:٠٢:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥٠:٣٨١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٠٢:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٥٧:٠٣١٢:٥٠:٣١١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٠٢:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٢٩٠٥:٥٥:٥٩١٢:٥٠:٢٦١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٥:٢١٠٠:٠١:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٠٣٠٥:٥٤:٥٥١٢:٥٠:٢١١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٦:١٧٠٠:٠١:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٣٨٠٥:٥٣:٥٣١٢:٥٠:١٦١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٧:١٢٠٠:٠١:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٥:١٣٠٥:٥٢:٥٣١٢:٥٠:١٢١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٠٠:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٥١٠٥:٥١:٥٣١٢:٥٠:٠٩١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٩:٠٤٠٠:٠٠:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٢٩٠٥:٥٠:٥٥١٢:٥٠:٠٦١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٠٠:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٠٨٠٥:٤٩:٥٨١٢:٥٠:٠٤١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:٥٤٠٠:٠٠:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٤٩:٠٣١٢:٥٠:٠٢١٩:٥١:٣٢٢٠:١١:٤٩٠٠:٠٠:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٣١٠٥:٤٨:٠٩١٢:٥٠:٠١١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٢:٤٤٢٣:٥٩:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:١٥٠٥:٤٧:١٧١٢:٥٠:٠٠١٩:٥٣:١٤٢٠:١٣:٣٨٢٣:٥٩:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٦:٠٠٠٥:٤٦:٢٥١٢:٥٠:٠٠١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٤:٣٢٢٣:٥٩:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٤:٤٧٠٥:٤٥:٣٦١٢:٥٠:٠١١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٥:٢٦٢٣:٥٩:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٤٤:٤٨١٢:٥٠:٠٢١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٦:١٩٢٣:٥٩:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٢:٢٥٠٥:٤٤:٠١١٢:٥٠:٠٤١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٧:١٢٢٣:٥٨:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠١:١٦٠٥:٤٣:١٦١٢:٥٠:٠٧١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٨:٠٥٢٣:٥٨:٤٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٠:٠٩٠٥:٤٢:٣٣١٢:٥٠:١٠١٩:٥٨:١٣٢٠:١٨:٥٦٢٣:٥٨:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٤١:٥١١٢:٥٠:١٣١٩:٥٩:٠١٢٠:١٩:٤٨٢٣:٥٨:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٨:٠١٠٥:٤١:١١١٢:٥٠:١٧١٩:٥٩:٤٩٢٠:٢٠:٣٩٢٣:٥٨:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٧:٠٠٠٥:٤٠:٣٢١٢:٥٠:٢٢٢٠:٠٠:٣٦٢٠:٢١:٢٩٢٣:٥٨:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٦:٠٠٠٥:٣٩:٥٥١٢:٥٠:٢٧٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢٢:١٨٢٣:٥٨:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای صیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان صیدآباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای صیدآباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای صیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای صیدآباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٨:٠٦١٢:٥٩:١٥١٩:١١:٠٠١٩:٢٩:٢٧٠٠:١٥:٤٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٦:٣٧١٢:٥٨:٥٦١٩:١١:٥٣١٩:٣٠:٢٠٠٠:١٥:٢٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٥:٠٨١٢:٥٨:٣٨١٩:١٢:٤٦١٩:٣١:١٤٠٠:١٥:٠٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٧:١٩٠٦:٤٣:٣٩١٢:٥٨:٢٠١٩:١٣:٣٩١٩:٣٢:٠٨٠٠:١٤:٤٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٢:١٠١٢:٥٨:٠٢١٩:١٤:٣١١٩:٣٣:٠٢٠٠:١٤:١٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٤:٠٢٠٦:٤٠:٤٢١٢:٥٧:٤٥١٩:١٥:٢٤١٩:٣٣:٥٦٠٠:١٣:٥٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٩:١٤١٢:٥٧:٢٧١٩:١٦:١٧١٩:٣٤:٥٠٠٠:١٣:٣٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٧:٤٦١٢:٥٧:٠٩١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:٤٤٠٠:١٣:٠٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٦:١٨١٢:٥٦:٥١١٩:١٨:٠٢١٩:٣٦:٣٨٠٠:١٢:٤٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٤:٥٠١٢:٥٦:٣٤١٩:١٨:٥٥١٩:٣٧:٣٢٠٠:١٢:٢٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٣:٢٣١٢:٥٦:١٧١٩:١٩:٤٧١٩:٣٨:٢٧٠٠:١١:٥٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣١:٥٧١٢:٥٦:٠٠١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٩:٢١٠٠:١١:٣٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣٠:٣٠١٢:٥٥:٤٣١٩:٢١:٣٢١٩:٤٠:١٥٠٠:١١:٠٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٩:٠٤١٢:٥٥:٢٦١٩:٢٢:٢٥١٩:٤١:١٠٠٠:١٠:٤٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٧:٣٩١٢:٥٥:١٠١٩:٢٣:١٨١٩:٤٢:٠٤٠٠:١٠:٢٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٦:١٤١٢:٥٤:٥٣١٩:٢٤:١٠١٩:٤٢:٥٩٠٠:٠٩:٥٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٤:٤٩١٢:٥٤:٣٨١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٣:٥٤٠٠:٠٩:٣٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٣:٢٥١٢:٥٤:٢٢١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٤:٤٨٠٠:٠٩:١٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢٢:٠٢١٢:٥٤:٠٧١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:٤٤٠٠:٠٨:٤٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٠:٣٩١٢:٥٣:٥٢١٩:٢٧:٤١١٩:٤٦:٣٩٠٠:٠٨:٢٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٩:١٧١٢:٥٣:٣٧١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٧:٣٤٠٠:٠٨:٠٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٧:٥٦١٢:٥٣:٢٣١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٨:٢٩٠٠:٠٧:٤١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٦:٣٥١٢:٥٣:١٠١٩:٣٠:٢١١٩:٤٩:٢٥٠٠:٠٧:١٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٥:١٥١٢:٥٢:٥٦١٩:٣١:١٤١٩:٥٠:٢١٠٠:٠٦:٥٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٣:٥٦١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٢:٠٧١٩:٥١:١٧٠٠:٠٦:٣٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٢:٣٨١٢:٥٢:٣١١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٢:١٣٠٠:٠٦:١٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١١:٢٠١٢:٥٢:١٩١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٣:٠٩٠٠:٠٥:٥٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٠:٠٣١٢:٥٢:٠٧١٩:٣٤:٤٧١٩:٥٤:٠٥٠٠:٠٥:٣١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٨:٤٨١٢:٥١:٥٦١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٥:٠١٠٠:٠٥:١٠
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٧:٣٣١٢:٥١:٤٥١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٥:٥٧٠٠:٠٤:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای صیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای صیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای صیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای صیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صیدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای صیدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای صیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای صیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای صیدآباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٩٠٥:٥٧:٠٠١٢:٠١:٠٢١٨:٠٥:٤٠١٨:٢٤:٠٣٢٣:٤٧:٥٧
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٥:٣١١٣:٠٠:٤٤١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٤:٥٧٠٠:١٧:٣٦
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٥٤:٠٢١٣:٠٠:٢٧١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٥:٥١٠٠:١٧:١٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٢:٣٣١٣:٠٠:٠٩١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٦:٤٥٠٠:١٦:٥٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٧٠٦:٥١:٠٤١٢:٥٩:٥١١٩:٠٩:١٤١٩:٢٧:٣٩٠٠:١٦:٣٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٩:٣٥١٢:٥٩:٣٣١٩:١٠:٠٧١٩:٢٨:٣٣٠٠:١٦:١٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٨:٠٦١٢:٥٩:١٥١٩:١١:٠٠١٩:٢٩:٢٧٠٠:١٥:٤٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٦:٣٧١٢:٥٨:٥٦١٩:١١:٥٣١٩:٣٠:٢٠٠٠:١٥:٢٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٥:٠٨١٢:٥٨:٣٨١٩:١٢:٤٦١٩:٣١:١٤٠٠:١٥:٠٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:١٩٠٦:٤٣:٣٩١٢:٥٨:٢٠١٩:١٣:٣٩١٩:٣٢:٠٨٠٠:١٤:٤٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٢:١٠١٢:٥٨:٠٢١٩:١٤:٣١١٩:٣٣:٠٢٠٠:١٤:١٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٢٠٦:٤٠:٤٢١٢:٥٧:٤٥١٩:١٥:٢٤١٩:٣٣:٥٦٠٠:١٣:٥٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣٩:١٤١٢:٥٧:٢٧١٩:١٦:١٧١٩:٣٤:٥٠٠٠:١٣:٣٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٧:٤٦١٢:٥٧:٠٩١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:٤٤٠٠:١٣:٠٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٦:١٨١٢:٥٦:٥١١٩:١٨:٠٢١٩:٣٦:٣٨٠٠:١٢:٤٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٤:٥٠١٢:٥٦:٣٤١٩:١٨:٥٥١٩:٣٧:٣٢٠٠:١٢:٢٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٣:٢٣١٢:٥٦:١٧١٩:١٩:٤٧١٩:٣٨:٢٧٠٠:١١:٥٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٣١:٥٧١٢:٥٦:٠٠١٩:٢٠:٤٠١٩:٣٩:٢١٠٠:١١:٣٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣٠:٣٠١٢:٥٥:٤٣١٩:٢١:٣٢١٩:٤٠:١٥٠٠:١١:٠٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٩:٠٤١٢:٥٥:٢٦١٩:٢٢:٢٥١٩:٤١:١٠٠٠:١٠:٤٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٧:٣٩١٢:٥٥:١٠١٩:٢٣:١٨١٩:٤٢:٠٤٠٠:١٠:٢٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٦:١٤١٢:٥٤:٥٣١٩:٢٤:١٠١٩:٤٢:٥٩٠٠:٠٩:٥٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٤:٤٩١٢:٥٤:٣٨١٩:٢٥:٠٣١٩:٤٣:٥٤٠٠:٠٩:٣٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٣:٢٥١٢:٥٤:٢٢١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٤:٤٨٠٠:٠٩:١٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢٢:٠٢١٢:٥٤:٠٧١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:٤٤٠٠:٠٨:٤٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٠:٣٩١٢:٥٣:٥٢١٩:٢٧:٤١١٩:٤٦:٣٩٠٠:٠٨:٢٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٩:١٧١٢:٥٣:٣٧١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٧:٣٤٠٠:٠٨:٠٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٧:٥٦١٢:٥٣:٢٣١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٨:٢٩٠٠:٠٧:٤١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٦:٣٥١٢:٥٣:١٠١٩:٣٠:٢١١٩:٤٩:٢٥٠٠:٠٧:١٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٥:١٥١٢:٥٢:٥٦١٩:٣١:١٤١٩:٥٠:٢١٠٠:٠٦:٥٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١٣:٥٦١٢:٥٢:٤٣١٩:٣٢:٠٧١٩:٥١:١٧٠٠:٠٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای صیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای صیدآباد روستای صیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای صیدآباد روستای صیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای صیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای صیدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای صیدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای صیدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای صیدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای صیدآباد

روستای صیدآباد بر روی نقشه

روستای صیدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای صیدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای صیدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای صیدآباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای صیدآباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای صیدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای صیدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای صیدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای صیدآباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق صیدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ صیدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق صیدآباد
زمان پخش اذان زنده به افق صیدآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق صیدآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق صیدآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ صیدآباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا صیدآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای صیدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو